Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—ертиф≥кац≥йна д≥€льн≥сть на зал≥зничному транспорт≥
ќснови сертиф≥кац≥њ

 

—ертиф≥кац≥€ т≥сно повТ€зана ≥з стандартизац≥Їю.

—ертиф≥кац≥€ це процедура, за допомогою €коњ визнаний в установленому пор€дку орган документально засв≥дчуЇ в≥дпов≥дн≥сть продукц≥њ, систем €кост≥, систем управл≥нн€ €к≥стю, систем еколог≥чного управл≥нн€, персоналу встановленим законодавством вимогам.

 

—ертиф≥кац≥€ продукц≥њ

¬иди сертиф≥кац≥њ та њњ мета.

—ертиф≥кац≥€ продукц≥њ в ”крањн≥ под≥л€Їтьс€ на обов'€зкову та добров≥льну.

—ертиф≥кац≥€ продукц≥њ зд≥йснюЇтьс€ уповноваженими на те органами з сертиф≥кац≥њ - п≥дприЇмствами, установами ≥ орган≥зац≥€ми з метою:

- запоб≥ганн€ реал≥зац≥њ продукц≥њ, небезпечноњ дл€ житт€, здоров'€ та майна громад€н ≥ навколишнього природного середовища;

- спри€нн€ споживачев≥ в компетентному вибор≥ продукц≥њ;

- створенн€ умов дл€ участ≥ суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ в м≥жнародному економ≥чному, науково-техн≥чному сп≥вроб≥тництв≥ та м≥жнародн≥й торг≥вл≥.

ƒержавна система сертиф≥кац≥њ.

1. ƒержавну систему сертиф≥кац≥њ створюЇ центральний орган виконавчоњ влади з питань техн≥чного регулюванн€ Ц нац≥ональний орган ”крањни з сертиф≥кац≥њ, €кий проводить та координуЇ роботу щодо забезпеченн€ њњ функц≥онуванн€, а саме:

- визначаЇ основн≥ принципи, структуру та правила системи сертиф≥кац≥њ в ”крањн≥;

- затверджуЇ перел≥ки продукц≥њ, що п≥дл€гаЇ обов'€зков≥й сертиф≥кац≥њ, та визначаЇ терм≥ни њњ запровадженн€;

- призначаЇ органи з сертиф≥кац≥њ продукц≥њ;

- встановлюЇ правила визнанн€ сертиф≥кат≥в ≥нших крањн;

- розгл€даЇ сп≥рн≥ питанн€ з випробувань ≥ дотриманн€ правил сертиф≥кац≥њ продукц≥њ;

- веде –еЇстр державноњ системи сертиф≥кац≥њ;

- орган≥зуЇ ≥нформац≥йне забезпеченн€ з питань сертиф≥кац≥њ.

÷ентральний орган виконавчоњ влади з питань техн≥чного регулюванн€ в межах своЇњ компетенц≥њ несе в≥дпов≥дальн≥сть за дотриманн€ правил ≥ пор€дку сертиф≥кац≥њ продукц≥њ.

ќбовТ€зкова сертиф≥кац≥€.

1. —ертиф≥кац≥€ на в≥дпов≥дн≥сть обов'€зковим вимогам нормативних документ≥в проводитьс€ виключно в державн≥й систем≥ сертиф≥кац≥њ.

2. ќбов'€зкова сертиф≥кац≥€ в ус≥х випадках повинна включати перев≥рку та випробуванн€ продукц≥њ дл€ визначенн€ њњ характеристик ≥ подальший державний техн≥чний нагл€д за сертиф≥кованою продукц≥Їю.

3. ¬ипробуванн€ з метою обов'€зковоњ сертиф≥кац≥њ повинн≥ проводитис€ акредитованими випробувальними лаборатор≥€ми (центрами) методами, €к≥ визначен≥ в≥дпов≥дними нормативними документами, а за в≥дсутност≥ цих документ≥в - методами, що визначаютьс€ органом з сертиф≥кац≥њ чи органом, €кий виконуЇ його функц≥њ. –езультати випробувань, проведених зазначеними лаборатор≥€ми (центрами), у подальшому не потребують п≥дтвердженн€ ≥ншими акредитованими випробувальними лаборатор≥€ми (центрами).

ѕовторн≥ випробуванн€ за визначеними характеристиками ц≥Їњ продукц≥њ не провод€тьс€, кр≥м випадк≥в, коли в≥дпов≥дно до законодавства встановлена недостов≥рн≥сть результат≥в випробувань.

—ертиф≥кац≥њ продовольчоњ сировини та харчових продукт≥в тваринного походженн€ зд≥йснюютьс€ п≥сл€ проведенн€ ветеринарно-сан≥тарноњ експертизи та видач≥ в≥дпов≥дних ветеринарних документ≥в.

—ертиф≥кат ≥ знак в≥дпов≥дност≥ державноњ системи сертиф≥кац≥њ.

ѕ≥д час проведенн€ сертиф≥кац≥њ та у раз≥ позитивного р≥шенн€ органу з сертиф≥кац≥њ за€вников≥ видаЇтьс€ сертиф≥кат та право маркувати продукц≥ю спец≥альним знаком в≥дпов≥дност≥.

‘орма, розм≥ри ≥ техн≥чн≥ вимоги до знаку в≥дпов≥дност≥ визначаютьс€ державним стандартом.

«нак в≥дпов≥дност≥ не може бути застосований, €кщо порушено правила його використанн€.

Ќац≥ональний знак в≥дпов≥дност≥ ‘орма, розм≥ри, техн≥чн≥ вимо≠ги та правила застосуванн€ зг≥дно ≥з ƒ—“” 2296, EN 45014. —тандар≠ти розгл€дають галузь застосуванн€, форму, розм≥ри та техн≥чн≥ вимо≠ги, правила застосуванн€; загальн≥ вимоги до за€ви постачальника про в≥д≠пов≥дн≥сть. «м≥ст стандарту: галузь застосуванн€ - стандарт установ≠люЇ форму, розм≥ри та техн≥чн≥ вимоги до нац≥онального знаку в≥дпо≠в≥дност≥, а також правила його застосуванн€ при сертиф≥кац≥њ продук≠ц≥њ, процес≥в, послуг у —истем≥ сертиф≥кац≥њ ”кр—≈ѕ–ќ. «нак в≥дпов≥≠дност≥ призначений дл€ позначенн€ сертиф≥кованоњ продукц≥њ з метою ≥нформуванн€ споживач≥в про те, що продукц≥ю сертиф≥ковано зг≥дно з правилами —истеми. ‘орма, розм≥ри та техн≥чн≥ вимоги - встановле≠но два зображенн€ знаку в≥дпов≥дност≥: - дл€ продукц≥њ, €ка в≥дпов≥даЇ обов'€зковим вимогам нормативних документ≥в та вимогам, що перед≠бачен≥ чинними законодавчими актами ”крањни, за €кими встановлено обов'€зкову сертиф≥кац≥ю рис.15.1.а) - дл€ продукц≥њ, €ка в≥дпов≥даЇ ус≥м вимогам нормативних документ≥в, що поширюютьс€ на дану про≠дукц≥ю рис.15.1.б).

 а) б)

–ис.15.1

«нак в≥дпов≥дност≥, €кий зображено на рисунку рис.15.1.б), застосовуЇтьс€ також дл€ позначенн€ продукц≥њ, €ка неп≥дл€гаЇ обов'€зков≥й сертиф≥кац≥њ, проте сертиф≥кована з ≥н≥ц≥ативи виробника (виконавц€), продавц€ (постачальника) чи споживача продукц≥њ (добров≥льна сертиф≥кац≥€).

ƒобров≥льна сертиф≥кац≥€ проводитьс€ на в≥дпов≥дн≥сть тим нормативним документам, котр≥ пропонуЇ замовник. ÷е може бути ≥ стандарт будь-€коњ заруб≥жноњ крањни, що дуже важливо дл€ в≥тчизн€них п≥дприЇмств-експортер≥в. ≤нше направленн€ спри€Ї розвитку експорту - допомога експортерам у п≥дготовц≥ продукц≥њ до сертиф≥кац≥њ за кордоном. ”же вироблена певна процедура. ¬с€ робота, що необх≥дна в процедур≥ сертиф≥кац≥њ, кр≥м заключного етапу, зд≥йснюЇтьс€ силами системи, а на к≥нцевий етап запрошуЇтьс€ представник заруб≥жноњ сертиф≥кац≥йноњ ф≥рми, €ка й видаЇ сертиф≥кат, поки б≥льш такий, що призначаЇтьс€ покупц€м, н≥ж сертиф≥кат ”крањни. “аку практику вважають корисною €к у план≥ зниженн€ затрат, що були необх≥дн≥ при повному об'Їм≥ сертиф≥кац≥њ за кордоном, так ≥ в план≥ набутт€ дов≥ри закордонних партнер≥в ≥ виг≥дних умов дл€ замовника.

ƒруга область сертиф≥кац≥њ - системи забезпеченн€ €кост≥ на п≥дприЇмствах, п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥ товару, що бере участь у торгах,вимогам нормативного документа, що пропонуЇтьс€ замовником. —ертиф≥кац≥њ в ц≥й систем≥ належать: нафта, вуг≥лл€, л≥соматер≥али, пап≥р, картон, буд≥вельн≥ матер≥али, зернов≥ культури, м'€со, м'€сопродукти. ѕроцедура сертиф≥кац≥њ включаЇ випробуванн€ зразк≥в товару, атестац≥ю виробництва ≥ персоналу, сертиф≥кац≥ю систем забезпеченн€ €кост≥.

 р≥м сертиф≥кац≥њ товар≥в ≥ систем пропонуютьс€ ≥нш≥ послуги: забезпеченн€ учасник≥в торг≥в ≥нформац≥Їю про €к≥сть товар≥в, про вимоги стандарт≥в до них ≥ форми сертиф≥кат≥в, консультац≥њ продавц≥в та брокер≥в з ефективного використанн€ сертиф≥кац≥њ, орган≥зац≥њ випробувань продукц≥њ.

«наченн€ добров≥льноњ сертиф≥кац≥њ обумовлено њњ широкими мож≠ливост€ми по п≥дтвердженню в≥дпов≥дност≥ тим вимогам, котр≥ ц≥кавл€ть споживача ≥ за€влен≥ замовником сертиф≥кац≥њ. ƒобров≥льна сертиф≥кац≥€ не т≥льки задовольн€Ї потребу внутр≥шнього ринку, але й використовуЇтьс€ дл€ продукц≥њ, що експортуЇтьс€, або перспективноњ дл€ експортую. ¬ таких випадках добров≥льна сертиф≥кац≥€ в рамках контракту куп≥вл≥ - продажу набуваЇ обов'€зковий характер.

—истеми добров≥льноњ сертиф≥кац≥њ створен≥ за ≥н≥ц≥ативою р≥зних асоц≥ац≥й, союз≥в, акц≥онерних товариств та ≥нших юридичних ос≥б, €ким законом не заборонено займатис€ ц≥Їю д≥€льн≥стю.

 

—ертиф≥кац≥йна д≥€льн≥сть на зал≥зничному транспорт≥

 

—ертиф≥кац≥йна д≥€льн≥сть на зал≥зничному транспорт≥ ”крањни - це д≥њ орган≥в ≥з сертиф≥кац≥њ, спр€мован≥ на п≥дтвердженн€ того, що продукц≥€, послуги та процеси на зал≥зничному транспорт≥ в≥дпов≥дають належному р≥вню безпеки та €кост≥ перевезень пасажир≥в ≥ вантаж≥в зал≥зничним транспортом.

«агальн≥ положенн€

 

—ертиф≥кац≥йна д≥€льн≥сть на зал≥зничному транспорт≥ ”крањни передбачаЇ експертизу та п≥дтвердженн€ третьою стороною (органом ≥з сертиф≥кац≥њ) характеристик та властивостей продукц≥њ, послуг та процес≥в на зал≥зничному транспорт≥ ”крањни та м≥стить у соб≥ так≥ взаЇмопов'€зан≥ види д≥€льност≥:

- сертиф≥кац≥ю продукц≥њ, процес≥в та послуг на зал≥зничному транспорт≥ ”крањни;

- атестац≥ю виробництв на п≥дприЇмствах, €к≥ випускають продукц≥ю, надають послуги або зд≥йснюють технолог≥чн≥ процеси на зал≥зничному транспорт≥ ”крањни.

ћетою проведенн€ сертиф≥кац≥йноњ д≥€льност≥ на зал≥зничному транспорт≥ ”крањни Ї:

- забезпеченн€ умов дл€ захисту житт€ та здоров'€ людини п≥д час зд≥йсненн€ перевезень зал≥зничним транспортом;

- п≥двищенн€ потенц≥йноњ безпеки продукц≥њ, послуг та процес≥в на зал≥зничному транспорт≥;

- забезпеченн€ умов захисту навколишнього природного середовища в≥д шк≥дливих вплив≥в унасл≥док використанн€ продукц≥њ, що постачаЇтьс€ зал≥зничному транспорту, наданн€ послуг при зд≥йсненн≥ процес≥в на зал≥зничному транспорт≥ ”крањни;

- п≥дтвердженн€ гарантованого р≥вн€ €кост≥ та конкурентоспроможност≥ продукц≥њ, послуг та процес≥в €к на внутр≥шньому, так ≥ на зовн≥шньому ринках;

- задоволенн€ потреб кл≥Їнт≥в зал≥зничного транспорту, захист њх прав та ≥нтерес≥в п≥д час отриманн€ ними певного виду послуг;

- п≥дтвердженн€ можливост≥ проводити п≥дприЇмницьку д≥€льн≥сть суб'Їктами п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, €к≥ випускають продукц≥ю, надають послуги або зд≥йснюють процеси, пов'€зан≥ з перевезенн€м пасажир≥в ≥ вантаж≥в зал≥зничним транспортом, обслуговуванн€м ≥ ремонтом транспортних засоб≥в на зал≥зничному транспорт≥.

«агальне кер≥вництво сертиф≥кац≥йною д≥€льн≥стю на зал≥зничному транспорт≥ ”крањни, орган≥зац≥€ та координац≥€ роб≥т ≥з сертиф≥кац≥њ зд≥йснюютьс€ ƒержстандартом та ћ≥н≥стерством ≥нфраструктури ”крањни.

—ертиф≥кац≥€ продукц≥њ, послуг та процес≥в на зал≥зничному транспорт≥ ”крањни проводитьс€ виключно органами ≥з сертиф≥кац≥њ продукц≥њ, €к≥ створен≥ сп≥льним наказом ћ≥н≥стерства ≥нфраструктури та ƒержстандарту ”крањни та акредитован≥ в —истем≥ ”кр—≈ѕ–ќ, а саме:

- ƒн≥пропетровським органом ≥з сертиф≥кац≥њ зал≥зничного транспорту (ƒќ—«“);

- ’арк≥вським органом ≥з сертиф≥кац≥њ зал≥зничного транспорту (’арќ—«“);

- ’арк≥вським органом ≥з сертиф≥кац≥њ автоматизованих та автоматичних систем управл≥нн€ та умов процесу перевезень на зал≥зничному транспорт≥ (ј—” ”ѕѕ «“).

ѕерел≥к продукц≥њ, послуг та процес≥в, що п≥дл€гають обов'€зков≥й сертиф≥кац≥њ на зал≥зничному транспорт≥ ”крањни, узгоджуЇтьс€ з ћ≥н≥стерством транспорту ”крањни та затверджуЇтьс€ ƒержстандартом ”крањни.

—труктура д≥€льност≥

 

ќрган≥зац≥йну структуру сертиф≥кац≥йноњ д≥€льност≥ на зал≥зничному транспорт≥ утворюють:

- ƒержстандарт ”крањни;

- ћ≥н≥стерство транспорту ”крањни;

- органи ≥з сертиф≥кац≥њ;

- випробувальн≥ лаборатор≥њ (центри);

- науково-методичний та ≥нформац≥йний центр;

- територ≥альн≥ центри стандартизац≥њ, метролог≥њ та сертиф≥кац≥њ ƒержстандарту ”крањни;

- ”крањнський навчально-науковий центр ≥з стандартизац≥њ, метролог≥њ та €кост≥ продукц≥њ.

—труктурна схема сертиф≥кац≥йноњ д≥€льност≥ на зал≥зничному транспорт≥ ”крањни наведена в додатку до цього ѕоложенн€.

ƒержстандарт ”крањни виконуЇ так≥ основн≥ функц≥њ:

- встановлюЇ правов≥ та економ≥чн≥ основи проведенн€ сертиф≥кац≥йноњ д≥€льност≥;

- встановлюЇ основн≥ принципи, правила та структуру сертиф≥кац≥йноњ д≥€льност≥, а також знак в≥дпов≥дност≥ та правила його застосуванн€;

- взаЇмод≥Ї з нац≥ональними органами ≥з сертиф≥кац≥њ ≥нших держав та м≥жнародними орган≥зац≥€ми, що зд≥йснюють д≥€льн≥сть ≥з сертиф≥кац≥њ;

- орган≥зовуЇ розробку та вдосконаленн€ орган≥зац≥йно-методичних документ≥в ≥з сертиф≥кац≥њ;

- приймаЇ р≥шенн€ щодо приЇднанн€ до м≥жнародних систем та угод ≥з сертиф≥кац≥њ;

- акредитуЇ органи ≥з сертиф≥кац≥њ та випробувальн≥ лаборатор≥њ (центри), атестуЇ аудитор≥в, зд≥йснюЇ ≥нспекц≥йний контроль за д≥€льн≥стю цих орган≥в та ос≥б;

- веде –еЇстр —истеми сертиф≥кац≥њ ”кр—≈ѕ–ќ;

- розгл€даЇ апел€ц≥њ;

- орган≥зовуЇ ≥нформац≥йне забезпеченн€ сертиф≥кац≥йноњ д≥€льност≥.

ћ≥н≥стерство ≥нфраструктури ”крањни виконуЇ так≥ основн≥ функц≥њ:

- орган≥зовуЇ, веде та координуЇ роботи щодо сертиф≥кац≥йноњ д≥€льност≥ на зал≥зничному транспорт≥;

- орган≥зовуЇ розробку та вдосконаленн€ галузевих орган≥зац≥йно-методичних документ≥в ≥з сертиф≥кац≥њ;

- формуЇ та узгоджуЇ перел≥к продукц≥њ, послуг та процес≥в на зал≥зничному транспорт≥, що п≥дл€гають обов'€зков≥й сертиф≥кац≥њ;

- орган≥зовуЇ галузеве ≥нформац≥йне забезпеченн€ сертиф≥кац≥йноњ д≥€льност≥ на зал≥зничному транспорт≥ ”крањни.

ќсновн≥ напр€мки роботи орган≥в ≥з сертиф≥кац≥њ продукц≥њ, послуг та процес≥в на зал≥зничному транспорт≥ ”крањни.

ƒн≥пропетровський орган ≥з сертиф≥кац≥њ зал≥зничного транспорту (адреса: 320700, м. ƒн≥пропетровськ, вул.јкад.Ћазар€на, 2).

—ертиф≥кац≥€:

- електровоз≥в та њх обладнанн€, комплектуючих, запчастин;

- немоторного рухомого складу електропоњзд≥в та њх обладнанн€, комплектуючих, запчастин;

- вагон≥в пасажирських та вантажних, њх обладнанн€, комплектуючих, запчастин;

- спец≥ал≥зованого рухомого складу та його обладнанн€, комплектуючих, запчастин;

- контейнер≥в зал≥зниць та њх обладнанн€, комплектуючих, запчастин;

- елемент≥в зал≥зничноњ кол≥њ та енергопостачанн€ зал≥зниць.

’арк≥вський орган ≥з сертиф≥кац≥њ зал≥зничного транспорту (адреса: 310050, м. ’арк≥в, майдан ‘ейЇрбаха, 7).

—ертиф≥кац≥€:

- тепловоз≥в маг≥стральних;

- тепловоз≥в маневрових, промислових (вив≥зних);

- тепловоз≥в вузькоњ кол≥њ;

- дизель-поњзд≥в, електропоњзд≥в;

- автодрезин, автомотрис, мотодрезин та причеп≥в до них;

- автомотрис та мотодрезин вузькоњ кол≥њ;

- обладнанн€ гальмового рухомого складу зал≥зниць та метропол≥тену, пристроњв керуванн€, виконавчих, пов≥тро-забезпеченн€, арматури;

- вузл≥в, елемент≥в та матер≥ал≥в рухомого складу та кол≥њ, споруд зал≥зниць та метропол≥тену: секц≥й рухомого складу, кузов≥в, возик≥в, охолоджувальних пристроњв, редуктор≥в, муфт, валопровод≥в, кол≥сних осей та центр≥в, вентил€тор≥в, пружин, теплообм≥нник≥в, пов≥тр€них ф≥льтр≥в, електрообладнанн€, протипожежних систем, змащувань;

- обладнанн€, пристроњв та ≥нструмент≥в дл€ ремонту рухомого складу, кол≥њ ≥ споруд зал≥зниць та метропол≥тену.

ќрган ≥з сертиф≥кац≥њ ј—” ”ѕѕ «“ (адреса: 310050, м. ’арк≥в, майдан ‘ейЇрбаха, 7).

—ертиф≥кац≥€:

- автоматизованих систем управл≥нн€ дл€ зал≥зничного транспорту та метропол≥тену, њх складових частин, комплектуючих та запчастин;

- автоматичних систем управл≥нн€ дл€ зал≥зничного транспорту та метропол≥тену, њх складових частин, комплектуючих та запчастин;

- умов процесу перевезень на зал≥зничному транспорт≥;

- послуг дл€ потреб зал≥зничного транспорту.

ќрган ≥з сертиф≥кац≥њ Ђƒортранстелекомї (адреса: 310050, м. ’арк≥в, майдан ‘ейЇрбаха, 7).

—ертиф≥кац≥€:

- телекомун≥кац≥йних мереж дл€ зал≥зничного транспорту та њхн≥х складових частин;

- мереж рад≥озв'€зку дл€ зал≥зничного транспорту та њхн≥х складових частин.

¬имоги до орган≥в ≥з сертиф≥кац≥њ продукц≥њ, послуг та процес≥в на зал≥зничному транспорт≥ ”крањни та пор€док њх акредитац≥њ встановлен≥ в ƒ—“” 3411.

¬ипробувальн≥ лаборатор≥њ (центри) на зал≥зничному транспорт≥ виконують так≥ основн≥ функц≥њ:

- провод€ть випробуванн€ зразк≥в продукц≥њ;

- беруть участь на пропозиц≥ю органу ≥з сертиф≥кац≥њ в проведенн≥ техн≥чного нагл€ду за сертиф≥кованою продукц≥Їю, послугами та процесами на зал≥зничному транспорт≥;

- беруть участь на пропозиц≥ю органу ≥з сертиф≥кац≥њ в атестац≥њ виробництв продукц≥њ, послуг та процес≥в, що сертиф≥куютьс€.

¬имоги до випробувальних лаборатор≥й (центр≥в) та пор€док њх акредитац≥њ встановлен≥ в ƒ—“” 3412.

Ќауково-методичний та ≥нформац≥йний центр (”крањнський науково-досл≥дний ≥нститут стандартизац≥њ, сертиф≥кац≥њ та ≥нформатики ƒержстандарту ”крањни) в≥дпов≥дно до ƒ—“” 3412 виконуЇ так≥ основн≥ функц≥њ:

- зд≥йснюЇ розробку та вдосконаленн€ орган≥зац≥йно-методичних

документ≥в з сертиф≥кац≥њ;

- готуЇ та подаЇ до ƒержстандарту ”крањни пропозиц≥њ та проекти законодавчих акт≥в у галуз≥ сертиф≥кац≥њ;

- проводить анал≥з можливостей п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й ћ≥н≥стерства транспорту ”крањни щодо акредитац≥њ њх органами ≥з сертиф≥кац≥њ, а також п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й ћ≥н≥стерства транспорту ”крањни та ≥нших м≥н≥стерств - щодо виконанн€ функц≥й випробувальних лаборатор≥й (центр≥в);

- зд≥йснюЇ ≥нформац≥йне забезпеченн€ та надаЇ ≥нформац≥йн≥ послуги в галуз≥ сертиф≥кац≥њ.

“еритор≥альн≥ центри стандартизац≥њ, метролог≥њ та сертиф≥кац≥њ ƒержстандарту ”крањни виконують так≥ функц≥њ:

- провод€ть на пропозиц≥ю органу ≥з сертиф≥кац≥њ техн≥чний нагл€д за сертиф≥кованою продукц≥Їю, послугами та процесами;

- надають ≥нформац≥ю в сфер≥ сертиф≥кац≥њ ≥ акредитац≥њ;

- надають на догов≥рн≥й основ≥ методичну допомогу п≥дприЇмствам у п≥дготовц≥ до акредитац≥њ њх випробувальних лаборатор≥й, сертиф≥кац≥њ продукц≥њ, послуг ≥ процес≥в та атестац≥њ виробництв.

”крањнський навчально-науковий центр ≥з стандартизац≥њ, метролог≥њ та €кост≥ продукц≥њ проводить навчанн€ ≥з п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ фах≥вц≥в у галуз≥ сертиф≥кац≥њ, зд≥йснюЇ п≥дготовку аудитор≥в.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 621 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

673 - | 731 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.032 с.