Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤V. ќсновн≥ операц≥њ фондового ринку
ќкрем≥ сектори (сегменти) ринку ц≥нних папер≥в суттЇво впливають на його розвиток ≥ визначають специф≥ку операц≥й на ньому. ќперац≥њ з ц≥нними паперами (фондов≥ операц≥њ) Ц це д≥€ з ц≥нними паперами чи коштами на ринку ц≥нних папер≥в дл€ дос€гненн€ поставленоњмети: Ј забезпеченн€ д≥€льност≥ субТЇкта ф≥нансовими ресурсами Ц формуванн€ ≥ зб≥льшенн€ власного кап≥талу, залученн€ позикового кап≥талу чи ресурс≥в в об≥г. «а своњм економ≥чним призначенн€м це Ц пасивн≥ операц≥њ, €к≥ зд≥йснюютьс€ через ем≥с≥ю ц≥нних папер≥в(ем≥с≥йн≥ операц≥њ); Ј вкладанн€ субТЇктом операц≥й власних та залучених ф≥нансових ресурс≥в у фондов≥ активи в≥д власного ≥мен≥. «а своњм економ≥чним призначенн€м це Ц активн≥ операц≥њ, €к≥ зд≥йснюютьс€ шл€хом придбанн€ фондових актив≥в на б≥рж≥, в торговельн≥й систем≥, на позаб≥ржовому ринку(≥нвестиц≥йн≥ операц≥њ); Ј забезпеченн€ зобовТ€зань субТЇкта операц≥й перед кл≥Їнтом щодо ц≥нних папер≥в чи зобовТ€зань кл≥Їнта, повТ€заних ≥з ц≥нними паперами (кл≥Їнтськ≥ операц≥њ). ќсновнимифондовими операц≥€ми Ї: aвипуск (ем≥с≥€) Ц операц≥€ з випуску в об≥г та продажу ц≥нних папер≥в; aрозм≥щенн€ Ц продаж ц≥нних папер≥в потенц≥йним ≥нвесторам; aкуп≥вл€-продаж Ц передача прав власност≥ на ц≥нн≥ папери за кошти; aконвертац≥€ Ц обм≥н ц≥нних папер≥в одного виду на ≥нший; aзбер≥ганн€Ц забезпеченн€ збереженост≥ й ц≥л≥сност≥ ц≥нних папер≥в; aтраст Ц дов≥рче управл≥нн€ переданими у власн≥сть ц≥нними паперами, €к≥ належать на правах власност≥ ≥нш≥й особ≥; aменеджмент Ц сукупн≥сть принцип≥в, форм, метод≥в, засоб≥в управл≥нн€ ф≥нансовими ресурсами, персоналом ≥з використанн€м дос€гнень науки; aзастава Ц передача ц≥нних папер≥в, €к≥ Ї забезпеченн€м позики; aкл≥ринг Ц система безгот≥вкових розрахунк≥в за ц≥нн≥ папери та послуги, що базуЇтьс€ на зал≥ку взаЇмних вимог ≥ зобовТ€зань; aреЇстрац≥€ ≥ перереЇстрац≥€ власник≥в ц≥нних папер≥в Ц закр≥пленн€ та зм≥на прав власност≥ на ц≥нн≥ папери; aмаркетинг Ц система внутр≥шньо ф≥рмового управл≥нн€, спр€мована на вивченн€ ≥ врахуванн€ попиту й вимог ринку дл€ ор≥Їнтац≥њ д≥€льност≥; aц≥ноутворенн€ Ц процес формуванн€ ц≥ни на ц≥нн≥ папери; aстрахуванн€ Ц створенн€ за рахунок субТЇкт≥в господарюванн€ та ф≥зичних ос≥б спец≥альних резервних фонд≥в, €к≥ призначен≥ дл€ в≥дшкодуванн€ збитк≥в ≥ втрат, викликаних неспри€тливими обставинами; aпогашенн€ Ц поверненн€ кошт≥в позичальником кредитору; aдаруванн€Ц перех≥д права власност≥ на ц≥нн≥ папери в≥д одн≥Їњ особи до ≥ншоњ на основ≥ договору даруванн€; aуспадкуванн€ Ц перех≥д права власност≥ на ц≥нн≥ папери в≥д одн≥Їњ особи до ≥ншоњ у випадку смерт≥ першоњ; aспл≥т (розщепленн€) чи дробленн€ Ц под≥л нереал≥зованих акц≥й акц≥онерних товариств на њх б≥льшу к≥льк≥сть; aконсол≥дац≥€ (обТЇднанн€) Ц вкладанн€ прибутку, отриманого в≥д торг≥вл≥ спекул€тивними акц≥€ми, у над≥йн≥ш≥ акц≥њ а також обТЇднанн€, злитт€ двох або дек≥лькох ф≥рм, компан≥й; aпередача (≥ндосамент) Ц форма передач≥ простих та переказних вексел≥в, €кою Ї передатний напис на зворот≥ вексел€; aвизначенн€ ринковоњ вартост≥ Ц встановленн€ ц≥ни на ц≥нн≥ папери, що котируютьс€ на б≥рж≥ залежно в≥д попиту ≥ пропозиц≥њ на них; aбухгалтерський обл≥к Ц система обл≥ку ресурс≥в та результат≥в ф≥нансовоњ ≥ господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмств, ф≥рм; aаудит Ц ф≥нансовий анал≥з, бухгалтерський контроль, рев≥з≥€ ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмств, ф≥рм, орган≥зац≥й; aпосередництво Ц спри€нн€ у встановленн≥ контакт≥в та укладанн≥ угод, контракт≥в м≥ж покупц€ми ≥ продавц€ми ф≥нансових актив≥в ≥ послуг; aформуванн€ ≥ управл≥нн€ портфел€ми ц≥нних папер≥в; a≥нвестиц≥йне проектуванн€; aконсалтинг Ц д≥€льн≥сть спец≥альних компан≥й, що пол€гаЇ в консультуванн€ продавц≥в та покупц≥в ≥з широкого кола питань фондового ринку.

¬»—Ќќ¬ » « четвертого ѕ»“јЌЌя:

ќперац≥њ з ц≥нними паперами (фондов≥ операц≥њ) Ц це д≥€ з ц≥нними паперами чи коштами на ринку ц≥нних папер≥в дл€ дос€гненн€ поставленоњмети: Ј забезпеченн€ д≥€льност≥ субТЇкта ф≥нансовими ресурсами Ц формуванн€ ≥ зб≥льшенн€ власного кап≥талу, залученн€ позикового кап≥талу чи ресурс≥в в об≥г.

висновки « “≈ћ»:

‘о́ндовий ри́нок (ри́нок ц≥́нних папе́р≥в) Ч частина ринку кап≥тал≥в, де зд≥йснюютьс€ ем≥с≥€, куп≥вл€ ≥ продаж ц≥нних папер≥в.

–инок активний Ч ринок з певного виду ц≥нних папер≥в чи товар≥в, €к≥ Ї обТЇктами частих ≥ великих угод.

‘ондовий ринок Ї абстрактне пон€тт€, що служить дл€ позначенн€ сукупност≥ д≥й ≥ механ≥зм≥в, що робл€ть можливими торг≥влю ц≥нними паперами. …ого не сл≥д плутати з пон€тт€м фондова б≥ржа Ч орган≥зац≥Їю, €ка надаЇ можлив≥сть дл€ зд≥йсненн€ торгових операц≥й ≥ зведенн€ разом покупц≥в ≥ продавц≥в ц≥нних папер≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 334 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

546 - | 473 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.