Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 ерме тартылу техникасы және оқыту әд≥стемес≥
Ўынықсаң Ц шымыр боласыңї демекш≥, сымбатты денен≥ барлығымыз да қалаймыз. ≈ндеше дене сымбатыңыз бен бұлшықеттер≥ң≥зд≥ шынықтыру үш≥н спорт кешен≥не бармай-ақ, үйде жаттығу жасауға болады. Әдем≥ шыныққан дене Ц адам тән≥н≥ң сымбаты. ќсындай сымбатты дене қалыптастырудың б≥р жолы Ц белтем≥рге (турникке) тартылу. ≈ң бастысы Ц ер≥нбеу керек, және алға қойған мақсатқа сен≥мд≥ қадам жасауға бел буған дұрыс.

Ѕелтем≥рге (турникке) тартылу Ц физикалық жаттығудың қарапайым және айрықша түр≥. Ѕұл адам қолын, көк≥рек және арқа бұлшықеттер≥н шынықтырады. яғни, адам денес≥н≥ң жоғарғы бөл≥г≥н физикалық шынықтыру үш≥н бұл таптырмас жаттығу. јл осы белтем≥рге тартылу алдында нен≥ б≥лу керек? ≈гер с≥з белтем≥рге (турникке) тартылу жаттығуын алғаш жасап бастамақ болсаңыз төмендег≥ ережелерд≥ есте сақтағаныңыз жөн.

 

1. ≈ң б≥р≥нш≥ Ц тартылу алдында денең≥з бен қолыңызды жаттығуға дайындау керек. Қашан қолыңыз өз қуатын жоғалтқанша, күндел≥кт≥ белтем≥рге асылып тұру керек. “артылуға дайын екен≥ң≥зд≥ сез≥нгенде барып, жаттығуды бастауға болады. ƒұрыс жаттығу Ц белтем≥рдег≥ қол ара қашықтығын дұрыс ұстаудан басталады.

2. Қол ара қашықтығын ек≥ иықтың ара-қашықтығымен тең ұстау керек. јлғашқы жаттығуды а€қты айқастыра, т≥зен≥ сәл бүг≥п тартылудан бастау керек. »ық бос, арқа түзу болуы ти≥с. »ег≥ң белтем≥р белдеу≥не жеткенде өз денеңд≥ төмен б≥рқалыпты түс≥ру керек.

 

 

 

 

≈ң б≥р≥нш≥ осы ережелерд≥ есте тұтып белтем≥рге тартылсаңыз, одан әр≥ тәж≥рибең≥зд≥ң шыңдалуына жол ашады. Қол бұлшықеттер≥ң≥з шынығып, шымыр қалпына ене түскеннен кей≥н өзге жаттығуларға ден қо€ бастауға болады. ћәселен, қолдың ара қашықтығын өзгерт≥п тартылған дұрыс.

јлғашқы жаттығуларды қол мен арқа бұлшықеттер≥н≥ң қозғалысына арнаған жөн. ј€қты алға соза б≥рқалыпты жоғары тартылып, кейде басты белтем≥рден асыра, кейде желкен≥ белтем≥рге тиг≥зе тартыну керек. Қол арақашықтығының қаншалықты кең сақталуы арқа бұлшықеттер≥н≥ң қызмет≥не пайдалы.

 

Ѕелтем≥рге тартылу кез≥нде тағы б≥р жағдайды естен шығаруға болмайды. ќл Ц тартылған сәтте дем алу ережес≥. —онымен қатар, аптасына немесе күн≥не неше реттен тартылу керек екен≥н ойда сақтаған абзал.

∆аттығу кез≥нде белтем≥рге дұрыс тартылудың алғышарты демд≥ дұрыс алудан басталады. ∆оғары тартылып бар күш≥ң≥зд≥ сала көтер≥лгенде тыныс алмай, қайта төмен түскенде жай терең тыныс алу қажет.

Ѕелтем≥рде күн ара өтк≥з≥п жаттығу жасаған дұрыс. Әр тартылғанда 10-15 реттен 3 айналым жасау пайдалы. ≈ң б≥р≥нш≥ көб≥рек тартылып, соңынан аздап төмендеп отырған жөн. Өз≥ң≥зд≥ң қауқарыңызды бағамдай келе, белтем≥рге тартылу санын арттырып отырғаныңыз дұрыс.

Ѕелтем≥рге тартылу Ц сымбатыңыздың нағыз сыншысы бола алады. јл с≥з неше рет тартыла аласыз?

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2776 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

513 - | 524 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.