Лекции.Орг
 

Категории:


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М

Виробничі ризики, їхня характеристика і класифікаціяВиробничі ризики - це такий вид ризиків, які виникають у процесі науково-дослідних і конструкторських розробок (НДДКР), виробництва, реалізації та післяреалізаційного обслуговування продукції (послуг).

Безпосередньо виробничі ризики, які являють собою основну групу виробничих ризиків складаються з:

§ ризиків, які виникають у процесі розробки стратегії;

§ постачальницьких ризиків;

§ ризиків порушення планових термінів;

§ ризиків конфліктів з інтересами підтримки поточної діяльності фірми й інших її напрямків.

Група ризиків, які виникають у процесі розробки стратегії фірми, складається з:

§ ризиків необґрунтованого визначення пріоритетів загальної економічної і ринкової стратегії фірми;

§ ризиків неправильного прогнозу кон'юнктури на всіх або окремих ринках капітальних закупівель і постачання;

§ ризиків неадекватної оцінки потреби сфери споживання і власного виробництва.

Постачальницькі ризики складаються з ризиків:

§ незнаходження постачальників унікальних ресурсів, необхідних для проведення даного напрямку підприємницької діяльності;

§ незнаходження постачальників за плановими цінами закупівель;

§ відмови постачальників, які планувалися від заключення контрактів на постачання;

§ необхідності заключення контрактів на умовах, які відрізняються від найбільше прийнятних або звичайних для фірми і галузі;

§ затягування кампанії по організації закупівель;

§ висновки контрактів на обсяги поточного постачання виробництва, не забезпечені збутом готової продукції. Група ризиків порушення планових термінів складається з ризиків:

§ недотримання запланованого графіка витрат;

§ недотримання запланованого графіка прибутків.

Ризики, пов'язані з конфліктами інтересів підтримки поточної та іншої діяльності фірми складаються з несистемних ризиків і будуть розглянуті пізніше.

Реалізаційні ризики є комплексними ризиками і виходячи з запропонованої вище класифікації, можна розглядати як частину виробничих ризиків, так і як цілком самостійну групу ризиків.

5.2. Ризики НДДКР (технічні ризики)

Ризики НДДКР (технічні ризики) базуються на тому, що в ході проведення даних робіт завжди існує ймовірність не досягнення бажаних (запланованих раніше) результатів.

Більшість спеціалістів вважає, що дана група ризиків може бути викликана двома основними групами факторів: об'єктивними і суб'єктивними.

До об'єктивних факторів, що впливають на можливі збитки при проведенні НДДКР, відносяться ті фактори, рішення яких знаходиться в компетенції фірми (наприклад, проблеми з фінансуванням лабораторних досліджень, перевищення кошторису витрат у ході дослідження, недостатньо нове устаткування, тощо).

Суб'єктивні фактори існування технічного ризику обумовлені причинами, які не залежать від підприємства. В найбільш загальному вигляді причини їхні виникнення можуть бути наступними:

1) одержання негативних результатів після проведення науково-дослідних робіт, запланованих і профінансованих зацікавленою фірмою. Виникнення даної ситуації може привести до відмови займатися запланованим раніше напрямком підприємницької діяльності;

2) недосягнення запланованих попередньо технічних параметрів у ході конструкторських і технологічних розробок інновацій;

3) отримані результати випереджають технічні і технологічні можливості виробництва (включаючи рівень підготовки та перепідготовки кадрів) необхідні для їхнього освоєння, тобто рівень результатів вище рівня сучасного стану виробництва.;

4) отримані результати випереджають технічні та технологічні можливості прогнозованих споживачів нових продуктів;

5) виникнення при використанні нових технологій і продуктів, побічних проблем, що не можуть бути вирішені на сучасному рівні розвитку науки та техніки (наприклад, проблем взаємодії з навколишнім середовищем і людиною).

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 570 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.