Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—ертиф≥кац≥€ продукц≥њ ≥ноземного виробництва
¬елику погрозу дл€ споживчого ринку ”крањни представл€Ї не€к≥сна продукц≥€ ≥ноземного виробництва, €ка забезпечуЇтьс€ документами сумн≥вного походженн€. ”часть ”крањни в м≥жнародн≥й торг≥вл≥ потребуЇ њњ ≥нтеграц≥ю у св≥тов≥ економ≥чн≥ структури, зокрема у —в≥тову орган≥зац≥ю з торг≥вл≥ (WTO). ѕри цьому сам процес ≥нтеграц≥њ повинний проходити таким чином, щоб максимально забезпечити нац≥ональн≥ ≥нтереси ”крањни. ѕраво крањн на нетарифне техн≥чне регулюванн€ доступу продукц≥њ на св≥й внутр≥шн≥й ринок прийн€то ”годою про техн≥чн≥ бар'Їри в торг≥вл≥ GATT/WTO саме з метою охорони житт€, здоров'€, безпеки майна громад€н. “ому важливе значенн€ в систем≥ ”кр—≈ѕ–ќ надаЇтьс€ питанн€м сертиф≥кац≥њ продукц≥њ, установленн€ в≥дпов≥дност≥ вимогам нац≥ональних стандарт≥в продукц≥њ ≥ноземного виробництва ≥ питанн€м визнанн€ ≥ноземних сертиф≥кат≥в.

ѕ≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥ ≥мпортноњ продукц≥њ зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до ѕор€дку проведенн€ роб≥т з≥ сертиф≥кац≥њ продукц≥њ ≥ноземного виробництва. ¬≥дпов≥дн≥сть продукц≥њ, що ввозитьс€ на митну територ≥ю ”крањни, нац≥ональним нормативним документам повинна бути п≥дтверджена одним з документ≥в:

* декларац≥Їю в≥дпов≥дност≥;

* декларац≥Їю в≥дпов≥дност≥, зареЇстрованою в уповноваженому орган≥ з сертиф≥кац≥њ;

* сертиф≥катом;

* св≥доцтвом про визнанн€ ≥ноземного сертиф≥ката (виданим в≥дпов≥дним в≥тчизн€ним органом з сертиф≥кац≥њ).

—пос≥б п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥ продукц≥њ ≥ноземного виробництва вибираЇтьс€ особою, €ка ввозить њњ на митну територ≥ю ”крањни, з дозволених дл€ конкретного виду продукц≥њ.

якщо продукц≥€, увезена на митну територ≥ю ”крањни, попадаЇ в перел≥к товар≥в, що п≥дл€гають обов'€зков≥й сертиф≥кац≥њ, ≥ в≥дсутн≥й сертиф≥кат в≥дпов≥дност≥ або м≥ж крањною-виробником ≥ ”крањною не п≥дписаний догов≥р про взаЇмне визнанн€ ≥ноземних сертиф≥кат≥в, що видаютьс€ уповноваженими органами з сертиф≥кац≥њ, то сертиф≥кац≥€ продукц≥њ проводитьс€ на загальних п≥дставах, в≥дпов≥дно до загальних правил ≥ по схемах, €к ≥ дл€ в≥тчизн€ного виробника, в≥дпов≥дно до ƒ—“” 3413-96.

ƒо сертиф≥кац≥њ продукц≥њ, що виробл€Їтьс€ сер≥йно ≥ пост≥йно надходить на споживчий ринок ”крањни, висуваютьс€ п≥двищен≥ вимоги з контролю параметр≥в ≥ характеристик, €к≥ визначають безпеку продукц≥њ. Ќасамперед, пор€док сертиф≥кац≥њ ≥мпортованоњ продукц≥њ, що виготовл€Їтьс€ сер≥йно, маЇ на мет≥ попередити поширенню по митн≥й територ≥њ ”крањни п≥дробок п≥д престижн≥, авторитетн≥ ф≥рми, компан≥њ, п≥дприЇмства, по-друге, ц€ продукц≥€, в основному, призначена дл€ масового споживача, тому збиток, пов'€заний з њњ не€к≥сними характеристиками, може мати важк≥ економ≥чн≥ або соц≥ально-пол≥тичн≥ насл≥дки.

« ц≥Їњ причини пор€док проведенн€ сертиф≥кац≥њ обов'€зково включаЇ процедуру обстеженн€ виробництва або системи €кост≥, що функц≥онуЇ на цьому виробництв≥.

–оботи ≥з сертиф≥кац≥њ провод€тьс€ у в≥дпов≥дност≥ з≥ схемою, затвердженою в "ѕор€дку проведенн€ роб≥т ≥з сертиф≥кац≥њ продукц≥њ ≥ноземного виробництва, виготовленоњ сер≥йно" ƒержспоживстандартом ”крањни наказом в≥д 18.08.98, є 633.

ѕри проведенн≥ роб≥т ≥з сертиф≥кац≥њ орган з сертиф≥кац≥њ або ком≥с≥€, що проводить обстеженн€ виробництва, може висунути вимоги про необх≥дн≥сть ≥нформуванн€ в≥тчизн€ного покупц€ про властивост≥ ≥ характеристики продукц≥њ державною мовою.  р≥м цього в контракт≥ може бути передбачене марк≥руванн€ продукц≥њ украњнським знаком в≥дпов≥дност≥ при ухваленн≥ позитивного р≥шенн€ експертною ком≥с≥Їю.

ѕродукц≥€ ≥ноземного виробника, що випускаЇтьс€ сер≥йно ≥ не пройшла процедуру сертиф≥кац≥њ (не маЇ знака в≥дпов≥дност≥), не допускаЇтьс€ до проходженн€ митних процедур, включаючи випадки, коли продукц≥ю призначено використовувати дл€ ре≥мпорту або дл€ переробки п≥д митним нагл€дом, або дл€ переробки поза митною територ≥Їю.

ѕри на€вност≥ сертиф≥ката на територ≥ю ”крањни може бути допущена продукц≥€, призначена дл€ оф≥ц≥йного використанн€ представництвами закордонних крањн ≥ м≥жнародними, м≥ждержавними орган≥зац≥€ми, а також та продукц≥€, що ввозитьс€ ф≥зичними особами ≥ призначена дл€ виробництва або комерц≥йноњ д≥€льност≥ (при подач≥ певних зобов'€зань в органи митного контролю).

—истема сертиф≥кац≥њ ”кр—≈ѕ–ќ маЇ виключне право визнавати результати сертиф≥кац≥њ продукц≥њ, €к≥ видан≥ ≥ншими крањнами на в≥дпов≥дн≥сть обов'€зковим вимогам нормативних документ≥в ”крањни. ѕерел≥к товар≥в ≥ послуг, що п≥дл€гають перев≥рц≥ на п≥дтвердженн€ њхньоњ в≥дпов≥дност≥ вимогам обов'€зковоњ сертиф≥кац≥њ, ≥ органи, що зд≥йснюють роботи з сертиф≥кац≥њ, установлюютьс€ ƒержспоживстандартом ”крањни.

—тандартом ƒ—“” 3417-96 передбачено два шл€хи проведенн€ визнанн€ результат≥в сертиф≥кац≥њ - при укладанн≥ договор≥в ≥ прийн€тт€ р≥шень про визнанн€.

ѕ≥дтвердженн€м (св≥дченн€м) визнанн€ закордонних сертиф≥кат≥в в≥дпов≥дност≥ Ї сертиф≥кат в≥дпов≥дност≥, виданий у систем≥ ”кр—≈ѕ–ќ, або св≥доцтво про його визнанн€.

 

 

¬изнанн€ результат≥в сертиф≥кац≥њ ≥мпортованоњ продукц≥њ переважно стосуЇтьс€ сертиф≥кат≥в (або знак≥в) в≥дпов≥дност≥ або визнанн€ результат≥в випробувань продукц≥њ в ≥ноземних випробувальних лаборатор≥€х.

ƒл€ проведенн€ процедури визнанн€ сертиф≥кац≥њ за€вник зобов'€заний подати в органи з сертиф≥кац≥њ конкретного виду продукц≥њ системи ”кр—≈ѕ–ќ таку документац≥ю:

▪ за€вку на визнанн€;

▪ сертиф≥кат (знак) в≥дпов≥дност≥;

▪ стандарт (техн≥чн≥ умови) на продукц≥ю ≥ процедури сертиф≥кац≥њ:

▪ атестат акредитац≥њ випробувальноњ лаборатор≥њ (при на€вност≥ такоњ);

▪ документ, що п≥дтверджуЇ крањну походженн€ товару;

▪ товаросупроводжувальну документац≥ю.

ѕроведенн€ повного визнанн€ результат≥в сертиф≥кац≥њ ≥мпортованоњ продукц≥њ в систем≥ ”кр—≈ѕ–ќ можливо за умови ≥дентичност≥ критер≥њв, правил, процедур ≥ вимог €к до самоњ продукц≥њ, так ≥ до метод≥в њњ випробувань у систем≥ сертиф≥кац≥њ крањни-експортера. ” найпрост≥шому випадку це можливо при в≥дпов≥дност≥ системи сертиф≥кац≥њ й акредитац≥њ випробувальних лаборатор≥й крањн-експортер≥в м≥жнародним стандартам ISO/IEC ≥/або рег≥ональним нормативним документам EN з сертиф≥кац≥њ ≥ при аналог≥чн≥й в≥дпов≥дност≥ нормативних документ≥в з вимогами до €кост≥ продукц≥њ, методам контролю ≥ систем €кост≥ виробництва.

Ќа рисунку 9.4 приведен≥ знаки в≥дпов≥дност≥, видаван≥ системами сертиф≥кац≥њ –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ, на рисунку 9.5 Ц ≥нших крањн —Ќƒ, на рисунку 9.6 Ц крањн далекого заруб≥жж€.

 

 


–исунок 9.4 Ц «наки в≥дпов≥дност≥ системи √ќ—“ –: а Ц при обов'€зков≥й; б Ц добров≥льн≥й сертиф≥кац≥њ продукц≥њ; в Ц еколог≥чн≥й сертиф≥кац≥њ.

 


–исунок 9.5. Ц «наки в≥дпов≥дност≥ нац≥ональних систем сертиф≥кац≥њ крањн —Ќƒ

 

 

ЅЇларусь
ЅЇларусь
ЅЇларусь
ЅЇларусь
–исунок 9.6. Ц «наки в≥дпов≥дност≥ нац≥ональних систем сертиф≥кац≥њ крањн далекого заруб≥жж€

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 765 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

1551 - | 1360 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.