Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒ≥тей четвертого року житт€
ћ≥с€ць “иждень ‘орми роботи ћета
¬ересень ѕерший ƒидактична гра Ђ рих≥тка мо€ маленькаї ¬иховувати турботливе ставленн€ до немовл€т та вчити правильно поводитис€ з ними. –озвивати здатн≥сть д≥вчинки любити, бути лаг≥дною, дбайливою, чуйною. ‘ормувати у хлопчик≥в у€вленн€ про чолов≥ка €к опору с≥м'њ, потребу надавати ближн≥м допомогу. «багачувати словник д≥тей пестливими словами
ƒругий ƒидактичн≥ ≥гри Ђƒ≥вчинко, €ка ти?ї Ђ’лопчику, €кий ти?ї —при€ти усв≥домленню под≥лу д≥тей на хлопчик≥в та д≥вчаток, дати у€вленн€ про те, що хлопчик в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д д≥вчинки ≥менем, од€гом, зач≥скою. јктив≥зувати слова Ђдовг≥ косиї, Ђкоротке волосс€ї, слова Ч ≥мена д≥вчаток та хлопчик≥в. ¬иховувати доброзичливе ставленн€ д≥вчаток до хлопчик≥в та хлопчик≥в до д≥вчаток
“рет≥й ƒидактична гра Ђ«устр≥ч з новачкомї   ѕродовжувати формувати доброзичливе ставленн€ до ≥нших. —при€ти виникненню ≥нтересу до зовн≥шнього вигл€ду однол≥тк≥в ≥ свого власного. —понукати до прив≥тноњ взаЇмод≥њ з однол≥тками. –озвивати вм≥нн€ налагоджувати взаЇмов≥дносини м≥ж хлопчиками та д≥вчатками
„етвертий ƒидактична гра Ђћотр≥йчин≥ подружкиї —при€ти усв≥домленню того факту, що статева належн≥сть ≥з в≥ком не зм≥нюЇтьс€, а людина лише доросл≥шаЇ: д≥вчинка Ч д≥вчина Ч ж≥нка Ч бабус€
∆овтень ѕерший ƒидактична гра Ђ ≥мната дл€ улюбленоњ доньки (сестрички)ї ”чити хлопчик≥в брати на себе найскладн≥шу ≥ найважчу роботу в облаштуванн≥ к≥мнати, а д≥вчаток Ч створювати затишок. «акр≥плювати вм≥нн€ у побут≥ та п≥д час прац≥ розр≥зн€ти ≥ використовувати предмети в≥дпов≥дно до њхнього призначенн€
ƒругий ƒидактична гра Ђ¬одичко, водичко, вмий моЇ личкої «акр≥плювати звичку до чистоти т≥ла та охайност≥. ‘ормувати у€вленн€ про г≥г≥Їну статевих орган≥в. ¬икликати у д≥тей прагненн€ дбати про себе
“рет≥й ƒидактична гра Ђ«апрошуЇмо до об≥дуї «акр≥пити статево-рольов≥ функц≥њ член≥в с≥м'њ п≥д час п≥дготовки до об≥ду та п≥д час њди. ”чити годувати л€льок, гарно серв≥рувати ст≥л. ѕрищеплювати навички культурноњ повед≥нки за столом. ‘ормувати уважне та дбайливе ставленн€ хлопчик≥в до д≥вчаток ≥ д≥вчаток до хлопчик≥в
„етвертий ƒидактична гра Ђ¬се п≥дготовлено дл€ гостейї ѕоглибити знанн€ хлопчик≥в ≥ д≥вчаток про способи та посл≥довн≥сть серв≥руванн€ столу дл€ сн≥данку, об≥ду, вечер≥. «акр≥пити знанн€ про особливост≥ таких ж≥ночих профес≥й, €к вихователь або н€н€. ”досконалювати вм≥нн€ годувати менших (л€льку). ¬иховувати старанн≥сть, прагненн€ до взаЇмодопомоги
Ћистопад Ћистопад ѕерший ƒидактична гра Ђ“иха годинаї ѕродовжувати вчити д≥вчаток насл≥дувати повед≥нку мами, господин≥. «акр≥плювати вм≥нн€ та бажанн€ хлопчик≥в насл≥дувати д≥њ тата Ц виготовл€ти л≥жка. ¬иховувати дбайливе ставленн€ до ≥нших та потребу взаЇмодопомоги
ƒругий ƒидактична гра Ђќд€гнемо доньку (сина) на прогул€нкуї ”чити д≥вчаток в≥дтворювати д≥њ мами, н€н≥, виховательки, €к≥ збирають д≥тей на прогул€нку. «акр≥плювати знанн€ про посл≥довн≥сть од€ганн€ та розд€ганн€. ”чити правильно називати од€г дл€ р≥зних сезон≥в, вживати узагальнююч≥ слова Ђод€гї, Ђвзутт€ї
“рет≥й ƒидактична гра Ђћаленька донечка (л€лька) захвор≥лаї ”чити д≥вчаток основним прийомам догл€ду за хворими, €к≥ зд≥йснюЇ мама вдома (л≥кар у л≥карн≥). ‘ормувати чуйне, уважне ставленн€ до хворих. «акр≥пити вм≥нн€ правильно користуватис€ де€кими л≥карськими ≥нструментами
„етвертий ƒидактична гра Ђћамин≥ пом≥чникиї ”чити д≥вчаток брати на себе в≥дпов≥дну статеву роль Ц господин≥ дому. ¬иховувати у д≥тей повагу до маминоњ прац≥, сп≥вчутт€ до нењ, бажанн€ допомагати, зв≥льнити в≥д турбот
√рудень ѕерший ƒидактична гра Ђѕот€гї ѕродовжувати формувати у хлопчик≥в певн≥ форми повед≥нки чолов≥к≥в, зокрема д≥њ роб≥тника-ремонтника пот€гу
ƒругий ƒидактична гра Ђ уди ≥дуть машини?ї ‘ормувати у хлопчик≥в та д≥вчаток рольов≥ д≥њ вод≥€, закр≥плюючи при цьому знанн€ р≥зних вид≥в транспорту. ”точнювати у€вленн€ про те, €кий транспорт зазвичай вод€ть лише чолов≥ки, а в €кому вод≥Їм може бути й ж≥нка. ќзнайомлювати з правилами повед≥нки пасажир≥в у транспорт≥ та правилами дорожнього руху
“рет≥й ƒидактична гра Ђ’то швидше пливе?ї ‘ормувати у хлопчик≥в рольову повед≥нку прац≥вник≥в водного транспорту. «акр≥пити у€вленн€ про те, €кий вигл€д мають човни, теплоходи, €к вони перем≥щуютьс€. ¬иховувати чемн≥сть у сп≥лкуванн≥ з д≥вчатками-пасажирами.
„етвертий ƒидактична гра Ђяк справжн≥ буд≥вельникиї ‘ормувати рольову повед≥нку чолов≥к≥в та ж≥нок Чбуд≥вельник≥в та вод≥њв вантажних машин. ”досконалювати вм≥нн€ д≥тей пор≥внювати ≥ добирати предмети за кольором та розм≥ром. «акр≥плювати навички конструюванн€ нескладних буд≥вель ≥з в≥дпов≥дного матер≥алу. ѕривчати д≥вчаток ≥ хлопчик≥в колективно, дружно виконувати завданн€
—≥чень ѕерший ƒидактична гра Ђћи збираЇмось у гост≥ї ѕрищеплювати навички культури повед≥нки та виховувати так≥ риси, €к орган≥зован≥сть, охайн≥сть. —при€ти присвоЇнню д≥тьми оц≥нки Ђя Чвихований хлопчикї, Ђя Чгарна д≥вчинкаї. јктив≥зувати словник д≥тей словами прив≥танн€, поздоровленн€ з днем народженн€ тощо
ƒругий ƒидактична гра Ђ√одуванн€ л€льки об≥домї ¬иховувати у д≥вчаток бажанн€ насл≥дувати прост≥ д≥њ господин≥, давати змогу в≥дчути свою причетн≥сть до ж≥ночих статево- рольових стандарт≥в. «акр≥пити знанн€ д≥тей про овоч≥ та фрукти, призначенн€ посуду. ¬правл€ти д≥тей у вживанн≥ д≥Їсл≥в минулого часу в ут≥шц≥ Ђѕальчикї
“рет≥й –озпов≥дь виховател€ про працю дорослих, зокрема вод≥€, кухар€, пом≥чника виховател€ ‘ормувати у€вленн€ про те, що доросл≥ люди мають профес≥ю, роботу. ќзнайомити з конкретними д≥€ми, €к≥ супроводжують працю дорослих ж≥нок ≥ чолов≥к≥в р≥зних профес≥й, зокрема таких, €к вод≥й, пом≥чник виховател€, кухар. ¬иховувати бажанн€ насл≥дувати д≥њ дорослих
„етвертий Ѕес≥да на тему Ђ“ато, мама, € Ч ось ≥ вс€ мо€ с≥м'€ї —при€ти усв≥домленню своЇњ соц≥альноњ рол≥ у с≥м'њ (донька, син, онука, онук). ¬иховувати тепле й турботливе ставленн€ до член≥в своЇњ родини
Ћютий Ћютий ѕерший ƒидактична гра ЂЅудуть руки працьовит≥ї ‘ормувати стереотипи чолов≥чоњ та ж≥ночоњ повед≥нки у трудов≥й д≥€льност≥. «акр≥пити назви пальчик≥в, знанн€ д≥тей про догл€д за руками. –озвивати моторику пальц≥в. ¬иховувати культуру взаЇмин м≥ж хлопчиками та д≥вчатками
ƒругий ƒидактична гра Ђ«абавл€нки дл€ братика ≤ванкаї ќзнайомлювати з обр€дами та звича€ми, пов'€заними з догл€дом за немовл€м. –озширювати знанн€ про украњнський фольклор та вчити використовувати його на практиц≥. ‘ормувати ≥гровий досв≥д догл€ду за немовл€м в≥дпов≥дно до соц≥альних ролей дорослих
“рет≥й —творенн€ ≥грових ситуац≥й ЂЌаш≥ гарн≥ вчинкиї ‘ормувати доброзичливе ставленн€ до р≥дних ≥ близьких, здатн≥сть пом≥чати гарн≥ вчинки, засвоювати правила сп≥лкуванн€ у родин≥: з батьками, бабусею, д≥дусем, братиком, сестричкою. —при€ти набуттю хлопчиками та д≥вчатками досв≥ду статево- рольовоњ повед≥нки у родин≥
„етвертий –оздуми д≥тей на тему Ђя Ц хлопчик. я Ц д≥вчинка. „и подобаЇтьс€ це мен≥ї. —п≥льне обговоренн€ статевих в≥дм≥нностей та переваг ¬иховувати позитивне ставленн€ до своЇњ стат≥. «акр≥пити у€вленн€ про статеву належн≥сть кожноњ дитини, ор≥Їнтуючись на њњ зовн≥шн≥сть. ѕ≥двести д≥тей до розум≥нн€, що ≥ у д≥вчинки, ≥ у хлопчика приваблива зовн≥шн≥сть, але д≥вчатка можуть б≥льше себе прикрашати (бантики, стр≥чки тощо)
Ѕерезень Ѕерезень ѕерший ƒидактична гра ЂЌавчимо л€льку мити посудї ”чити д≥вчаток насл≥дувати повед≥нку ж≥нки у родин≥, зокрема мами, а хлопчик≥в Ч допомагати ж≥нц≥ (мам≥). «багатити словник д≥тей словами, що означають назву столового та кухонного посуду: глибока та м≥лка тар≥лка, н≥ж, виделка, скл€нка, кухоль, с≥льничка, серветниц€ тощо. ‘ормувати навички користуванн€ посудом, бажанн€ тримати його у чистот≥
ƒругий ƒидактична гра Ђƒуже маму € люблюї ”чити висловлювати своњ почутт€ до мами, розпов≥дати та слухати про мамину любов, турботу, ласку. ¬иховувати бажанн€ зробити матус≥ щось приЇмне. ѕродовжувати вчити хлопчик≥в добре ставитис€ до д≥вчаток та бачити в них майбутню маму, ж≥нку. «багачувати словник зг≥дно з темою, вчити в≥дпов≥дати на запитанн€ за зм≥стом картинки. ¬иховувати любов до мами та бажанн€ насл≥дувати њњ найкращ≥ риси
“рет≥й ƒидактична гра Ђћамин≥ пом≥чникиї —при€ти статев≥й ≥дентиф≥кац≥њ д≥тей, формувати прагненн€ насл≥дувати стереотип повед≥нки ж≥нки чи чолов≥ка Ч господин≥ чи господар€ дому. ¬чити ц≥нувати хатню працю дорослих, брати на себе певн≥ обов'€зки. ¬иховувати повагу до маминоњ прац≥, сп≥вчутт€ до нењ, бажанн€ зв≥льнити маму в≥д турбот
„етвертий „итанн€ опов≥данн€ “ет€ни Ѕ≥лецькоњ Ђ–озмова дон≥ з мамоюї ”чити д≥вчаток прид≥л€ти увагу своњй зовн≥шност≥, зокрема не лише зач≥сц≥ та од€гу, а й чистот≥ т≥ла. ќзнайомлювати з г≥г≥Їною окремих частин т≥ла
 в≥тень ѕерший ƒидактична гра Ђ„ому € можу б≥гати, купатис€...ї ”досконалювати у д≥тей навички волод≥нн€ власним т≥лом. –озвивати координац≥ю рух≥в. ѕродовжувати формувати у€вленн€ про власне т≥ло та виховувати бажанн€ турбуватис€ про його чистоту, зокрема про чистоту статевих орган≥в
ƒругий ƒидактична гра Ђѕодорож за калачамиї (дл€ д≥вчаток) ќзнайомити д≥тей з р≥зними фольклорними жанрами, €к≥ використовують у народн≥й педагог≥ц≥. ”досконалювати вм≥нн€ виконувати таку соц≥альну роль матер≥, €к догл€д за немовл€м: забавл€ти, заспокоювати, жал≥ти, сп≥вчувати, пригощати...
“рет≥й ƒидактична гра Ђћи вчимос€ догл€дати за своњм волосс€м та греб≥нцемї ¬иховувати позитивне емоц≥йне ставленн€ до себе. ”досконалювати вм≥нн€ догл€дати за своњм волосс€м. ‘ормувати навички користуванн€ греб≥нцем ≥ догл€ду за ним. ”чити чистити щ≥ткою ≥ мити водою св≥й греб≥нець
„етвертий ƒидактична гра Ђћ≥й перший в≥ночокї ќзнайомити д≥тей з народним звичаЇм, коли мама плела дл€ своЇњ донечки перший в≥ночок, вкладаючи у нього свою любов та побажанн€ гарноњ дол≥ дл€ нењ. ѕерший в≥ночок був оберегом дитини. ¬иховувати у д≥тей ставленн€ до в≥ночка €к до оберегу та до матус≥ Ч €к до найдорожчоњ людини
“равень ѕерший √ра -≥нсценуванн€ Ђ”читимемос€ заварювати чайї ¬иховувати позитивне емоц≥йне ставленн€ до д≥вчаток €к майбутн≥х господинь та до хлопчик≥в Ч €к до майбутн≥х господар≥в. –озширювати коло знань про роботу ж≥нки вдома та домашн≥ обов'€зки чолов≥к≥в (переставити ст≥л, принести ст≥льц≥ тощо). ”чити називати д≥њ, €к≥ показуЇ вихователь, закр≥пити вм≥нн€ розр≥зн€ти ≥ називати предмети чайного посуду, розпов≥дати про призначенн€ де€ких з них (чайник, цукерниц€, молочник)
ƒругий ƒидактична гра ЂЋ€льковий дит€чий садокї ќзнайомити з профес≥Їю виховател€. ѕ≥дтримувати прагненн€ д≥тей насл≥дувати прац≥вник≥в дит€чого садка Ч њхнЇ п≥клуванн€ про вихованц≥в, способи взаЇмод≥њ з д≥тьми
“рет≥й ƒидактична гра Ђѕ≥дбери вантаж дл€ машинї ”чити розр≥зн€ти автомоб≥л≥ за њхн≥м призначенн€м. ѕ≥двести до усв≥домленн€ того, що вантажною машиною, автобусом зазвичай керуЇ чолов≥к, бо це Ч важка робота. ј легковий автомоб≥ль може водити ≥ ж≥нка. ‘ормувати ≥нтерес до профес≥њ вод≥€, прагненн€ засвоњти його трудов≥ д≥њ. ¬иховувати у д≥вчаток поважне ставленн€ до хлопчик≥в €к майбутн≥х чолов≥к≥в
„етвертий ƒидактична гра Ђ«найди д≥токї –озширювати знанн€ про тваринний св≥т, зокрема про статевий розпод≥л тварин. «акр≥плювати знанн€ про дитинчат тварин. ¬правл€ти у вживанн≥ ≥менник≥в ≥з суф≥ксами Ђ-атї, Ђ-€тї

ѕерспективний план іендерного вихованн€

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 573 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

1656 - | 1437 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.