Лекции.Орг


Поиск:
Функціональні напрями і типові посади менеджерів з маркетингу
 

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖЕРІВ З МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ:

 

Менеджер з маркетингу:

 • планування маркетингової стратегії;
 • управління продажами і складання бюджетів;
 • створення регіональної торговельної мережі;
 • ситуаційний аналіз і регулярна звітність;
 • сприяння прибутковості діяльності та довгостроковості присутності фірми на зарубіжному ринку.

Менеджер з продажів:

 • розвиток та прогнозування стратегії продажів;
 • координація і контроль продажів;
 • моніторинг та координація елементів комплексу просування (реклама, PR тощо);
 • підтримка контактів з існуючими та потенційними клієнтами;
 • впровадження нових методів і технологій продажів;
 • розвиток каналів розподілу;
 • забезпечення ефективності продажів.

Менеджер торговельної марки:

 • розробка стратегії бренду;
 • позиціонування торговельної марки;
 • маркетингові дослідження;
 • розробка маркетингового плану з розвитку торговельної марки;
 • керівництво рекламними кампаніями торговельної марки;
 • контроль та аналіз ефективності маркетингових дій.

Менеджер з товару (продукту):

 • аналіз товарного ринку;
 • розвиток товарної стратегії;
 • розробка маркетингового плану щодо товару (товарної групи);
 • вивчення споживачів і налагодження контакту з основними клієнтами;
 • тренінг торговельного персоналу та дилерів;
 • підготовка цінової інформації;
 • організація заходів з просування та вивчення споживачів (презентації, виставки, конференції тощо);
 • зв'язок з виробником товару.

Менеджер з обслуговування клієнтів:

 • створення мережі послуг (технічного обслуговування);
 • контроль якості послуг;
 • вивчення клієнтів;
 • інформування та консультування споживачів;
 • визначення необхідного асортименту послуг;
 • зв'язок з виробниками товару та запасних частин.

Менеджер з маркетингових досліджень:

 • планування маркетингових досліджень;
 • організація маркетингових досліджень;
 • здійснення зв'язку з виконавцями досліджень (консалтинговими фірмами, рекламними агентствами та ін.);
 • контроль якості маркетингового дослідження;
 • створення інформаційної бази для ситуаційного аналізу, планування та розробки стратегії.

Менеджер-логістик:

 • забезпечення ритмічного постачання продукцією каналів розподілу;
 • оптимізація процесу замовлень і постачання;
 • координація дій дистриб'юторів;
 • контроль асортименту товарів і доставки зі складів та від виробника;
 • координація процесу транспортування;
 • контроль проходження митних процедур;
 • аналіз ефективності систем та методів доставки товарів.

 

Менеджер з просування:

 • планування та організація заходів з просування товарів і послуг фірми;
 • підтримка ділових відносин з існуючими клієнтами та встановлення нових контактів;
 • встановлення ділових контактів з рекламними агентствами, виставковими фірмами, засобами масової інформації;
 • аналіз ефективності системи просування;
 • розрахунок бюджету на заходи з просування;
 • координація дій з просування з іншими маркетинговими заходами.

Менеджер з реклами:

 • розробка стратегії рекламування товарів і послуг фірми;
 • здійснення зв'язків з рекламними агентствами по всьому колу питань стосовно реалізації рекламної стратегії;
 • аналіз ефективності рекламних кампаній.

PR-менеджер:

 • розробка стратегії зовнішніх і внутрішніх комунікацій фірми;
 • сприяння реалізації корпоративної політики;
 • розробка, координація та адміністрування заходів з розвитку зв'язків з громадськістю.

КОЛО ОБОВ'ЯЗКІВ МЕНЕДЖЕРА З МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ (НАПРЯМ - ЗАГАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО):

 1. Визначати й оцінювати можливості зарубіжних ринків.
 2. Добирати і розставляти в певній послідовності регіональні ринки для прийняття рішень щодо виходу на них.
 3. Розробляти стратегії і маркетингові плани просування нового продукту на зарубіжний ринок.
 4. Розвивати експортні продажі.
 5. Знаходити та вибирати партнерів, проводити переговори з представниками зарубіжних ринків - торговельними посередниками, ліцензіатами, можливими партнерами по спільному підприємству.
 6. Здійснювати навчання персоналу філій, відділень, посередників тощо.
 7. Здійснювати керівництво і нести відповідальність за проведення маркетингових досліджень за кордоном.
 8. Шукати ідеї для нових продуктів та їх модифікації (адаптації) і з цього питання працювати з виробничим відділом і відділом досліджень.
 9. Підтримувати зв'язок між внутрішнім виробничим відділом і зарубіжним ринком.
 10. Здійснювати нагляд і допомагати у проведенні за кордоном програм просування товарів (послуг) на ринок.
 11. Контактувати з рекламними агентствами з питань організації, координації та проведення міжнародних рекламних акцій.
 12. Здійснювати моніторинг та оцінювати маркетингові зусилля і результати на кожному з ринків.
 13. Допомагати зарубіжним маркетинговим представництвам поліпшувати стан справ.
 14. Координувати роботу та допомагати в розробці щорічних маркетингових планів для кожного зарубіжного ринку.
 15. Співпрацювати з фінансовим підрозділом фірми з метою контролю ефективності маркетингової діяльності та бюджетування маркетингових дій на зарубіжних ринках.

 

* * *

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 421 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. © Марк Твен
==> читать все изречения...

579 - | 527 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.