Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


державного екзамену з психолог≥њ
ѕ » “ ј Ќ Ќ я

 

1. ќсобливост≥ психолог≥њ €к науки та њњ м≥сце у систем≥ наук.

2. —тановленн€ психолог≥њ €к самост≥йноњ науки, створенн€ власного категор≥ального апарату психолог≥њ.

3. ѕон€тт€ про метод, методику, техн≥ку та процедуру психолог≥чного досл≥дженн€.

4.  ласиф≥кац≥€ метод≥в психолог≥чного досл≥дженн€.

5. —постереженн€ €к метод психолог≥њ, його вимоги. ¬имоги до наукового спостереженн€.

6. ≈ксперимент €к метод психолог≥њ. ¬иди експерименту.

7. ќпитуванн€ €к метод психолог≥њ. ѕравила складанн€ анкет ≥ проведенн€ анкетуванн€. ¬икористанн€ даних анкетуванн€ ≥ ≥нтерв'ю. Ѕес≥да, њњ використанн€ в робот≥ практичного психолога.

8. јнал≥з продукт≥в д≥€льност≥ €к метод психолог≥чного досл≥дженн€. 9. ѕроблема достов≥рност≥ ≥ репрезентативност≥ даних психолог≥чного досл≥дженн€. 10. –озвиток форм в≥дображенн€ д≥йсност≥. √≥потеза щодо обТЇктивного критер≥ю псих≥ки ќ.ћ.ЋеонтьЇва. 11. ‘≥лософське, психолог≥чне та патопсихолог≥чне розум≥нн€ св≥домост≥. «агальна симптоматика розлад≥в св≥домост≥. 12. ѕроблема пер≥одизац≥њ розвитку.  онцепц≥њ  .ёнга, ≈.≈р≥ксона, ƒ.≈лькон≥на. —оц≥альна та ≥сторична м≥нлив≥сть в≥кових меж розвитку. 13. Ћюдина €к ≥ндив≥д, особист≥сть, ≥ндив≥дуальн≥сть. ѕроблема визначенн€ особистост≥ та њњ структури. ≤стор≥€ досл≥джень особистост≥. ¬несок Ћ.‘.Ћазурського, √.јйзенка, √.ќлпорта, –. еттелла у розробку проблем особистост≥. 14.  ласиф≥кац≥€ сучасних теор≥й особистост≥. 15. ѕсихоанал≥тичн≥ теор≥њ особистост≥(«.‘рейд, ј. јдлер,  . ’орн≥). 16. ’арактеристика гуман≥стичних теор≥й особистост≥. ѕон€тт€ про самоактуал≥зац≥ю. —в≥домий розвиток особистост≥. ѕон€тт€ про я-концепц≥ю. 17. —пр€мован≥сть особистост≥. «агальна будова мотивац≥йноњ сфери особистост≥, њњ характеристика. 18. ѕотреба €к головний фактор.  ласиф≥кац≥њ людських потреб (ј.ћаслоу, √.ћеррей). 19. —амосв≥дом≥сть, њњ функц≥њ та етапи формуванн€. ќсобливост≥ самосв≥домост≥ на р≥зних в≥кових етапах. 20. Д≈goФ- психолог≥€ про захисн≥ механ≥зми особистост≥ (ј.‘рейд, концепц≥€ дит€чого психоанал≥зу). —пособи психолог≥чного захисту. 21. ѕон€тт€ про групу. ѕсихолог≥чн≥ властивост≥ груп. 22. «агальна характеристика впливу групи на особист≥сть ≥ особистост≥ на групу. ѕсихолог≥чний анал≥з конформност≥ ≥ негатив≥зму. 23. ’арактеристика стил≥в кер≥вництва та њх впливу на ефективн≥сть д≥€льност≥ групи. 24. ‘ункц≥њ емоц≥й та почутт≥в. ¬иди емоц≥й. ’арактеристика емоц≥йних стан≥в. 25. ¬плив емоц≥й на ефективн≥сть д≥€льност≥ та процес≥в п≥знанн€. ≈моц≥њ €к мотив повед≥нки. 26. ¬ол€ ≥ мотивац≥€. ’арактеристики вольового процесу. 27. ¬≥ков≥ особливост≥ вольовоњ регул€ц≥њ. ¬ихованн€ вол≥. 28. ѕрирода зд≥бностей. ¬изначенн€, в≥дм≥нност≥ у структур≥ та зм≥ст≥.  ласиф≥кац≥€ зд≥бностей. ѕроблема формуванн€ ≥ розвитку зд≥бностей. 29. ѕсихолог≥чн≥ €кост≥, що характеризують темперамент. Ќеобх≥дн≥сть ≥ндив≥дуального п≥дходу до навчанн€ ≥ вихованн€ д≥тей з р≥зними динам≥чними характеристиками. ѕроблема встановленн€ рол≥ генотипових ≥ прижиттЇво сформованих особливостей орган≥зму в про€вах темпераменту. 30. ’арактер та його м≥сце в структур≥ особистост≥. “иполог≥€ характер≥в за ≈. речмером, ј.Ћ≥чко,  .Ћеонгардом, ≈.‘ромом. 31. ”вага €к головна умова зд≥йсненн€ п≥знавального процесу. ¬иди уваги. ¬ластивост≥ уваги. ‘≥з≥олог≥чне забезпеченн€ уваги. ”вага ≥ усп≥шн≥сть навчанн€. ‘ормуванн€ уваги. 32. ѕон€тт€ про в≥дчутт€. “еор≥њ в≥дчутт≥в.  ласиф≥кац≥€ та загальн≥ властивост≥ в≥дчутт≥в. 33. ѕон€тт€ чутливост≥ анал≥затор≥в. ѕсихоф≥зичн≥ закони. ¬заЇмод≥€ в≥дчутт≥в ≥ њх компенсаторне функц≥онуванн€. 34. ѕрирода сприйманн€. ќсновн≥ властивост≥ сприйманн€: предметн≥сть, ц≥л≥сн≥сть, константн≥сть, категор≥альн≥сть, осмислен≥сть. –озвиток процесу сприйманн€ ≥ спостережливост≥ у д≥тей. ‘еноменолог≥€ сприйманн€. 35. ѕон€тт€ про памТ€ть. Ћокал≥зац≥€ функц≥й памТ€т≥. √≥потези про ≥снуванн€ центр≥в та сл≥д≥в памТ€т≥. ѕроцеси памТ€т≥. 36. ¬иди памТ€т≥. ѕсихолог≥чн≥ теор≥њ памТ€т≥. 37. ћисленн€ €к вища форма п≥знавальноњ д≥€льност≥. ќсновн≥ форми ≥ процеси мисленн€. ¬иди мисленн€. 38. ѕсихолог≥чн≥ теор≥њ мисленн€. ѕон€тт€ ≥нтелекту (за ƒж.√≥лфордом). ѕсихолог≥€ творчого мисленн€. 39. ќсобливост≥ початкового мисленн€ та мовленн€ дитини. —тановленн€ ≥ функц≥онуванн€ дит€чого мовленн€. «наченн€ слова €к одиниц≥ мисленн€ ≥ мови. ѕисьмова мова. 40. –озлади п≥знавальноњ сфери людини. 41. ќл≥гофрен≥чний синдром. …ого форми та њх кл≥н≥ко-психолог≥чна характеристика. 42. —п≥лкуванн€ €к м≥жсубТЇктн≥ взаЇмини. Ѕудова ≥ законом≥рност≥ сп≥лкуванн€. 43. “ипов≥ причини конфл≥кт≥в. ƒ≥агностика стилю повед≥нки у конфл≥кт≥ за методикою  .“омаса. 44. јктивн≥ методи п≥двищенн€ комун≥кативноњ компетентност≥ д≥тей та дорослих. 45. ¬иникненн€ гри на певному етап≥ розвитку цив≥л≥зац≥њ. “еор≥њ гри. ¬иди гри. –озвиток форм гри в онтогенез≥. ћотиви гри. «наченн€ кер≥вництва дорослого в орган≥зац≥њ гри. 46. ћотивац≥€ уч≥нн€; види навчальних мотив≥в. «аконом≥рност≥ зм≥ни мотивац≥њ уч≥нн€, зумовлен≥ в≥ковими особливост€ми дитини. Ўл€хи формуванн€ внутр≥шньоњ мотивац≥њ уч≥нн€. 47. Ќавчанн€, його ц≥л≥. ѕроблема взаЇмозвТ€зку навчанн€ ≥ розвитку. ќр≥Їнтац≥€ на Узону найближчого розвиткуФ ≥ сензитивн≥ пер≥оди €к умови оптим≥зац≥њ процесу навчанн€. 48. ѕроцес уч≥нн€ €к теоретична ≥ прикладна проблема психолог≥њ. —труктурн≥ компоненти уч≥нн€. ¬заЇмозвТ€зок когн≥тивного ≥ емоц≥йного в процес≥ уч≥нн€. 49. «аконом≥рност≥ засвоЇнн€ ≥ використанн€ знань. ¬иди учбових д≥й та њх характеристика. 50. «наченн€ особистост≥ вчител€, його оц≥нок на початковому етап≥ навчанн€ дл€ формуванн€ у дитини позитивного ставленн€ до школи та навчанн€. ¬имоги до зворотного звТ€зку у педагог≥чному сп≥лкуванн≥. 51. ѕсихолог≥чн≥ ознаки прац≥ €к д≥€льност≥. ћотиви трудовоњ д≥€льност≥. 52. ѕроблема вибору профес≥њ, формуванн€ життЇвих план≥в та профес≥йних нам≥р≥в. ¬иникненн€ виб≥ркового ставленн€ до шк≥льних предмет≥в. 53. ѕсих≥чний розвиток немовл€т. ѕерш≥ потреби дитини. —индром шпитал≥зму та його насл≥дки. 54. ѕсих≥чний розвиток д≥тей у ранньому дитинств≥: розвиток особистост≥, п≥знавальна сфера, виникненн€ нових вид≥в д≥€льност≥.  риза 3-х рок≥в. ѕричини дит€чого негатив≥зму ≥ конструктивн≥ способи його подоланн€. 55. ѕсих≥чний розвиток у старшому дошк≥льному в≥ц≥. ¬иникненн€ самоп≥дпор€дкуванн€ мотив≥в €к умова дов≥льноњ повед≥нки ≥ д≥€льност≥ дошк≥льника. ѕерше народженн€ особистост≥. 56. «м≥на обТЇктивних умов та загальна характеристика псих≥чного розвитку з початком шк≥льного навчанн€. 57. ќсновн≥ властивост≥ псих≥чного розвитку у п≥дл≥тковому в≥ц≥. ’арактеристика цього в≥ку €к перех≥дного. 58. ѕ≥дл≥тковий негатив≥зм. –оль р≥зних референтних груп у розвитку особистост≥. 59. «агальна характеристика псих≥чного розвитку у старшому шк≥льному в≥ц≥ (ранн≥й юност≥). 60. —труктура психолог≥чноњ служби осв≥ти. ќсновн≥ види д≥€льност≥ практичного психолога служби осв≥ти. ѕрава ≥ обовТ€зки шк≥льного психолога. 61. —оц≥альн≥ та етичн≥ аспекти психод≥агностики. ќсновн≥ принципи профес≥йноњ етики психолога. 62. ѕсихолог≥чна корекц≥€ €к сфера д≥€льност≥ практичного психолога.—пециф≥чн≥ риси психокорекц≥йного процесу. ¬иди психокорекц≥њ. ѕсихокорекц≥йна ситуац≥€. ѕринципи, ц≥л≥ та завданн€ психокорекц≥йноњ роботи. ќсновн≥ компоненти профес≥йноњ готовност≥ психолога до проведенн€ психокорекц≥њ. 63. ѕринципи складанн€ та основн≥ види психокорекц≥йних програм. ¬имоги до складанн€ психокорекц≥йноњ програми. ќц≥нка ефективност≥ психокорекц≥йного впливу. 64. ≤ндив≥дуальна психокорекц≥€: умови вибору. ќсновн≥ методи ≥ндив≥дуального псикорекц≥йного впливу: переконанн€, нав≥юванн€. ѕсихолог≥чн≥ особливост≥ та основн≥ стад≥њ ≥ндив≥дуальноњ психолог≥чноњ корекц≥њ. ќсновн≥ правила й установки структуруванн€ процесу ≥ндив≥дуальноњ психокорекц≥њ. 65. —пециф≥ка та завданн€ груповоњ форми психокорекц≥њ. ќсобливост≥ комплектуванн€ груп. ѕ≥дготовка до груповоњ корекц≥њ. √рупова динам≥ка. «авданн€ та норми групи. 66. √рупова форма психокорекц≥њ: структура групи, л≥дерства, рол≥. «гуртован≥сть групи. √рупова напруга. ‘ази розвитку групи.  ер≥вництво психокорекц≥йною групою. ≈тичн≥ вимоги до кер≥вника корекц≥йноњ групи. 67. ѕсихолог≥чна д≥агностика €к наука та практична галузь знань. —труктура сучасноњ психод≥агностики та њњ тезаурус. ѕредмет та завданн€ психод≥агностики. —фери застосуванн€. 68. ≤стор≥€ розвитку психод≥агностики. ѕеред≥стор≥€ тестового методу. —тановленн€ науковоњ психолог≥чноњ д≥агностики. 69.  ласиф≥кац≥€ психод≥агностичних методик. ћетодики високого р≥вн€ формал≥зац≥њ.  ласи формал≥зованих методик. 70. “ест €к основний ≥нструмент психод≥агностики. ѕроцедурн≥ аспекти тестуванн€. ¬иди тестових завдань. ћетодичне забезпеченн€ тестуванн€. 71. ќпитувальники €к реал≥зац≥€ субТЇктивного п≥дходу в психод≥агностиц≥. ќсновн≥ проблеми використанн€ особист≥сних опитувальник≥в. 72. ћалоформал≥зован≥ методики. ћетод спостереженн€, опитуванн€, ≥нтервТю, анал≥з продукт≥в д≥€льност≥ (контент-анал≥з). 73. ѕсихометричн≥ вимоги до психод≥агностичних методик. —тандартизац≥€. Ќад≥йн≥сть та вал≥дн≥сть методики: зм≥ст, види, процедура перев≥рки. 74. ѕсиход≥агностичне обстеженн€. ≈тапи психод≥агностичного обстеженн€. ≈тичн≥ принципи д≥€льност≥ психод≥агноста. 75. ѕроблеми д≥агностики св≥домост≥ та самосв≥домост≥.  ласиф≥кац≥€ процедур психод≥агностики самосв≥домост≥. ћетодики психод≥агностики самосв≥домост≥. 76. ƒ≥агностика зд≥бностей. ћетоди вивченн€ загальних та спец≥альних зд≥бностей. 77. “еоретичн≥ питанн€ психод≥агностики ≥нтелекту. ≤нтелект €к обТЇкт психолог≥чних досл≥джень. јнал≥з теор≥й ≥нтелекту. 78.  ласиф≥кац≥€ та характеристика тест≥в ≥нтелекту. Ўкала ≥нтелектуального розвитку ¬екслера: структура, особливост≥ проведенн€, можливост≥ њњ застосуванн€. 79. “еоретичний анал≥з пон€тт€ Дкреативн≥стьФ. ѕ≥дходи до вивченн€ креативност≥. 80. ћетодики д≥агностики креативност≥. 81. ѕроблеми д≥агностики особистост≥.  ласиф≥кац≥€ метод≥в досл≥дженн€ особистост≥. “иполог≥чн≥ опитувальники. ћћ–≤ та його в≥тчизн€н≥ вар≥анти. 82. ќпитувальники рис особистост≥. ƒосл≥дженн€ властивостей особистост≥ за допомогою 16-факторного опитувальника –. еттелла. ѕроблеми достов≥рност≥ результат≥в д≥агностики особистост≥ за допомогою опитувальник≥в. 83. ƒ≥агностика темпераменту. 84. ƒ≥агностика характеру. ¬изначенн€ типу акцентуац≥њ характеру опитувальниками  .Ћеангарда-√.Ўм≥шека та ј.Ћ≥чко. ¬рахуванн€ типу акцентуац≥њ в педагог≥чному процес≥.  орекц≥€ акцентуйованост≥ характеру у п≥дл≥тк≥в. 85. ѕроективний п≥дх≥д до вивченн€ особистост≥, його сутн≥сть.  ласиф≥кац≥€ проективних психод≥агностичних методик. 86. ћотивац≥€ €к обТЇкт психолог≥чноњ д≥агностики.  ласиф≥кац≥€ метод≥в ≥ методик д≥агностики мотивац≥йноњ сфери особистост≥. 87. ƒ≥агностика псих≥чних стан≥в: п≥дходи до класиф≥кац≥њ, методики. 88. ћетодики визначенн€ повед≥нкових про€в≥в (тривожност≥, агресивност≥) та њх корекц≥€. 89.  ласиф≥кац≥€ методик д≥агностики м≥жособист≥сних взаЇмин. 90. ѕсиход≥агностика м≥жособист≥сних в≥дносин на основ≥ субТЇктивних переваг: методика соц≥ометр≥њ. 91. “еоретичн≥ аспекти проблеми д≥агностики психолог≥чноњ готовност≥ до шк≥льного навчанн€. јнал≥з методик д≥агностики компонент≥в психолог≥чноњ готовност≥ до шк≥льного навчанн€. 92. ћетодики досл≥дженн€ особливостей памТ€т≥ та уваги 93. ‘орми та методи корекц≥йноњ д≥€льност≥ щк≥льного психолога.  орекц≥€ розвитку д≥тей з вираженими ускладненн€ми: агресивн≥сть, г≥перактивн≥сть, брехлив≥сть, ≥зольован≥сть та ≥н.  

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 759 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

2093 - | 1900 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.