Лекции.Орг


Поиск:
Тема 19. Оптимальні і адаптивні системи автоматичного управління
Оптимальні системи. Адаптивні системи.

7.3 Розподіл об'єму самостійної роботи

Розподіл об’єму самостійних робіт вказано у таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 – Розподіл об’єму самостійних робіт по виду робіт

№ з/п Назва теми Кількість годин
  Засвоєння лекційного матеріалу  
  Підготовка до лабораторних робіт  
  Підготовка звітів по лабораторним роботам  
  Робота з методичними вказівками, основною та додатковою літературою  
Разом  

7.4 Екзаменаційні питання

1. Основні принципи побудови мереж SDH.

2. Склад, призначення та можливості основного обладнання систем передачі SDH.

3. Побудова циклів передачі синхронних транспортних модулів.

4. Елементи структури циклів передачі.

5. Побудова синхронних мультиплексорів.Особливості побудови.

6. Склад базового мультиплексора та його структурна схема.

7. Плезіохронні цифрові системи передачі і їх ієрархія.

8. Переваги систем передачі та мереж SDH перед плезіохронними цифровими системами передачі.

9. Структура і основні параметри синхронних лінійних трактів.

10. Оптичні секції і їх параметри.

11. Одномодові оптичні волокна і їх параметри.

12. Передача сигналів по оптичним волокнам.

13. Затухання оптичних сигналів. Дисперсія оптичних сигналів.

14. Побудова оптичних передатчиків та приймачів.

15. Прості, щільні та високощільні системи передачі WDM.

16. Структурні схеми приймально-передавальних трактів.

17. Топологія мереж SDH.

18. Архітектура мереж SDH.

19. Множинний доступ з часовим, частотним і кодовим розділенням каналів. Структурна схема системи бездротового доступу. Аутентифікація та ідентифікація.

20. Ортогонально-частотне мультиплексування. Завмирання сигналів у радіоканалах.

21. Бездротові локальні мережі. Архітектура мережі. Різновиди стандарту IEEE 802.11. Частотний діапазон. Швидкості передачі. Дальність зв'язку. Множинний доступ з контролем несучої і виявленням колізій.

22. Структура MAC-кадру. Особливості побудови фізичного рівня.

23. Мережі Bluetooth. Архітектура мережі. Класи потужності пристроїв. Частотний діапазон. Швидкості передачі. Стрибкоподібна зміна частоти в фі-зичних каналах. Структурна схема системи бездротового доступу.

24. Множинний доступ з кодовим розділенням каналів.

25. Персональні мережі з низькою швидкістю передачі Zig Bee. Топологія мережі.

26. Фізичний рівень. Множинний доступ з кодовим розділенням каналів. Самоорганізація мережі.

27. Мережі широкосмугового бездротового доступу стандарту IEEE 802.16. Різновиди стандарту. Діапазони частот. Швидкості передачі ін-формації. Різновиди використовуваних модуляцій. Ортогонально-частотне мультиплексування.

28. Фізичний рівень. Технологія MIMO. Smart-антени. Архітектура мережі.

29. Стандарт GSM. Архітектура мережі. Принцип роботи мережі. Частотний діапазон. Кластерна структура мережі. Класи потужності мобільних пристроїв. Метод доступу в мережі.

30. Завмирання сигналів. Структура мобільної станції. Структура базової станції. Антенні системи. Роумінг. Хендовер.

31. Архітектура системи мобільного зв'язку UMTS. Архітектура мережі. (Розробки 1994 р., 2004 р., 2007 р.). Принцип роботи мережі.

32. Логічні та транспортні канали.

33. Різновиди стандартів CDMA.

34. Загальна характеристика радіоінтерфейсу IS-95.

35. Характеристика і принцип дії фізичного рівня стандарту IS-95 (прямий і зворотний канал).

36. Архітектура мережі IS-95.

37. Загальна характеристика радіоінтерфейсу cdma2000.

38. Фізичний рівень cdma2000.

39. Види систем автоматичного управління. Структурна схема систем автоматичного управління. Лінійні та нелінійні системи автоматичного управління.

40. Складний об'єкт. Аналіз етапів управління складними об'єктами.

41. Структурна схема системи адаптації (параметричної і структурної).

42. Метод моделювання складних процесів Монте-Карло.

43. Градієнтний метод випадкового пошуку в задачах оптимізації про-процесів адаптації.

СПИСОК рекомендованої літератури

1. Бесекерский В.А. Теория систем автоматического управления / В. Бесекерский, Е. Попов. – СПб.: «Профессия», 2003. – 752 с.

2. Волков Л. Н. Системы цифровой радиосвязи: базовые методы и характеристики: Учебное пособие / Волков Л. Н., Немировский М. С., Шинаков Ю. С. - М.: Эко-Трендз, 2005. - 392 с.

3. Григорьев В. А. Сети и системы радиодоступа / Григорьев В. А., Лагутенко О. И., Распаев Ю. А. - М.: Эко-Трендз, 2005. - 384 с.

4. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Скляр Б. – [2-е изд]. – М.: Вильямс, 2003. – 1104 с.

5. Советов Б.Я. Построение адаптивных систем передачи информации для автоматизированного управления / Б. Советов, В. Стах. – Л.: Энергоиздат, 1982. – 120с.

6. Cho Y. MIMO-OFDM Wireless Communications with Mathlab / Cho Y., Kim J., Yang W. [et al.]. – Singapore: John Wiley & Sons, 2010. – 457 p.

7. Holma H. HSDPA/HSUPA for UMTS: High Speed Radio Access for Mobile Communications / H. Holma, A. Toskala. – John Wiley & Sons. – 2006. 268 p.

8. IEEE 802.16. Broadband Wireless Metropolitan Area Network (WirelessMAN) [Electronic resource] // Mode of access: http://standards.ieee.org/getieee802/802.16.html. – Title from the screen.

9. Khan F. LTE for 4G Mobile Broadband. Air Interface Technologies and Performance / Khan F. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 509 p.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 359 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

615 - | 542 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.