Лекции.Орг


Поиск:
Сучасні системи управління базами даних для корпоративних інформаційних систем
Система управління базами даних (СУБД) - програмна система, призначена для створення на ЕОМ спільної для багатьох додатків БД, підтримання її в актуальному стані і забезпечення ефективного доступу користувачів до даних.

Залежно від особливостей функціонування розрізняють два класи СУБД - загального призначення і спеціалізовані. СУБД загального призначення не орієнтовано на конкретну ПС або на інформаційні потреби конкретної групи користувачів. Кожна така система реалізується як програмний засіб, здатний функціонувати на певній моделі ПЕОМ в певній операційній системі, і постачається багатьом користувачам як комерційний виріб. СУБД спеціалізованого призначення мають засоби настроювання на роботу з конкретною БД за конкретного застосування.

Основними засобами СУБД є:

– засоби завдання (опису) структури БД;

– засоби конструювання екранних форм, призначених для введення, перегляду й оброблення даних у діалоговому режимі;

– засоби створення запитів для вибірки даних за заданими умовами, а також їх оброблення;

– засоби створення звітів з БД для виведення на друк результатів оброблення;

– мовні засоби - макроси, вбудована алгоритмічна мова, мова запитів, які використовуються для реалізації нестандартних алгоритмів оброблення даних;

– засоби створення додатків користувача (генератори додатків, засоби створення меню і панелі керування додатками), що дають змогу об'єднати різні операції з БД в єдиний технологічний процес.

 

Стандартизація доступу до корпоративної інформації. Огляд сучасних систем управління базами даних (СУБД) для корпоративні інформаційні системи (КІС).

Этот раздел почитать для общего ознакомления

 

На сьогоднішній день відомо більше двох десятків корпоративних СУБД, однак найбільш популярними, виходячи із числа продажів та інсталяцій, варто визнати Oracle, Mіcrosoft SQL Server, Adaptive Server Enterprise фірми Sybase, Informix Dynamic Server фірми Іnformіx, DB2 Universal Database фірми ІBM.

Oracle

Oracle була першою комерційною реляційною СУБД, що підтримує мову SQL, яка нині стала індустріальним стандартом; її перша версія з'явилася в 1979 році. Фактично весь цей час Oracle є беззмінним лідером на ринку виробників комерційних СУБД і другою (після Mіcrosoft) по величині компанією, що виробляє програмне забезпечення.

Ранні версії цієї СУБД були призначені для мейнфреймів, а як робочі місця використовувалися "неінтелектуальні" термінали. Однак згодом з'явилися версії Oracle, призначені для використання в архітектурі "клієнт-сервер" (першою такою версією була Oracle 5, випущена в 1985 році). Спочатку ці версії були призначені для різних серверних платформ - різних версій UNІХ, VMS й ін. Пізніше були випущені версії сервера Oracle для Novell NetWare. Перші версії цього сервера для персональних комп'ютерів з'явилися в середині 1990-х (Personal Oracle 7 for Wіndows 3.1, Personal Oracle 7 for Wіndows 95, Personal Oracle Lіte, Oracle Workgroup Server 7 for Wіndows NT). До появи цих версій персональні комп'ютери могли використовуватись винятково в якості клієнтських робочих станцій - до складу Oracle для серверних платформ звичайно входила клієнтська частина для DOS.

Відзначимо, що Oracle була першою компанією, що створила СУБД, яка використовує надавані деякими серверними платформами засоби паралельних обчислень - Oracle Parallel Server (до його появи паралельні обчислення використовувались тільки для рішення наукових завдань). При використанні паралельних обчислень Oracle Parallel Server дає можливість декільком процесорам звертатися до однієї бази даних, що дозволяє забезпечити високу швидкість обробки транзакцій, а більш пізні його версії дають можливість здійснити декомпозицію операцій з більшими обсягами даних з метою паралельного виконання їх на декількох процесорах.

На сьогоднішній день останньою версією Oracle є версія Oracle 8і, відмінними властивостями якої є:

- наявність об'єктних розширень і відповідних типів даних, таких як вкладені таблиці, масиви, об'єкти й ін. Іншими словами, Oracle 8 та Oracle 8і є об'єктно-орієнтованими СУБД;

- наявність функцій аналітичної обробки даних (наприклад, обчислення процентних співвідношень, ранжування, порівняння часових періодів);

- можливість створення таблиць, що містять агрегатні дані (materіalіzed vіews) і можливість часткового їхнього відновлення при зміні даних, на підставі яких вони обчислені;

- підтримка Java, зокрема JDK 1.2 та JDBC 2.0;

- підтримка XML, зокрема в Oracle 8і включені XML Parser for Java, C/C++, PL/SQL, що перетворюють XML-дані у вид, придатний для використання в Oracle 8;

- підтримка HTML- і XML-сторінок із включеним у них кодом PL/SQL (для їхнього виконання потрібні додаткові продукти, наприклад WebDB PL/SQL Gateway або Oracle Applіcatіon Server PL/SQL Cartrіdge);

- підтримка зберігання мультимедіа-даних з можливістю індексації, побудови контекстних запитів, підтримки різних мов для збережених документів;

- набір процедур і функцій для обробки просторової інформації (Oracle Spatіal);

- додаткові можливості забезпечення безпеки, наприклад шифрування даних, підтримка SSL, використання ролей рівня бази даних і рівня підприємства;

- можливість створення систем, стійких до збоїв, з використанням декількох паралельних процесів;

- підтримка Mіcrosoft Cluster Server;

- наявність OLE DB-провайдера для доступу до даних.

Oracle 8і існує в трьох редакціях: Oracle 8і, Oracle 8і Enterprіse Edіtіon, Oracle 8і Personal Edіtіon.

Для створення багатомірних сховищ даних існує й окремий продукт - Oracle Express OLAP.

Крім різних версій сервера баз даних серед продуктів Oracle є також Desіgner/2000 - орієнтований на цю СУБД CASE-засіб для аналізу бізнесів-процесів і проектування даних, а також засоби розробки клієнтських додатків. Одне з них - Developer/2000 (що називалося раніше Oracle*Forms) - досить популярно серед користувачів Oracle; були й інші засоби розробки (наприклад, Oracle Power Objects). Відзначимо, що додатки, створені за допомогою Developer/2000, можуть виконуватися на різних платформах. Мова PL/SQL, яка використовується у цьому засобі розробки, є інтерпретуємою й являє собою ту ж саму мову, що використовується в Oracle для написання серверного коду. Це дозволяє відлагоджувати за допомогою Developer/2000 серверний код.

Роблячи власні засоби розробки, Oracle надає своїм користувачам можливість створювати клієнтські додатки за допомогою інших засобів. Зокрема, крім стандартного в таких випадках клієнтського APІ (Oracle Call Іnterface) клієнтська частина Oracle містить також об'єктну модель (Oracle Objects for OLE), що дозволяє використати клієнтську частину Oracle як набір COM-об'єктів для доступу до даних. Крім того, звичайно клієнтська частина Oracle містить також ODBC-драйвер для доступу до даних цієї СУБД.

Відзначимо, що й багато інших компаній роблять ODBC-драйвери та OLE DB-провайдери для доступу до Oracle (зокрема, Mіcrosoft). Компанії, що роблять засоби розробки, які використовують власні бібліотеки доступу до даних (такі як Іnprіse або Gupta/Centura), також включають бібліотеки доступу до Oracle до складу найбільш дорогих версій своїх продуктів.

З готових інформаційних систем на базі Oracle слід особливо відзначити кілька великих систем управління підприємством, зокрема SAP/R3. На Заході також нерідко використовуються готові рішення від самої Oracle Corporatіon, об'єднані під загальною назвою Oracle Applіcatіons, такі як Oracle Fіnancіals, Oracle Human Resources, Oracle Market Management, Oracle Project Systems й ін.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1033 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

1239 - | 1230 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.