Лекции.Орг


Поиск:
Стадії розвідувального циклу в міжнародній маркетинговій діяльності
Розвідувальний цикл складається з п'яти стандартних етапів:

1. Визначення компанією мети, якої вона прагне досягти, використовуючи ділову розвідку;

2. Безпосередній збір інформації у відповідності з визначеною метою та поставленими завданнями;

3. Впорядкування, обробка та оцінка зібраної інформації за сукупністю критеріїв;

4. Аналіз зібраної інформації;

5. Надання результату дослідження посадовій особі, яка приймає рішення.

* * *

Організація служби ділової розвідки на фірмі

Діяльність служба ділової розвідки спрямована на отриманням стратегічної конкурентної переваги над існуючими і потенційними конкурентами шляхом збору і обробки інформації про них для виявлення можливих ризиків від рішень і дій керівництва і управління цими ризиками.

Підходи до створення служби ділової розвідки на фірмі:

1. Еволюційний підхід. Спочатку в компанії з’являється спеціаліст по роботі з електронними базами даних. Далі зявляються засоби для обробки даних на локальному компьютері та через Інтернет. Часто ці функціїї переростають в більш активний збір інформації, який в свою чергу трансформується в повноцінну ділову розвідку.

2. Вертикально-орієнтований - керівництво компанії створює підрозділ конкурентної розвідки та покладає на нього обов’язки основного "гравця" в прийнятті рішень на підприємстві.

3. Ентузіастів. Певні співробітники на добровільних засадах починають збір та аналіз інформації тим самим роблячи перший крок до розвитку ділової розвідки на підприємстві.

4. В стилі Джеймса Бонда. Після завершення «холодної війни» досить велика кількість професійних розвідників перейшли до комерційних структур та перепрофілювались у спеціалістів з ділової розвідки.

Аналітики, що працюють у відділі конкурентної розвідки оцінюють за наступними критеріями:

• компетентність;

• комунікативність;

• спроможність розробляти слушні рекомендації щодо покращення роботи корпорації;

• якість аналітичних матеріалів;

• своєчасність виконання завдань.

В диверсифікованій компанії її підрозділи, які мають схожих споживачів/конкурентів та спільні ресурси (наприклад, виробництво, маркетинг, дослідження та розробки), повинні вести ділову розвідку централізовано. Проте, якщо ступінь схожості/перетину є невисоким відділи мають обмінюватись досвідом проте створення централізованої структури є недоцільним.

* * *

Етичний кодекс служби ділової розвідки

У 1997 р. у США було створено Спілку професіоналів конкурентної розвідки, яка у 2008 р. налічувала 7 тис. членів з 50 країн світу. Фахівцями Спілки було розроблено "Етичний кодекс професіоналів конкурентної розвідки", який передбачає такі принципи поведінки:

- постійно прагнути підвищувати повагу до професії та сприяти розширенню знань про неї;

- дотримуватись всіх законів, які можуть застосовуватись до даної ситуації, як місцевих так і міжнародних;

- перед тим як звертатись до людей як до носіїв інформації, перевіряти всю інформацію, яка відноситься до проблеми - як ту що стосується конкретних людей так і ту, що торкається підприємства;

- повністю виконувати всі вимоги, повязані із забезпеченням конфіденційності інформації;

- уникати конфлікту інтересів при виконанні робіт;

- після виконання роботи давати чесні та реалістичні висновки та рекомендації;

- пропагувати даний етичний кодекс в своїй компанії, в інших компаніях та дотримуватись його в своїй роботі;

- чесно працювати в інтересах своєї компанії, забезпечуючи втілення в життя її політики та виконуюючи її інструкції.

* * *

4.7. Ключові терміни і поняття

Ключові терміни і поняття

 

  • ділова розвідка
  • конкурентна розвідка
  • економічна розвідка
  • бенчмаркинг
  • промисловий шпіонаж
  • економічний шпіонаж
  • методи ділової розвідки
  • розвідувальний цикл
  • джерела розвідувальної інформації

 

* * *

4.8. Контрольні запитання

Контрольні запитання

1. Назвіть відомі Вам синоніми терміну "ділова розвідка".

2.Які синоніми терміну "промисловий шпіонаж" застосовуються в світовій практиці?

3. Прокоментуйте відомі Вам визначення ділової розвідки.

4. Назвіть та прокоментуйте існуючі визначення промислового шпигунства.

5. Які Вам відомі приклади з історії ділової розвідки?

6. В чому полягає мета ділової розвідки?

7. Назвіть та охарактеризуйте зовнішні завдання ділової розвідки.

8. Які завдання ділової розвідки належать до внутрішніх і чому?

9. Назвіть відомі вам види розвідки та критерії їх виділення.

10. Охарактеризуйте основні види розвідувальної діяльності на державному рівні.

11. Що є об'єктами економічної, політичної та військової розвідки?

12. Розкрийте сутність аналітичних та агентурних методів розвідки.

13. Назвіть особливості та розкрийте сутність технічних методів розвідки/шпіонажу.

14. В чому полягає сутність незаконних напів- та законних методів розвідки?

15. Які сфери застосування розвідувальної інформації Вам відомі?

16. Назвіть джерела розвідувальних даних про світовий та закордонні ринки.

17. Яким вимогам має відповідати розвідувальна інформація?

18. Охарактеризуйте стадії розвідувального циклу.

19. Назвіть та охарактеризуйте існуючі підходи до створення служби ділової розвідки на підприємстві.

20. Прокоментуйте принципи "Етичного кодексу професіоналів конкурентної розвідки".

* * *

4.9. Проблемні питання

Проблемні питання

1. Як Ви розумієте вислів, що "ділова розвідка повинна працювати на випередження"?

2. Чому ділова розвідка так широко розповсюджена в сучасному міжнародному бізнесі. Що може зупинити процес її розповсюдження?

3. Якою, на Ваш погляд, повинна бути взаємодія між службою економічної розвідки держави та корпоративними службами ділової розвідки?

* * *

4.10. Література

Література

1. Демидов Б., Величко А., Волощук И. Тайный фронт // Національна безпека України. - 2005. - № 7-8. - С. 17-23.

2. Єгоров В. З історії розвитку промислового шпигунства // Дзеркало тижня. - 1994. - 31 грудня. - № 13. - С. 14.

3. Конкурентная разведка - уроки с переднего края. http://www.management.com.ua/marketing/mark097.html?print

4. Кэмп С.Роберт. Легальный промышленныйшпионаж: Бенчмаркинг бизнес-процессов: технологии поиска и внедрение лучших методов работы ваших конкурентов / Пер. с англ.; Под ред. О.Б. Максимовой. - Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. - 416 с.

5. Плэтт В. Стратегическая разведка. Основные принципы. - М.: Издательский Дом "Форум", 1997. - 376 с.

6. Ткачук Т. Характерні особливості конкурентної розвідки та промислового шпигунства., http://www.personal.in.ua/article.php?ida=451

7. Ющук Е.Л. Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей/ - М.:Вершина, 2006.- 286 с.

8. Burwell H.P. Online Competetive Intelligence increase your profits using cyber-intelligence. - Facts on Demand Press, 1999

9. Kahaner L. Competetive Intelligence, - Simon and Shuster, 1997

* * *

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 457 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

602 - | 552 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.