Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќснови ≥нформатики) II курс
1. ўо вивчаЇ наука ≥нформатика?

2. ўо розум≥ють п≥д ≥нтерфейсом користувача?

3. ўо таке ≥нформац≥€? якими властивост€ми вона волод≥Ї?

4. « €ких операц≥й складаЇтьс€ процес обробки даних?

5. ўо таке ≥нформац≥йна система?

6. « €ких етап≥в складаЇтьс€ робота ≥нформац≥йних систем?

7. який смисл вкладаЇтьс€ в пон€тт€ ≥нформац≥йна технолог≥€?

8. яка система кодуванн€ називаЇтьс€ дв≥йковим кодом?

9. ўо таке б≥т? —к≥льки потр≥бно б≥т≥в, щоб закодувати 512 р≥зних незалежних значень?

10. ¬ €ких одиниц€х вим≥рюЇтьс€ Їмн≥сть ≥нформац≥њ?

11. ўо таке система численн€?

12. як≥ типи систем численн€ ви знаЇте?

13. ўо таке основа позиц≥йноњ системи численн€?

14. ” чому пол€гаЇ проблема вибору системи численн€ дл€ поданн€ чисел у пам'€т≥ комп'ютера?

15. яка система численн€ використовуЇтьс€ дл€ поданн€ чисел у пам'€т≥ комп'ютера? „ому?

16. яким чином зд≥йснюЇтьс€ перев≥д чисел, €кщо основа новоњ системи численн€ дор≥внюЇ де€кому степеню староњ системи численн€?

17. «а €ким правилом перевод€тьс€ числа з дес€тковоњ системи численн€?

18. «а €ким правилом перевод€тьс€ числа в дес€ткову систему численн€?

19. ўо таке арх≥тектура комп'ютера? «агальна структура комп'ютера?

20. ѕринципи сучасноњ арх≥тектури комп'ютера?

21. ћетоди класиф≥кац≥њ комп'ютер≥в?  ласиф≥кац≥€ за призначенн€м?

22. ¬елик≥ ≈ќћ (Main Frame)? —труктура обчислювального центру на баз≥ великоњ ≈ќћ?

23. ћ≥н≥ ≈ќћ? ћ≥кро≈ќћ?

24. ѕерсональн≥ комп'ютери?  ласиф≥кац≥€ за м≥жнародним сертиф≥кац≥йним стандартом?

25.  ласиф≥кац≥€ по р≥вню спец≥ал≥зац≥њ?  ласиф≥кац≥€ за розм≥ром?  ласиф≥кац≥€ за сум≥сн≥стю?

26. ўо таке материнська плата? як≥ компоненти персонального комп'ютера на н≥й розташован≥?

27. ¬ чому пол€гаЇ виконанн€ програм центральним процесором?

28. як≥ основн≥ параметри процесора? ўо характеризуЇ тактова частота ≥ в €ких одиниц€х вона вим≥рюЇтьс€?

29. ўо таке кеш-пам'€ть? як≥ Ї р≥вн≥ кеш-пам'€т≥?

30. ƒл€ чого призначен≥ шини? як≥ Ї типи шин?

31. як≥ шинн≥ ≥нтерфейси материнськоњ плати ви знаЇте?

32. „им в≥др≥зн€Їтьс€ оперативна пам'€ть в≥д пост≥йноњ пам'€т≥?

33. ўо таке RISC-процесори? ¬ чому пол€гаЇ њх в≥дм≥нн≥сть в≥д CISC-процесор≥в?

34. ¬ €к≥й пам'€т≥ збер≥гаютьс€ програми BIOS?

35. яка ≥нформац≥€ збер≥гаЇтьс€ в енергонезалежн≥й пам'€т≥?

36. як≥ ви знаЇте типи оперативноњ пам'€т≥? яка м≥ж ними р≥зниц€?

37. ўо таке зовн≥шн€ пам'€ть? як≥ р≥зновиди зовн≥шньоњ пам'€т≥ ви знаЇте?

38. ўо таке жорсткий диск? ƒл€ чого в≥н призначений? яку Їмн≥сть мають сучасн≥ в≥нчестери?

39. яким чином зд≥йснюютьс€ операц≥њ читанн€ ≥ запису в Ќ∆ћƒ?

40. ¬ чому пол€гаЇ операц≥€ форматуванн€ магн≥тних диск≥в?

41. як≥ Ї типи стандартних дискових ≥нтерфейс≥в?

42. як≥ параметри впливають на швидкод≥ю в≥нчестера? яким чином?

43. ўо таке флоп≥-диск? ўо сп≥льного та в≥дм≥нного м≥ж ним та жорстким диском?

44. яких правил сл≥д дотримуватис€ п≥д час користуванн€ дискетою?

45. як≥ ви знаЇте р≥зновиди накопичувач≥в на оптичних дисках? „им вони р≥зн€тьс€ м≥ж собою?

46. яким чином в≥дбуваЇтьс€ зчитуванн€ ≥нформац≥њ з компакт-диск≥в?

47. ¬ чому вим≥рюЇтьс€ швидк≥сть передач≥ даних в накопичувачах на оптичних нос≥€х?

48. як≥ пристроњ введенн€-виведенн€ утворюють найпрост≥ший ≥нтерфейс користувача?

49. як≥ споживч≥ параметри мон≥тор≥в ви знаЇте?

50. ўо таке в≥деоадаптер? ƒл€ чого в≥н призначений?

51. „ому комп'ютер реагуЇ на натисненн€ клав≥ш на клав≥атур≥ в≥дразу п≥сл€ включенн€?

52. «а допомогою клав≥ш €коњ групи можна ввести розширений код ASCII?

53. ƒе на клав≥атур≥ розташован≥ функц≥ональн≥ клав≥ш≥?

54. „ому ман≥пул€тор 'миша' вимагаЇ дл€ своЇњ роботи на€вност≥ драйвера? як працюЇ драйвер миш≥?

55. ўо таке курсор клав≥атури та курсор миш≥? „им вони в≥др≥зн€ютьс€?

56. як≥ пристроњ називаютьс€ перифер≥йними? „ому?

57. ўо прийн€то розум≥ти п≥д терм≥ном 'software'?

58. Ќа €к≥ р≥вн≥ под≥л€Їтьс€ програмне забезпеченн€?

59. —укупн≥сть програм €кого р≥вн€ утворюють €дро операц≥йноњ системи?

60. як≥ функц≥њ виконуЇ €дро операц≥йноњ системи?

61. ƒл€ чого призначен≥ програми базового р≥вн€?

62. як≥ класи програм службового р≥вн€ ви знаЇте?

63. «а допомогою програм €кого класу можна зд≥йснювати введенн€, редагуванн€ та оформленн€ текстових даних?

64. як≥ ви знаЇте категор≥њ граф≥чних редактор≥в?

65. ¬ €ких випадках доц≥льно використовувати системи автоматизованого перекладу?

66. ўо таке ≥нтерпретатор та комп≥л€тор? яка м≥ж ними р≥зниц€?

67. як≥ фактори впливають на ступ≥нь надлишковост≥ даних?

68. ўо таке арх≥в? як≥ програмн≥ засоби називаютьс€ арх≥ваторами?

69. „ому методи стисненн€ при €ких в≥дбуваЇтьс€ зм≥на вм≥сту даних називаютьс€ незворотн≥ми?

70. Ќавед≥ть приклади формат≥в стисненн€ з втратами ≥нформац≥њ.

71. як≥ ви знаЇте програми-арх≥ватори?  оротко охарактеризуйте њх.

72. ўо таке комп'ютерний в≥рус?

73. яким чином в≥рус заражуЇ комп'ютер?

74. яким чином д≥ють комп'ютерн≥ в≥руси?

75. як≥ ви знаЇте джерела зараженн€ комп'ютерним в≥русом?

76. «а €кими ознаками можна ви€вити факт зараженн€ комп'ютерним в≥русом?

77. як≥ ви знаЇте типи в≥рус≥в? як≥ деструктивн≥ д≥њ вони зд≥йснюють?

78. як≥ заходи рекомендуЇтьс€ вживати, щоб запоб≥гти зараженню комп'ютерним в≥русом?

79. ўо таке антив≥рус? як≥ типи антив≥рус≥в ви знаЇте?

80. ўо таке евристичний анал≥затор? як≥ функц≥њ в≥н виконуЇ?

81. Ќавед≥ть приклади антив≥русних програм.  оротко охарактеризуйте њх.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 406 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2193 - | 2051 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.