Лекции.Орг


Поиск:
Контрольні питання до семінарського заняття. 1. Що таке проект. Які різновиди проектів Ви знаєте.
1. Що таке проект? Які різновиди проектів Ви знаєте?

2. Які ознаки відрізняють проекти від інших планів, програм?

3. Що таке управління проектами? В чому полягає об'єктивна необхідність управління проектами?

4. Що таке елементи системи управління проектами, їх склад і взаємозв’язок?

5. Які основні умови управління проектами?

6. Які основні цілі управління проектами?

7. Які підходи до управління використовуються для досягнення цілей проектів? Дайте коротку характеристику.

8. Назвіть функції управління проектами. Проаналізуйте їх.

9. Які проекти Ви здійснювали у Вашому житті? Чи завжди вони завершувалися успішно?

10. Чи належить реконструкція підприємства, виведення на ринок нового продукту до проектної діяльності? Обґрунтуйте свою відповідь.

 


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 


1. Проект — це:

а) план довгострокових фінансових вкладень;

б) бізнес-план;

в) програма дій по використанню фінансових ресурсів;

г) завдання з певними вихідними даними й плановими результатами (цілями), що зумовлюють спосіб його вирішення;

д) задум (завдання,проблема) та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи організаційного результату.

2. До головних ознак проекту не відносяться:

а) зміна стану для досягнення мети проекту;

б) обмеженість у часі;

в) обмеженість ресурсів;

г) складність;

д) неповторність.

3. Визначення мети проекту не передбачає:

а) визначення результатів діяльності на певний строк;

б) обмеження ресурсів проекту;

в) кількісної оцінки проекту;

г) доведення, що результати можуть бути досягнуті;

д) визначення умов, за яких результати проекту можуть бути досягнуті.

4. Окремі конкретні проекти чітко визначеної орієнтації та масштабу, що припускають певні спрощення проектування та реалізації, формування команди проекту тощо, називаються:

а) монопроекти (або прості);

б) мультипроекти;

в) мегапроекти;

5. Управління проектом — це:

а) мистецтво координувати людськими й матеріальними ресурсами протягом життєвого циклу проекту;

б) сукупність заходів, спрямованих на реалізацію проекту, з метою отримання прибутку;

в) процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою спеціальних методів та прийомів з метою успішного здійснення поставленої мети.

6. До стадій життєвого циклу управління проектом не відносяться:

а) зародження;

б) зростання;

в) зрілість;

г) оцінка проекту;

д) завершення проекту.

7. На стадії зародження проекту здійснюється:

а) планування та контроль;

б) управління ризиком;

в) управління організаційною структурою;

г) проектний аналіз за аспектами;

д) оцінка стану проекту.

8. До внутрішнього середовища проекту відносять:

а) кліматичні умови;

б) рівень інформаційних технологій;

в) умови та рівень життя;

г) стиль управління проектом;

9. Основними критеріями прийняття проекту є:

а) технічна та технологічна можливість його реалізації;

б) довгострокова життєздатність;

в) економічна ефективність;

г) організаційне та адміністративне забезпечення;

д) всі відповіді вірні.

10. Функція, яка забезпечує фінансовий контроль завдяки накопиченню, аналізу та складаннях звіту по витратах проекту, називається:

а) управління обсягом;

б) управління якістю;

в) управління часом;

г) управління контрактом та забезпеченням проекту;

д) управління вартістю.

11. Ключовими безпосередніми учасниками проекту є:

а) замовник, інвестор, споживач продукції проекту;

б) ініціатор, замовник, інвестор, керівник проекту, команда проекту;

в) ініціатор, інвестор, контрактор, споживач продукції проекту;

г) замовник, виконавець, урядові організації.

12. Проектний цикл – це проміжок часу:

а) від ідентифікації проекту до завершення впровадження проекту;

б) від ідентифікації проекту до початку впровадження проекту;

в) від завершення підготовки проекту до завершення впровадження проекту;

г) від ідентифікації ідеї проекту до її матеріалізації.

13. У відповідності з класифікацією ЮНІДО визначають такі фази проекту:

а) концептуальна, контрактна, фаза реалізації;

б) аналіз проблеми, розробка концепції, детальне проектування;

в) передінвестиційна, інвестиційна, експлуатаційна фази;

г) фази проектування та впровадження.

14. На стадії ідентифікації передбачається:

а) визначення мети проекту;

б) визначення джерел фінансування проекту;

в) оцінка альтернативних варіантів;

г) підготовка документів для отримання кредиту.

15. При проведенні фінансового аналізу розглядається:

а) обґрунтованість фінансових прогнозів;

б) достатність обігового капіталу;

в) доцільність використання національних ресурсів;

г) забезпеченість платоспроможності по кредитах.

 

 


 


 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 434 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © Иосиф Бродский
==> читать все изречения...

823 - | 746 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.