Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки украњни
¬»ћќ√» ƒќ ќ‘ќ–ћЋ≈ЌЌя —“ј“≈й

1. ƒо розгл€ду приймаютьс€ ориг≥нальн≥ та ≥нш≥ види статей (загальний обс€г Ц 8-12 стор≥нок)

—татт≥ необх≥дно готувати за допомогою текстового редактора ћ S Word 2003. Ўрифт статт≥ Ц Times New Roman, ≥нтервал Ц 1,5, розм≥р Ц 14 рt.

–озм≥ри пол≥в аркуша: вс≥ по 20 мм.

2. є державноњ реЇстрац≥њ Ќƒ– та њњ назва (фрагментом €коњ Ї статт€). ƒо друку приймаютьс€ статт≥, що в≥дпов≥дають вимогам ¬ј , ≥ €к≥ мають так≥ необх≥дн≥ елементи: постановка проблеми у загальному вигл€д≥ та њњ звТ€зок ≥з важливими науковими чи практичними завданн€ми; анал≥з останн≥х досл≥джень ≥ публ≥кац≥й, в €ких започатковано розвТ€занн€ даноњ проблеми та на €к≥ опираЇтьс€ автор, вид≥ленн€ невир≥шених ран≥ше частин загальноњ проблеми, €ким присв€чуЇтьс€ дана статт€; формулюванн€ ц≥лей статт≥ (постановка завданн€); виклад основного матер≥алу досл≥дженн€ з повним обірунтуванн€м наукових результат≥в; висновки з даного досл≥дженн€ ≥ перспективи подальших досл≥джень у вказаному напр€м≥.

3.–еферати (резюме) рос≥йською, украњнською мовами Ц обс€гом 0,5 стор≥нки кожен та ключовими словами (3-5 терм≥н≥в). –езюме англ≥йською мовою Ц 2 стор≥нки, набирати курсивом 14 кеглем.

Ќа вс≥ малюнки й таблиц≥ давати посиланн€ у текст≥.

ѕеред таблицею (бажано не б≥льше 2) у верхньому правому кут≥ курсивом позначати њњ номер (“аблиц€ 1). «аголовки таблиць розм≥щувати посередин≥, вид≥л€ючи жирним шрифтом.

”с≥ малюнки (бажано не б≥льше 2) мають супроводжуватис€ п≥дписами, розташованими п≥д ними (–ис. 1. Ќазва), €к≥ необх≥дно виконувати засобами MS Word з тим, щоб редактор мав можлив≥сть зробити в них необх≥дн≥ виправленн€.

‘ормули у статт€х по всьому тексту набирати у формульному редактор≥ Ц MS Equation. 3.0, кегль 14.

ћ≥ж цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних, тощо) ставити нерозривний проб≥л (ctrl+shift+проб≥л).

Ћ≥тература, що приводитьс€ наприк≥нц≥ публ≥кац≥њ повинна розташовуватис€ в пор€дку њњ першого згадуванн€ в текст≥ статт≥ й бути оформлена у в≥дпов≥дност≥ з наступними зразками. Ќомер у списку л≥тератури маЇ в≥дпов≥дати лише одному джерелу. —писок л≥тератури оформлюЇтьс€ в≥дпов≥дно до державного стандарту ”крањни ƒ—“” √ќ—“ 7.1:2006

≈лектронний вар≥ант з текстом статт≥ називати пр≥звищем автора (—татт€_ѕр≥звище).

4. ”с≥ матер≥али подаютьс€ до реЇстрац≥њ у двох екземпл€рах. ќдин екземпл€р друкуЇтьс€ так, €к передбачено авторами, п≥дписуютьс€ вс≥ма авторами. ƒругий екземпл€р подаЇтьс€ в електронному вигл€д≥, прислати по електронн≥й пошт≥ на E-mail [email protected] з вказаною назвою Ђѕриродознавц≥ 2014ї до 14 кв≥тн€ 2014р

5. –азом з≥ статтею подаютьс€ реценз≥€ доктора або кандидата наук з≥ спец≥альност≥.

6. ѕубл≥кац≥€ статей зд≥йснюЇтьс€ безкоштовно!

7. ћатер≥али, €к≥ не в≥дпов≥датимуть або будуть оформлен≥ з порушенн€м встановлених вимог, не розгл€датимутьс€.

«а€вки на участь в робот≥ конференц≥њ та статт≥ приймаютьс€ до 14.04.2014 р.

8. јвтор несе в≥дпов≥дальн≥сть за зм≥ст представленоњ статт≥, достов≥рност≥ результат≥в ≥ дотриманн€ прав використанн€ ≥нтелектуальноњ власност≥ трет≥х ос≥б.

9. ќкремим файлом подаютьс€ в≥домост≥ про автор≥в (ѕ.≤.ѕ, званн€, м≥сце роботи або навчанн€, м≥сто).

 

«разок оформленн€ статт≥

”ƒ  (номер ”ƒ )

≤.≤. ≤ванов, ¬.Ќ. ѕетров, ≤.≤. √аврилов

Ќј«¬ј —“ј““≤

ћиколањвський нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ¬.ќ. —ухомлинського, ”крањна

“екст анотац≥њ (украњнською мовою)

 лючов≥ слова: слово, словосполученн€Е

ѕостановка проблеми. Е

јнал≥з останн≥х досл≥джень та публ≥кац≥й. Е

ѕостановка завданн€. Е

ћатер≥али ≥ методика досл≥джень. Е

–езультати досл≥джень та њх обговоренн€. Е

¬исновки ≥ перспективи подальших досл≥джень. Е

Ћ≥тература

1. Ѕелоусов Ћ.¬. ¬едение в общую эмбриологию / Ћ.¬. Ѕелоусов. Ц ћ.: Ќаука, 1980. Ц 360 с.

2. ѕшеничный ѕ.ƒ. ¬опросы направленного вмешательства в индивидуальное развитие животных / ѕ.ƒ. ѕшеничный // ¬естник сельскохоз€йственной науки. Ц 1963. Ц є 2. Ц —. 70-77.

Ќазвание статьи.

‘амили€ ».ќ.

“екст аннотации (рос≥йською мовою)

 лючевые слова: слово, словосочетаниеЕ

Name of article.

Soname N.

Annotation (англ≥йською мовою)

Key words: word, phraseЕ

 

¬имоги до оформленн€ тез

ќбс€г публ≥кац≥њ Ц 1 стор≥нка формату ј4, набран≥ в текстовому редактор≥ ћS Word 2003. Ўрифт Ц Times New Roman, ≥нтервал Ц 1,5, розм≥р Ц 14 рt. –озм≥ри пол≥в аркуша: вс≥ по 20 мм.

¬ структур≥ тез обовТ€зково повинн≥ бути стисло в≥ддзеркален≥ актуальн≥сть, мета ≥ завданн€ роботи, матер≥али ≥ методи, отриман≥ результати ≥ висновки.

ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки украњни

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 282 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2559 - | 2152 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.