Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 л≥н≥чна фармац≥€ в кард≥олог≥њ
 рок 2 ‘армац≥€

 л≥н≥чна фармац≥€

 

ќснови кл≥н≥чноњ фармац≥њ

 

ќдним з головних показник≥в ел≥м≥нац≥њ л≥карських засоб≥в з орган≥зму людини Ї:

A * ѕер≥од нап≥ввиведенн€

B ќбТЇм розпод≥лу

C Ѕ≥одоступн≥сть

D Ѕ≥оекв≥валентн≥сть

E ћаксимальна концентрац≥€ у кров≥

 

ѕо€сн≥сть л≥карю швидкоњ допомоги чому знижуЇтьс€ антикоагул€нтний ефект

синкумару при одночасному його застосуванн≥ з фенобарб≥талом?

A * ‘енобарб≥тал активуЇ м≥кросомальн≥ ферменти печ≥нки

B ‘енобарб≥тал ≥нг≥буЇ м≥кросомальн≥ ферменти печ≥нки

C –озвиваЇтьс€ алерг≥€ до синкумару

D ѕро€вл€Їтьс€ антагон≥зм даних препарат≥в

E ¬≥дбуваЇтьс€ взаЇмна ≥нактивац≥€

ƒайте в≥дпов≥дь на запитанн€ л≥кар€-≥нтерна: широта терапевтичноњ д≥њ Ц це д≥апазон доз:

A * ¬≥д м≥н≥мальноњ терапевтичноњ до м≥н≥мальноњ токсичноњ

B ¬≥д середньоњ терапевтичноњ до м≥н≥мальноњ токсичноњ

C ¬≥д разовоњ до курсовоњ

D ¬≥д м≥н≥мальноњ терапевтичноњ до максимальноњ токсичноњ

E ¬≥д разовоњ до добово

–ифамп≥цин Ї ≥ндуктором цитохрому – 450, тому його взаЇмод≥€ з ≥ншим

х≥м≥чно-активним л≥карським засобом може призвести до:

A * «меншенн€ концентрац≥њ ≥ншого л≥карського засобу

B «б≥льшенн€ концентрац≥њ ≥ншого л≥карського засобу

C Ќе впливаЇ на концентрац≥ю ≥ншого л≥карського засобу

D «вТ€зуванн€ з ≥ншими метабол≥тами

E Ќе впливаЇ на токсичн≥сть ≥ншого л≥карського засобу

який з наведених д≥уретичних л≥карських засоб≥в буде не бажаним хворому з≥ зниженою

функц≥Їю слуху.

A *‘уросем≥д

B —п≥ронолактон

C  лопам≥д

D ≤ндапам≥д

E ’лортал≥дон

який з вказаних сечог≥нних л≥карських засоб≥в може бути застосований дл€ проведенн€

форсованого д≥урезу?

A *‘уросем≥д

B јм≥лорид

C ≤ндапам≥д

D ’лортал≥дон

E  лопам≥д

ѕри застосуванн≥ ацетилсал≥циловоњ кислоти у пац≥Їнта зТ€вилась кровоточив≥сть

слизових оболонок. “аке €вище повТ€зане з:

A *√альмуванн€м синтезу протромб≥ну

B «б≥льшенн€м всмоктуванн€ в Ў “

C «меншенн€м всмоктуванн€ в Ў “

D ѕорушенн€м звТ€зуванн€ з б≥лками

E «м≥ною обс€гу розпод≥лу

ѕри одночасному застосуванн≥ парацетамолу та ацетилцистењну в≥дбуваЇтьс€:

A «ниженн€ гепатотоксичноњ д≥њ парацетамолу

B «меншенн€ протизапальноњ д≥њ парацетамолу

C √альмуванн€ всмоктуванн€ парацетамолу

D «б≥льшенн€ мукол≥тичноњ д≥њ ацетилцистењну

E «б≥льшенн€ нефротоксичност≥ парацетамолу

 л≥н≥чна фармац≥€ в кард≥олог≥њ

 

ѕри артер≥альн≥й г≥пертенз≥њ застосуванн€ лозартану протипоказано при наступних станах:

A * ¬аг≥тн≥ть

B √≥пергл≥кем≥€

C —ечокислий д≥атез

D √≥перл≥п≥дем≥€

E √≥покал≥Їм≥€

∆≥нка 48 рок≥в поступила в кард≥олог≥чне в≥дд≥ленн€ з дагнозом ≤’—:

стенокард≥€. ѕриступи виникають 1-2 рази в день. який препарат найб≥льш

доц≥льно рекомендувати дл€ л≥куванн€?

A * ≤зосорб≥ду дин≥трат

B ≈уф≥л≥н

C Ќо-шпа

D ѕапаверин

E ƒип≥ридамол

який з нижче наведених Ћ« застосовуЇтьс€ при ≥нфаркт≥ м≥окарда дл€ проведенн€

тромбол≥тичноњ терап≥њ:

A * —трепток≥наза

B √епарин

C ‘ен≥л≥н

D “иклоп≥дин

E јцетилсал≥цилова кислота

’ворому, €кий перен≥с ≥нфаркт м≥окарда, рекомендовано вживанн€ ацетилсал≥циловоњ

кислоти з метою:

A * «меншенн€ агрегац≥њ тромбоцит≥в

B «ниженн€ температури т≥ла

C –озширенн€ коронарних судин

D «меншенн€ запаленн€

E «ниженн€ р≥вн€ холестерину

 

ѕри л≥куванн≥ еналаприлом можлив≥ наступн≥ поб≥чн≥ ефекти:

A *  ашель

B —линовид≥ленн€

C √≥покал≥Їм≥€

D «акрепи

E Ќабр€ки гом≥лок

 

’вора 52 рок≥в перенесла ≥нфаркт м≥окарда ≥ виписана на амбулаторний нагл€д. яку

добову дозу ацетилсал≥циловоњ кислоти необх≥дно призначити з метою проф≥лактики

тромбоутворенн€?

A *100 мг

B 500 мг

C 1000 мг

D 2000 мг

E 3000 мг

’ворому з артер≥альною г≥пертенз≥Їю було призначено один з антиг≥пертензивних

засоб≥в. јртер≥альний тиск нормал≥зувавс€, однак хворого почав турбувати пост≥йний

сухий кашель. який з перерахованих препарат≥в маЇ таку поб≥чну д≥ю?

A * ≈налаприлу малеат

B јнаприл≥н

C  лофел≥н

D ‘уросемид

E Ќ≥федип≥н

’вору 53-х рок≥в п≥сл€ ф≥зичного навантаженн€ почав турбувати б≥ль за грудниною з

≥ррад≥ац≥Їю в л≥ву руку. який препарат сл≥д призначити дл€ усуненн€ больового приступу?

A * Ќ≥трогл≥церин

B ≤зосорб≥ду 5-монон≥трат

C Ќ≥федип≥н

D ћетопролол

E ƒилт≥азем

 

ѕроконсультуйте молодого колегу: €кий л≥карських засоб≥в застосовують при гострому

≥нфаркт≥ м≥окарда з метою тромбол≥тичноњ терап≥њ?

A * јльтеплаза

B јцетилсал≥цилова кислота

C √епарин

D ѕентоксиф≥л≥н

E ‘раксипарин

ѕ≥сл€ тижневоњ фармакотерап≥њ артер≥альноњ г≥пертенз≥њ л≥зиноприлом в доз≥ 10 мг 2 раз

на добу у хворого зТ€вилис€ пер≥одично виникаюч≥ напади сухого кашлю. „им це може

бути зумовлене?

A * Ќакопиченн€м в кров≥ залишку брадик≥н≥ну

B ѕ≥двищенн€м тонусу кашльового центру

C «агостренн€м супутньоњ патолог≥њ

D ѕригн≥ченн€м синтезу альдостерону

E «меншенн€ вм≥сту в кров≥ адренал≥ну

’вора 60 рок≥в страждаЇ г≥пертон≥чною хворобою ≤≤ стад≥њ, ≥шем≥чною хворобою серц€,

бронх≥альною астмою. ѕ≥сл€ корекц≥њ фармакотерап≥њ ставс€ напад бронхоспазму, зросла

задишка. який л≥карський зас≥б спричинив ускладненн€?

A * ѕропранолол

B Ќ≥федипин

C ≈уф≥л≥н

D ћукалт≥н

E —альбутамол

” хворого 60 рок≥в п≥сл€ емоц≥йного перенапруженн€ зТ€вивс€ б≥ль за грудиною з

≥рад≥ац≥Їю в л≥ву руку. Ќазв≥ть л≥карський зас≥б, €кий тамуЇ больовий синдром:

A * Ќ≥трогл≥церин

B Ќ≥федипин

C ƒилт≥азем

D ѕропранолол

E ћетопролол

’ворий 59 рок≥в перен≥с ≥нфаркт м≥окарду. ƒл€ попередженн€ тромбоутворенн€

призначена ацетилсал≥цилова кислота. ¬изначте рац≥ональну добову дозу:

A * 100 мг

B 500 мг

C 1000 мг

D 2000 мг

E 3000 мг

ƒо л≥кар€ звернувс€ хворий 70 рок≥в з приводу п≥двищеного артер≥ального тиску. «

анамнезу в≥домо про на€вн≥сть добро€к≥сноњ г≥перплаз≥њ передм≥хуровоњ залози. який

л≥карський зас≥б бажано призначити даному хворому?

A * ƒоксазозин

B ≈налаприл

C ѕропранолол

D ƒилт≥азем

E Ћозартан

який препарат вибору при л≥куванн≥ хворих на артер≥альну г≥пертенз≥ю й аденому

передм≥хуровоњ залози?

A * ƒоксазозин

B ≈налаприл

C  аптоприл

D ¬ерошп≥рон

E ¬ерапам≥л

’вора 68 рок≥в тривалий час вживаЇ фуросем≥д дл€ л≥куванн€ серцевоњ

недостатност≥. «азначте л≥карський зас≥б дл€ проф≥лактики г≥покал≥Їм≥њ при застосуванн≥

фуросем≥ду:

A * ѕананг≥н

B ј“‘-лонг

C ћ≥лдронат

D “риметазидин

E —устак-форте

’вора 52 рок≥в страждаЇ п≥двищен€м артер≥ального тиску прот€гом м≥с€ц€. « анамнезу

в≥домо, що останн≥ 5 рок≥в хвор≥Ї бронх≥альною астмою. яка група г≥потензивних

препарат≥в небажана дл€ хвороњ?

A * Ѕлокатори бета-адренорецептор≥в

B јнтагон≥сти ≥он≥в кальц≥ю

C “ранкв≥л≥затори

D јнтагон≥сти анг≥отензинових рецептор≥в

E ƒ≥уретики

ƒо пров≥зора звернувс€ пац≥Їнт, €кому рекомендовано вживанн€ ацетилсал≥циловоњ

кислоти €к антиагреганта. яку добову дозу у грамах сл≥д рекомендувати дл€ пост≥йного

прийому?

A *0,1-0,3

B 0,5-1,0

C 1,0-2,0

D 2,0-3,0

E Ѕ≥льше 4,0

 

” пац≥Їнта з артер≥альною г≥пертенз≥Їю та хрон≥чним бронх≥том раптово виник сухий

кашель, задишка; температура т≥ла не зм≥нилась. ¬≥домо, що хворий приймаЇ каптоприл.

„им можна по€снити цей феномен?

A *«б≥льшенн€ утворенн€ брадик≥н≥ну

B «б≥льшенн€ утворенн€ анг≥отензину ≤

C «б≥льшенн€ утворенн€ рен≥ну

D «меншенн€ утворенн€ альдостерону

E «б≥льшенн€ утворенн€ Na-уретичного пептиду

” хворого г≥пертон≥чною хворобою ви€влено обструктивний бронх≥т. який ≥з зазначених

г≥потензивних препарат≥в йому протипоказаний?

A *јнаприл≥н

B √≥пот≥азид

C ƒопег≥т

D –аунатин

E  лофел≥н

 

ѕац≥Їнтку “., 49 р., турбуЇ пер≥одичний стискаючий б≥ль голови в потиличн≥й д≥л€нц≥,

головокруж≥нн€, п≥двищенн€ ј“. ¬ анамнез≥ цукровий д≥абет ≤≤ типу. який д≥уретичний

зас≥б не впливаЇ на р≥вень глюкози в кров≥?

A * ≤ндапам≥д

B ‘уросем≥д

C √≥пот≥азид

D ≈такринова кислота

E —ечовина

’ворому  ., 35 рок≥в, з приводу тах≥кард≥њ був призначений пропранолол. яка з нижче

перерахованих поб≥чних реакц≥й може виникнути при вживанн≥ бета-адреноблокатора?

A * Ѕронхоспазм

B Ћ≥карська залежн≥сть

C  умул€ц≥€

D ѕ≥двищенн€ артер≥ального тиску

E «акрепи

¬≥дв≥дувач аптеки звернувс€ до фармацевта з≥ скаргами на стискуючий, часом пекучий

б≥ль за грудиною з ≥рад≥ац≥Їю у л≥ву руку та шию тривал≥стю 5 Ц 10 хвилин. ¬ибер≥ть зас≥б

дл€ наданн€ нев≥дкладноњ допомоги хворому:

A *Ќ≥трогл≥церин

B Ќ≥федип≥н

C ≤золан≥д

D ≤зосорб≥ду д≥н≥трат

E Ѕ≥сопролол

’ворому з артер≥альною г≥пертенз≥Їю був призначений один ≥з антиг≥пертензивних

препарат≥в. јртер≥альний тиск нормал≥зувавс€, однак хворого почав турбувати пост≥йний сухий кашель. ¬каж≥ть л≥карський препарат, €кий викликав даний поб≥чний ефект:

A *≈налаприл

B јмлодип≥н

C јнаприл≥н

D ≤ндапам≥д

E √≥дрохлорт≥азид

¬≥дв≥дувач аптеки поскарживс€ на стискаючий б≥ль за грудиною з ≥ррад≥ац≥Їю в л≥ву руку,

страх смерт≥, в≥домо, що б≥ль виник раптово п≥сл€ ф≥зичного навантаженн€. Ќазв≥ть зас≥б

нев≥дкладноњ допомоги:

A *Ќ≥трогл≥церин

B ћетацикл≥н

C Ќафтизин

D ѕананг≥н

E –ибоксин

’ворий з≥ стенокард≥Їю Ћ., 70 рок≥в, прийшов з претенз≥Їю в аптеку, що йому в≥дпустили

зас≥б, €кий спричинив сильний розпираючий б≥ль голови, хоча ≥ усунув приступ

стенокард≥њ. ƒл€ €кого антианг≥нального засобу характерний такий поб≥чний ефект?

A *Ќ≥тросорб≥д

B јмлодип≥н

C Ќ≥федип≥н

D “риметазидин

E ћетопролол

’ворий, €кий отримуЇ л≥куванн€ з приводу г≥пертон≥чноњ хвороби, скаржитьс€ на

покашлюванн€. ѕри обстеженн≥ пац≥Їнта н≥€ких зм≥н з≥ сторони легень не ви€влено. який

з наведених засоб≥в м≥г викликати кашель?

A * аптоприл

B јмлодип≥н

C √≥пот≥азид

D Ќеб≥волол

E  лофел≥н

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 845 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2005 - | 1937 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.055 с.