Лекции.Орг
 

Категории:


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...

Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:Оқу бағдармалары.Оқулықтар.Оқу жоспары.Білім беру мазмұны -бұл:Оқушылардың ғылыми білім,біліктілік,дағды жүйелерін,адамгершілік-эстетикалық идеяларын меңгеруі.

Білім беру мекемесінің іс-әрекетін, құрылымын анықтайтын ережелер жиынтығы:«Білім туралы» Заң.

Білім беру мен мәдениеттің байланысы:Мәдениет адамға білім берудің алғы шарты мен нәтижесі ретінде қатысады.

Білім беру стандарты: 1) Білім беру ұйымдарының ұстанатын міндетті құжаты. 2) Білім берудегі нормативті құжат. 3) Бітірушілерді жалпы білімге дайындаудың міндетті деңгейі және білім берудің мазмұны.

Білім беру технологиялары: 1) Кредиттік. 2) Қашықтан оқыту. 3) Модульдік

Білім беру ұғымы:жүйеленген білім, білік, дағдыны меңгерту.қоғамдық қажетті білім, біліктілік, дағдының белгілі жиынтығы.белгілі білім, білік, дағдыны жүйелі меңгеру нәтижесі немесе процесі

Білім беру философиясы дегеніміз:Адам өміріндегі түрлі кезеңдеріндегі оқыту, тәрбиелеу және дамытудағы құндылық-бағдарлық, мазмұндық-процессуалдық, нәтижелік компоненттері жайлы ғылымаралық білімдер жүйесі.

Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары:1) Құндылық 2) Жүйелік 3) Ғылымилық

Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары:1)Дидактикалық және әдістемелік 2)Процессуалдық және нәтижелік 3)Әдістеме және әдіснама

Білім беру: оқушының білім, іскерлік, дағды, ойлау тәсілдерін жүйелі түрде меңгеру көлемі

Білім берудегі аксиологиялық тұрғының мәні:Оқушыны адамгершілік идеалдар мен жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде тәрбиелеу.

Білім берудегі білімдік-бағдарлық тұрғының мәні:Білім мазмұнын білім, білік, дағдының жиынтығы ретінде қарастыратын мектептің білім берушілік қызметінің мәнін жүзеге асыру.

Білім берудегі құзіреттілік тұрғының мәні:Теориялық білімді тәжірибеде жүзеге асыру және табысты нәтижеге жету.

Білім берудегі негізгі әлеуметтік функция қарым-қатынас арқылы практикалық дағдылар мен іскерліктерді беру

Білім берудегі тұлғалық-бағдарлық тұрғының мәніПедагог бала тұлғасына дербес құндылық ретінде қарайды.

Білім берудегі іс-әрекеттік тұрғының мәні:Оқушы іс-әрекеттің белсенді субьектісі ретінде қарастырылады.

Білім беруді гуманизациялау идеясын ұсынады:тұлғалық-бағдарлы көзқараc

Білім берудің көздеріне сәйкес оқыту әдістері жіктемесінің арасындағы ең кең тарағаны(И.Т. Огородников, С.И. Перовский, Е.Я. Голант): көрнекілік әдістер

Білім берудің мазмұнын көрсетпейтін құжат:Сынып журналы.

Білім берудің мақсаты мен мазмұны неге байланысты:Тұлғаның білім деңгейі қоғам талабына сәйкес болуына.

Білім берудің мемлекеттік стандарттарының функциялары:Білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру;Азаматтардың толыққанды,саналы білім алуын қамтамасыз ету; білім беру кеңістігін сақтау

Білім берудің нәтижесі ретінде қарастырылады:B)+ Сауаттылық, біліктілік, кәсіби құзіреттілік, мәдениет, діл.

Білім берудің өнімін тұтынушылар 1)білім жүйесі 2)мемлекет 3)мектеп

Білім берудің өнімін тұтынушылар:1) Қоғам2) Мемлекет

Білім берудің үнімін тұтынушылар .білім жүйесі,мемлекет,мектеп

Білім берушілік іс-әрекет субъектілері: отбасы және мектеп оқушы мұғалім

Білім келесі құндылықтарға ие:мемлекеттік құндылыққа:қоғамдық құндылыққа;жеке тұлғалық құндылықтарға+

Білім мазмұнын іріктеудің жалпы дидактикалық өлшемдер жүйесі1) Өзінше ойлай алатын шығармашылық тұлға қалыптастыру.2) Оқыту материалдарын жоғары ғылыми және практикалық мәнділікте көрсету.3) Білім мазмұнын құрастыруда халықаралық тәжірибені ескеру.4) Білім мазмұнының мектептің оқу-әдістмемелік және материалдық базасына сәйкестігі.

Білім мазмұнындағы ғылым жетістігін қамтитын оқытудың принципі:Ғылымилық.

Білім мазмұнының формальды теориясын тұстанушылар:+Гераклит.+Цицерон.+Песталоцци.

Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар: Гераклит. Цицерон.Песталоцци.

Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:Гераклит.Цицерон.Песталоцци.

Дата добавления: 2016-12-18; просмотров: 5332 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.