Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јнал≥з похибки вим≥рюванн€ рефракц≥њ очкових л≥нз за допомогою окул€рного д≥оптриметра
«г≥дно ймов≥рн≥сним законам складанн€ помилок, сумарна величина похибки вим≥рюванн€ задньоњ вершинноњ рефракц≥њ на окул€рному д≥оптриметр≥ визначитьс€ по формул≥:

, (2.32)

де - схемна похибка вим≥рюванн€, визначувана за формулою 1.16;

- похибка вим≥рюванн€, обумовлена помилками виготовленн€ ≥ юстуванн€ приладу.

ќск≥льки шкали рефракц≥й спостер≥гаютьс€ через оптичну систему, то саме первинн≥ помилки останньою ≥ впливають на сумарну похибку вим≥рюванн€. ѕохибки механ≥зму перем≥щенн€ марки кол≥матора ≥ шкали рефракц≥й не робл€ть впливу на похибку вим≥рюванн€, оск≥льки в≥н виконуЇ не вим≥рювальну, а несучу функц≥ю. ¬≥д цього механ≥зму потр≥бна лише плавн≥сть перем≥щенн€ ≥ достатн€ к≥нематична чутлив≥сть. ” д≥оптриметрах ≥з зовн≥шньою шкалою рефракц≥й, нанесеною на маховичку механ≥зму перем≥щенн€ марки кол≥матора, необх≥дно враховувати похибку останнього.

ќтже, основними первинними похибками при вим≥рюванн≥ величин задньоњ вершинноњ рефракц≥њ очкових л≥нз на окул€рному д≥оптриметр≥ типу ƒќ-3 Ї наступн≥:

1. похибка фокусноњ в≥дстан≥ об'Їктиву кол≥матора;

2. похибка встановленн€ очковоњ л≥нзи уздовж оптичноњ ос≥ д≥оптриметра;

3. похибка нанесенн€ под≥лок на шкал≥ задньоњ вершинноњ рефракц≥њ;

4. похибка зн€тт€ в≥дл≥ку по шкалах задньоњ вершинноњ рефракц≥њ;

5. паралакс м≥ж зображенн€ми шкал;

6. неузгодженн€ масштаб≥в шкал.

¬иведемо формули дл€ розрахунку в≥дпов≥дних часткових помилок.

  • „асткова помилка, обумовлена похибкою фокусноњ в≥дстан≥ об'Їктиву кол≥матора

¬ираз дл€ њњ розрахунку виводитьс€ шл€хом диференц≥юванн€ функц≥њ (1.7) по фокусн≥й в≥дстан≥ об'Їктиву кол≥матора з подальшою зам≥ною диференц≥ал≥в њх приростами:

. (2.33)

  • „асткова помилка, обумовлена похибкою установки очковоњ л≥нзи уздовж оптичноњ ос≥ д≥оптриметра

ѕродиференц≥ювавши функцию (1.5) по величин≥ , зам≥нивши диференц≥али њх приростами ≥ позначивши , отримаЇмо

.

ƒал≥ вважаючи, що , отримаЇмо остаточний вираз дл€ шуканоњ частковоњ помилки:

. (2.34)

Ј „асткова помилка, обумовлена похибкою нанесенн€ под≥лок на шкал≥ задньоњ вершинноњ рефракц≥њ.

ѕров≥вши диференц≥юванн€ функц≥њ 1.7, отримаЇмо

. (2.35)

Ј „асткова помилка, обумовлена похибкою зн€тт€ в≥дл≥ку по шкалах задньоњ вершинноњ рефракц≥њ

“ут можлив≥ дв≥ первинн≥ помилки Ц помилка через похибки поЇднанн€ двох л≥н≥й ≥ помилка при зн€тт≥ дробових доль.

–озгл€немо випадок, коли спостер≥гачев≥ здаЇтьс€, що зображенн€ штрих≥в двох шкал рефракц≥й сум≥щен≥ точно. ѕри цьому в≥н може допустити похибку вим≥рюванн€, обумовлену обмеженою чутлив≥стю ока до поЇднанн€ двох л≥н≥й. ¬еличина похибки поЇднанн€ двох л≥н≥й може дос€гати 1' за окул€ром приладу.

«ам≥нюючи в≥дл≥кову систему екв≥валентною лупою, можна легко визначити похибку , що викликаЇтьс€ при цьому, в установц≥ шкали рефракц≥й. ¬раховуючи, що в дан≥й схем≥ екв≥валентна фокусна в≥дстань в≥дл≥кового м≥кроскопа

,

отримаЇмо

.

ѕ≥дставл€ючи останн≥й вираз у формулу (2.35), отримаЇмо формулу дл€ розрахунку шуканоњ частковоњ похибки

. (2.36)

якщо у в≥дл≥ков≥й систем≥ , то

. (2.37)

Ј „асткова помилка, обумовлена паралаксом м≥ж зображенн€ми двох шкал рефракц≥й

¬изначимо часткову помилку, виход€чи з умови, що видимий зсув д≥лень двох шкал за окул€ром при зсув≥ з≥ниц≥ ока спостер≥гача перпендикул€рно оптичн≥й ос≥ в межах вих≥дноњ з≥ниц≥ системи не повинно перевищувати половини ширини зображенн€ штриха шкали рефракц≥й. Ќа€вн≥сть паралакса викличе часткову помилку у вим≥рюванн≥ рефракц≥й, величина €коњ визначаЇтьс€ аналог≥чно формул≥ (2.35), при цьому п≥д розум≥Їтьс€ поперечний паралакс в площин≥ д≥лень зображень двох шкал рефракц≥й в простор≥ предмет≥в окул€ра, в≥днесений до площини шкали рефракц≥й, а саме в≥н ≥ прийн€тий р≥вним половин≥ ширини штриха шкали рефракц≥й, тобто

, (2.38)

де - ширина штриха шкали рефракц≥й.

якщо видимий зсув штрих≥в двох шкал не повинно перевищувати не половину ширини зображенн€ штриха шкали рефракц≥й, а -ту частину, то останн€ формула матиме вигл€д

. (2.39)

ќск≥льки ширина д≥лень шкал розраховуЇтьс€ так, щоб њх кутова величина за окул€ром лежала в межах , то паралакс в кутов≥й м≥р≥ за окул€ром не повинен перевищувати

.

÷е дозвол€Ї визначити л≥н≥йний паралакс в зображенн≥ даних шкал в простор≥ предмет≥в окул€ра таким чином (рис. 2.15):

. (2.40)

–ис. 2.15. ƒо розрахунку л≥н≥йного паралакса

 

¬раховуючи що , то вийде

,

а при та прийн€тому допуску на паралакс ( Ц видимий зсув под≥лок шкал не перевищуЇ половини ширини шкали рефракц≥й) формула прийме прост≥й вигл€д

. (2.41)

ƒл€ розрахованого прикладу оптичноњ схеми окул€рного д≥оптриметра вийде

мм.

ѕ≥дставивши у формулу (2.39) величину з формули (2.40), отримаЇмо зв'€зок м≥ж л≥н≥йним паралаксом ≥ похибкою вим≥рюванн€ рефракц≥њ:

, (2.42)

де - л≥н≥йний паралакс м≥ж зображенн€ми двох шкал рефракц≥й в простор≥ предмет≥в окул€ра.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 389 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

737 - | 546 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.