Перша світова війна 1914-1918 рр.
Лекции.Орг

Поиск:


Перша світова війна 1914-1918 рр.
ТЕСТИ

З навчальної дисципліни

Всесвітня історія

 

Для студентів спеціальності

ЛС, МПС , СС, Ф

Укладач: Суздаль М. М.

 

Кривий Ріг
2013

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Пропонована збірка тестів укладена згідно програми з всесвітньої історії, що призначається для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти та відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Головним завданням вивчення предмета є надання майбутнім фахівцям системи історичних знань, умінь та навичок, здатність до творчого мислення, судження, усвідомлення загальнолюдських цінностей у світлі історичних подій.

Тестові завдання дають змогу визначити рівень засвоєння студентами основного матеріалу. Вони охоплюють теми як з аудиторної так і з самостійної роботи. Завдання збірника покликані розвивати увагу, пам'ять, мислення студента. Успішне рішення студентами пропонованих завдань є частиною загальної підготовки студента із дисципліни, що покликана навчити студента рухатись у просторі ідей, фактів, понять, допомогти виробити цілісний погляд на світ, формувати повноцінного громадянина в умовах розбудови незалежної України, формувати функціональні, мотиваційні та соціальні компетентності, виходячи з понять Батьківщина, самовираження, права і свободи людини, держава, громадянин, людина, сім’я тощо.

 

Перша світова війна 1914-1918 рр.

?Вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда відбулось...

–28 липня 1914 р.

–1 серпня 1915 р.

–28 червня 1914 р.

–28 липня 1915 р.

–23 липня 1914 р.

?Найважливішою військовою операцією 1914 р. стала

–Галицька битва

–Східно-Пруська операція

–битва на річці Марна

–взяття фортеці Льєж

–Сарикамишська операція

?Верденська битва відбувалась:

–лютий-грудень 1916 р.

–літо 1916 р.

–лютий-червень 1915 р.

–липень-листопад 1915 р.

–липень-листопад 1916 р

?Скільки держав взяло участь у Першій світовій війні?

–18

–38

–64

–42

–62

?Який з нижче названих фронтів І світової війни був основним:

–Близькосхідний

–Західний

–Східний

–Балканський

–Італійський

?Генеральний план ведення війни Німеччиною був розроблений:

–Шліфеном

–Ейзенхауером

–Гінденбургом

–Ренненкампфом

–Зінгером

?Людські жертви в роки І світової війни приблизно складають:

–10 млн. вбитих і 20 млн. поранених

–20 млн. вбитих і 10 млн. поранених

–30 млн. вбитих і 10 млн. поранених

–15 млн. вбитих і 15 млн. поранених

–10 млн. вбитих і 10 млн. поранених

?Скільки імперій припинили своє існування після І світової війни?

–4

–5

–8

–3

–6

?Коли відбулася битва на річці Соммі?

–літо 1916

–літо 1915

–осінь 1917

–осінь 1916

–осінь 1918

?Політика нарощування військової могутності з метою підготовки до загарбницьких війн називається...

–анексія

–контрибуція

–тоталітаризм

–мілітаризація

– національно-визвольний рух

?Коли і ким було відкрито Паризьку мирну конференцію?

–січень 1919 р.; Р. Пуанкаре

–січень 1918 р.; В. Вільсон

–січень 1920 р.; Ж. Клемансо

–січень 1919 р.; Ленін

–січень 1918 р.; Орландо

?Ліга Націй проіснувала з...

–1918-1944 рр.

–1919-1945 рр.

–1919-1946 рр.

–1918-1933 рр.

–1919-1939 рр.

?Знайдіть неправильне твердження.

–Севрський договір був підписаний із Туреччиною.

–Нейїський договір був ратифікований у 1919 р.

–Сен-Жерменський договір був підписаний з Австро-Угорщиною.

–Версальський договір був підписаний з Німеччиною.

–Місцем перебування основних органів Ліги Націй стала Женева.

?План Дауеса, прийнятий у 1924 році мав на меті...

–Вперше після війни визнання Німеччини як рівноправного партнера у міжнародних відносинах.

–Відмову від війни як засобу міжнародної політики.

–Зменшення суми репарацій Німеччини на 20% щорічно.

–Подолати рурський конфлікт і ввести іноземні інвестиції в Німеччину.

–Налагодження відносин між Росією і Німеччиною.

?На Генуезькій конференції основним було питання...

–економічного відновлення Центральної та Східної Європи.

–російського напрямку.

–врегулювання післявоєнної міжнародної ситуації.

–обмеження гонки озброєння.

?На боці якого військово-політичного блоку і коли у війну вступила Італія

–на боці Антанти в 1914 р.

–на боці Антанти в 1915 р.

–на боці Троїстого союзу в 1915 р.

–на боці Троїстого союзу в 1914 р.

–на боці Троїстого союзу в 1916 р.

?Після якої події США переглянули свою політику «суворого нейтралітету» щодо участі у війні?

–вихід з війни Росії

–затоплення німцями крейсера «Принц Адалберг»

–битва під Верденом

–битва на р. Соммі

–катастрофа лайнера «Лузитанія»

?В якій битві вперше було використано танки?

–битва на р. Марна

–Брусиловський прорив

–Ютландська битва

–битва на р. Соммі

–наступ у Фландрії

?На чиєму боці вступила у війну Японія?

–на боці Антанти

–на боці Троїстого Союзу

?Найбільшою десантною операцією в Першій Світовій Війні була…

-Дарданелльська

–Моанзундська

–Трапезундська

–Ютландська

?Які держави виступали союзниками Німеччини у 1916 р.?

–Англія, Франція, Австро-Угорщина

–Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія

–Росія, Австро-Угорщина, Туреччина

–Болгарія, Італія, Туреччина

–Туреччина, Болгарія, Росія

?Головнокомандуючим військами Антанти був…

–Ф. Фош

–Брусилов

–М. Баденський

–Гінденбург

–Самсонов

?Яка подія відбулася 11 листопада 1918 р.?

–вступ у війну США

–підписання Комп'єнського перемир'я

–підписання перемир'я з Туреччиною

–битва при Ам'єні

–розпад Центрального блоку

?Коли і ким вперше було застосовано отруйний газ, як один із засобів введення війни?

–весна 1915 р., англійцями

–весна 1916 р., французами

–весна 1917 р., німцями

–весна 1915 р., німцями

–весна 1916 р., росіянами

?Тоталітаризм, а протилежний йому є…

–демократизм

–лібералізм

–авторитаризм

–консерватизм

–колоніалізм

?Всі важливі питання на Паризькій мирній конференції вирішували наступні держави:

–Франція, Китай, США, Англія, Італія

–Франція, Китай, Росія, США, Англія

–Франція, США, Англія, Японія, Росія

–США, Франція, Англія, Японія, Італія

–США, Росія, Англія, Німеччина, Італія

?Скільки переможених держав підписали мирні договори?

–5

–3

–4

–6

–2

?Проблеми, які стосувалися Далекого Сходу та Тихого океану розглядалися на…

–Паризькій мирній конференції

–Вашингтонській конференції

–Гаагській конференції

–Генуезькій конференції

–Локарнській конференції

?Консерватизм – це…

–назва соціально-політичних рухів, які виступають за ідеї вільного підприємства, приватної власності доповнюються ідеями соціальної держави; соціальної демократії.

–ідейно-політичні рухи, що спираються на ідею збереження традиції.

–ідейна течія, що проголошує принцип громадянських, політичних, економічних свобод.

–сукупність відносин у сфері економіки, культури та ін., що розвиваються в межах демократії суспільства автономно від держави.

–одна з форм державного ладу, для якої характерні повний контроль над всіма сферами життя суспільства.

?Коли була скликана Локарнська конференція?

–в 1925 р.

–в 1922 р.

–в 1921 р.

–в 1923 р.

–в 1927 р.

?Якого із зазначених фронтів не існувало в роки Першої світової війни?

–Східного

–Західного

–Солонінського

–Північно-Східного

–Північно-Західного

?Найбільш вдалим роком для Східного фронту став…

–1914 р.

–1915 р.

–1916 р.

–1918 р.

–1917 р.

?Яка з нижче названих подій відбулася пізніше Жовтневого перевороту в Росії?

–вступ у війну США, на боці Антанти

–Брусиловський прорив

–друга битва на р. Марна

–вступ Румунії у війну, на боці Антанти

–взяття російськими військовими фортеці Перемишль

?Конфлікт між якими державами став приводом до Першої Світової Війни?

–між Австро-Угорщиною і Росією

–між Австро-Угорщиною і Сербією

–між Францією і Німеччиною

–між Росією та Німеччиною

–між Австро-Угорщиною та Німеччиною

?В ході битви на Мазурських озерах в лютому 1915 р…

–німецька армія витіснила російську із Східної Прусії

–Росія захопила Західну Україну

–Австро-Угорщина вийшла з війни

–російські війська витіснили німецьку армію із Східної Прусії

–австрійські війська завдали нищівного удару Росії

?США вступила у війну проти Німеччини в…

–квітень 1918 р.

–травень 1915 р.

–квітень 1916 р.

–травень 1916 р.

–квітень 1917 р.

?Коли і ким у війні 1914 – 1918 рр. були використані танки?

–державами Четверного союзу в 1916 р.

–державами Антанти в 1916 р.

–державами Антанти в 1915 р.

–державами Троїстого союзу в 1914 р.

–державами Четверного союзу 1917 р.

?Рух, спрямований проти будь-яких війн має назву…

–анархізм

–сепаратизм

–шовінізм

–реваншизм

–пацифізм

?Відшкодування державою, яка розв'язала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу називається…

–конфіскація

–репарація

–контрибуція

–ратифікація

–колонізація

?Яка подія відбулася 28 червня 1919 р.?

–утворення Ліги Націй

–капітуляція Німеччини

–підписання Версальського договору з Німеччиною

–оприлюднення «14 пунктів» В.Вільсона

–підписання Комп'єнського перемир'я

?Який з нижчезазначених договорів був підписаний останнім?

–Тріанонський

–Севрський

–Версальський

–Сен-Жерменський

–Нейїський

?Позначте неправильне твердження.

–Рапалльський договір підписаний між Німеччиною і РРФСР

–Гаагська конференція відбулася у 1922 р.

–план Юнга був прийнятий у 1927 р.

–Лозаннська конференція відбулася у 1922 -1923 рр.

–пакт Бріана-Келлога був підписаний у 1928 р.

?Принцип «відкритих дверей» щодо Китаю був проголошений на…

–Паризькій мирній конференції

–Генуезькій конференції

–Вашингтонській конференції

–Лозаннській конференції

–Локарнській конференції

?Рейнський гарантійний пакт, який забезпечував недоторканість кордонів між Францією, Бельгією, Німеччиною був підписаний…

–на Паризькій конференції

–на Локарнській конференції

–на Лозаннській

–на Вашингтонській

–на Генуезькій.

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 579 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.016 с.