Аксонометрична схема системи холодного водопостачання будинку
Лекции.Орг

Поиск:


Аксонометрична схема системи холодного водопостачання будинку
 

Ділянка Довжина, м Кількість
Мешканців, чол. Приладів, шт.
0-1 5.1
1-2 2,7
2-3 5,3
3-4 2,2
4-5 5,1
5-6 2,9
6-7 2,9
7-8 2,9
8-9 2,9
9-10 1,8
10-11 1,8

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Арк
 
Санітарно – технічне обладнання будинку
Визначення витрат води на кожній ділянці розрахункового напряму системи холодного водопостачання проведено з застосуванням програми:

http://raschetwk.blogspot.com/p/25-642012.html

 

 

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Арк
 
Санітарно – технічне обладнання будинку
4.3. Гідравлічний розрахунок системи холодного водопостачання

Для визначення доцільності влаштування насосів підкачування в проекті проведена перевірка відповідності необхідного напору для будинку Hпотр гарантованому напору Нгарант в зовнішній водопровідній мережі.

Швидкість руху води в трубопроводах внутрішніх мереж відповідно до п. 11.6 ДБН для полімерних прийнято рівною 2,5 м/с.

Мінімальні діаметри труб, які приєднують до санітарного прийнято рівними діаметру патрубка приєднання цього приладу.

Вільний напір в санітарно-технічних приладів відповідно до рекомендацій ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 визначаємо за додатком 2 СНиП 2.04.01-85. Значення цього показника для мийки, унітазу, умивальника складає 2 м, а для ванни з душем – 3 м.

При розрахунку мереж питних, виробничих і протипожежних водопроводів забезпечено необхідний тиск води на приладах і пожежних кран-комплектах, які розташовані найвище і в найбільшому віддаленні від вводу.

Втрати тиску на ділянках трубопроводів систем холодного водопостачання hв, Па, визначено з урахуванням шорсткості матеріалу труб за формулою:

, м

де і – питомі втрати тиску на тертя при розрахунковій витраті, який визначається за таблицями гідравлічного розрахунку систем холодного водопостачання, Па/м; l – довжина розрахункової ділянки трубопроводу, м; k1 – коефіцієнт, який враховує втрати тиску в місцевих опорах.

Значення k1 відповідно до вимог п.11.7 ДБН у системах питних водопроводів житлових і громадських будинків складає 0,3.

ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВНУТРІШНЬОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ

Ділянка К-сть прилад. К-сть мешк. q, л/с Діаметр труби Швид. води Довжина ділянки Втрати води
1000і hв
0-1 0.86 1.716 5.1 144.1 0.955
1-2 0.56 2.240 2,7 323.9 1.137
2-3 0.42 1.600 5,3 176.0 1.213
3-4 0.35 1.600 2,2 176.0 0.503
4-5 0.27 1.710 5,1 286.1 1.897
5-6 0.25 1.710 2,9 286.1 1.079
6-7 0.23 1.710 2,9 286.1 1.079
7-8 0.20 1.710 2,9 286.1 1.079
8-9 0.19 1.749 2,9 418.9 1.579
9-10 0.19 1.749 1,8 418.9 0.98
10-11 0.19 1.794 1,8 418.9 0.98
  12.481

– втра

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Арк
 
Санітарно – технічне обладнання будинку
ти напору у внутрішній водопровідній мережі 12,481 м.

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 617 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.