Лекции.Орг


Поиск:
Микробиология, вирусология және иммунология кафедрасының Жалпы Медицина факультетінің 2 курс емтиханының тестік тапсырмасы
1.Бактерияларға тән қасиет:

a)Оқшауланған ядросы болмайды

b)Эукариоттарға жатады

c)Капсидi бар

d)Адамдарда патологиялық процесс қоздыруға қатыспайды

e)Қозғалуға қабiлеттiлiгi болмайды

2.Бактериялардың капсуласы:

a)Фагоциттерден, бактериофагтардан қорғайды

b)Липидтерден тұрады

c)Қышқылға төзiмдiлiк қасиетi бар

d)Цитоплазманың белоктық қабаты

e)Құрғатуға төзiмдiлiгi жоқ

3.Нуклеоид:

a)ДНҚ молекуласының ұзын тiзбекшесiнiң шоғырлануы

b)Жуан белоктық қабатпен қоршалған ДНҚ

c)Бiр тiзбекшелi ДНҚ

d)РНҚ-ның фрагментi

e)ДНҚ-ның фрагментi

4.Бактерияладың клеткалық қабаты:

a)Берiк, нәзiк құрылым

b)Кiлегейлi құрылым

c)Қорғайды

d)Тек қана белоктан тұрады

e)Ақпарат сақтаушы құрылым

5.Бактериялардың талшықтары:

a)Полисахаридтердан тұрады

b)Олардың қозғалысын камтамасыз етедi

c)Бактерияларға белгiлi бiр пiшiн бередi

d)Спора түзуге қатысады

e)Капсула түзуге қатысады

6.Саңырауқұлақтардың морфологиясына тән қасиеттердi атаңыз

a)Клетка қабаты жоқ

b)Мицелий түзедi

c)Капсула түзедi

d)Диффуздық орналасқан ядролық дистанция

e)Майлы балауызды заттардың болуы

7.Микрококктардың жағындыда орналасуы:

a)Дараланып орналасуы

b)Екi екеуден жұптасып

c)Пакет түзiп орналасуы

d)Тiзбектелiп

e)Жүзiм шоғыры тәрiздi

8.Диплококктардың жағындыда орналасуы:

a)Дараланып

b)Екi екеуден жұптасып

c)Пакет түзiп орналасуы

d)Тiзбектелiп

e)Жүзiм шоғыры тәрiздi

9.Спирохетаның пiшiнi:

a)Шар тәрiздi

b)Жiпше тәрiздi

c)Таяқша тәрiздi

d)Конус тәрiздi

e)Ирекше

10.Жүзiм шоғыры тәрiздi орналасқан коктар:

a)Стрептококктар

b)Стафилококктар

c)Сарциналар

d)Бациллалар

e)Микрококктар

11.Тiзбектелiп орналасатын кокктар:

a)Сарциналар

b)Микрококктар

c)Стрептококктар

d)Стафилококктар

e)Бациллалар

12.Сарциналардың жағындыда орналасуы:

a)Дараланып

b)Жұптасып

c)Пакет тәрiздi

d)Тiзбектелiп

e)Жүзiм шоғыры тәрiздi

13.Бактерияның негiзгi пiшiндерiне жатады:

a)Шар, таяқша, ирекше

b)Шар, конус, ирекше

c)Оқ тәрiздi, жiпшелi, кубты

d)Таяқша, ирекше, кубты

e)Таяқша, оқ тәрiздi, конус

14.Бактериялардың мөлшерiн өлшейдi:

a)нанометрмен

b)микрометрмен

c)миллиметрмен

d)ангстреммен

e)сантиметрмен

15.Бактерияның фагоцитозға қарсы тұрушы құрылым элементi:

a)Капсула

b)Спора

c)Жасуша қабаты

d)Талшықтар

e)Цитоплазма

16.Медициналық микробиологияның мiндетi:

a)Патогендi және шартты патогендi микроорганизмдердi зерттеу

b)Фитопатогендi микроорганизмдердi зерттеу

c)Фотобактерияларды зерттеу

d)Өсiмдiктердi зерттеу

e)Гельминттердi зерттеу

17.Грам терiс бактериялар қандай түске боялады:

a)Жасыл

b)Қоңыр

c)Сары

d)Көк

e)Қызыл

18.Патогендi микрорганизмдердi өсiрудiң оптимальды температурасы:

a)37^°С

b)20^°С

c)52^°C

d)0^°С

e)46^°С

19.Микроорганизмдердiң ең негiзгi таксономиялық бiрлiгi:

a)Түр

b)Тұқымдастық

c)Туыстастық

d)Қатар

e)Класс

20.Бактериялардың қышқылға төзiмдiлiгi неге байланысты:

a)Нуклеин қышқылдарына

b)Май-балауыз заттарына

c)Капсуласына

d)Ақуыздарына

e)Көмiрсуларына

21.Бактерия жасушасының құрылымдық компоненттерi:

a)Дифференцияланған ядро

b)Диффузды орналасқан ядролық субстанция

c)Тiкенектi өсiндi

d)Капсид

e)Цитоплазмада элементарлы денешiктердiң болуы

22.Грам оң бактериялар қандай түске боялады:

a)Жасыл

b)Қоңыр

c)Сары

d)Күлгiн көк

e)Қызыл

23.Жасуша қабырғасы жоқ бактериялар, бiрақ та цитоплазмалық мембранамен

қоршалған микроорганизм:

a)хламидиялар

b)микоплазмалар

c)рикетсиялар

d)спирохеталар

e)актиномицеттер

24.Грам әдiсiмен бояғанда қолданылады:

a)Генцианвиолет

b)Метилен көгi

c)Везувин

d)Азур-эозин

e)Күкiрт қышқылы

25.Вирион мөлшерi өлшенедi:

a)Нанометрмен

b)Миллиметрмен

c)Сантиметрмен

d)Ангстреммен

e)Микрометрмен

26.Вирустарға тән:

a)Жасуша iшiлiк паразиттер

b)Бөлiну арқылы көбейедi

c)Жасуша құрылымы бар

d)Аэробты жағдайда ғана өседi

e)Спора түзедi

27.Вирустарды дақылдандырады:

a)ЕПА

b)Тiндiк дақылдарда

c)ЕПС

d)Китт-Тароцци ортасында

e)Қанды агарда

28.Бактериофагтар паразиттейдi:

a)Вирустарда

b)Бактерияларда

c)Адам жасушаларында

d)Өсiмдiк жасушаларында

e)Жануарлар жасушаларында

29.Қанды агарды дайындайды:

a)Қан сарысуынан

b)Дефибринирленген қаннан

c)Гемолизденген қаннан

d)Эритроцитарлы массадан

e)Қан плазмасынан

30.Бактериялардың тыныс алу типтерi:

a)Аэробты және анаэробты

b)Химиялық және физикалық

c)Химиялық және биологиялық

d)Тотығу және тотықсыздану

e)Физикалық және биологиялық

31.Вирустардың құрылымын зерттейдi:

a)Қағаздағы электрофорезбен

b)Электронды микроскоппен

c)Ультракүлгiн микроскоппен

d)Түнек айдынды микроскоппен

e)Люминесценттi микроскоппен

32.Вирустардың ферменттерi:

a)Альдолаза

b)Плазмокоагулаза

c)Гиалуронидаза

d)ДНҚ-тәуелдi ДНҚ-полимераза

e)Липаза

33.Iшектiң қалыпты микрофлорасына кiредi:

a)Бруцеллалар

b)Коринебактериялар

c)Лактобактериялар

d)Сальмонеллалар

e)Шигеллалар

34.Анаэробтар:

a)Өсуiне оттегi керек бактериялар

b)Қарапайым қоректiк орталарда өседi

c)Грам терiс

d)Бос оттегiнiң жойылуын талап етедi

e)Өсуiне СО`2 қажет етедi

35.Судың санитарлық көрсеткiш микроорганизмдерiне жатады:

a)iшек таяқшасы

b)спора түзетiн бактериялар

c)тырысқақ вибрионы

d)қарапайымдылар

e)саңырауқұлақтар

36.Қызметi клетка iшiнде өтетiн ферменттер:

a)эндоферменттер

b)экзоферменттер

c)изоферменттер

d)оксиредуктаза

e)миаза

37.Анаэробтардың таза дақылын бөлiп алу қандай әдiспен жүргiзiледi:

a)Д'Эрел бойынша

b)Кох бойынша

c)Дригальский бойынша

d)Цейсслер бойынша

e)Фортнернер бойынша

38.Бөлшектiк стерилизация түрлерi:

a)автоклавтау

b)пастеризация

c)қайнату

d)тинсдализация

e)фильтрлеу

39.Топырақ арқылы берiлетiн ауруды атаңыз:

a)грипп

b)менингит

c)гонорея

d)герпестiк инфекция

e)сiреспе

40.Облигатты анаэробтардың сипаттамасы:

a)оттегi бар жерде жойылады

b)Құрамында цитохромы бар

c)Оттегiмен әрекеттескенде жасушаны жоятын су түзедi

d)Өсуi үшiн күн сәулесiн қажет етедi

e)Глюкозаны қышқыл мен газға дейін ыдыратады

41.Облигатты аэробтар:

a)Оттегi жоқ жерде өседi

b)Оттегi бар жерде ғана өсе алады

c)Оларға анаэробты нитратты тыныс алу типi тән

d)Энергияны ашу арқылы алады

e)Оттегi оларға у болып табылады

42.Вирустардың көбеюi:

a)Бинарлы бөлiну

b)Сегменттелу

c)Дисъюнктивтi әдiспен

d)Бүршiктену

e)Жынысты жолмен

43.Сыртқы ортада микроорганизмдердiң негiзгi резервуары болып табылады:

a)Адам денесi

b)Су

c)Топырақ

d)Ауа

e)Жылықанды жануарлар

44.Ауаның санитарлық көрсеткiш микроорганизмдерi:

a)Протей

b)Менингококк

c)Ішек таяқшасы

d)Энтерококк

e)Алтын стафилококк

45.Дезинфекция түрлерi:

a)Химиялық

b)Физикалық

c)Микробиологиялық

d)Ошақтық

e)Бактерицидтiк

46.Бактерияның метаболизм процесi тұрады:

a)Энергетикалық және транскрипция

b)Конструктивтi және трансляция

c)Энергетикалық және конструктивтi

d)Транскрипция және трансляция

e)Репликация және трансдукция

47.Бактерияның қоректену типiн таңдаңыз:

a)Пиноцитоз

b)Фагоцитоз

c)Жеңiлдетiлген диффузия

d)Пойкилоцитоз

e)Фагосоманың түзiлуi

48.Күйдiргiнi жұқтыру қаупi жоғары:

a)Ет және ет өнiмдерiнен

b)Судан

c)Жемiс жидектен

d)Балық өнiмдерiнен

e)Тауықтан

49.Вирион сипатталады:

a)Нуклеокапсидтiң болуымен

b)Хроматиндiк субстанцияның болуымен

c)Митохондрий болуымен

d)Клетка iшiлiк қосындыларының болуымен

e)Гликоген және крахмалдың гранулаларының болуымен

50.Микроб жасушасының нуклеоидында орналасады:

a)Бабеш- Негри денешiктерi

b)ДНҚ

c)Мезосомалар

d)Пилилер

e)Волютин дәндерi

51.Термостат қандай мақсатта қолданылады:

a)Микроорганизмдердi өсiру үшiн

b)Зертхана ыдыстарын стерилизациялау үшiн

c)Хирургиялық инструменттердi стерилизациялау үшiн

d)Қоректiк орталарды стерилизациялау үшiн

e)Бактериялардың спора түзiлуiн жеделдету үшiн

52.Бациллалардың спорасы жойылады:

a)Бактериофаг әсерiнен

b)Ұзақ уақыт кептiргеннен

c)Автоклавтау кезiнде

d)Лиофилизациядан

e)Пастеризациядан

53.Дезинфекциялаушы ерiтiндiлерге жатады:

a)Хлорамин

b)Күкiрт ышылы

c)Вакциналар

d)Экзотоксиндер

e)Иммуннды сарысулар

54.Иммерсиялық микроскопияның ережесi:

a)Түсiрiлген конденсор

b)Күштi бүйiрлiк жарықты қолдану

c)40 үлкейтудегi объективтi олдану

d)Толық жабылған диафрагма

e)Иммерсиялық май қолдану

55.Бактерияның қосымша құрылымдық компоненттері:

a)Цитоплазма

b)Нуклеоид

c)Капсула

d)Цитоплазматикалық мембрана

e)Жасуша қабырасы

56.Бактерия жасушасының негізгi құрылымы:

a)Дифференцирленген ядро

b)Нуклеоид

c)Талшықтар

d)Кiрпiкшелер

e)Клеткаiшiлiк қосындылар

57.Бактерия капсуласы:

a)Фагоцитоздан қорғайды

b)Липидтерден тұрады

c)Қышылға төзiмдiлiгiмен сипатталады

d)Цитоплазманың ақуызды сыртқы қабаты

e)Сыртқы ортаның қолайсыз әсерiнен сақтайды

58.Грам оң бактериялардың жасуша қабырасының негiзгi массасын құрайды:

a)Пептидогликан

b)Көмiрсулар

c)Липидтер

d)Полисахаридтер

e)Ақуыздар

59.Бактерия рибосомасының қызметi:

a)Қоректiк заттардың қоры

b)Белок синтезi

c)Плазматикалық мембрананың туындысы

d)Түр сақталуын қамтамасыз етедi

e)Жасушаны қолайсыз әсерлерден сақтайды

60.Протопласт:

a)Жасуша қабырасы толық жойылған бактериялар

b)Жасуша қабырасының кейбiр бөлшектерi жойылған бактериялар

c)Цитостатиктермен емдегенде пайда болады

d)Ригидтi жасуша қабырасы бар бактериялар

e)Жасуша қабырасы жоқ, бiрақ үш қабатты цитоплазматикалық мембранамен қоршалған

61.L-пiшiндi бактериялар:

a)Жасуша қабырғасы жойылған, бiрақ көбею қабiлетi сақталған бактериялар

b)Адамға патогендi емес

c)Пептидогликанмен қоршалған

d)Сыртқы мембранасы бар

e)Түрдiң сақталуына арналған

62.Бацилладағы спораның қызметi:

a)Көбею

b)Қолайсыз факторлардың әсерiнен түрдi сақтау

c)Қосымша қоректiк заттардың жиналуы

d)Жасуша дегенерациясының көрiнiстерi

e)Макроорганизмнiң иммундық жүйесiнен қорғайды

63.Бактериялардың өлшем бiрлiгi:

a)Нанометр

b)Микрометр

c)Миллиметр

d)Ангстрем

e)Сантиметр

64.Саңырауқұлақтардың морфологиясына және құрылымына тән:

a)Жасуша қабырасы болмайды

b)Мицелий түзедi

c)Капсула түзедi

d)Диффузды орналасқан ядролы субстанция

e)Майлы балауызды заттардың болуы

65.Микробиологиядағы Пастердiң еңбегi

a)Вирустарды ашты

b)Пастеризацияны енгiздi

c)Туберкулез қоздырышын ашты

d)Экспериментальды мерездi өсiрдi

e)Тырысқақ қоздырғышын ашты

66.Спирохеталардың морфологиясы:

a)Шар тәрiздi

b)Жiп тәрiздi

c)Таяқша тәрiздi

d)Конус тәрiздi

e)Ирекше

67.Бактерияларды бояудың негiзгi таксономиялық әдiсi:

a)Нейссер бойынша

b)Грам бойынша

c)Морозов бойынша

d)Леффлер бойынша

e)Бурри-Гинс бойынша

68.Медициналық микробиология ненi зерттейдi:

a)Патогендi және шартты патогендi микроорганизмдердi

b)Жәндiктердi

c)Жануарларды

d)Өсiмдiктердi

e)Балықтарды

69.Сұйық қоректiк орталарға жатады:

a)ЕПА

b)Эндо ортасы

c)Қанды агар

d)ЕПС

e)Сарыуызды тұзды агар

70.Рибосомалар:

a)Қоректiк заттарды сақтаудың негiзгi орталығы

b)Цитоплазматикалық мембрананың туындылары

c)Ақуыз синтезiнiң орталығы болып табылады

d)Түр сақтап қалу үшiн қажет

e)Жасушаны қолайсыз әсерлерден сақтап калады

71.Облигатты анаэробтар деп мынандай микроорганизмдердi атаймыз:

a)Оттегi бар жерде тiршiлiгiн жоятын

b)Құрамында цитохромдары бар

c)Оттегiмен әрекеттескенде жасушаның тiршiлiгiн жоятын су түзедi

d)Өсуiне күннiң көзiн қажет етедi

e)Глюкозаны күкiртқышқылды газға және суға дейiн ыдыратады

72.Бактериялардың экзоферменттерi:

a)Сыртқы ортаға бөлiнедi

b)Жасуша цитоплазмасында орналасады

c)Периплазматикалық аумақта орналасады

d)Цитоплазматикалық мембранада орналасады

e) Ішкi ортада ассимиляцияланады

73.Бактерия эндоферменттерi:

a)Сыртқы ортаға бөлiнедi

b)Бактерия спораларында орналасады

c)Бактерия капсуласында орналасады

d)Цитоплазматикалық мембранада орналасады

e)Сырты ортада ассимиляцияланады

74.Аэробтардың таза дақылын бөлiп алу әдiстерi

a)Виньяль-Вейон әдiсi

b)Агарлы құйма әдiсi

c)Дригальский әдiсi

d)Грациа әдiсi

e)Аппельман әдiсi

75.Нуклеоид ол:

a)Бактерияның ядролық эквивалентi

b)Ақуыз синтезiнiң орны

c)Шырышты түзiлiс

d)Мукоидты экзополисахаридтер

e)Бактерия спорасы

76.Микроорганизмдердiң пигменттерi

a)Энергия алуға қатысады

b)Биологиялық тотығуға қатысады

c)Ультракүлгiн сәулелерiнiң әсерiнен сақтайды

d)Көмiртегiнiң көзi болып табылады

e)Азоттың қайнар көзi

77.Бактериофагтар сипатталады:

a)Әртүрлi нуклеин қышқылдарының болуымен

b)Облигатты жасушаiшiлiк паразиттiлiгiмен

c)Жасушалық құрылымымен

d)Қарапайым оректiк ортада дақылдануымен

e)Жасушаiшiлiк қосындылардың болуымен

78.Фагтар бөлiнедi:

a)Анаэробтар

b)Вируленттi және әлсiз

c)Микроаэрофилдер

d)Аэробтар

e)Факультативтi

79.Вируленттi фаг пен бактериальды жасуша әрекетiнiң нәтижесi:

a)Хемотаксис

b)Хромасомадағы интеграциясы

c)Жасушаiшiлiк қорытылуы

d)Жасуша лизисi

e)Цитоплазматикалық көпiр арқылы ДНҚның өткiзiлуi

80.Бактериялды жасушада фагтың адсорбциясы ненiң көмегiмен жүредi:

a)Рецепторлардың

b)Ақуыздың

c)Нуклеин қышқылдарының

d)Полисахаридтердiң

e)Цитолапзматикалық мембрананың

81.Фагтардың қасиеттерi:

a)Спецификалығының жоқтығы

b)Литикалық немесе лизогендiк белсендiлiгi

c)Табиғаты бактериальды

d)Құрылымы жасушалы

e)Бөлiнуге қабiлеттi

82.Дифференциальды-диагностикалық қоректiк орта:

a)Еттi-пептонды агар

b)Қанды агар

c)Сарыуызды тұзды агар

d)Эндо

e)Сарысулы агар

83.Фильтрлеу:

a)Микрорганизмдердi механикалық ұстап қалу

b)Бөлшектенген стерилизация

c)Витаминдердi және қан сарысуын стерилизациялау

d)Бактериостатикалық әсер көрсетедi

e)Вирустанған материалдарды стерильдейдi

84.Пастеризация:

a)Қайнату

b)15 минут бойы материалды 70С-қа дейiн қыздыру және оны тез арада суыту

c)Тиндализация

d)80С температурада ұзақ уақыт жылыту

e)Ағымдаы бумен өңдеу

85.Антирабикалық вакцинаны алғаш рет ойлап тапқан ғалым:

a)Кох

b)Пастер

c)Сэбин

d)Дженнер

e)Смородинцев

86.Энергияны күн көзiнен алатын микроорганизмдердi атайды:

a)Гетеротрофтар

b)Автотрофтар

c)Фототрофтар

d)Хемотрофтар

e)Метатрофтар

87.Топыратың санитарлық-көрсеткiш микроорганизмдерi:

a)V. сholerae

b)M. leprae

c)Cl. Рerfringens

d)Str. pyogenes

e)Corynebacterium

88.Топырақта ұзақ уақыт сақталатын патогендi микроорганизмдер:

a)Менингококктар

b)Клостридиялар

c)Шигеллалар

d)iшек таяқшасы

e)Стрептококктар

89.Судың коли-индексi:

a)IТТБ анықталатын судың ең мөлшерi

b)1мл судағы патогендi микроорганизмдердiң саны

c)1мл IТТБ саны

d)1литр судағы IТТБ саны

e)1мл мезофильдi бактериялардың саны

90.Судың санитарлық-көрсеткiш микробтары:

a)Перфрингенс

b)Тырысқақ вибрионы

c)Энтерококктар

d)Ішек таяқшасы

e)Стрептококктар

91.Ауаның санитарлық-көрсеткiш микробтары:

a)Протей

b)Менингококк

c)iшек таяқшасы

d)Гемолитикалық стрептококк, алтын стафилококк

e)Туберкулез таяқшасы

92.Қынаптың спецификалық микрофлорасы:

a)Лактобактериялар /Додерлейн таяқшалары/

b)Стафилококктар

c)Гонококктар

d)iшек таяқшасы

e)Клостридиялар

93.Түрдiң басқа өкiлдерiнен ажыратылатын, бiр жерден алынған,

микробтардың таза дақылы:

a)клон

b)штамм

c)түрасты

d)колония

e)вариант

94.Вируленттi фагтың колониясы:

a)Ортасы күңгiрт шеттерi ашық таңдатар

b)Мөлдiр таңдақтар

c)Шығыңқы, пигменттелген, айнала шетi тегiс

d)Айнала шетi кедiр бұдыр R-формалы

e)S-формалы, ақ

95.Микроорганизмдердiң сыртқы ортадағы негiзгi резервуары:

a)Адам денесi

b)Су

c)Топырақ

d)Ауа

e)Жылықанды жануарлар

96.Сыртқы орта факторларына қарсы тұратын бактерия құрылымы:

a)спора

b)капсула

c)жасуша қабырғасы

d)талшықтар

e)цитоплазма

97.Вирустардың сипаттамасына жатады:

a)Бiр жасушалы микроорганизм

b)"Инфекциялық" ақуыз бөлшектерi

c)Генетикалық ақпараты жойылан

d)Жасушадан тыс көбейедi

e)Тiрi жасушадан тыс көбейе алмайды

98.Қалыпты жадайда адам ағзасында стерильдi болып табылады:

a)Көз коньюктивасы

b)Қынап

c)Асқазан

d)Соқыр iшек

e)Өкпе

99.Белгiлi бiр биотопта мекендейтiн, бiр популяцияның

микроорганизмдерi:

a)Биосфера

b)Экожүйе

c)Микробиоценоз

d)Атмосфера

e)Антагонизм

100.Облигатты анаэробтар:

a)Оттегi бар ортада вегетативтi формалары тiршiлiгiн жояды

b)Құрамында цитохромы бар

c)Оттегiнiң әсерiнен жасушаны жоятын су түзiледi

d)Өсуiне күннiң көзiн қажет етедi

e)Глюкозаны газ және суға дейiн ыдыратады

101.Экзоферменттер:

a)Сыртқы ортаға бөлiнедi

b)Жасуша цитоплазмасында орналасады

c)Периплазматикалық аймақта орналасады

d)Цитоплазматикалық мембранада орналасады

e)Сыртқы ортада ассимиляцияланады

102.Симбиоз дегенiмiз:

a)Өзара тиiмдi тiршiлiк ету

b)Бiр бiрiне әсер етпейтiн популяциялар

c)Патогендi микроорганизмдердiң бiрге тұруы

d)Бiр популяция екiншiсiнiң тiршiлiгiн басуы

e)Бiр популяция екiншiсiнiң тiршiлiгiн үдетуi

103.Эндоферменттер:

a)Сыртқы ортаға бөлiнедi

b)жасуша цитоплазмасында орналасады

c)Периплазматикалық аймақта орналасады

d)Цитоплазматикалық мембранада орналасады

e)Сыртқы ортада ассимиляцияланады

104.Тоқ iшектегi микроорганизмнiңµ негiзгi үлесi(95-99%):

a)iшек таяшасына және басқа энтеробактеряларға

b)Бифидумбактериялар және бактероидтар

c)Стафилококктар және стрептококктар

d)Клостридиялар

e)Candida туыстастыының саңырауқұлақтары

105.Айқын iшек дисбактериозы болуы мүмкiн:

a)Бифидумбактерия санының жоғарылауымен

b)Қалдық микрофлораның төмендеуiмен

c)Candida тұқымдастығының ашытқы тәрiздi саңырауқұлатарының жойылуымен

d)Стафилококк мөлшерiнiң көбеюiмен

e)Лактобактериялардың пайда болуымен

106.Кандида саңырауқұлақтары жатады:

a)Дейтеромицеттерге

b)Базидиомицеттерге

c)Аскомицеттерге

d)Фикомицеттерге

e)Ашытқы тәрiздiлерге

107.Кокктардың орналасуы байланысты болады:

a)Кокктардың өлшемiне

b)Талшықтардың санына және орналасуына

c)Әртүрлi жазықтықта бөлiнуiне

d)Капсула түзуiндегi айырмашылы

e)Споралардың болуы

108.Грам әдiсiмен боялған жағындыда стафилококктардың пiшiнi:

a)Ланцет пiшiндi

b)Грам терiс боялған

c)Спора түзген

d)Бiр жазықтықта бөлiнген

e)Жүзiм шоғыры тәрiздi орналасқан кокктар

109.Стафилококктар қандай туыстастыққа жатады:

a)Micrococcaceae

b)Neisseriaceae

c)Mycoplasm±aceae

d)Campilobacteriaceae

e)Eµerobacteriaceae

110.Стрептококктардың токсиндерi:

a)Энтеротоксин

b)Эритрогендi токсин

c)Тетанолизин

d)Эндотоксин

e)Тетаноспазмин

111.Пневмококктарға тән:

a)Грам бойынша боялмайды

b)Ланцет пiшiндi грам оң кокктар

c)Грам терiс боялады

d)Манниттi ыдыратады

e)Қолайсыз ортада спора түзедi

112.Гонококктардың сипаттамасы:

a)Кофе дәнi тәрiздi, жұптасып орналасқан диплококктар

b)Тiзбек тәрiздi орналасқан грам оң iрi таяқшалар

c)Грам оң, жұқа, әлсiз иiлген таяқшалар

d)Шеттерi жұмырланған грам терiс ұсақ таяқшалар

e)Шашыраңқы орналасқан грам терiс таяқшалар

113.Эшерихиялардың морфологиялық белгiлерi:

a)iрi грам оң таяқшалар

b)Тiзбек тәрiздi орналасқан таяқшалар

c)Спорасы орталығында орналасқан таяқшалар

d)Грам терiс таяқшалар

e)Иректелген бактериялар

114.Қолданылуы бойынша Эндо ортасы жатады:

a)Байыту орталарына

b)Элективтi орталарға

c)Дифференциалды-диагностикалық

d)Негiзгi

e)Транспортты

115."Стерилизация" деген не:

a)физикалық факторлардың әсерiнен споралы және вегетативтi бактериялар формаларын толық жою

b)мұздату

c)кептiру

d)тек вегетативтi формаларын жою

e)вегетативтi формаларын химиялық заттардың әсерiмен толық жою

116.Микроорганизмдердiң индуцибельдi ферменттер:

a)Микроб клеткаларында белгiлi концентрацияда үнемi синтезделедi

b)Сәйкес субстрат бар жадайда концентрациясы кенет өседi

c)Сыртқы ортаға бейiмделедi

d)Концентрациясы сәйкес субстраттың болуына тәуелсiз

e)Микроорганизмдердiң өсу факторына жатады

117.Бiр түр өкiлдерiнiң басқа түрлердiң тiршiлiк қабiлеттiлiгiн басатын

заттарды шығаратын микробтардың арақатынасы:

a)антагонизм

b)мутуализм

c)саттелизм

d)комменсализм

e)паразитизм

118.Таза дақыл дегенiмiз бұл:

a)Бiр түрге жататын микроорганизмдерiнің жиынтығы

b)әр түрге жататын микроорганизмдердiң жиынтығы

c)Бiр туыса жататын микроорганизмдердiң жиынтығы

d)әр туысқа жататын микроорганизмдердiң жиынтығы

e)Грамтерiс микроорганизмдер жиынтығы

119.Метаболизм - процесстердiң жиынтығы:

a)Катаболизм және диссимиляция

b)Катаболизм және анаболизм

c)Катаболизм және ауксотрофтылы

d)Анаболизм және ассимиляция

e)Ассимиляция және катаболизм

120.Бактериялардың өсуi дегенiмiз:

a)Трансформацияны

b)Жасушалардың барлық компоненттерiнiң үйлестiрiлген көшiрмесi

c)Популяцияда жасушалар санының көбеюi

d)Конъюгацияны

e)ДНК сегрегациясын

121.Жағындыны қандай мақсатпен бекiтедi:

a)капсуланы анытау үшiн

b)таяқшаларды анықтау үшiн

c)препараттарды майсыздандыру үшiн

d)бактерияның өлшемдерiн сақтау үшiн

e)шыныға бактерияларды бекiту үшiн

122.Микробтардың белгiлi бiр көзден алынан түрдiң баса өкiлдерiнен

айырмашылығы бар ерекшеленген таза дақылы.......... деп аталады:

a)клон

b)штамм

c)түрше

d)колония

e)вариант

123.Грам оң бактериялардың күлгiн түске боялуы тәуелдi болады:

a)Көмiрсулардың болуына

b)Пептидогликандардың бояумен әрекеттесу қасиетi:

c)ЦПМ болуына

d)Май қышылдарының болуына

e)Қабырасының қалыңдығына

124.Объективтен микробтар дақылдарының жағындысынан пакеттер немесе көк

түстiң бумалары сияқты формасы бар кокктардың жиналып қалуы көрiнген. Бұл кокктарды атаңыз:

a)Стафилококктар

b)Микрококктар

c)Сарциналар

d)Менингококктар

e)Стрептококктар

125.Грам оң бактерияларының жасуша қабырасының негiзiн құрайды:

a)Пептидогликандар

b)Көмiрсулар

c)Липидтер

d)Липополисахаридтер

e)Ақуыздар

126.Пастеризация деп:

a)Қайнату

b)Материалды 15 мин бойы 70С-а дейiн қыздыру

c)Тиндализация

d)80С-ке дейiн ұзақ қыздыру

e)Бумен өңдеу

127.Механикалық стерилизация әдiсi:

a)газды әдiс

b)объекттi 24-сағатқа формалинге батыру

c)гамма-сәулемен стерилизациялау

d)ауаны бактерицидтi фильтр арқылы өткiзу

e)дезинсекция

128.Ауруханаiшiлiк инфекциялардың дамуына алып келедi:

a)Ағзаның жалпы және жеке спецификалық емес резистенттiлiгi

b)Тамақтанудың нашарлауы

c)Климатты шарттар

d)Қоршаған орта

e)Антиденелер түзiлуiнiң нашарлауы

129.Дезинфекция әдiстерi бұл:

a)Профилактикалық

b)Ағымдаы

c)Химиялық

d)Кезеңдiлiк

e)Тұрақтылы

130.Антисептика дегенiмiз:

a)Қоздырыштың жараға түсуiн ескерту мақсатында жүргiзiлетiн профилактикалық

шаралардың комплексi

b)Жараға түскен микробтарды жоюға бағытталған, емдеу шараларының жиынтығы

c)Қоршаған орта объектiлерiнiң зарарсыздандыру эффективтiлiгiн бақылау әдiсi

d)Иммунопрофилактика

e)Рационалды антибиотикотерапия

131.Цитоплазматикалық мембрананың негiзгi қызметтерi:

a)Бактерияларға белгiлi бiр форма бередi

b)Қоректiк заттардың жасушаларға өтуiн қамтамасыз етедi

c)Мезосомалар түзбейдi

d)Клетканы қорғайды

e)Тыныс тiзбегi болмайды

132.Капсулаларды анықтайтын бояу әдiсi:

a)Бурри-Гинс

b)Циль-Нильсен

c)Леффлер

d)Романовского-Гимзе

e)Нейссера

133.Факультативтi анаэробтардың өсуi:

a)Оттектi және оттексiз жағдайда

b)Тек оттектi ортада

c)Оттексiз ортада

d)Инерттi газдардың қатысуында

e)Көмiрқышқыл газының қатысуында

134.Таза дақыл бұл:

a)Бiр түрге жататын микроорганизмдер жиынтығы

b)әр түрге жататын микроорганизмдер жиынтығы

c)Бiр туыстастыққа жататын микроорганимдер жиынтығы

d)әр туыстастыққа жататын микоорганизмдер жиынтығы

e)Грамтерiс микроорганизмдер жиынтығы

135.Жағындыны фиксациялау мақсаты:

a)Капсуланы анықтау үшiн

b)Талшықтарды анықтау үшiн

c)Препараттарды майсыздандыру үшiн

d)Бактериялардың мөлшерiн сақтау үшiн

e)Бактерияларды затты шыныға бекiту үшiн

136.Вирус репликациясының кезеңдерi:

a)логарифмдiк өсу

b) көбейтулер терiс үдеу

c)максимал

d)тұрақтысы

e)жеделдетiлген өлiм кезiндегi ерте және кеш ақуыздардың синтезi

137.Микроорганизмдердiң қышқылға тұрақтылығы бар болуы немен

байланысты:

a)Нуклеин қышылдары

b)майлы заттар

c)Капсулалар

d)Цитоплазмалық мембрана

e)Көмiрсутектер

138.Бактериялар қандай жадайда спора түзедi

a)Қолайсыз сыртқы орта факторлары

b)Адам азасына түскен жадайда

c)Химия заттарының әсерiнен

d)Оттегi жеткiлiктi болған жағдайда

e)Бактериялардың морфологиясынан тәуелдi болады

139.Бактериялардың метаболизмi нәтижесiнде болады:

a)Пассивтi өсу

b)катаболизм және анаболизм процестерi

c)Сырты орта факторларының қолайлы әсерi

d)Сырты орта факторларының қолайсыз әсерi

e)Химиялы реакциялар

140.Конституциялы ферменттер:

a)белгiлi концентрацияда микроб жасушасында үнемi синтезделiп отырады

b)Тиiстi субстрат бар кезiнде концентрациясы жедел жоғарылайды

c)Субстрат жоқ кезде iздi концентрацияда болады

d)Концентрациясы тиiстi индуктордың болуына байланысты

e)Микроорганизмдердiң өсу факторларына жатады

141.Индуцибельдi ферменттер:

a)белгiлi концентрацияда микроб жасушасында үнемi синтезделiп отырады

b)Тиiстi субстрат бар кезiнде концентрациясы жедел жоғарылайды

c)Субстрат жоқ кезде iздi концентрацияда болады

d)Концентрациясы тиiстi индуктордың болуына байланысты

e)Микроорганизмдердiң өсу факторларына жатады

142.Генерация кезеңi:

a)Ортаның өзгеруiне байланысты микробтың адаптацияға кеткен уақыты

b)Зақымдалған құрылымдардың қалпына келу кезеңi

c)Бактериялық хромосомамен бiрiгуi

d)Жасушаның бөлiну кезеңi

e)Зақымдалған құрылымдардың жиналу кезеңi

143.Бактериялардың өсуi дегенiмiз

a)Трансформация

b)Жасушаның барлық компонентiнiң координациялық өндiрiлуi

c)Популяциядағы жасуша санының жоғарылауы

d)Жасуша массасының жоғарылауы

e)ДНҚ тiзбектерiнiң сегрегациясы

144.Капсулаларды анықтау үшiн қолданылатын бояу әдiсi:

a)Бурри-Гинс

b)Циль-Нильсен

c)Леффлер

d)Романовский - Гимза

e)Нейссер

145.Циль-Нильсен бояу әдiсi ненi анықтауа арналған:

a)Спораны

b)Капсуланы

c)Волютин дәндерiн

d)Қышылға төзiмдi бактерияларды

e)Цитоплазматикалық мембрананы

146.Иммерсионды микроскопия ережелерi қарастырады:

a)Түсiрiлген конденсор

b)Қатты бүйiр жарықты қолдану

c)40 есе үлкейтетiн объективтi қолдану

d)Толығымен жабықдиафрагманы

e)Иммерсионды май қолдану

147.Түнек айдынды микроскопияның басқа микроскопиялық әдiстерден

ерекшелiгi:

a)250 мың есе ұлғайтады

b)Вирустар мен бактериялардың құрылымын зерттеу үшiн қолданады

c)Объект объективке түспейтiн бүйiр жарық сәулелерiмен жарықтандырылған

d)Микроскоптың рұқсат етiлген қабiлеттiлiгi 0,2 мкм

e)Микроскоптың рұқсат етiлген қабiлеттiлiгi оның үлкейтуiне байланысты

148.Бактерияға қоректiк заттардың түсуiнiң механизмi:

a)Пиноцитоз

b)Фагоцитоз

c)Жеңiлдетiлген диффузия

d)Эндоцитоз

e)Фагосомалардың түзiлуi

149.Тыныс алу типiне байланысты бактериялар бөлiнедi:

a)Автотрофтар

b)Гетеротрофтар

c)Облигатты аэробтар

d)Хемотрофтар

e)Фототрофтар

150.Стационарлы өсу фазасы:

a)Тыныс алу фазасы

b)Бояуы

c)Бактериялар жасушаларының саны жоғарыламайтын фаза

d)Тiршiлiкке қабiлеттi жасушалар саны өзгермеген және олар жоғары деңгейде

e)Бактериялардың жойылу фазасы

151.Сапрофиттер:

a)Құрамында тек ДНҚ бар

b)Анаэробтарға жатады

c)Адамға патогендi

d)Өлi организмдердiң органикалық қалдықтарын жояды

e)Факультативтi паразиттер

152.Дезинфекция дегенiмiз не

a)Микроорганизмнiң патогендi түрлерiн жою

b)Қатыру

c)Кептiру

d)Спора түзетiн түрлерiн ғана жою

e)Химиялық заттардың әсерiнен микроорганизмдердiң барлық түрiн жою

153.Цитоплазматикалық мембрананың қызметi

a)Бактерияға пiшiн бередi

b)Жасуша iшiне метаболиттердiң және иондардың енуi

c)Мезосомалар түзбейдi

d)Жасушаны қорғайды

e)Тыныс алу тiзбектерi жоқ

154.Логарифмдiк өсу фазасы дегенiмiз не:

a)Бактерия жасушаларының саны жоғарыламайды

b)Максимальды жылдамдықта көбею фазасы

c)Көбеюдiң тоқтау фазасы

d)Бактериальды жасушаның белсендiлiгiнiң төмендеуi

e)Бактерия жасушаларының өлiмiмен

155.Бактерияладың жасуша бетiне жабысуын қамтамасыз ететiн жасуша құрылымы:

a)Талшықтар

b)Споралар

c)Қылшықтар

d)Мезосомалар

e)Хитосомалар

156.Бiр биотопта тiршiлiк ету нәтижесiнде, бiр-бiрiне әсер етпейтiн түраралық

қарым-қатынастардың түрi:

a)Комменсализм

b)Симбиоз

c)Антагонизм

d)Паразитизм

e)Нейтрализм

157.Дисбактериоздың екiншi фазасы сипатталады:

a)Қалыпты тiршiлiк ету ортасында қалыпты симбионттардың мөлшерiнiң

жоғарылауы

b)Биотоптарда өзiне тән емес микробтар пайда болады, аутофлораның

орналасуы өзгередi

c)Микробтардың патогендiлiгi өзгередi

d)Кейбiр микроорганизмнiң жоғарылауы нәтижесiнде басқа түрлерiнiң

жойылуын көрсетедi

e)Ферментативтi белсендiлiгiнiң өзгеруi

158.Грам оң бактериялардың күлгiн көк түске боялуы неге байланысты

болады:

a)Көмiрсулардың болуына

b)Пептидогликанның бояумен әрекеттесу қасиетiне

c)ЦПМ болуына

d)Май қышылдарының болуына

e)Қабырға қалыңдығына

159.Түнек айдынды микроскопиялардың басқа микроскопия түрлерiнен

айырмашылыы:

a)250мың есеге дейiн үлкейтедi

b)вирустар мен бактериялардың құрылымын зерттеуге арналған

c)Объект объективке тимейтiн бүйiрлiк сәулелермен жарықтанған

d)0,2 мкм микроскоптың рұқсат етiлген қасиетi

e)Рұқсат етiлген қасиетi микроскоптың жалпы үлкейтiлуiне байланысты

160.Клон дегенiмiз:

a)Бiр түрге жататын микроорганизмдер

b)Белгiлi бiр көзден алынан микроорганизмдер

c)Генотипi бiр микроорганизмдер

d)Бiр түрден алынған микроорганизмдердiң дақылы

e)Қоректiк ортада өсiрiлген, бiр түрдiң микробтары

161.Бактериологиялық әдiстiң негiзi:

a)Таза дақыл бөлiп алу

b)Жағынды жасау және оны микроскопиялау

c)Биологиялық сынама жүргiзу

d)Серологиялық реакцияларды қою

e)Аллергиялық сынамаларды қою

162.Лаг-фаза дегенiмiз:

a)Интенсивтi өсуiнiң басталу фазасы

b)Максимальды өсу және интенсивтi бөлiну фазасы

c)Бактериальды жасушалардың саны жоғарыламайтын фаза

d)Тiршiлiкке қабiлетi бар жасушалардың саны ауыспайтын және жоғары

деңгейде болатын фаза

e)Бактериялардың өлу фазасы

163.Максимальды стационарлы фаза:

a)Интенсивтi өсуiнiң басталу фазасы

b)Максимальды өсу және интенсивтi бөлiну фазасы

c)Бактериальды жасушалардың саны жоғарыламайтын фаза

d)Тiршiлiкке қабiлетi бар жасушалардың саны ауыспайтын және

жоғары деңгейде болатын фаза

e)Бактериялардың єлу фазасы

164.Каталаза ферментiнiң көмегiмен бактериялар ненi ыдыратады

a)Липидтердi

b)Көмiрсуларды

c)Ақуыздарды

d)Сутегiнiң асқын тотығын

e)Суды

165.Энергияны тотығу-тотықсыздану реакцияларынан алатын

микроорганизмдер:

a)Фототрофтар

b)Хемотрофтар

c)Ауксотрофтар

d)Прототрофтар

e)Автотрофтар

166.Генерация кезеңi дегенiмiз:

a)Сыртқы орта әсерлерiнiң өзгеруiне микробтардың адаптациялану уақыты

b)Зақымдалған құрылымдарының қалпына келу кезеңi

c)Бактериальды хромосомамен қосылуы

d)Бактерияның бөлiнуi жүретiн уақыт аралығы

e)Жасушалардың өлу жылдамдығының төмендеуi

167.ЕПА-дағы колонияны алу барысында iлмекпен шырыштанып созылатыны анықталды,

ол микроб жайлы не айтуға болады:

a)Спора түзедi

b)Шырышты капсуласы бар

c)Ацетилметилкарбинол бөледi

d)Триптафаназа ферментi бар

e)Цитраттарды утилиздей алады

168.Вирустардың цитопатикалық әсерi:

a)Сыртқы ортаның физикалық, химиялық, биологиялық факторларына байланысты емес

b)Вирустардың вируленттiлiгiне байланысты

c)Интерферон әсерiнен жоғарылайды

d)Вирус индикациясында қолданады

e)Вирус идентификациясында

169.Вируленттi фагтың бактерия жасушасымен байланысатын фазасы:

a)Хемотаксис

b)Хромосомада интеграция

c)Клеткаiшiлiк қорытылу

d)Жасушаның лизисi

e)ДНҚ-ның цитоплазматикалық көпiр арылы тасымалдануы

170.Профаг:

a)Бактериялар лизисiн тудырады

b)Лизогендi бактерияларда көбейедi, бiрақ оларды зақымдамайды

c)Бактерияларды фаготиптеу үшiн қолданылады

d)Тұқымқуалаушылықтың материалды тасымалдаушысы

e)Бактериостатикалық әсер көрсетедi

171.Лизогендi бактериядағы профаг:

a)Бактерия клеткасының хромосомасына интеграцияланған

b)Лизистi тудырады

c)Қосынды болып табылады

d)Дақылдарды фаготиптеу үшiн қолданылады

e)Хромосомалардың жинақталуын көрсетедi

172.Iшек тұрақты микрофлорасына жататын, грамтерiс аэробты

таяқшалар:

a)Лактобактериялар

b)Лептоспиралар

c)Вейлонеллалар

d)Iш сүзегiнiң таяқшалары

e)Гемофильдi таяқшалар

173.Ауыз қуысының тұрақты микрофлорасына жататын, грам оң анаэробты

кокктар:

a)Пептококктар

b)Стафилококктар

c)Энтеробактериялар

d)Лактобактериялар

e)Стрептококктар

174.Спораны анықтауға арналған бояу түрi:

a)Леффлер

b)Ожешко

c)Грам

d)Циль-Нильсен

e)Бурри

175.Қышылға төзiмдi бактерияларды анықтауға арналған бояу түрi:

a)Грам

b)Ожешко

c)Бурри-Гинс

d)Циль-Нильсен

e)Леффлер

176.Бактериялардың қозғалғыштығын анықтайтын әдiс:

a)"iлiнген" тамшы

b)фиксацияланған жағынды

c)агардан дақылдандырылған

d)ТГАР

e)ИФТ

177.Протеолитикалық ферменттердi қандай қоректiк орталарға себу арқылы

анықтайды:

a)Желатин

b)Левин ортасы

c)Китта-Тароцци ортасы

d)Эндо

e)Гисс ортасы

178.Қандай белгiлердi анықтау арқылы бөлiнген таза дақылды

идентификациялайды:

a)Клиникалық

b)Тинкториальдық

c)Рентгенологиялық

d)Ультрадыбыстық

e)Антибиотикосезiмталдық

179.Диагностика кезiнде бактериологиялық әдiс дегенiмiз не:

a)Таза дақылды бөлiп алып идентификациялау

b)Тiндiк дақылдарға жұқтыру

c)Тәжiрибелiк жануарларға жұқтыру

d)Антигендiк құрылысын анықтау

e)Грам әдiсiмен бояу

180.Аэробтардың таза дақылын бөлiп алу үшiн қолданылатын әдiс:

a)Виньяль-Вейон әдiсi

b)Агарға құю

c)Аппельман әдiсi

d)Грациа әдiсi

e)Штрих әдiсiмен себiндi жасау

181.Диагностикалаудың бактериоскопиялық әдiсiнiң мәнi:

a)Жағынды жасау және оны микроскопиялау

b)Таза дақылды бөлiп алу

c)бөлiнген дақылды идентификациялау

d)Тәжiрибелiк жануарларға жұқтыру

e)Антигендiк құрылысын анықтау

182.Диагностиканың бактериологиялық әдiсi:

a)Таза дақылды бөлiп алу

b)Жағындыны микроскопиялау

c)Тәжiрибелiк жануарларға жұқтыру

d)Антигендiк құрылысын анықтау

e)Аллергиялық сынама қою

183.Лабораториялық ыдыстарды және инструментаридi стерилизациялау үшiн

қолданылатын әдiс:

a)Қайнату

b)Пастеризациялау

c)Автоклавтау

d)Тинсдализация

e)фильтрлеу

184.Тiндiк дақылдарда вирусты анықтау қандай әдiс арқылы жүргiзiледi:

a)Цитопатикалық әсер

b)Газ түзiлу

c)Трансформация

d)Коньюгация

e)Диссоциация

185.Сүт стерилизациясында қандай әдiс қолданады:

a)Қайнату

b)Пастеризация

c)Автоклавтау

d)Тинсдализация

e)Фильтрлеу

186.Бояудың қарапайым әдiстерiн қолданады:

a)Қабықшасын анықтау

b)Бактерия пiшiнiн зерттеу

c)Капсуланы бояу

d)Дақылдық қасиеттерiн зерттеу

e)Плазмидаларды бояу

187.Спирохеталарды бояу үшiн қолданылатын әдiс:

a)Романовскоий-Гимза

b)Грам

c)Циль-Нильсен

d)Здродовский

e)Бурри

188.Бактерияларды қолдану үшiн қолданылатын негiзгi әдiс:

a)Нейссер

b)Грам

c)Морозов

d)Леффлер

e)Бурри-Гинс

189.Таңбаланған тұмауға қарсы сарысу қолданылан,төменгi мұрын

қуысынан алынған,таңбалы жағындыдан тұмау вирусы анықталды.

Қандай әдiс қолданды:

a)Кумбс реакциясы

b)ИФТ

c)РИТ

d)Кунс реакциясы

e)КБР

190.Анаэробтарды дақылдандыру үшiн қолданылады:

a)ЕПА

b)ЕПС

c)Гисс ортасы

d)Сiлтiлi агар

e)Китт-Тароци ортасы

191.Стерилизацияның физикалық әдiсiнде қолданылады:

a)Бактериофагтар

b)Құрғақ ыстық

c)Кальций гипохлоритi

d)Хлорлы әк

e)Формалин

192.Вирустардың құрылысын қандай әдiспен зерттейдi:

a)Жарықты микроскопия

b)Түнек айдынды микроскопия

c)Люминисценттi микроскопия

d)Электронды микроскопия

e)Қағаздағы электрофорез

193.Бактериялардың қозғалғыштығын қандай әдiспен анықтайды:

a)"Езiлген" тамшы

b)Фиксацияланған жағынды

c)Агарда дақылдандыру

d)ТГАР

e)ИФТ

194.Вирустардың құрылымынқ андай әдiстермен зерттейдi:

a)Жарықты микроскопия

b)Түнек айдынды микроскопия

c)Люминисценттi микроскопия

d)Электронды микроскопия

e)Қағаздағы электрофорез

195.Ауыз қуысындағы кандидозды анықтау үшiн қандай ортаға себiндi жасалынады:

a)Эндо ортасы

b)Клауберг ортасы

c)Сабуро ортасы

d)Казеиндi-көмiрлi орта

e)Қанды агар

196.Вирустардың идентификациясы үшiн қолданылады:

a)Биохимиялық белсендiлiгiн анықтау

b)Иммунологиялық реакция

c)Микроскопия

d)Аллергиялық сынама

e)ЕПА себу

197.Капсуланы анықтау үшiн қолданылатын әдiс:

a)Ожешко

b)Циль-Нильсен

c)Гисс

d)Романовского-Гимза

e)Нейссер

198.Аэробты микробтардың таза дақылын бөлiп алуда дақылдың тазалығын

қалай анықтайды:

a)Грам әдiсiмен боялған жағынды арқылы

b)Дақылдан жасалынған нативтi препарат

c)Езiлген тамшы препараты

d)iлiнген тамшы препараты

e)Циль-Нильсен бояуымен боялған жағынды

199.Дерматофития кезiндегi мицелий жiпшелерiн анықтау үшiн

препараттарды дайындайды:

a)Зақымдалған терiден

b)Зәрден

c)Уретрадан

d)Нәжiстен

e)Қаннан

200.Бактерия талшықтарын анықтау үшiн қандай бояу әдiсiн қолданады:

a)Леффлер

b)Блаурок

c)Грам

d)Метилен көгi

e)Фуксин

201.Қызамық вирусын дақылдандыруда қолданады:

a)Қайта егiлген тiндер

b)Тауық эмбриондары

c)Теңiз шошқалары

d)Жаңадан туылған тышқандар

e)Жасанды қоректiк орталар

202.ЦМВ кезiндегi микроскопиялық зерттеу материалы қандай әдiспен боялады

a)Романовский-Гимза

b)Азур-Эозин

c)Циль-Нильсен

d)Леффлер

e)Ожешко

203.Микрорганизмдердiң капсуласын анықтау үшiн қолданылатын бояу әдiсi:

a)Ауески (Ожешки)

b)Циль-Нильсен

c)Гисс

d)Романовский-Гимзе

e)Нейссер

204.Циль-Нильсен бояу әдiсi ненi анықтау үшiн қолданылады:

a)Спора

b)Капсула

c)Волютин дәндерiн

d)Қышқылға төзiмдi бактерияларды

e)Цитоплазматикалық мембрананы

205.Бактерияларды бояуда қолданатын негiзгi әдiс:

a)Нейссер

b)Грам

c)Морозов

d)Леффлер

e)Бурри-Гинс

206.Капсуланы анықтау үшiн қолданылатын бояу әдiсi:

a)Ауески (Ожешки)

b)Циль-Нильсен

c)Гисс

d)Романовский-Гимза

e)Нейссер

207.Сахаралитикалық ферменттердi анықтауда қолданылады:

a)Рессель ортасы

b)СЅт

c)Китт-Тароцци ортасы

d)Қанды агар

e)Гисс ортасы

208.Саңырауқұлақтарды дақыландыру үшiн қолданылатын орта:

a)Эндо

b)Левин

c)Сабуро

d)ЕПА

e)Рессель

209.Вирустарды дақылдандыру үшiн қолданылады:

a)ЕПА

b)Тауық эмбриондарын

c)Левенштейн-Иенсена ортасында

d)Синтетикалық қоректiк орталарда

e)Китт-Тароцци ортасында

210.Циль-Нильсен бояу әдiсiн ненi анытау Ѕшiн олданады:

a)Спора

b)Капсула

c)Волютин дәндерiн

d)Қышылға тєзiмдi бактерияларды

e)Цитоплазматикалық мембрананы

211.Лабораторлық ыдыстарды және инструментаридi стерилизациялау үшiн

қолданылатын әдiс:

a)Қайнату

b)пастеризация

c)автоклавтау

d)тинсдализация

e)фильтрлеу

212.Диагностиканың бактериоскопиялы әдiсi:

a)Жағынды дайындау және оны микроскопиялау

b)Таза дақылды бөлiп алу

c)Бөлiнген дақылды идентификациялау

d)Тәжiрибелiк жануарларға жұқтыру

e)Антигендiк құрылысын анықтау

213.Микрорганизмдердiң плазмидалары:

a)Екi жiпшелiк ДНҚ-ның сақиналы молекуласы

b)Цитоплазматикалық мембрананың қосындыларына жатады

c)Жасуша тiршiлiгiне аса маңызды

d)Қоректiк заттардың оры

e)Белок синтезделетiн орын

214.Мутация ол:

a)Донор және рецепиент арасындаы генетикалы ақпараттың алмасуы

b)Бактерия хромосомасына плазмидалардың интеграциялануы

c)Жасушадаы тұқым қуалайтын өзгерiстер

d)Прокариот жасушасының генотипiндегi өзгерiстер

e)Ауыз биосинтезiн күшейтедi

215.Рекомбинация түрлерi:

a)Коньюгация

b)Белсендi тасымалдау

c)Дупликация

d)Инверсия

e)Транслокация

216.Микроб жасушасында ДНҚ орналасады:

a)нуклеоидте

b)жасуша қабырғасында

c)мезосомада

d)талшықтарында

e)пилилерiнде

217.Бактериялардың дәрiге тұрақтылығына жауапты плазмидалар:

a)Ent-плазмидалар

b)F-плазмидалар

c)R-плазмидалар

d)Col-плазмидалар

e)Hly-плазмидалар

218.Қандай плазмидалар жыныс қылшықтарының синтезiне жауапты:

a)R-плазмидалар

b)Col-плазмидалар

c)F-плазмидалар

d)Ent-плазмидалар

e)Hly-плазмидалар

219.Шығу тегiне байланысты мутациялар бөлiнедi:

a)Спонтанды

b)Дисоцирленген

c)Шынайы

d)Супрессорлы

e)Қайталама

220.Бактерия мутациясының өзгергiштiк типi:

a)Генетиптiк

b)Фенотиптiк

c)Рекомбинациялық

d)Қосарланан

e)Модификациялы

221.Фенотиптiк өзгергiштiктiң көрiнуi:

a)Полиморфизм

b)Диссоциация

c)Трансдукция

d)Конъюгация

e)Трансформация

222.Бактериялардың генетикалық ақпараты орналасқан:

a)Жасуша қабырғасында

b)Нуклеоидте

c)Мезосомада

d)Талшытарда

e)Кiрпiкшелерде

223.Делеция:

a)Хромосома бөлшегiнiң қайталануы

b)ДНҚ-дан нуклеотидтердiң түсiп қалуы

c)Хромосома учаскесiнiң 180ә бұрылуы

d)Хромосома учаскесiнiң басқа аумаққа ауысуы

e)Бiр негiздi қамтыған хромосоманың өзгеруi

224.Бактериялардағы мутациялық өзгергiштiктiң типi:

a)Генотиптiк

b)Фенотиптiк

c)Рекомбинациялық

d)Қосарланған

e)Модификациялық

225.Генетикалық рекомбинациялар:

a)Диссоциация

b)Трансформация, трансдукция, коньюгация

c)Мутация

d)Дупликация

e)Делеция

226.Донор-бактериядан рецепиент-бактерияға әлсiз фаг арқылы ДНҚ-ның

берiлуi:

a)Трансформация

b)Трансдукция

c)Коньюгация

d)Трансфекция

e)Мутация

227.Дәрiге тұрақтылыққа жауапты плазмидалар:

a)Ent-плазмидалар

b)F-плазмидалар

c)R-плазмидалар

d)Col-плазмидалар

e)Hly-плазмидалар

228.Фагты титрлеу әдiсi:

a)Грациа және Кротов

b)Кох және Пастер

c)Грациа және Аппельман

d)Дригальский және Видаль

e)Райт және Вассерман

229.Бактерия пiшiнiнiң S тен R-формаға ауысуын атаймыз:

a)Диссоциация

b)Рекомбинация

c)Репарация

d)Трансдукция

e)Трансформация

230.Ақуыз синтезi туралы ақпараты бар гендердi атайды:

a)Регуляторлы

b)Құрылымдық

c)Операторлы

d)Транспозондар

e)Маркерлер

231.Плазмидалар сипаттамасы:

a)Бактерия рибосомасы

b)Бактерия мезосомасы

c)Кейбiр белгiлердiң фенотиптiк өзгергiштiгi

d)ДНҚ молекуласының хромосомадан тыс генетикалық элементтерi

e)Жыныстық кiрпiкшелер

232.Жасуша геномының(ДНҚ)қалпына келу процесi

a)Модификация

b)Репарация

c)Мутация

d)Диссоциация

e)Рекомбинация

233.Бактерияларда ДНҚ орналасады:

a)Митохондрияларда

b)Нук

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2198 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

В моем словаре нет слова «невозможно». © Наполеон Бонапарт
==> читать все изречения...

1226 - | 1198 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.