Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈фективн≥сть канал≥в розпод≥лу
«бутова, або розпод≥льна лог≥стика насамперед ірунтуЇтьс€ на вибор≥ рац≥онального способу в≥двантаженн€ готовоњ продукц≥њ на адресу споживач≥в. ≤снують три основних дистрибутивних канали розпод≥лу вироб≥в: пр€мий, ешелонований (поб≥чний), коли п≥дприЇмство-виробник маЇ контакти з посередниками-оптовиками, ≥ гнучкий, коли виробник час в≥д часу користуЇтьс€ пр€мим та ешелонним каналами перем≥щенн€ товару.

” свою чергу, посередники-оптовики, одержуючи вантаж в≥д постачальника, займаютьс€ консол≥дац≥Їю Ч розпод≥лом товар≥в на др≥бн≥ парт≥њ ≥ передачею таких парт≥й ≥ншим ритейлерам Ч ком≥с≥онерам, магазинам др≥бнооптовоњ торг≥вл≥ або безпосередньо споживачам. “ому збутова лог≥стика поЇднуЇ м≥кролог≥стику з мезо- та макролог≥стикою й виробничою лог≥стикою у наступних споживач≥в промисловоњ продукц≥њ. ”часники збутовоњ лог≥сти≠ки, вступаючи м≥ж собою у д≥лов≥ стосунки, формують лог≥стичн≥ ланцюги.  ≥льк≥сть ланок у кожному з таких ланцюг≥в залежить в≥д обраного виду дистрибутивного каналу ≥ може коливатис€ в≥д двох-трьох ≥ б≥льше.

« позиц≥й п≥дприЇмства-виробника ≥снуЇ виб≥р одного з двох дистрибутивних канал≥в Ч пр€мого чи поб≥чного (етепонованого).

 ритер≥Їм ефективност≥ вибору пр€мого чи поб≥чного канал≥в розпод≥лу Ї розм≥р прибутку (т), €кий п≥дприЇмство отримуватиме з реал≥зац≥њ своЇњ продукц≥њ:

де Z Ч в≥дпускна ц≥на промисловоњ продукц≥њ, грн. за одиницю;

S Ч соб≥варт≥сть виробництва одиниц≥ продукц≥њ, грн.;

j Ч знижка з в≥дпускноњ ц≥ни одиниц≥ продукц≥њ, часток одиниц≥;

UЧ затрати по збуту при -ому способ≥.

“ак≥ затрати встановлюютьс€ за формулою:

де “ - транспортн≥ витрати при ≥-ому способ≥ збуту, грн.;

L - втрати при ≥ммоб≥л≥зац≥њ зворотного кап≥талу на створенн€ запас≥в виготовленоњ продукц≥њ. ÷ей показник, у свою чергу, можна розрахувати так:

де 3поч, 3к≥нЧ запаси виготовленоњ продукц≥њ на початок ≥ к≥нець планового пер≥оду при -ому способ≥ збуту, т;

¬Ч процентна ставка за кредитами банку;

S - соб≥варт≥сть одиниц≥ продукц≥њ, грн.;

Q Ч обс€г збуту продукц≥њ, т.

¬изначивши, рац≥ональний спос≥б збуту продукц≥њ, укладають договори поставки з≥ споживачами чи посередниками Ч учасниками лог≥стичних ланок перем≥щенн€ товару.

ќдним з розд≥л≥в договору поставки Ї ц≥ни ≥ умови плати за продукц≥ю. якщо споживач≥ бажають придбати готов≥ вироби за ц≥ною EXW (з≥ складу), то вантаж вони перевозитимуть власним коштом. ¬ ус≥х ≥нших випадках постачальников≥ необх≥дно витрачати час ≥ кошти на просуванн€ своЇњ продукц≥њ до пункт≥в, вказаних покупц€ми. “ак, при ц≥н≥ GPT (перевезенн€ до...) або FOB (навантаженн€ вагона, автомашин чи судна за рахунок в≥дправника) товаровиробник повинен сам звертатис€ до транспортник≥в ≥ укладати з ними угоди на перевезенн€ ≥ пов'€зан≥ з цим процесом додатков≥ операц≥њ: вантажно-розвантажувальн≥, експедиц≥йн≥, складськ≥ та ≥н.

“ранспорт вибирають з урахуванн€м таких показник≥в, €к регул€рн≥сть роботи, експлуатац≥йна швидк≥сть перевезенн€ вантажу, вантажоп≥дйомн≥сть, величина тариф≥в на перевезенн€.

ќсновн≥ показники розпод≥льноњ лог≥стики:

Х розм≥р прибутку в≥д реал≥зац≥њ;

Х витрати часу й кошт≥в на збут продукц≥њ п≥дприЇмства;

Х допустим≥ ≥ фактичн≥ втрати матер≥альних ресурс≥в у дистрибутивних каналах;

Х штрафи, сплачен≥ транспорту ≥ споживачам за порушенн€ догов≥рних зобов'€зань у процес≥ дистрибуц≥њ готових вироб≥в, а також одержан≥ в≥д ≥нших учасник≥в лог≥стичного ланцюга за невиконанн€ своњх обов'€зк≥в перед постачальником.

 

«адача є 41

‘≥рма "ќбер≥г" запланувала на наступний пер≥од виробити продукц≥њ в к≥лькост≥ 20 000 шт. «апас готових вироб≥в на початок пер≥оду становитиме 700 штук. Ќа к≥нець планового пер≥оду: при дистрибуц≥њ у пр€мому канал≥ - 31 добу, при розпод≥л≥ в ешелонованому канал≥ Ч 21 добу (в дн€х реал≥зац≥њ). ¬итрати на одиницю продукц≥њ при њњ перем≥щенн≥ у пр€мому канал≥ до покупц€ становл€ть 1,1 грн., а при перем≥щенн≥ в поб≥чному Ч ешелонованому канал≥ Ч 0,9 грн. ¬≥дпускна ц≥на одиниц≥ виробу Ч 88 грн. ¬итрати на виробленн€ одного виробу Ч 44 грн. ¬становлена дилерська знижка Ч 10 % до в≥дпускноњ ц≥ни одиниц≥ продукц≥њ. —тавка за банк≥вськими кредитами Ч 25 % р≥чних. «найти оптимальний канал дистрибуц≥њ вироб≥в ф≥рми. ¬казати суму прибутку в≥д реал≥зац≥њ вироб≥в за кожним з двох канал≥в дистрибуц≥њ.

«адача є 42

ѕ≥дприЇмство " ондитерський д≥м" запланувало виробити т≥стечок в к≥лькост≥ 4000 шт. «апас готових вироб≥в на початок пер≥оду становитиме 7 штук. Ќа к≥нець планового пер≥оду: при дистрибуц≥њ у пр€мому канал≥ Ч 20 д≥б, при розпод≥л≥ в ешелонованому канал≥ Ч 15 д≥б (в дн€х реал≥зац≥њ). ¬итрати на одиницю продукц≥њ при њњ перем≥щенн≥ у пр€мому канал≥ до покупц€ становл€ть 1,0 грн., а при перем≥щенн≥ поб≥чномуЧ ешелонованому канал≥ - 0,8 грн. ¬≥дпускна ц≥ни одиниц≥ виробу Ч 2,5 грн. ¬итрати на одиницю виробу Ч 1,9 грн. ¬становлена дилерська знижка Ч 5 % до в≥дпускноњ ц≥ни одиниц≥ продукц≥њ. —тавка за банк≥вськими кредитами Ч 15 % р≥чних.–озрахувати втрати при ≥ммоб≥л≥зац≥њ зворотного кап≥талу на створенн€ запас≥в продукц≥њ, а також втрати з≥ збуту при пр€мому ≥ ешелонованому каналах. «робити висновки.

 

«адача є 43

¬ј“ " орнел≥€" запланувала на наступний пер≥од виробити продукц≥њ в к≥лькост≥ 90 000 шт. «апас готових вироб≥в на початок пер≥оду становитиме 1000 штук. Ќа к≥нець планового пер≥оду: при дистрибуц≥њ у пр€мому канал≥ Ч 30 д≥б, при розпод≥л≥в ешелонованому канал≥ Ч 20 д≥б (в дн€х реал≥зац≥њ). «атрати на одиницю продукц≥њ при њњ перем≥щенн≥ у пр€мому канал≥ до покупц€ становл€ть 13,9 грн., а при перем≥щенн≥ в поб≥чному Ч ешелонованому канал≥ Ч 12,5 грн. ¬≥дпускна ц≥на одиниц≥ виробу Ч 160 грн. ¬итрати на одиницю виробу Ч 68 грн. ¬становлена дилерська знижка Ч 12 % до в≥дпускноњ ц≥ни одиниц≥ продукц≥њ. —тавка за банк≥вськими кредитами Ч 30% р≥чних. «найти оптимальний канал дистрибуц≥њ вироб≥в ф≥рми. ¬казати суму прибутку в≥д реал≥зац≥њ вироб≥в за кожним з двох канал≥в дистрибуц≥њ.

 


Ћќ√≤—“» ј — Ћјƒ”¬јЌЌя

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 655 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

1174 - | 1153 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.