Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема. јнал≥з оборотних актив≥в
“ема. «наченн€ ≥ теоретичн≥ основи ф≥нансового анал≥зу

 

«авданн€:

1. —класти пор≥вн€льний анал≥тичний баланс.

2. ѕровести вертикальний та горизонтальний анал≥з балансу, розрахувавши в≥дпов≥дн≥ показники.

3. «а результатами анал≥зу та на основ≥ наведених критер≥њв оц≥нити зм≥ни статей балансу. ¬казати основн≥ напр€ми вдосконаленн€ структури балансу.

 

“аблиц€ 1 Ц ѕор≥вн€льний анал≥тичний баланс та його вертикальний анал≥з

 

—татт≥ балансу ƒата складанн€ балансу
01.01.201___ 01.01.201____ ¬≥дхиленн€
тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага, % тис. грн. %
ј “»¬
1. ¬сього майна п≥дприЇмства            
1.1. Ќеоборотн≥ активи            
1.1.1. «алишкова варт≥сть основних засоб≥в            
1.1.2. Ќезавершене буд≥вництво            
1.2. ќборотн≥ активи            
1.2.1. «апаси            
1.2.1.1. Ќезавершене виробництво            
1.2.2. ќборотн≥ активи в розрахунках            
1.2.2.1. ƒеб≥торська заборгован≥сть за роботи, товари, послуги            
1.2.3. √рошов≥ кошти та њх екв≥валенти            
1.3. ¬итрати майбутн≥х пер≥од≥в            
ѕј—»¬
2. ¬сього джерел майна            
2.1. ¬ласний ≥ прир≥вн€ний до нього кап≥тал            
2.1.1. —татутний кап≥тал            
2.1.2. Ќерозпод≥лений прибуток            
2.1.3. –езервний кап≥тал            
2.2. ѕокритт€ наступних витрат            
2.3. ѕозиковий кап≥тал            
2.3.1. ƒовготерм≥нов≥ зобовТ€занн€            
2.3.2.  ороткотерм≥нов≥ кредити ≥ позики            
2.3.3.  редиторська заборгован≥сть            
2.3.4. ѕоточн≥ зобовТ€занн€ за розрахунками            
2.4. ƒоходи майбутн≥х пер≥од≥в            

ƒл€ ≥нтерпретац≥њ результат≥в горизонтального анал≥зу можна керуватис€ наступною схемою.

ѕозитивн≥ тенденц≥њ

¬ актив≥ балансу:

Ј зб≥льшенн€ кошт≥в на рахунках;

Ј зб≥льшенн€ реальноњ деб≥торськоњ заборгованост≥;

Ј зб≥льшенн€ величини запас≥в з≥ зб≥льшенн€м розм≥р≥в виручки;

Ј зб≥льшенн€ вартост≥ основних засоб≥в (не за рахунок ≥нфл€ц≥йних процес≥в);

ƒл€ перших трьох пункт≥в необх≥дно також перев≥рити, щоб значенн€ л≥кв≥дност≥ п≥дприЇмства при зб≥льшенн≥ поточних актив≥в не ставали занадто великими. ÷е може вказувати на неоптимальне управл≥нн€ засобами, або на проблеми з платежами за продукц≥ю.

Ј зменшенн€ деб≥торськоњ заборгованост≥, €кщо до цього вона була занадто великою (б≥льше н≥ж 20-40% в≥д оборотного кап≥талу);

Ј зменшенн€ запас≥в з≥ зменшенн€м розм≥р≥в виручки;

Ј зменшенн€ незавершеного виробництва.

” пасив≥ балансу:

Ј зб≥льшенн€ статутного кап≥талу;

Ј зб≥льшенн€ нерозпод≥леного прибутку;

Ј зб≥льшенн€ кап≥талу п≥дприЇмства;

Ј зб≥льшенн€ резервного кап≥талу;

Ј зб≥льшенн€ доход≥в майбутн≥х пер≥од≥в;

Ј скороченн€ кредиторськоњ заборгованост≥;

Ј зменшенн€ обс€г≥в короткострокових кредит≥в;

Ј зменшенн€ позикових засоб≥в.

Ќегативн≥ тенденц≥њ

¬ актив≥ балансу:

Ј р≥ст кошт≥в на рахунках понад 30% в≥д суми оборотного кап≥талу;

Ј р≥ст деб≥торськоњ заборгованост≥ понад 40% в≥д суми оборотного кап≥талу;

Ј зменшенн€ кошт≥в на поточному рахунку нижче 10% в≥д суми оборотного кап≥талу;

Ј зменшенн€ виробничих запас≥в на складах з≥ зб≥льшенн€м розм≥р≥в виручки.

” пасив≥ балансу:

Ј зб≥льшенн€ кредиторськоњ заборгованост≥;

Ј зб≥льшенн€ обс€г≥в короткострокових кредит≥в;

Ј зб≥льшенн€ позикових кошт≥в;

Ј зменшенн€ суми нерозпод≥леного прибутку;

Ј зменшенн€ резервного кап≥талу;

Ј зменшенн€ кап≥талу п≥дприЇмства.

 

 

“ема. јнал≥з оборотних актив≥в

1. –озрахувати вплив на оборотн≥сть актив≥в окремих фактор≥в.

 

“аблиц€ 1. јнал≥з зм≥ни оборотност≥ поточних актив≥в

ѕоказник –≥к «м≥на, +,-
201___ 201___
1. „истий дох≥д (виручка) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг), тис. грн.      
2. —ередн€ величина поточних актив≥в, тис. грн.      
3.  оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ поточних актив≥в      
4. “ривал≥сть обороту поточних актив≥в, дн≥      
«м≥на суми поточних актив≥в внасл≥док зм≥ни њх оборотност≥, тис. грн.      
«м≥на тривалост≥ обороту поточних актив≥в внасл≥док зм≥ни:      
1) виручки (t1-tум)      
2) середньоњ величини поточних актив≥в (tум-t0)      
”мовна тривал≥сть обороту поточних актив≥в (tум)      

 

, де

- виручка базисного року;

- середн€ величина оборотних актив≥в.

“ема. јнал≥з л≥кв≥дност≥ ≥ платоспроможност≥.

 

«авданн€:

1. —класти ≥ оц≥нити баланс л≥кв≥дност≥ п≥дприЇмства.

2. –озрахувати в≥дпов≥дн≥ показники л≥кв≥дност≥ ≥ оц≥нити платоспроможн≥сть п≥дприЇмства. ¬казати причини зм≥ни платоспроможност≥.

3. ѕроанал≥зувати стан розрахунк≥в та вказати напр€м покращенн€ ф≥нансовоњ дисципл≥ни.

“аблиц€ 1 Ц ќц≥нка л≥кв≥дност≥ балансу, тис.грн

 

ј “»¬ –≥к ѕј—»¬ –≥к Ќадлишок або нестача
201_ 201_ 201_ 201_ 201_ 201_
Ќайл≥кв≥дн≥ш≥ активи     Ќайстроков≥ш≥ зобовТ€занн€        
Ўвидко л≥кв≥дн≥ активи      ороткостроков≥ зобовТ€занн€        
Ћ≥кв≥дн≥ активи     ƒовгостроков≥ зобовТ€занн€        
¬ажко л≥кв≥дн≥ активи     ѕост≥йн≥ пасиви        
ЅјЋјЌ—     ЅјЋјЌ—        

 

“аблиц€ 2 Ц ќц≥нка л≥кв≥дност≥ за коеф≥ц≥Їнтами

 

ѕоказник Ќорматив, вектор –≥к «м≥на, +,-
201___ 201___
1.  оеф≥ц≥Їнт абсолютноњ л≥кв≥дност≥ 0,2-0,35      
2.  оеф≥ц≥Їнт швидкоњ (критичноњ оц≥нки) л≥кв≥дност≥ (пром≥жний, уточнений) 0,5-1,0      
3.  оеф≥ц≥Їнт поточноњ л≥кв≥дност≥ (загальний коеф≥ц≥Їнт покритт€) 1,5-2,0      
4. „астка оборотних актив≥в в загальн≥й њх сум≥        
5. „астка власних оборотних кошт≥в в загальн≥й њх сум≥        
6. „астка власних оборотних засоб≥в у покритт≥ запас≥в        
7. ¬≥дношенн€ л≥кв≥дних ≥ нел≥кв≥дних актив≥в        

 

 

¬исновки за даними таблиц≥:________________________________________________

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 594 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2552 - | 2144 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.