Лекции.Орг


Поиск:
Методи вивчення властивостей уваги
 

Мета роботи: Визначення основних властивостей уваги.

План

Увага та її особливості.

Визначення дослідів для визначення об'єму, зосередженості, стійкості, переключення уваги.

 

 

Увага - це концентрація свідомості на якомусь об'єкті чи діяльності з одночасним відвертанням від усього іншого. Або увага - це спрямованість і зосередженість свідомості на деякому об'єкті. Об'єктом уваги може бути будь-який предмет чи явище, і також дії, думки, уяви та переживання самої особистості. Фізіологічною основою уваги є осередок оптимального збудження певної ділянки кори великих півкуль головного мозку, тоді як інші ділянки перебувають у стані більш-менш зниженої збудженості. Здорова невтомлена людина завжди до чогось уважна і в кожний момент її свідомість спрямована на якісь об'єкти, думки чи діяльність.

Увага пов'язана з волею. Залежно від волі розрізняють пасивну і активну увагу. Пасивна увага виникає без свідомого вольового зусилля під впливом зовнішніх подразників і триває доти, доки вони діють. Таким подразником може бути сильний звук, яскраве світло тощо. Це більш низька форма уваги, вона виникає за законом орієнтовного рефлексу і є спільною для людини і тварини. Пасивна увага робітника виникає при зміні шуму у добре знаному працюючому механізмі.

Активна увага - це свідома увага. Вона вимагає вольового зусилля і завжди спрямована на сприйняття об'єктів і явищ з наперед поставленою метою. У діяльності робітника (оператора) основна роль належить активній увазі. Завдяки їй робітник свідомо сприймає необхідні об'єкти виробничого процесу, що забезпечує своєчасне і точне виконання адекватних управляючих дій. Активна увага вимагає вольового зусилля і нервового напруження і тому втомлює людину. Пасивна і активна увага взаємодіють і доповнюють одна одну.

Розрізняють зовнішньо спрямовану і внутрішньо спрямовану увагу. Людина, розглядаючи табло приладів, напружує зовнішньо спрямовану увагу. Об'єктами внутрішньої уваги є думки, переживання, спогади. Якщо вони пов'язані з розв'язанням задач контролю приладів, то це має позитивне значення. Однак думки і переживання, які не стосуються діяльності оператора, можуть відволікати від сприйняття показів приладів і стати причиною помилок, особливо якщо в стані сильного нервового напруження людина повністю захоплена важливими життєвими проблемами.

Увага характеризується:

· об'ємом (обсягом);

· концентрацією;

· коливанням;

· переключенням;

· інтенсивністю і стійкістю;

· розподіленням.

 

Обсяг уваги - це кількість об'єктів, які можуть бути сприйняті одночасно і досить чітко. За звичайних умов людина охоплює поглядом шість-вісім об'єктів. Обсяг уваги має бути основою для проектування технологічних операцій. Якщо людина виконує якусь роботу, то вона може одномоментно охопити поглядом не більше двох-трьох об'єктів.

Обсяг уваги пов'язаний з іншою властивістю уваги - розподілом уваги. Розподіл уваги - це здатність людини зосередити увагу на декількох об'єктах чи одночасно виконувати дві і більше дій, досягаючи при цьому успішного результату. Однак це можливо, коли якась виконувана дія доведена до автоматизму, тоді ця дія буде лише контролюватися свідомістю, а інша - виконуватиметься свідомо.

Концентрація уваги - ступінь зосередженості на сприйняття певного об'єкта.

Швидкість переключення уваги - здатність швидко змінювати об'єкти, на які спрямована увага, а також швидкість переходу від одного виду діяльності до іншого. Ці властивості уваги вдосконалюються в процесі професійної діяльності, що дає змогу досвідченим робітникам своєчасно переключати увагу з одного об'єкта на інший, швидко переривати розпочаті дії чи міняти їх на протилежні. Набуття таких навичок підвищує надійність працівника у критичній ситуації. Швидкість переключення уваги визначається також швидкісними параметрами психічної діяльності, що залежить від рухливості нервових процесів у корі головного мозку (від типу темпераменту людини). Навички швидкого переключення уваги легше відпрацьовуються в осіб з доброю рухливістю нервових процесів. Загальмоване переключення уваги свідчить про інертність у перебізі психічних процесів. У таких осіб відпрацювання навичок переключення уваги утруднюється, їм притаманне запізнення в діях, зокрема в неочікуваних аварійних ситуаціях.

Для безпеки людини велике значення має обачність, тобто здатність людини бачити не все, а те, що необхідно у цю мить. Основою обачності є розподіл і переключення уваги, які разом з активним спостереженням забезпечують своєчасне визначення можливості ускладнення ситуації і правильну послідовність дій, що запобігають аварійній ситуації.

Інтенсивність уваги - це ступінь її напруження при сприйнятті об'єкта: зі збільшенням інтенсивності уваги сприйняття стає повнішим і чіткішим.

Стійкість уваги - це утримання необхідної інтенсивності уваги протягом тривалого часу. Стійкість уваги залежить від ступеня тренованості людини. Спеціальні дослідження свідчать, що 40-хвилинна інтенсивна увага може зберігатися довільно без помітного послаблення, чим і обґрунтована тривалість навчальної години.

Діяльність водія ставить високі вимоги до всіх видів уваги. Зокрема, в монотонних дорожніх умовах необхідна особливо висока стійкість уваги; на слизькій дорозі - інтенсивність уваги, а на великих швидкостях вкрай необхідне швидке переключення уваги.

Аналізуючи трагічні катастрофи пасажирських поїздів за 1980-1989 рр. на залізницях колишнього СРСР (Айзинбуд С. Я. Машинист и безопасность. - М.: Транспорт, 1992.), було показано, що всього сталася 121 аварія, у яких загинуло 429 чоловік, більше ніж у 40% причиною їх виникнення була вина робітників локомотивів. А розподіл причин аварій такий: неуважність -27,8%; сон - 12,1%; відволікання - 11,5% та ін. Таким чином увага є одним із найважливіших компонентів, які можуть вплинути на безпеку руху залізничного транспорту.

Найбільш часто увага знижується при втомі. Експерименти з водіями, в яких бралися до уваги тривалість робочого дня і складність маршруту, показали, що причиною зниження уваги є втома, яка зростає протягом робочого дня і збільшується на складних маршрутах. Необхідні властивості уваги людина відпрацьовує під час навчання і в процесі професійної діяльності. Однак цілеспрямоване свідоме тренування уваги може прискорити їх формування.

Слабка інтенсивність уваги иоже спостерігатися при перевтомі, у хворобливому стані чи після вживання алкоголю. Фізіологічною основою такого порушення є тимчасове зниження сили і рухливості нервових процесів у корі головного мозку. Увага при цьому характеризується слабкою концентрацією і ще більш слабким переключенням. Навіть якщо людина здорова і невтомлена, інтенсивність її уваги зазнає періодичних коливань (флуктуація). Коливання або флуктуації уваги мимовільні і є результатом захисного гальмування в корі головного мозку.

При недостатній стійкості уваги слід відпрацьовувати здатність абстрагуватися від сторонніх подразників і привчатися продуктивно працювати за будь-яких умов. Тренування уваги вимагає дотримуватися наступних правил: ніколи не дозволяти собі виконувати роботу неуважно; навчитися зосереджувати увагу в будь-який момент на якомусь предметі чи діяльності. Бути уважним легше, якщо робота чи предмет, який вивчаємо, цікавий для людини. Оптимального розподілу уваги досягають шляхом набуття навичок одночасного сприйняття декількох об'єктів чи одночасного виконання декількох дій.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ УВАГИ

 

Об'єм (обсяг) уваги.

Об'єм уваги характеризується числом об'єктів, які сприймаються одночасно протягом обмеженого часу. Об'єм уваги визначається з допомогою 25-кліткових таблиць з різним розміщенням фігур на них (рис. 6.1).

 

 

Рис 3.1. Таблиця для визначення об'єму уваги

 

 

Переключення уваги. Воно виражається у свідомому переключенні уваги з одного об'єкта на інший.

 

  IV   VI     XII
  XIII       XVI XIX
II     XV   ХХШ  
IX   XVII V     XXIV
XIV       XX   VII
XXI III   VII     XVIII
    XI   XXII   X

 

Таблиця 3.1 Дослідження переключення уваги

 

Крім цих методик, є ще цифрова таблиця для тестів «розташування чисел» та «віднайдення чисел з переключенням» (рис. 3.2).

 

 

 

Рис. 3.2. Цифрова таблиця для тестів «розміщення чисел» та «віднайдення чисел з переключенням»

 

В тесті «віднайдення чисел і переключення» ні одне із числа ряду заданої довжини не пропущене, але, крім випадковості їх порядку, вводяться нові умови: різноманітність шрифтів і розмірів; цифри можуть мати різне забарвлення, а піддослідний повинен будувати два ряди цифр: цифри одного кольору в зростаючому порядку, цифри іншого кольору -у спадаючому порядку при строгому дотриманні черговості переліку чисел обох рядів.

Широко відомий тест «переплутані лінії» (рис. 3.3), де декілька ліній, які багато разів пересікаються, химерної форми (загальним числом в порядку 20-25), починаються і закінчуються біля клітинок, розміщених на симетричних сторонах листа, на одній із яких стоять їх номери. Потрібно, простежуючи кожну лінію по всій її довжині, знайти її кінець і проставити у відповідній пустій клітинці її номер.

 

 

Рис. 3.3. Таблиця для тесту «переплутані лінії»

 

Контрольні запитання

1. Фізіологічна основа уваги.

2. Види уваги.

3. Інтенсивність і стійкість уваги.

4. Вплив втоми людини на показники уваги.

Теми рефератів

1. Вплив уваги оператора на виникнення трагічних катастроф.

2. Психологічна надійність (увага) і безпека руху на автомобільному транспорті.

 

 

Рекомендована література

Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: навч.посібник. - Київ: "Каравела" - 2008.- 344с

Безопасность жизнедеятельности: уч. пособие / под ред. О.Н. Русака - ЛТА. С-П, 1996.

Безопасность жизнедеятельности: пособие / под ред. С.В.Белова, изд. 2-е. перераб., М.: Вьісшая школа, 1999.

Джигирей В.С., Житецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. - Львів: Афіша. 1999.

Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. - Суми: вид-во "Університетська книга". 2000

Пістун І.П., Ю.В.Кіт, А.П.Березовецький Практикум збезпеки життєдіяльності:Навчальний посібник - Суми: вид-во "Університетська книга". 2004.-232с.

Алексеев В.С., Мурадова Е.О., Давыдова И.С. Безопасность жизнедеятельности в вопросах и ответах: учебное пособие.

Волненко Н.Б., Омельяненко Е.В. Безпека життєдіяльності: конспект лекцій., ХНАДУ.- 2009

Безпека життєдіяльності людини: конспект лекцій /за заг ред.. проф. Чубука В.В..-Х.:вид-во «ІНЖЕК», 2008.-360с.

 

Навчальне видання

 

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт

з дисципліни БЖД за темою

«Психофізіологічні властивості людини»

 

для студентів усіх спеціальностей

денної форми навчання

 

 

Укладачі: Н.Б.Волненко

Е.В.Омельяненко

В.М.Литвиненко

В.Г.Покотило

 

 

Відповідальний за випуск: С.І.Карась

Редактор:

 

Підписано до друку____________ Формат 60х84 1/16 Папір офсетний

Віддруковано на ризографі Умов.друк.арк. 0,5 Обл.вид.арк. 0,5

Замовлення №_____________ Тираж прим. Ціна договірна

ХНАДУ, 61002, Харків-МСП, вул.. Петровського, 25

Підготовлено і надруковано видавництвом

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1242 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Настоящая ответственность бывает только личной. © Фазиль Искандер
==> читать все изречения...

623 - | 536 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.