Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озпод≥лен≥ бази даних
–озпод≥лен≥ бази даних Ї р≥зновидом баз даних з погл€ду њх формуванн€, збер≥ганн€ й використанн€. ÷≥ бази даних широко використовуютьс€ в орган≥зац≥њ комплекс≥в взаЇмоповТ€заних автоматизованих робочих м≥сць менеджер≥в, де встановлено персональн≥ ≈ќћ (ѕ≈ќћ), а також у систем≥ обТЇктивного ≥нформац≥йного забезпеченн€ менеджменту.

¬ ≥нформац≥йно-обчислювальних системах, €к≥ використовують ѕ≈ќћ, потреба переходу в≥д традиц≥йних до розпод≥лених баз даних зумовлена прагненн€м розвТ€зати суперечн≥сть м≥ж перевагою розпод≥леного збер≥ганн€ ≥ веденн€ баз даних та потребою њх ≥нтегрованого використанн€ €к ц≥лого.

–озпод≥лена база даних Ц це сукупн≥сть лог≥чно повТ€заних баз даних або частин одн≥Їњ бази, €к≥ розпаралелен≥ м≥ж к≥лькома територ≥ально розпод≥леними ѕ≈ќћ ≥ забезпечен≥ в≥дпов≥дними можливост€ми дл€ управл≥нн€ цими базами чи њх частинами. “ож розпод≥лена база даних реал≥зуЇтьс€ на р≥зних просторово розосереджених обчислювальних засобах разом з орган≥зац≥йними, техн≥чними ≥ програмними засобами њњ створенн€ та веденн€.

ƒо основних переваг розпод≥леноњ бази даних можна в≥днести:

- п≥двищенн€ продуктивност≥ системи за рахунок розпаралеленн€ процес≥в збиранн€ та обробки даних;

- п≥двищенн€ ефективност≥ управл≥нн€ базами даних ≥ пол≥пшенн€ експлуатац≥йних характеристик системи управл≥нн€ даними;

- дос€гненн€ збалансованост≥ навантаженн€ й синхрон≥зац≥њ процес≥в збиранн€ й обробки даних;

- п≥двищенн€ над≥йност≥ й живучост≥ системи;

- вдосконаленн€ гнучкост≥, нарощуваност≥ та модиф≥кованост≥ бази даних;

- скороченн€ вартост≥ орган≥зац≥њ ≥ затрат на експлуатац≥ю бази даних;

- зб≥льшенн€ обс€гу збережених ≥ доступних дл€ обробки даних;

- зменшенн€ обс€г≥в даних, що пересилаютьс€.

–озпод≥лен≥ бази даних ефективно використовуютьс€ в умовах «≈ƒ, €ка характеризуЇтьс€:

- великими обс€гами даних, що збираютьс€, збер≥гаютьс€ й обробл€ютьс€;

- ф≥зичною розосереджен≥стю м≥сць збиранн€, збер≥ганн€ й використанн€ даних;

- на€вн≥стю розвинених засоб≥в обчислювальноњ техн≥ки та мереж передач≥ даних;

- можлив≥стю збиранн€ й обробленн€ б≥льшоњ частини ≥нформац≥њ в м≥сц€х, де вона виникаЇ чи збер≥гаЇтьс€;

- необх≥дн≥стю одночасного масового збиранн€ й обробки ≥нформац≥њ тощо.

÷≥ особливост≥ притаманн≥ передус≥м виробничому обТЇкту управл≥нн€ та його предметним област€м. як предметн≥ област≥ можна використовувати ресурси (матер≥альн≥, трудов≥, ф≥нансов≥ тощо).

«а способом розм≥щенн€ розпод≥лен≥ бази даних под≥л€ють на зосереджен≥ ≥ розосереджен≥.

- «осереджен≥ (або централ≥зован≥) розпод≥лен≥ бази даних ф≥зично розм≥щен≥ в одному м≥сц≥. ƒл€ обм≥ну ≥нформац≥Їю м≥ж окремими (локальними) п≥дбазами використовуютьс€ канали звТ€зку пр€мого доступу. “ерм≥н Ђканал звТ€зкуї (channel) щодо обм≥ну ≥нформац≥Їю означаЇ зас≥б передаванн€ ≥нформац≥њ (письмовоњ, усноњ, формальноњ, неформальноњ тощо), придатноњ дл€ електронних засоб≥в звТ€зку. ќбм≥н даними м≥ж взаЇмоповТ€заними п≥дбазами зд≥йснюЇтьс€ без пом≥тних обмежень на обс€ги й характер ≥нформац≥њ, що передаЇтьс€. “ак≥ бази даних мають ц≥лу низку переваг:

- простоту побудови;

- зведене до м≥н≥муму дублюванн€ ≥нформац≥њ;

- максимальну ун≥ф≥кац≥ю метод≥в збер≥ганн€, коригуванн€ та пошуку ≥нформац≥њ.

ѕроте бази даних, зосереджен≥ в одному м≥сц≥ Ц вузл≥ мереж≥, Ц мають чимало недол≥к≥в:

- при централ≥зац≥њ збер≥ганн€ значно зб≥льшуЇтьс€ час на передаванн€ ≥нформац≥њ, а через це зростаЇ й час реакц≥њ системи;

- централ≥зована система обмежена обс€гами памТ€т≥ ≈ќћ тощо.

–озосереджен≥ (або децентрал≥зован≥) розпод≥лен≥ бази даних ф≥зично розм≥щен≥ в р≥зних м≥сц€х Ц вузлах обчислювальноњ мереж≥. ќбм≥н ≥нформац≥Їю м≥ж п≥дбазами зд≥йснюЇтьс€ з використанн€м канал≥в звТ€зку. як п≥дбази розпод≥леноњ бази даних можуть використовуватис€ зосереджен≥ (централ≥зован≥) бази даних ≥ окрем≥ (локальн≥) п≥дбази. ќбм≥н м≥ж взаЇмозвТ€заними п≥дбазами зд≥йснюЇтьс€ здеб≥льшого результатною (обробленою, узагальненою) ≥нформац≥Їю. ѕри виконанн≥ запиту в таких системах використовуЇтьс€ декомпозиц≥€ запиту на п≥дзапит до локальних п≥дбаз ≥ паралельне виконанн€ вид≥лених п≥дзапит≥в у р≥зних вузлах обчислювальноњ мереж≥.

÷≥ бази даних мають безперечн≥ переваги пор≥вн€но з централ≥зованими:

- обс€ги памТ€т≥ обмежен≥ памТ€ттю не одн≥Їњ ≈ќћ, а сумарною памТ€ттю ≈ќћ, €к≥ м≥ст€тьс€ в ус≥х вузлах мереж≥;

- зменшуютьс€ затрати на передаванн€ ≥нформац≥њ, оск≥льки в кожному вузл≥ перебуваЇ та ≥нформац≥€, €ка необх≥дна конкретному користувачев≥ ≥ за змогою забезпечуЇ вс≥ його ≥нформац≥йн≥ потреби.

ѕроте розосереджена база даних призводить до неминучого дублюванн€ певноњ частини ≥нформац≥њ, безконтрольност≥ зростанн€ њњ обс€г≥в, ускладнюючи водночас проблему збер≥ганн€ несуперечливост≥ ≥нформац≥њ.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 786 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

1350 - | 1297 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.