Складання схеми підключення системи водопостачання будинку до зовнішньої мережі
Лекции.Орг

Поиск:


Складання схеми підключення системи водопостачання будинку до зовнішньої мережі
Види розрахункових витрат та їх визначення

Методика визначення

Для гідравлічного розрахунку водопроводів і визначення параметрів їх обладнання використано такі розрахункові витрати холодної і гарячої води:

a) середні (за рік) добові витрати води (загальна – , гарячої води - , холодної води - ) за розрахунковий час споживання води (Т, год), м3/добу;

б) максимальні добові витрати (загальна - , гарячої води - , холодної води - ), м3/добу;

в) максимальні години витрати (загальна - , гарячої води - , холодної води - ), м3/год;

г) мінімальні години витрати ( загальна - , гарячої води - , холодної води - ), м3/год;

д) максимальні секундні витрати води (загальна - , гарячої води - , холодної води - ), л/с.

Максимальні добові витрати води (загальна, гарячої води, холодної води, м3/добу) складають:

(1)

де – коефіцієнт максимальної добової нерівномірності, який приймається згідно з таблицею А.4 додатка А.

Розрахункові максимальні витрати за секунду та за годину визначено відповідно до таблиць А.5-А.9 додатка А з урахуванням вимог 5.2.

Середні за годину розрахункові витрати (загальна – , гарячої води - , холодної води - ) визначено, м3/год за виразами:

(2)

Середні за витрати води (загальна – , гарячої води - , холодної води - ) визначено, як сума середніх витрат води за добу рівними споживачами або санітарно-технічними приладами, які забезпечуються водою водопроводом у цілому або його окремими ділянками.

1.1.2.

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Арк
 
Санітарно – технічне обладнання будинку
Кількість мешканців в будинку:

№ з/п Тип квартири Кількість квартир, N Кількість мешканців, U
1-кімнатних
2-кімнатних
Разом

Кількість мешканців в помешканні U залежить від величини питомої площі житла прийнятої в населеному пункті на 1 мешканця та кількості кімнат в помешканні (n) і за норми F=13,7 м2/мешканця. Величину параметра U обчислено за виразом (Житлові будинки. Основні положення. ДБН В.2.2-15-2005, див п.2.22):

1.1.3. Види та кількість санітарних приладів в будинку:

№ з/п Типи квартири Кількість санітарних приладів в одній квартирі Загальна кількість санітарних приладів, Ns
1-кімнатних
2-кімнатних
Разом Ns=160

Примітки:

1. Розрахункові витрати питної води у водопроводах холодної води (загальна, холодної води) залежить від:

а) питомої розрахункової середньої витрати води, л/год, віднесеної до одного споживача або санітарно-технічного приладу;

б) кількість споживачів води U або від кількості санітарно-технічних приладів N (для водопроводу в цілому і для окремих ділянок розрахункової схеми мережі водопроводу);

в) кількість споживачів води U у житлових і багатоквартирних будівлях згідно з таблицями А.6-А.9 додатку А. При використанні таблиць А.6-А.9 розрахункові середні витрати води за добу прийнято відповідно до таблиці А.1 для житлових будинків з різними системами інженерного забезпечення з урахуванням кліматичного району будівництва.

2. Тип споживача води – житловий будинок з водопроводом і каналізацією, з централізованим гарячим водопостачанням та ванними L>1500 мм.

3. Тривалість споживання води впродовж доби – 24 год (ДБН табл. А2)

4. Розрахункові максимально секундні витрати води на будинок визначено за ДБН В.2.5-64:2012 та програмою сайту

http://raschetwk.blogspot.com/p/25-642012.html

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Арк
 
Санітарно – технічне обладнання будинку
Розрахунок витрат води згідно ДБН В.2.5-64:2012

№п/п Назва споживача Од.Вим. Кількість споживачів, U(за добу) Кількість приладів, N Час споживання води, год (зм.) Середня витрата води (за рік) на одного споживача, л/доба Коеф. нерівном. Kd Середня за годину витрати , л/год
QtotT QhT qtotT qhT
STOB-31/41 1 меш. 1,44 10,42 4,17

 

Максимальна добова витрата, м3/доба Максимальна за годину витрата, м3/год Максимальна за секунду витрата, л/с
Qtotmax Qhmax Qcmax стоків qtothr qhhr qchr стоків qtot qh qc стоків
36,0 14,4 21,6 36,0 2,96 1,97 1,86 2,96 1,36 0,96 0,86 1,36
                           

Розрахункові витрати води

Відповіднодо вимог п.9.15 ДБН В.2.5-64:2012у приміщенні сміттєзбірних камер будинку проектом передбачено установлення поливальних кранів (змішувальної арматури).

У будинку, обладнаному системою гарячого водопостачання до поливальних кранів (змішувальної арматури) передбачено підведення холодної і гарячої води.

Кількість поливальних кранів на внутрішній системі холодного водопостачання відповідно до п.9.15 ДБН В.2.5-64:2012 передбачено накожних м периметру будинку (pb) по одному поливальному крану, який розміщується в нішах зовнішніх стін.

Загальна кількість поливальних кранів (NK), якими обладнано систему водопостачання будинку складає:

З врахуванням витрат води на забезпечення роботи поливальних кранів максимальна добова витрата для всього будинку складає:

м3/доб

– максимальні добові витрати, м3/доб; – витрати води на полив прилеглої території; – загальна кількість мешканців будинку (100 мешканців); – витрати води на поливання зелених насаджень, газонів і квітів (л/доб) на 1 мешканця. (відповідно до ДБН т.А2); – 6 л/доб на 1 мешканця). – кількість поливальних кранів в будинку.

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Арк
 
Санітарно – технічне обладнання будинку

 

 

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Арк
 
Санітарно – технічне обладнання будинку
2. РОЗРАХЕНОК ВОДОМІРНОГО ВУЗЛА

Складання схеми підключення системи водопостачання будинку до зовнішньої мережі

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 364 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.