Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 22. ”крањнський неоавангардизм
ѕлан

1. •енеза украњнського авангарду. ≤сторична та естетична зумовлен≥сть по€ви неоавангардизму, хронолог≥чн≥ рамки.

2. Ћ≥тературн≥ орган≥зац≥њ неоавангардист≥в: Ѕу-Ѕа-Ѕу, Ћу√о—ад, УЌова дегенерац≥€Ф, Уѕси св. ёраФ.

3. ќсновн≥ риси поетики авангарду, пафос творчих зусиль неоавангардист≥в.

–обота в групах

«авданн€ 1.

ћ≥крогрупа 1 ћ≥крогрупа 2  
Ќазвати жанри поетичного неоавангардизму. Ќа матер≥ал≥ поез≥њ ёрка ѕоза€ка визначити особливост≥ поетики на мовно-стильовому р≥вн≥. Ќазвати жанри прозового неоавангардизму. Ќа матер≥ал≥ поез≥њ У≈пос ≥ нин≥ сопеФ ≤вана Ћучука визначити специф≥ку зм≥сту.
в≥дк≥ль н≥ме т≥л барокко? р≥зне газет≥ дай Ц антипопит. ж≥нок ори широко, дужо, глибоко. в≥дун-в≥ра Ц це нав≥ки шал. ѕетро Ц та ренегатом?! Ц а став (срам!) ≥ раз, ≥ раз, ≥ раз. важив —аваот: хабар, вирок, хосен ≥ чеснота Ц з д≥л пива √ога-ћагога. яма манив, випив могорич, вив. гупа ѕокрови дар ≥ сон вола: мене мене текел фарес. а рес демосу Ц в≥ра, хандра, кокањн. якщо птаха тримати в невол≥, якщо птаху п≥др≥зати крила якщо в≥друбать йому лапи, ј до того ще й вищипать п≥р€, ≤ напхать йому в задницю €блук, ≤ усе це в духовц≥ спекти, - “о це буде засмажена качка, ÷е окраса св€ткового столу.

«авданн€ 2.

¬изначити народницьк≥ стереотипи, що ≥рон≥чно-саркастично переосмислюЇ ќ.≤ранець в поез≥њ УЋюб≥ть!Ф

Ћюб≥ть!

Ћюб≥ть ќклахому! ¬ноч≥ ≥ в об≥д,

як неньку ≥ дедд≥ достоту!

Ћюб≥ть ≤нд≥ану! … так само люб≥ть

ѕ≥вн≥чну й ѕ≥вденну ƒакоту.

Ћюб≥ть јлабаму в загравах пожеж,

Ћюб≥ть њњ в радощ≥ й б≥ди!

јйову люб≥ть!  ал≥форн≥ю теж!

≤ пальми крислат≥ ‘лор≥ди!

ƒ≥вчино! ’ай око твоЇ голубе,

“а не за ф≥зичн≥њ вади Ц

 оханий любити не встане тебе,

якщо ти не любиш Ќевади!

ёначе! “и мусиш любити стократ

—ильн≥ше, н≥ж любиш кохану,

 олумб≥ю-округ ≥ ƒжордж≥ю-штат,

ћонтану ≥ Ћуњз≥ану!

Ћюбити не зможеш ти штат≥в других,

 оли ти не любиш по-братськи

ѕол≥в јр≥зони й таких дорогих

ѕростор≥в јл€ски й Ќебраски.

Ћюбов цю, сильн≥шу, н≥ж пот€г до вульв,

ѕлекай у душ≥ незникому.

¬≥рдж≥н≥ю-штат, €к ¬≥рдж≥н≥ю ¬улф

Ћюби! ≤ люби Ц ќклахому! ”мол€ю тебе.

Ћ≥тература

1. јн≥с≥мова Ќ. ”крањнський поетичний авангард к≥нц€ XX ст. // ƒивослово. Ц 2003. Ц є 6.

2. Ѕестселери украњнського читача: огл€д сучасних украњнських письменник≥в // Ўк≥льна б≥бл≥отека. Ц 2008. Ц є 10.

3. Ѕ≥лоцерк≥вець Ќ. Ѕу-Ѕа-Ѕу та ≥н. ”крањнський л≥тературний неоавангард: портрет одного року // —лово ≥ час. Ц 1991. Ц є 1.

4. Ѕ≥лоус ѕ. —учасний л≥тературний процес // ”крањнська л≥тература в загальноосв≥тн≥й школ≥. Ц 2001. Ц є 4.

5. Ѕойчук √. Ћ≥тература постмодерн≥зму: реальн≥сть чи в≥ртуальн≥сть? // ”крањнська мова й л≥тература в середн≥х школах, г≥мназ≥€х, л≥це€х та колег≥умах. Ц 2006. Ц є 2.

6. Ѕолотенко ё., “рач ≤. —учасна украњнська поез≥€ // —лово ≥ час. Ц 1997. Ц є 10.

7. Ѕондар-“ерещенко ≤. —≥мейн≥ тайни авангарду // Ѕерез≥ль. Ц 1996. Ц є 11-12.

8. √ундорова “. Ѕу-Ѕа-Ѕу,  арнавал ≥  ≥ч //  ритика. Ц є 7-8. Ц 2000.

9. ƒаниленко ¬. —усп≥льство у сучасному дзеркал≥ новел≥стики: (психолог≥чн≥ тенденц≥њ украњнськоњ малоњ прози 80 Ц 90-х рр. XX ст.) // ”крањнська мова й л≥тература в середн≥х школах, г≥мназ≥€х, л≥це€х та колег≥умах. Ц 2000. Ц є 5.

10. ∆улинський ћ. „и в≥дчуваЇмо ми катастрофу в прост≥й украњнськ≥й душ≥?: (бес≥ди про сучасну л≥тературу) // ”крањнська мова й л≥тература в середн≥х школах, г≥мназ≥€х, л≥це€х та колег≥умах. Ц 2001. Ц є 2.

11. Ќеборак ¬. УЋу√о—адФ // —учасн≥сть. Ц 1997. Ц є 12.

12. Ќеборак ¬. «айменники, або ¬иданий Ћу√о—ад // —учасн≥сть. Ц 1997. Ц є 12.

13. Ћогвиненко ќ. У«упинилось небо у в≥кн≥Ф молодоњ украњнськоњ поез≥њ // —лово ≥ час. Ц 2002. Ц є 4.

14. ћоренець ¬.ѕ. ѕоез≥€ трьох дес€тил≥ть: гармон≥€ ≥ суперечност≥ // ƒ≥алектика художнього пошуку. Ц  ., 1989.

15. ћоскальчук ¬. ”крањнська л≥тература к≥нц€ XX стол≥тт€ (л≥тература постмодерну) // ”кр. мова й л≥т. у середн≥х школах, г≥мназ≥€х, л≥це€х та колег≥умах. Ц 2006. Ц є 2.

16. ЌаЇнко ћ. “ипи творчост≥ в епоху постмодерн≥зму // —лово ≥ час. Ц 2002. Ц є 4.

17. ѕахаренко ¬. Ќарис украњнськоњ поетики // ”кр. мова та л≥тература. Ц 2001. Ц є 29-32.

18. ѕ≥кун Ћ. ƒзеркальна гра набутками культури €к €вище л≥тератури постмодерн≥зму // —лово ≥ час. Ц 2005.

19. УѕлеромаФ Ц часопис з проблем культуролог≥њ, теор≥њ мистецтва, ф≥лософ≥њ: електронний ресурс / –ежим доступу: http://www.ji.lviv.ua/ji-library/pleroma/zmist.htm

20. ѕол≥щук я. ўо зм≥нюЇтьс€ в сучасн≥й л≥тератур≥ // ”крањнська мова й л≥тература в середн≥х школах, г≥мназ≥€х, л≥це€х та колег≥умах. Ц 2005. Ц є 4.

21. ѕол≥щук я. ѕостколон≥альний аспект сучасноњ л≥тератури // ”крањнська мова й л≥тература в середн≥х школах, г≥мназ≥€х, л≥це€х та колег≥умах. Ц 2006. Ц є 2.

22. ѕроцюк —. Ћицар≥ стилосу та кавТ€рень: ≈се про девТ€ностик≥в. Ц  ., 1996.

23. –убчак Ѕ. УXXI стор≥чч€ прийшло разом ≥з постмодерн≥стамиФ, або ѕро л≥тературу, право вибору, дух ≥мпров≥зац≥њ, м≥т ”крањни ≥ не т≥льки про це // “арнашинська Ћ. Ѕ. «акон п≥рам≥ди: д≥алоги про л≥тературу та соц≥окультурний кл≥мат довкола нењ. Ц  ., 2001.

24. “качук ћ. Ћ≥тературний процес 90-х рр. XX ст. // ”кр. мова та л≥т. Ц 2000. Ц є 22.

25. “качук ћ. ћетафора, що вивертаЇ св≥т. ѕоез≥€ девТ€тдес€тник≥в //  урТЇр  ривбасу. Ц 1999. Ц червень.

26. ’арчук –. ѕокол≥нн€ постепохи: проза // ƒивословою. Ц 1998. Ц є 1.

27. Ўтонь √. ’удожн€ реальн≥сть ≥ постмодерн // —лово ≥ час. Ц 2002. Ц є 4.

28. яровий ќ. ѕостмодерн≥зм Ц це антибутт€ // —лово ≥ час. Ц 2002. Ц є 4.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1065 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2042 - | 1854 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.