Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—татт€ 166. ѕодаткова знижка
166.1. ѕраво платника податку на податкову знижку.

166.1.1. ѕлатник податку маЇ право на податкову знижку за насл≥дками зв≥тного податкового року;

166.1.2. п≥дстави дл€ нарахуванн€ податковоњ знижки ≥з зазначенн€м конкретних сум в≥дображаютьс€ платником податку у р≥чн≥й податков≥й декларац≥њ, €ка подаЇтьс€ по 31 грудн€ включно наступного за зв≥тним податкового року.

166.2. ƒокументальне п≥дтвердженн€ витрат, що включаютьс€ до податковоњ знижки.

166.2.1. ƒо податковоњ знижки включаютьс€ фактично зд≥йснен≥ прот€гом зв≥тного податкового року платником податку витрати, п≥дтверджен≥ в≥дпов≥дними плат≥жними та розрахунковими документами, зокрема квитанц≥€ми, ф≥скальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, коп≥€ми договор≥в, що ≥дентиф≥кують продавц€ товар≥в (роб≥т, послуг) ≥ њх покупц€ (отримувача). ” зазначених документах обов'€зково повинно бути в≥дображено варт≥сть таких товар≥в (роб≥т, послуг) ≥ строк њх продажу (виконанн€, наданн€);

166.2.2. ориг≥нали зазначених у п≥дпункт≥ 166.2.1 цього пункту документ≥в не надсилаютьс€ органу державноњ податковоњ служби, але п≥дл€гають збер≥ганню платником податку прот€гом строку давност≥, встановленого цим  одексом.

166.3. ѕерел≥к витрат, дозволених до включенн€ до податковоњ знижки.

ѕлатник податку маЇ право включити до податковоњ знижки у зменшенн€ оподатковуваного доходу платника податку за насл≥дками зв≥тного податкового року, визначеного з урахуванн€м положень пункту 164.6 статт≥ 164 цього  одексу, так≥ фактично зд≥йснен≥ ним прот€гом зв≥тного податкового року витрати:

166.3.1. частину суми процент≥в, сплачених таким платником податку за користуванн€ ≥потечним житловим кредитом, що визначаЇтьс€ в≥дпов≥дно до статт≥ 175 цього  одексу;

166.3.2. суму кошт≥в або варт≥сть майна, переданих платником податку у вигл€д≥ пожертвувань або благод≥йних внеск≥в неприбутковим орган≥зац≥€м, зареЇстрованим в ”крањн≥ та внесеним до –еЇстру неприбуткових орган≥зац≥й та установ на дату передач≥ таких кошт≥в та майна, у розм≥р≥, що не перевищуЇ 4 в≥дсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого зв≥тного року;

166.3.3. суму кошт≥в, сплачених платником податку на користь заклад≥в осв≥ти дл€ компенсац≥њ вартост≥ здобутт€ середньоњ профес≥йноњ або вищоњ осв≥ти такого платника податку та/або члена його с≥м'њ першого ступен€ спор≥дненн€, €кий не одержуЇ зароб≥тноњ плати. “ака сума не може перевищувати розм≥ру доходу, визначеного в абзац≥ першому п≥дпункту 169.4.1 пункту 169.4 статт≥ 169 цього  одексу, в розрахунку на кожну особу, €ка навчаЇтьс€, за кожний повний або неповний м≥с€ць навчанн€ прот€гом зв≥тного податкового року;

166.3.4. суму кошт≥в, сплачених платником податку на користь заклад≥в охорони здоров'€ дл€ компенсац≥њ вартост≥ платних послуг з л≥куванн€ такого платника податку або члена його с≥м'њ першого ступен€ спор≥дненн€, у тому числ≥ дл€ придбанн€ л≥к≥в (донорських компонент≥в, протезно-ортопедичних пристосувань, вироб≥в медичного призначенн€ дл€ ≥ндив≥дуального користуванн€ ≥нвал≥д≥в), а також суму кошт≥в, сплачених платником податку, визнаного в установленому пор€дку ≥нвал≥дом, на користь протезно-ортопедичних п≥дприЇмств, реаб≥л≥тац≥йних установ дл€ компенсац≥њ вартост≥ платних послуг з реаб≥л≥тац≥њ, техн≥чних та ≥нших засоб≥в реаб≥л≥тац≥њ, наданих такому платнику податку або його дитин≥-≥нвал≥ду у розм≥рах, що не перекриваютьс€ виплатами з фонд≥в загальнообов'€зкового державного соц≥ального медичного страхуванн€, кр≥м:

а) косметичного л≥куванн€ або косметичноњ х≥рург≥њ, включаючи косметичне протезуванн€, не пов'€заних з медичними показанн€ми, водол≥куванн€ та гел≥отерап≥њ, не пов'€заних з л≥куванн€м хрон≥чних захворювань;

б) протезуванн€ зуб≥в з використанн€м дорогоц≥нних метал≥в, порцел€ни та гальванопластики;

в) аборт≥в (кр≥м аборт≥в, €к≥ провод€тьс€ за медичними показанн€ми або коли ваг≥тн≥сть стала насл≥дком зівалтуванн€);

г) операц≥й ≥з зм≥ни стат≥;

і) л≥куванн€ венеричних захворювань (кр≥м —ЌIƒу та венеричних захворювань, причиною €ких Ї побутове зараженн€ або зівалтуванн€);

д) л≥куванн€ тютюновоњ чи алкогольноњ залежност≥;

е) придбанн€ л≥к≥в, медичних засоб≥в та пристосувань, оплати вартост≥ медичних послуг, €к≥ не включено до перел≥ку життЇво необх≥дних, затвердженого  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

166.3.5. суму витрат платника податку на сплату страхових платеж≥в (страхових внеск≥в, страхових прем≥й) та пенс≥йних внеск≥в, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенс≥йному фонду, банк≥вськ≥й установ≥ за договорами довгострокового страхуванн€ житт€, недержавного пенс≥йного забезпеченн€, за пенс≥йним контрактом з недержавним пенс≥йним фондом, а також внеск≥в на банк≥вський пенс≥йний депозитний рахунок, на пенс≥йн≥ вклади та рахунки учасник≥в фонд≥в банк≥вського управл≥нн€ €к такого платника податку, так ≥ член≥в його с≥м'њ першого ступен€ спор≥дненн€, €к≥ не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних м≥с€ц≥в зв≥тного податкового року, прот€гом €ких д≥€в догов≥р страхуванн€):

а) при страхуванн≥ платника податку або за пенс≥йним контрактом з недержавним пенс≥йним фондом платника податку, або на банк≥вський пенс≥йний депозитний рахунок, пенс≥йний вклад, рахунок учасника фонду банк≥вського управл≥нн€ чи за њх сукупн≥стю Ч суму, визначену в абзац≥ першому п≥дпункту 169.4.1 пункту 169.4 статт≥ 169 цього  одексу;

б) при страхуванн≥ члена с≥м'њ платника податку першого ступен€ спор≥дненн€ або за пенс≥йним контрактом з недержавним пенс≥йним фондом, або на банк≥вський пенс≥йний депозитний рахунок, пенс≥йний вклад, рахунок учасника фонду банк≥вського управл≥нн€ на користь такого члена с≥м'њ чи за њх сукупн≥стю Ч 50 в≥дсотк≥в суми, визначеноњ в абзац≥ першому п≥дпункту 169.4.1 пункту 169.4 статт≥ 169 цього  одексу, в розрахунку на кожного застрахованого члена с≥м'њ;

166.3.6. суму витрат платника податку на:

оплату допом≥жних репродуктивних технолог≥й зг≥дно з умовами, встановленими законодавством, але не б≥льше н≥ж сума, що дор≥внюЇ третин≥ доходу у вигл€д≥ зароб≥тноњ плати за зв≥тний податковий р≥к;

оплату вартост≥ державних послуг, пов'€заних з усиновленн€м дитини, включаючи сплату державного мита;

166.3.7. суму кошт≥в, сплачених платником податку у зв'€зку ≥з переобладнанн€м транспортного засобу, що належить платников≥ податку, з використанн€м у вигл€д≥ палива моторного сум≥шевого, б≥оетанолу, б≥одизел€, стиснутого або скрапленого газу, ≥нших вид≥в б≥опалива;

166.3.8. суми витрат платника податку на сплату видатк≥в на буд≥вництво (придбанн€) доступного житла, визначеного законом, у тому числ≥ на погашенн€ п≥льгового ≥потечного житлового кредиту, наданого на так≥ ц≥л≥, та процент≥в за ним.

166.4. ќбмеженн€ права на нарахуванн€ податковоњ знижки.

166.4.1. ѕодаткова знижка може бути надана виключно резиденту, €кий маЇ реЇстрац≥йний номер обл≥ковоњ картки платника податку, а так само резиденту Ч ф≥зичн≥й особ≥, €ка через своњ рел≥г≥йн≥ переконанн€ в≥дмовилась в≥д прийн€тт€ реЇстрац≥йного номера обл≥ковоњ картки платника податк≥в та оф≥ц≥йно пов≥домила про це в≥дпов≥дний орган державноњ податковоњ служби ≥ маЇ про це в≥дм≥тку у паспорт≥;

166.4.2. загальна сума податковоњ знижки, нарахована платнику податку в зв≥тному податковому роц≥, не може перевищувати суми р≥чного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого €к зароб≥тна плата, зменшена з урахуванн€м положень пункту 164.6 статт≥ 164 цього  одексу;

166.4.3. €кщо платник податку до к≥нц€ податкового року, наступного за зв≥тним не скориставс€ правом на нарахуванн€ податковоњ знижки за насл≥дками зв≥тного податкового року, таке право на наступн≥ податков≥ роки не переноситьс€.

166.5. ÷ентральний орган виконавчоњ влади, що реал≥зуЇ державну податкову пол≥тику провадить безоплатн≥ роз'€сненн€ пор€дку документального п≥дтвердженн€ прав на податкову знижку та поданн€ податковоњ декларац≥њ, у тому числ≥ шл€хом проведенн€ в≥дпов≥дних навчань, сем≥нар≥в тощо, забезпечуЇ безоплатне наданн€ бланк≥в податкових декларац≥й з цього податку, ≥нших розрахунк≥в, передбачених цим розд≥лом, податковими органами за першим запитом платника цього податку.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 341 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

1455 - | 1259 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.