Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒомашн€ контрольна робота з навчальноњ дисципл≥ни
Ђћ≤ –ќ≈ ќЌќћ≤ јї

 

 онтрольна робота розгл€даЇтьс€ €к форма п≥дсумкового контролю самост≥йноњ роботи студент≥в заочноњ форми навчанн€. ¬иконанн€ студентами контрольноњ роботи надаЇ њм можлив≥сть п≥дтвердити своЇ вм≥нн€ самост≥йно працювати з л≥тературою, анал≥зувати, робити самост≥йн≥ теоретичн≥ ≥ практичн≥ висновки. «а усп≥шного виконанн€ вс≥х вимог до контрольноњ роботи студенти отримують в≥дпов≥дну к≥льк≥сть бал≥в ≥ допускаютьс€ до п≥дсумкового контролю знань Ц екзамену.

ѕри виконанн≥ ≥ндив≥дуальних контрольних завдань з дисципл≥ни Дћ≥роеконом≥каФ студентам рекомендуЇтьс€ наступний

ѕќ–яƒќ  –ќЅќ“»:

1. ќзнайомтесь ≥з загальними положенн€ми, тематичним зм≥стом курсу та формою п≥дсумкового контролю.

2. «а рекомендованою л≥тературою та загальним зм≥стом курсу вивч≥ть в≥дпов≥дний матер≥ал.

3. ”важно ознайомтесь з вимогами по оформленню та виконанню контрольного завданн€.

4. ѕерегл€ньте умови контрольних задач ≥ зС€суйте, до €ких зм≥стових модул≥в ≥ тем дисципл≥ни вони в≥днос€тьс€.

5. ќзнайомтесь з розвТ€зками приклад≥в, поданих п≥д час лекц≥й, сем≥нарських зан€ть та у рекомендован≥й л≥тератур≥.

6. ѕерейд≥ть до в≥дпов≥дей на теоретичн≥ питанн€ та розвТ€зку задач за своњм вар≥антом.

7. ѕри виконанн≥ задач та вивченн≥ теоретичного матер≥алу обовС€зково записуйте запитанн€ та проблеми, €к≥ у ¬ас виникають, ≥ звертайтесь до викладача за по€сненн€ми у часи призначених консультац≥й

 онтрольна робота Ц завершальний етап самост≥йного вивченн€ ≥ опрацюванн€ матер≥алу з дисципл≥ни Дћ≥кроеконом≥каФ, €ка спри€Ї закр≥пленню засвоЇного теоретичного матер≥алу, формуванню у студента в≥дношенн€ до своЇњ спец≥альност≥.

¬»Ѕ≤– ≤Ќƒ»¬≤ƒ”јЋ№Ќќ√ќ ¬ј–≤јЌ“”.

1. Ќомер вар≥анту теоретичного питанн€ обираЇтьс€ за номером списку студента в журнал≥ групи.

2. Ќомер вар≥анту практичних завдань обираЇтьс€ таким чином: 1-й вар≥ант виконують студенти, €к≥ мають по списку номери 1,3,5,7 т.д.; а 2-й вар≥ант виконують студенти, €к≥ мають номер в списку 2, 4, 6, 8 т.д.

ѕ–ј¬»Ћј ¬» ќЌјЌЌя “ј ќ‘ќ–ћЋ≈ЌЌя «ј¬ƒјЌ№.

Ø  ожна самост≥йна домашн€ контрольна робота складаЇтьс€ ≥з 1-го теоретичного питанн€ та практичних завдань.

Ø ѕри виконанн≥ задач необх≥дно наводити використан≥ формули.

Ø ƒо кожноњ задач≥ мають бути сформульован≥ теоретично обірунтован≥ висновки. ¬исновки до кожноњ задач≥ мають бути виконан≥ письмово.

Ø –обота повинна м≥стити перел≥к використаноњ л≥тератури.

Ø «верн≥ть увагу на те, що теоретичне питанн€ повинно бути розкрите повн≥стю ≥ ірунтовно.

 ќЌ“–ќЋ№Ќ≤ «ј¬ƒјЌЌя

 

“еоретичн≥ питанн€

1. ћ≥кроеконом≥ка €к складова частина сучасноњ економ≥чноњ теор≥њ. ѕредмет та функц≥њ м≥кроеконом≥ки ќсновн≥ проблеми, €к≥ вивчаЇ м≥кроеконом≥ка. ћетодолог≥€ м≥кроеконом≥чного анал≥зу.

2. ѕопит та пропозиц≥€. «акони попиту та пропозиц≥њ ‘актори зм≥ни: економ≥чний, алгебрањчний, граф≥чний анал≥з.

3. –инковий механ≥зм збалансуванн€ попиту та пропозиц≥њ. ѕон€тт€ р≥вноваги. ѕон€тт€ надлишку, деф≥циту. ѕон€тт€ про надлишок споживача та виробника.

4.  онцепц≥€ еластичност≥. ¬иди еластичност≥. ѕон€тт€ еластичност≥ попиту. ≈ластичн≥сть попиту за власною ц≥ною блага та способи њњ обчисленн€. ¬плив ц≥новоњ еластичност≥ попиту на загальний доход виробника.

5.  орисн≥сть споживача в економ≥чн≥й теор≥њ. —уверен≥тет споживача. √≥потеза рац≥ональноњ повед≥нки споживача.

6.  ардинал≥стський (к≥льк≥сний) п≥дх≥д до анал≥зу повед≥нки споживача, корисност≥ ≥ попиту. ѕон€тт€ сукупноњ (загальноњ) та граничноњ корисност≥. —утн≥сть закону спадноњ граничноњ корисност≥ економ≥чного блага (≤ закон √оссена).

7. ќрдинал≥стська (пор€дкова) теор≥€ повед≥нки споживача.  рив≥ байдужост≥ (≥ндиферентност≥), карта кривих байдужост≥ та њх властивост≥. √ранична норма зам≥щенн€.

8. Ѕюджетн≥ обмеженн€ ≥ можливост≥ споживача. –≥вновага споживача: економ≥чна, алгебрањчна та граф≥чна ≥нтерпретац≥€. ¬иб≥р оптимального споживанн€.

9. «м≥на споживанн€ при зм≥н≥ доходу.  рива "дох≥д-споживанн€". ‘ункц≥€ попиту в≥д доходу: крива ≈нгел€.

10. –еакц≥€ споживача на зм≥ну ц≥н товар≥в.  рива "ц≥на-споживанн€". ¬иведенн€ кривоњ ≥ндив≥дуального попиту.

11. ≈фект зам≥ни та ефект доходу. ¬заЇмод≥€ ефект≥в зам≥ни та доходу. Ѕлага √≥ффена.

12. ¬иробнича функц≥€ з двома зм≥нними факторами. ѕон€тт€ ≥зокванти, карта ≥зоквант та њх властивост≥. √ранична норма техн≥чного зам≥щенн€.

13. ’арактер зм≥ни виробничоњ функц≥њ з одним зм≥нним фактором. —укупний, середн≥й та граничний продукт у короткостроковому пер≥од≥: означенн€, граф≥чний анал≥з взаЇмного розм≥щенн€ кривих. «акон спадноњ продуктивност≥ фактор≥в виробництва.

14. –озширенн€ виробництва та ефект масштабу у довгостроковому пер≥од≥. ѕост≥йна, спадна та зростаюча в≥ддача в≥д масштабу.

15. ¬итрати виробництва у короткостроковому пер≥од≥. ѕост≥йн≥ та зм≥нн≥ витрати. ѕон€тт€ сукупних, середн≥х та граничних витрат

16. ќптимальна комб≥нац≥€ фактор≥в виробництва. ѕон€тт€ ≥зокости. Ћ≥н≥€ експанс≥њ ф≥рми.

17. –≥вновага виробника: граф≥чна, алгебрањчна та економ≥чна ≥нтерпретац≥њ.

18. —ередн≥ та граничн≥ витрати ф≥рми у довгостроковому пер≥од≥. ¬заЇмозвТ€зок витрат у короткостроковому та довгостроковому пер≥одах.

19. ќзнаки та умови ринку досконалоњ конкуренц≥њ. ќсобливост≥ кривоњ попиту на продукц≥ю конкурентноњ ф≥рми.  рива ринкового попиту в умовах досконалоњ конкуренц≥њ.

20.  онкурентна стратег≥€ ф≥рми у короткостроковому пер≥од≥. ”мови максим≥зац≥њ прибутку: сукупний та граничний анал≥з.

21. ƒосл≥дженн€ умов прибутковост≥ та збитковост≥ ф≥рми в умовах динам≥чност≥ ринковоњ конТюнктури.  ороткострокова р≥вновага ф≥рми ≥ галуз≥ в умовах досконалоњ конкуренц≥њ.

22.  онкурентна стратег≥€ ф≥рми у довгостроковому пер≥од≥. ”мови довгостроковоњ р≥вноваги. ѕарадокс прибутку.

23. ћодель чистоњ монопол≥њ та њњ характеристика. ѕричини виникненн€ та ≥снуванн€ монопол≥й в економ≥чн≥й систем≥. –≥зновиди монопол≥й. ѕоказники вим≥ру монопольноњ влади.

24. ÷≥ноутворенн€ на монопольному ринку. ¬изначенн€ монопол≥стом ц≥ни та обс€гу виробництва: граф≥чний та алгебрањчний анал≥з.

25. ќзнаки та умови функц≥онуванн€ ринку монопол≥стичноњ конкуренц≥њ. ”мови вступу до галуз≥. —утн≥сть, види та передумови розвитку нец≥новоњ конкуренц≥њ.

26. ѕор≥вн€льний анал≥з з ринком досконалоњ конкуренц≥њ та монопольним ринком.

27. ќл≥гопол≥€, њњ сутн≥сть та основн≥ ознаки. —тратег≥чна повед≥нка ф≥рм на ол≥гопол≥стичному ринку. ћодель ц≥ноутворенн€ ламаноњ кривоњ попиту.

28. ≈фективн≥сть розм≥щенн€ ресурс≥в. ≈фективн≥сть у виробництв≥, обм≥н≥ та споживанн≥. ћодель загальноњ економ≥чноњ р≥вноваги ¬альраса.

29. «агальна р≥вновага: анал≥з затрат та результат≥в.  онфл≥кт м≥ж економ≥чною ефективн≥стю та соц≥альною справедлив≥стю.

30. ѕон€тт€ сусп≥льних благ. ¬изначальн≥ особливост≥ товар≥в ≥ндив≥дуального споживанн€ (приватних благ) та сусп≥льних благ. ѕопит на сусп≥льн≥ блага та ефективний њх обс€г.

ѕ–ј “»„Ќј –ќЅќ“ј

¬ар≥ант 1

«адача 1.

¬изначте, €ку граничну корисн≥сть матиме останн≥й придбаний рац≥ональним споживачем к≥лограм груш, €кщо на груш≥ та €блука в≥н витрачаЇ 28 грн, а ц≥ни на груш≥ та €блука дор≥внюють: груш≥ Ц 5 грн/кг; €блука Ц 6 грн/кг. ќц≥нка споживачем загальноњ корисност≥ в≥д споживанн€ цих товар≥в наведена в таблиц≥:

 ≥льк≥сть, кг «агальна корисн≥сть, бал≥в
√руш≥ яблука
     
     
     
     
     

 

Ø ѕобудуйте граф≥к загальноњ корисност≥ груш ≥ €блук;

Ø –озкрийте сутн≥сть пон€тт€: Ђгранична корисн≥стьї, Ђзагальна корисн≥стьї.

«адача 2.

 

” таблиц≥ наведено дан≥ попиту й пропозиц≥њ. «найд≥ть р≥вноважну ц≥ну ≥ р≥вноважний обс€г арифметичним та граф≥чним способом

ѕопит ѕропозиц≥€
–, грн.. Q, шт.. –, грн.. Q, шт..
       
       
       

Ø ѕо€сн≥ть причини €вища надлишку та €вища деф≥циту та розкрийте шл€хи встановленн€ ринковоњ р≥вноваги.

Ø «найд≥ть еластичн≥сть попиту на товар при зм≥н≥ ц≥ни з 11 до 12 грн. «роб≥ть висновки

 

«адача 3.

«а даними таблиць 2.1. та 2.2 знайд≥ть вс≥ можлив≥ види еластичност≥, зроб≥ть висновки щодо тип≥в благ

“аблиц€ 2.1

 

Ќазва товару P0,грн Q0,од. P1,грн Q1,од.
    Ќе зм≥нюЇтьс€  
       

“аблиц€ 2.2

I0, у.о. Q0, од I1, у.о. Q1, од
       

 

 

«адача 4.

ѕост≥йн≥ витрати ф≥рми складають 20 гр. од., зм≥нн≥ наведено в таблиц≥. ¬изначити загальн≥, середн≥ (пост≥йн≥, зм≥нн≥, загальн≥) й граничн≥ витрати

“аблиц€

ќбс€г виробництва (одиниць товару)              
«м≥нн≥ витрати (грош.од.)              

«анес≥ть дан≥ до таблиц≥

«адача 5.

¬и збираЇтес€ в≥дкрити мале п≥дприЇмство за наступних умов:

 

1 придбанн€ устаткуванн€ об≥йдетьс€ вам у 50 тис. грн. власних кошт≥в,

2 при альтернативному њх використанн≥ ви могли б щор≥чно отримувати 5 тис. грн. доходу,

3 устаткуванн€ розраховано на 10 рок≥в роботи,

4 м≥с€чний фонд оплати прац≥ роб≥тник≥в становитиме 2 тис. грн.,

5 оренда виробничого прим≥щенн€ Ц 6 тис. грн. за р≥к,

6 на сировину, матер≥али та електроенерг≥ю витрачатиметьс€ 14 тис. грн. ўор≥чно,

7 р≥чний дох≥д п≥дприЇмства п≥сл€ сплати податк≥в становитиме 70 тис. грн.

8 на ≥ншому п≥дприЇмств≥ вам пропонують посаду менед≠жера з р≥чною оплатою 7,2 тис. грн.

ќбчисл≥ть розм≥ри бухгалтерського та економ≥чного прибутку п≥дприЇмства.

 

¬ар≥ант 2

«адача 1

јнал≥з попиту та пропозиц≥њ на ринку послуг по розм≥щенню дозволив сформувати наступну таблицю залежност≥ обс€г≥в замовлень та пропозиц≥њ л≥жко-м≥сць приватними готел€ми крањни. Ќадал≥ припускаЇмо, що зм≥н у державному сектор≥ не в≥дбуваЇтьс€.

“аблиц€ попиту та пропозиц≥њ л≥жко-м≥сць в приватному сектор≥ послуг по розм≥щенню

–, грн.. Q попиту, тис. од. Q пропозиц≥њ,тис. од.
     
     
     
     

«авданн€:

Ø Ќазв≥ть основн≥ фактори впливу на ринков≥ попит та пропозиц≥ю;

Ø √раф≥чно знайд≥ть точку ринковоњ р≥вноваги, проанал≥зуйте отриманий результат;

Ø «найд≥ть еластичн≥сть попиту на послуги по розм≥щенню в приватному сектор≥ при зм≥н≥ ц≥ни з 180 до 200 грн. «роб≥ть висновки.

«адача 2.

 

ѕрипустимо, що вам необх≥дно зробити виб≥р м≥ж товарами ј та ¬, гранична корисн≥сть €ких наведена в таблиц≥. —к≥льки одиниць кожного товару ви маЇте придбати, щоб максим≥зувати корисн≥сть, €кщо дох≥д становить 9 гр. од., а ц≥ни товар≥в: ј = 2 гр.од., товару ¬=1 гр.од.

“аблиц€

ќдиниць товару ј            
ћU(ют≥л≥в)            
ќдиниць товару ¬            
MU (ют≥л≥в)            

«аписати розрахунки у таблицю

 

«адача 3.

«а даними таблиць 2.1. та 2.2 знайд≥ть вс≥ можлив≥ види еластичност≥, зроб≥ть висновки щодо тип≥в благ

 

“аблиц€ 2.1

 

Ќазва товару P0,грн Q0,од. P1,грн Q1,од.
    Ќе зм≥нюЇтьс€  
       

“аблиц€ 2.2

I0, у.о. Q0, од I1, у.о. Q1, од
       

 

 

«адача 4.

‘≥рма працюЇ в короткостроковому пер≥од≥.

ѕост≥йн≥ витрати п≥дприЇмства становл€ть 60 тис. грн., величини зм≥нних витрат наведено в таблиц≥.

¬икористовуючи дан≥ виконайте наступн≥ завданн€:

1) розрахувати пост≥йн≥ (TFC), загальн≥ зм≥нн≥ (TVC), середн≥ валов≥ (AC), середн≥ пост≥йн≥ (AFC), середн≥ зм≥нн≥ (AVC), граничн≥ (ћ—) витрати;

2) зобразити параметри розрахованих значень витрат у табличн≥й ≥ граф≥чн≥й формах;

3) розрахувати, €кий прибуток отримаЇ ф≥рма, €кщо q = 10, a P = ћC.

“аблиц€

ќбс€г виробництва, Q, од.. «м≥нн≥ витрати, VC, тис. грн..
   

«адача 5.

ѕрипустимо, що ф≥рма функц≥онуЇ на ринку досконалоњ конкуренц≥њ. Ќаступна ≥нформац≥€ в≥дображаЇ положенн€ ф≥рми: граничн≥ витрати=100-10 Q —к≥льки товару ≥ за €кою ц≥ною буде вироблено, €кщо р = 10 Q - 100.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 356 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

488 - | 494 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.025 с.