Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬изначенн€ продуктивност≥ машин
¬иб≥р рац≥ональних тип≥в машин дл€ зведенн€ земл€ного полотна автомоб≥льних дор≥г залежить в≥д наступних фактор≥в:

- техн≥чноњ можливост≥ застосуванн€ тих чи ≥нших машин в даних умовах рельЇфу м≥сцевост≥

- конструкц≥њ земл€ного полотна

- розташуванн≥ резерв≥в ірунту, його €кост≥ та умов розробки

- орган≥зац≥йних умов виконанн€ роб≥т, головними з €ких Ї обТЇми роб≥т та терм≥н њх виконанн€

- умов повного завантаженн€ машин прот€гом усього часу виконанн€ роб≥т

- економ≥чних показник≥в та €кост≥ роб≥т.

ѕри вибор≥ рац≥онального способу механ≥зац≥њ земл€них роб≥т повинн≥ бути пор≥вн€н≥ можлив≥ вар≥анти по њх трудом≥сткост≥, вартост≥ одиниц≥ продукц≥њ, темпам та умовам орган≥зац≥њ роб≥т,витрат енергоресурс≥в.

ѕ≥дбираючи склад машин спец≥ал≥зованих загон≥в дл€ зведенн€ земл€ного полотна, в першу чергу сл≥д звернути увагу на призначенн€ основноњ (ведучоњ) машини, за допомогою €коњ можливо з найменшими затратами виконати основн≥ обТЇми земл€них роб≥т у в≥дпов≥дних умовах, а пот≥м допом≥жн≥ (комплектуюч≥) машини дл€ виконанн€ ус≥х ≥нших супутн≥х вид≥в роб≥т, до вход€ть до технолог≥чного процесу спорудженн€ земл€ного полотна. ¬ механ≥зованому загон≥ робота ус≥х машин повинна бути привТ€зана по продуктивност≥.

ћашини дл€ виконанн€ супутн≥х роб≥т, що включають до технолог≥чного процесу улаштуванн€ земл€ного полотна:

- зн€тт€ рослинного шару;

- рихленн€ ірунту; розр≥внюванн€;

- ущ≥льненн€ та зволоженн€ ірунту;

- плануванн€ узб≥ч; корита; укос≥в; резерв≥в;

- покритт€ укос≥в ≥ дна резерв≥в рослинним шаром.

 ≥льк≥сть допом≥жних машин в загон≥в визначаЇтьс€ в залежност≥ в≥д продуктивност≥ ведучих машин.

“аким чином, продуктивн≥сть допом≥жних машин повинна забезпечити виконанн€ зм≥нного обТЇму роб≥т по зведенню земл€ного полотна.

4.5.1 –озрахунок продуктивност≥ бульдозера при зр≥занн≥ рослинного шару

«н€тт€ рослинного шару виконують в межах дорожньоњ смуги в≥дводу, на €к≥й в≥дсипають насип, розробл€ють резерви та вињмки. ƒл€ зн€тт€ рослинного шару ірунту застосовують бульдозери ≥ р≥дше в залежност≥ в≥д умов виконанн€ роб≥т скрепери або автогрейдери.

«р≥заний рослинний шар ірунту перем≥щують на 4-6 м за меж≥ роб≥т ≥ згортають в поздовжн≥ вали.

ѕродуктивн≥сть бульдозера ƒ«-109 (або б≥льш потужного бульдозера) при зн€тт≥ рослинного шару визначаЇтьс€ за формулою:

, (4.20)

де

ѕ Ц продуктивн≥сть бульдозера

“- тривал≥сть зм≥ни (8 годин)

Q Ц одиниц€ вим≥ру Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-1-99. «емл€н≥ роботи.

Ќч Ц норма часу Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-1-99. «емл€н≥ роботи.

¬изначаЇмо потр≥бну к≥льк≥сть машино зм≥н дл€ зр≥занн€ рослинного шару ірунту за формулою:

(4.21)

4.5.2 –озрахунок продуктивност≥ котка ƒ”-16¬, при ущ≥льненн≥ п≥дошви насипу за 4 проходи по одному сл≥ду

¬ир≥внюванн€ ≥ ущ≥льненн€ п≥дошви насипу виконуЇтьс€ п≥сл€ зн€тт€ рослинного шару ірунту безпосередньо перед улаштуванн€м шар≥в насипу. Ќа горизонтальних д≥л€нках в не дренуючих ірунтах поверхн≥ основи надаЇтьс€ поперечний похил в≥д ос≥ 20-40Й. Ќа€вн≥сть в не дренуючих ірунтах нер≥вностей, де може застоюватись вода недопустимо.

ѕродуктивн≥сть котку ƒ”-16¬ визначаЇтьс€ за формулою:

, (4.22)

де

ѕ Ц продуктивн≥сть

“- тривал≥сть зм≥ни (8 годин)

Q Ц одиниц€ вим≥ру Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-1-99. «емл€н≥ роботи.

Ќч Ц норма часу Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-1-99. «емл€н≥ роботи.

¬изначаЇмо потр≥бну к≥льк≥сть машино зм≥н при ущ≥льненн≥ п≥дошви насипу за формулою:

(4.23)

Vп.н.= Sп.н. х 0,3 (4.24)

0,3 Ц умовна товщина шару, що ущ≥льнюЇмо.

4.5.3 –озрахунок продуктивност≥ бульдозера ƒ«-109 при розробц≥ ірунту в резерв≥, перем≥щенн€ його в насип ≥ розр≥внюванн≥ шар≥в насипу

ѕродуктивн≥сть бульдозера визначаЇмо за формулою:

,

де

ѕ Ц продуктивн≥сть

“- тривал≥сть зм≥ни (8 годин)

Q Ц одиниц€ вим≥ру Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-1-99. «емл€н≥ роботи.

Ќч Ц норма часу Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-1-99. «емл€н≥ роботи.

¬изначаЇмо потр≥бну к≥льк≥сть машино зм≥н дл€ в≥дсипки кожного шару насипу за формулами:

4.5.4 –озрахунок продуктивност≥ поливомийноњ машини ѕћ-130

Ќорма часу поливомийноњ машини визначаЇтьс€ за формулою:

, (4.25)

де

8 Ц робочий час, год.

  =0,85 Ц коеф≥ц≥Їнт внутр≥шньо зм≥нного використанн€ машини

Q Ц Їмн≥сть цистерни ѕћ-130 =6м3

l Ц дальн≥сть перевезенн€ в один к≥нець (приймаЇмо)

v Ц середн€ швидк≥сть по ірунтов≥й дороз≥ 20км\год

t Ц час наповненн€ ≥ розливу 1 м3 води через сопли = 0,097 год. (при тих же умовах але при наповненн≥ та розлив≥ води через шланг t=0,26 год.)

¬изначенн€ необх≥дноњ к≥лькост≥ машино зм≥н дл€ зволоженн€ кожного шару за формулами:

, де

V1, V2, V3, V4 Ц обТЇм потреби води на кожний шар ірунту.

¬изначенн€ потреби води дл€ зволоженн€ кожного шару за формулами:

(4.26)

,

де

¬1, ¬2, ¬3, ¬4 Ц ширина шару при зволоженн≥ (в≥дпов≥дно до пункту 4.4.4 курсового проекту)

h1, h2, h3, h4 Ц висота шару (в≥дпов≥дно до пункту 4.4.4 курсового проекту)

0,02 Ц 2% води до обТЇму шару ірунту.

4.5.5 –озрахунок продуктивност≥ котка ƒ”-16¬ при ущ≥льненн≥ шар≥в насипу

 

ѕродуктивн≥сть котка ƒ”-16¬ при ущ≥льненн≥ шару насипу при 10 проходах по одному сл≥ду визначаЇтьс€ за формулою:

,

де

ѕ Ц продуктивн≥сть

“- тривал≥сть зм≥ни (8 годин)

Q Ц одиниц€ вим≥ру Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-1-99. «емл€н≥ роботи.

Ќч Ц норма часу Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-1-99. «емл€н≥ роботи.

¬изначаЇмо потр≥бну к≥льк≥сть машино зм≥н дл€ ущ≥льненн€ кожного шару насипу за формулами:

4.5.6 –озрахунок продуктивност≥ автогрейдера ƒ«-31

ѕлануванн€ земл€ного полотна включаЇ наступн≥ роботи: плануванн€ поверхн≥ земл€ного полотна ≥ дна резерв≥в, плануванн€ укос≥в насипу, резерв≥в ≥ вињмок.

ѕлануванн€ поверхонь, а також укос≥в насип≥в, вињмок ≥ резерв≥в виконують дл€ приданн€ правильноњ форми земл€ному полотну у в≥дпов≥дност≥ з вимогами техн≥чного проекту. ѕлануванн€ можна виконувати автогрейдерами або причепними грейдерами з ук≥сниками та поширювачами в≥двалу, а також спец≥альними укосооброблювальними машинами.

¬изначенн€ продуктивност≥ автогрейдера при плануванн≥ верха земл€ного полотна ≥ дна резерву за 3 проходи по одному сл≥ду.

ѕродуктивн≥сть автогрейдера визначаЇтьс€ за формулою:

, (4.27)

де

ѕ Ц продуктивн≥сть

“- тривал≥сть зм≥ни (8 годин)

Q Ц одиниц€ вим≥ру Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-1-99. «емл€н≥ роботи.

Ќч Ц норма часу Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-1-99. «емл€н≥ роботи.

¬изначаЇмо необх≥дну к≥льк≥сть машино зм≥н за формулою:

, (4.28)

де

S Ц площа верха земл€ного полотна ≥ дна резерву (пункт 4.4.4 курсового проекту).

4.5.7 –озрахунок продуктивност≥ автогрейдера при плануванн≥ укос≥в насипу ≥ резерв≥в

ѕродуктивн≥сть автогрейдера визначаЇтьс€ за формулою:

,

де

ѕ Ц продуктивн≥сть

“- тривал≥сть зм≥ни (8 годин)

Q Ц одиниц€ вим≥ру Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-1-99. «емл€н≥ роботи.

Ќч Ц норма часу Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-1-99. «емл€н≥ роботи.

¬изначаЇмо необх≥дну к≥льк≥сть машино зм≥н за формулою:

,

де

S Ц площа укос≥в насипу ≥ резерв≥в (пункт 4.4.4 курсового проекту).

4.5.8 –озрахунок продуктивност≥ бульдозера при в≥дновленн≥ рослинного шару ірунту

ѕродуктивн≥сть бульдозера при розр≥внюванн€ рослинного шару ірунту визначаЇтьс€ за формулою:

,

де

ѕ Ц продуктивн≥сть

“- тривал≥сть зм≥ни (8 годин)

Q Ц одиниц€ вим≥ру Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-1-99. «емл€н≥ роботи.

Ќч Ц норма часу Ц зг≥дно ƒЅЌ ƒ.2.2-1-99. «емл€н≥ роботи.

¬изначаЇмо необх≥дну к≥льк≥сть машино зм≥н за формулою:

, (4.29)

ƒе Vр.г.- обТЇм рослинного шару ірунту з урахуванн€м 15% його зменшенн€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-02-28; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1115 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2122 - | 1853 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.031 с.