Лекции.Орг


Поиск:
Облік розрахунків за виплатами працівникам
Узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам, які відносяться як до облікового, так і до не облікового складу підприємства, - по оплаті праці (по всіх видах заробітної плати, премій, допомоги і так далі), а також за не одержані у встановлений строк з каси підприємства суми з виплат працівникам, і за іншими поточними виплатами ведеться на рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" (П).

Аналітичний облік ведеться за кожним працівником, видам виплат і утримань.

Рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" має субрахунки:

1) Субрахунок 661 "Розрахунки за заробітною платою":

Кредит - нарахована працівникам підприємства основна і додаткова заробітна плата, премії, допомога по тимчасовій непрацездатності, інші нарахування працівникам за звітний період;

Дебет – виплата заробітної плати, премії, допомоги і інше, а також утримання сум податків, зборів і обов'язкових платежів; платежів за виконавчими документами та інші утримання з|із| виплат працівникам.

2) На субрахунку 662 "Розрахунки з депонентами" ведеться облік нарахованих, але не отриманих персоналом у встановлений термін сум, пов'язаних з оплатою праці.

3) На субрахунку 663 " Розрахунки за іншими виплатами" ведеться облік розрахунків за виплатами, які не включаються до фонду оплати праці, зокрема допомога з часткового безробіття, по тимчасовій непрацездатності і тому подібне.

Типові проведення:

1. Нарахована заробітна плата, інші виплати, пов'язані з оплатою праці і відрахування на соціальні заходи:

– персоналу, зайнятому|заклопотаному| виготовленням власними силами основних засобів|коштів|, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів для власного використання:

Дебет Кредит
15 "Капітальні інвестиції" 661 "Розрахунки за заробітною платою" 651" За пенсійним забезпеченням " 652 "За соціальними страхуванням " 653 "За страхуванням на випадок безробіття " 656 "За страхуванням від нещасних випадків"

– працівникам виробництва:

Дебет Кредит
23 "Виробництво" 91 "Загальновиробничі витрати" 661 "Розрахунки за заробітною платою" 651" За пенсійним забезпеченням " 652 "За соціальними страхуванням " 653 "За страхуванням на випадок безробіття " 656 "За страхуванням від нещасних випадків"

– працівникам в період відпустки|відпуску| за рахунок створеного забезпечення виплат відпусток|відпусків|:

Дебет Кредит
471 "Забезпечення оплати відпусток " 661 "Розрахунки за заробітною платою" 651" За пенсійним забезпеченням " 652 "За соціальними страхуванням " 653 "За страхуванням на випадок безробіття " 656 "За страхуванням від нещасних випадків"

– працівникам адміністративного персоналу і відділу збуту:

 

Дебет Кредит
92 "Адміністративні витрати" 93 "Витрати на збут" 661 "Розрахунки за заробітною платою" 651" За пенсійним забезпеченням " 652 "За соціальними страхуванням " 653 "За страхуванням на випадок безробіття " 656 "За страхуванням від нещасних випадків"

– працівникам, зайнятим|заклопотаним| дослідженнями і розробками:

Дебет Кредит
941 "Витрати на дослідження і розробки" 661 "Розрахунки за заробітною платою" 651" За пенсійним забезпеченням " 652 "За соціальними страхуванням " 653 "За страхуванням на випадок безробіття " 656 "За страхуванням від нещасних випадків"

– працівникам об’єктів соціальної сфери, що знаходяться на балансі підприємства:

Дебет Кредит
949 "Інші витрати операційної діяльності" 661 "Розрахунки за заробітною платою" 651" За пенсійним забезпеченням " 652 "За соціальними страхуванням " 653 "За страхуванням на випадок безробіття " 656 "За страхуванням від нещасних випадків"

– працівникам, зайнятим|заклопотаним| ліквідацією основних засобів|коштів|:

Дебет Кредит
976 "Списання необоротних активів" 661 "Розрахунки за заробітною платою" 651" За пенсійним забезпеченням " 652 "За соціальними страхуванням " 653 "За страхуванням на випадок безробіття " 656 "За страхуванням від нещасних випадків"

– працівникам, зайнятим|заклопотаним| попередженням|попереджувати| і ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій (на відновних роботах):

Дебет Кредит
99 "Надзвичайні витрати" 661 "Розрахунки за заробітною платою" 651" За пенсійним забезпеченням " 652 "За соціальними страхуванням " 653 "За страхуванням на випадок безробіття " 656 "За страхуванням від нещасних випадків"

2. Утримана із|із| заробітної плати сума податку з доходів фізичних осіб:

Дебет Кредит
661 "Розрахунки за заробітною платою" 641 "Розрахунки за податками"

3. Утримана із|із| заробітної плати сума зборів на соціальні заходи:

 

 

Дебет Кредит
661 "Розрахунки за заробітною платою" 651" За пенсійним забезпеченням " 652 "За соціальними страхуванням " 653 "За страхуванням на випадок безробіття " 656 "За страхуванням від нещасних випадків"

4. Утримана із|із| заробітної плати сума профспілкового внеску; по виконавчих листах і т.п.:

Дебет Кредит
661 "Розрахунки за заробітною платою" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

5. Відбита заборгованість підприємства по виплатах працівникам у разі|в разі| отримання|здобуття| підприємством готівки для виплати через касу і неотримання|здобуття| її працівниками у встановлений|установлений| термін:

Дебет Кредит
661 "Розрахунки за заробітною платою" 663 " Розрахунки за іншими виплатами" 662 "Розрахунки з депонентами"
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 548 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Бутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1417 - | 1433 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.