Лекции.Орг


Поиск:
Методичні поради щодо підготовки до даної теми. Під час лекції розглядається діяльність адвоката-захисника під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження
Під час лекції розглядається діяльність адвоката-захисника під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження. Студентам слід пам’ятати, що адвокатська діяльність по кримінальному провадженню регулюється нормами нового Кримінального процесуального кодексу України, який набрав чинності 20 листопада 2012 року.

Для належного засвоєння питань даної теми студентам необхідно використовувати не тільки зазначений законодавчий акт, а й інші нормативно-правові джерела, якими регулюється кримінальна процесуальна діяльність. Крім цього, потрібно враховувати, що проблемні питання адвокатської діяльності в кримінальних провадженнях вирішуються у різноманітних наукових публікаціях, які також повинні стати для студентів предметом вивчення.

ТЕМА № 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АДВОКАТА У

ПРОВАДЖЕННІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

(2 години)

П Л А Н ЛЕКЦІЇ:

1. Правові підстави участі адвоката у розгляді справ про адміністративні правопорушення..........................................................................................................40-45

2. Засоби захисту прав і охоронюваних законом інтересів осіб при розгляді справ про адміністративні правопорушення і тактика їх використання..………………………………………………………………..45-52

 

рекомендована література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

2. Закон України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 5 липня 2012 року.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

4. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 кн. / За ред. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. - 940 с.

5. Кройтер В.А. Защита прав и интересов в суде: комментарии, образцы заявлений в суд, нормативные акты: Научно-практическое пособие. - Х.: Эспанда. - 1999. - 185 с.

6. Організація роботи адвокатури в Україні: навч. посіб. / Т.Б. Вільчик, О.М. Овчаренко, А.В. Іванцова та ін..; за заг. ред. І.Є Марочкіна. - Х.: Право, 2014. - 392 с.

7. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин (зразки документів, коментарі, роз’яснення): Навчально-практичний посібник - 3-тє вид., доп. і перероб. / М.Д. Бойко, М.А. Хазін. - К.: Атіка, 2012. - 620 с.

8. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. - К.: Ін Юре. - 1997. – 320 с.

9. Святоцький О.Д., Михеєнко М.М. Адвокатура України: Навч. посіб. для студентів юрид. вищих. навч. закладів і фак. - К.: Ін Юре. - 1997. – 224 с.

10. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: проблемы становления и перспективы развития: Монография. - Запорожье: ЗНУ, 2007. - 432 с.

11. Стасюк Р. Роль адвоката у захисті прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб у суді // Юридична Україна. - 2003. - № 1. - С. 79.

12. Штефан М.И., Дрижчаная Е.Г, Гусев Е.В. Представительство граждан в суде. - К., 1991. - 150 с.

Мета лекції:

Усвідомити поняття, суть і значення функції захисту при розгляді справ про адміністративні правопорушення. Визначитись з правами, обов’язками, загальними правилами участі адвоката при розгляді справ про адміністративні правопорушення.

ВСТУП

Конституція України, надаючи пріоритети правам і свободам людини і громадянина, проголосила та гарантує громадянам право на судовий захист. У зв’язку з цим, громадяни можуть використовувати надане їм конституційне право на отримання кваліфікованої юридичної допомоги від адвокатів, які уповноважені державою здійснювати функцію судового представництва фізичних та юридичних осіб.

Сьогодні в сфері некримінального судочинства, що охоплює масив цивільних, господарських, адміністративних справ та справ про адміністративні правопорушення задіяні близько 80% адвокатів. Зазначеними сферами правовідносин охоплюється значний масив справ, що розглядаються та вирішуються судами щоденно, це дозволяє зробити безпомилковий висновок про величезну затребуваність адвокатів, що в тій чи іншій якості можуть бути задіяні в розгляді цього масиву справ з обох сторін.

І. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ УЧАСТІ АДВОКАТА У РОЗГЛЯДІ

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 394 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © Иосиф Бродский
==> читать все изречения...

832 - | 748 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.