Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬изначенн€ зм≥ни залишк≥в грошових кошт≥в та њх екв≥валент≥в
”загальненн€ даних у зв≥т≥ про рух грошових кошт≥в в≥дбуваЇтьс€ у розр≥з≥ трьох вид≥в д≥€льност≥: операц≥йноњ, ≥нвестиц≥йноњ та ф≥нансовоњ.

–озпод≥л грошових поток≥в за видами д≥€льност≥ повТ€заний з в≥дм≥нност€ми у вимогах, що њх предТ€вл€ють користувач≥ до зв≥тноњ ≥нформац≥њ.

 

¬иб≥р формату представленн€ зв≥ту залежить в≥д завдань, €к≥ сто€ть перед його користувачами.

ѕри складанн≥ «в≥ту використовують пр€мий та непр€мий методи формуванн€ його статей.

 

ѕри використанн≥ пр€мого методу, р≥зниц€ м≥ж сумою грошових кошт≥в в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥ та сумою грошових кошт≥в витрачених на операц≥йну д≥€льн≥сть, р≥вна грошовому потоку в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥.

ѕри непр€мому метод≥ чистий пот≥к грошових кошт≥в в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥ визначаЇтьс€ шл€хом коригуванн€ чистого прибутку або збитку з врахуванн€м наступного:

- зм≥н в запасах ≥ операц≥йн≥й деб≥торськ≥й ≥ кредиторськ≥й заборгованост€х на прот€з≥ пер≥оду;

- не грошових статей, таких €к знос, в≥драхуванн€, в≥дстрочен≥ податки, нереал≥зован≥ прибутки або збитки по операц≥€х з ≥ноземною валютою, нерозпод≥лен≥ прибутки асоц≥йованих компан≥й, ≥ частка меншост≥;

- вс≥х ≥нших статей, що ведуть до виникненн€ ≥нвестиц≥йних або ф≥нансових грошових поток≥в.

 

ѕеревагою пр€мого методу Ї те, що в≥н дозвол€Ї оц≥нити загальн≥ суми надходжень ≥ видатк≥в грошових кошт≥в п≥дприЇмства, надаЇ наочну ≥нформац≥ю про статт≥, €к≥ формують найб≥льший прит≥к ≥ в≥дт≥к грошових кошт≥в в розр≥з≥ вид≥в д≥€льност≥. ≤нформац≥€, отримана при використанн≥ даного методу, використовуЇтьс€ при прогнозуванн≥ грошових поток≥в.

ѕеревагою непр€мого методу Ї те, що в≥н дозвол€Ї увТ€зати отриманий ф≥нансовий результат та зм≥ну грошових кошт≥в за пер≥од ≥ робить можливим зд≥йсненн€ розрахунку показник≥в зм≥ни грошових кошт≥в в≥д поточноњ, ≥нвестиц≥йноњ ≥ ф≥нансовоњ д≥€льност≥, практично не залучаючи внутр≥шн≥ дан≥ обл≥ку.

ѕр€мий метод використовуЇтьс€ дл€ заповненн€ руху кошт≥в в≥д ф≥нансовоњ та ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥, а непр€мий Ц дл€ в≥дображенн€ грошових поток≥в операц≥йноњ д≥€льност≥.

2.

ѕр€мий метод

ѕри використанн≥ пр€мого методу заповненн€ «–√  посл≥довн≥сть його складанн€ включаЇ в≥дображенн€ надходженн€ ≥ витрачанн€ грошових кошт≥в за розд≥лами:

≤ Ђ–ух кошт≥в у результат≥ операц≥йноњ д≥€льност≥ї

¬≥дображаЇ грошовий пот≥к, що формують операц≥њ з реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т та послуг), зобовТ€занн€ за податками ≥ зборами, суми ц≥льового ф≥нансуванн€, надходженн€ в≥д аванс≥в та виплати за авансами, санкц≥њ отриман≥ та виплачен≥, ≥нш≥ надходженн€ (в≥д операц≥йноњ оренди, отриманн€ ро€лт≥ та авторських винагород, страхових прем≥й тощо) та ≥нш≥ витрачанн€ (на оплату ц≥льових внеск≥в, зобовТ€зань за контрактами)

 

≤≤ Ђ–ух кошт≥в у результат≥ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥ї

¬≥дображаЇ надходженн€ в≥д

Ј реал≥зац≥њ та витрачанн€ кошт≥в на придбанн€ ф≥нансових ≥нвестиц≥й,

Ј необоротних актив≥в,

Ј в≥дсотк≥в за позики (надан≥ за ≥нвестиц≥€ми в боргов≥ ц≥нн≥ папери, за використанн€ переданих у ф≥норенду необоротних актив≥в),

Ј витрачанн€ на наданн€ позик та надходженн€ в результат≥ њх погашенн€ (позик, що повТ€зан≥ з ≥нвестиц≥йною д≥€льн≥стю),

Ј надходженн€ в≥д дериватив≥в та виплати за деривативами

Ј надходженн€ в≥д вибутт€ доч≥рнього п≥дприЇмства та ≥ншоњ господарськоњ одиниц≥ та витрачанн€ кошт≥в на њх придбанн€

Ј ≥нш≥ надходженн€ та ≥нш≥ платеж≥

 

 

≤≤≤ Ђ–ух кошт≥в у результат≥ ф≥нансовоњ д≥€льност≥ї

¬≥дображаЇ надходженн€ в≥д:

Ј власного кап≥талу

Ј отриманн€ позик

Ј продажу частки в доч≥рньому п≥дприЇмств≥ (€ка не призвела до втрати контролю за таким п≥дприЇмством)

 

¬итрачанн€ кошт≥в на:

Ј викуп власних акц≥й

Ј погашенн€ позик

Ј сплату див≥денд≥в

Ј сплату в≥дсотк≥в (кр≥м тих, що кап≥тал≥зуютьс€)

Ј сплату заборгованост≥ з ф≥нансовоњ оренди

Ј витрати на придбанн€ частки в доч≥рньому п≥дприЇмств≥ та на виплати неконтрольованим часткам у доч≥рн≥х п≥дприЇмствах

Ј ≥нш≥ платеж≥

 

Ќепр€мий метод

ѕроцес складанн€ зв≥ту про рух грошових кошт≥в включаЇ так≥ основн≥ етапи

1. ѕеренесенн€ показника ф≥нансового результату в≥д звичайноњ д≥€льност≥ до оподаткуванн€.

2. ¬изначенн€ руху грошових кошт≥в у результат≥ операц≥йноњ д≥€льност≥

3. ¬изначенн€ руху грошових кошт≥в у результат≥ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥

4. ¬изначенн€ руху грошових кошт≥в у результат≥ ф≥нансовоњ д≥€льност≥

5. ¬изначенн€ руху грошових кошт≥в за зв≥тний пер≥од

6. ѕеренесенн€ залишку грошових кошт≥в з початку року

7. ¬рахуванн€ впливу зм≥ни валютних курс≥в на залишок грошових кошт≥в.

8. ¬изначенн€ залишку грошових кошт≥в та перев≥рка правильност≥ розрахунку.

 

¬изначенн€ зм≥ни залишк≥в грошових кошт≥в та њх екв≥валент≥в

ƒл€ визначенн€ зм≥ни залишк≥в грошових кошт≥в та њх екв≥валент≥в необх≥дно з≥ставити суми статт≥ балансу "√рошов≥ кошти та њх екв≥валенти" на початок ≥ к≥нець року та в≥добразити њх у в≥дпов≥дних статт€х зв≥ту про рух грошових кошт≥в

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 440 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

519 - | 530 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.