Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


« €ким пон€тт€м ототожнюЇтьс€ пон€тт€ велика система?
а) структурована система;

б) складна система:

в) децентрал≥зована система;

г) жодноњ правильноњ в≥дпов≥д≥.

як можна пол≥пшити адаптован≥сть системи до зовн≥шнього середовища?

а) шл€хом зм≥н у навколишньому середовищ≥;

б) шл€хом узгоджених зм≥н в систем≥;

в) шл€хом одночасних "зустр≥чних" зм≥н в систем≥ ≥ навколишньому середовищ≥;

г) вс≥ в≥дпов≥д≥ правильн≥.

«нанн€ - це:

а) ≥нформац≥€, на основ≥ €коњ за допомогою лог≥чних м≥ркувань можна д≥стати певн≥ висновки;

б) спос≥б передаванн€ р≥зноман≥тност≥;

в) позначенн€ зм≥сту, €кий здобуто ≥з зовн≥шнього св≥ту;

г) комун≥кац≥€, зв'€зок, у процес≥ €кого зменшуЇтьс€ невизначен≥сть.

—ортуванн€ даних - це:

а) нагромадженн€ даних з метою забезпеченн€ повноти т≥Їњ чи ≥ншоњ ≥нформац≥њ дл€ прийн€тт€ р≥шень;

б) зведенн€ даних, здобутих ≥з р≥зних джерел, до однаковоњ форми з метою зробити њх пор≥вн€нними;

в) в≥дс≥юванн€ зайвих даних;

г) впор€дкуванн€ даних за де€ким критер≥Їм з метою њх €комога зручн≥шого використанн€.

ѕеретворенн€ даних - це:

а) орган≥зац≥€ збер≥ганн€ даних у зручн≥й, компактн≥й форм≥ з метою зниженн€ економ≥чних витрат на збер≥ганн€ та п≥двищенн€ над≥йност≥ ≥нформац≥йноњ системи;

б) комплекс д≥й, спр€мованих на запоб≥ганн€ втратам, модиф≥кац≥њ або несанкц≥онованому доступу до даних та њх тиражуванню;

в) прийманн€ та передаванн€ даних м≥ж в≥ддаленими учасниками ≥нформац≥йного процесу

г) перетворенн€ даних з одн≥Їњ форми або структури на ≥ншу, що може бути пов'€зане з≥ зм≥ною типу ф≥зичного нос≥€.

 одуванн€ - це:

а) кожна к≥льк≥сна чи €к≥сна визначен≥сть стан≥в динам≥чноњ системи, €ка ф≥ксуЇтьс€ спостереженн€м;

б) ф≥зичний процес, що €вл€Ї собою матер≥альне вт≥ленн€ пов≥домленн€;

в) система або середовище, де зд≥йснюЇтьс€ передаванн€ сигналу;

г) процес поданн€ ≥нформац≥њ у вигл€д≥ де€коњ посл≥довност≥ символ≥в.

ћодель - це:

а) де€кий об'Їкт-зам≥нник об'Їкта-ориг≥налу, що забезпечуЇ вивченн€ де€ких ≥стотних, з погл€ду досл≥дника, властивостей ориг≥налу;

б) коп≥€ структури ориг≥налу;

в) в≥дтворенн€ на комп'ютер≥ реальноњ системи чи процесу в економ≥ц≥;

г) немаЇ правильноњ в≥дпов≥д≥.

‘ункц≥€ системи - це:

а) перетворенн€ вход≥в системи у њњ вих≥д;

б) здатн≥сть системи виконувати д≥њ, спр€мован≥ на дос€гненн€ мети;

в) об'Їднанн€ окремих ц≥лей системи шл€хом орган≥зац≥њ зв'€зк≥в;

г) все те, що система зд≥йснюЇ або може зд≥йснити зг≥дно з≥ своњм призначенн€м.

—труктура системи - це:

а) пор€док розм≥щенн€ елемент≥в;

б) пор€док взаЇмод≥њ елемент≥в;

в) множина зв'€зк≥в м≥ж елементами;

г) наб≥р елемент≥в ≥ спос≥б њхнього об'Їднанн€.

≤грова ≥м≥тац≥€ - це:

а) оц≥нка результат≥в д≥ловоњ гри;

б) ≥м≥тац≥€ д≥€льност≥ окремого гравц€;

в) гра за розробленим сценар≥Їм;

г) гра з участю двох стор≥н.

Ќеформал≥зоване моделюванн€ - це моделюванн€ за допомогою:

а) ≥нтуњтивних образ≥в та праобраз≥в;

б) ф≥зичних пристроњв;

в) в≥дношень об'Їкт≥в;

г) реальних експеримент≥в.

¬изначенн€ к≥бернетики за  олмогоровим:

а) наука про управл≥нн€ складними динам≥чними системами;

б) наука про способи сприйн€тт€, збер≥ганн€, переробки ≥ використанн€ ≥нформац≥њ в машинах, живих орган≥змах та њх об'Їднанн€х;

в) розд≥л теор≥њ ≥нформац≥њ, присв€чений системам управл≥нн€;

г) наука про системи управл≥нн€, €к≥ завжди Ї стохастичними.

—укупн≥сть значень вход≥в, виход≥в ≥ внутр≥шн≥х стан≥в системи на визначений момент часу - це:

а) структура системи;

б) елемент системи;

в) портрет системи;

г) зв'€зок системи.

¬-3

—т≥йк≥сть системи - це:

а) зовн≥шн€ Їдн≥сть системи;

б) здатн≥сть системи гасити д≥ю зовн≥шн≥х вплив≥в;

в) цикл≥чне повторенн€ т≥Їњ ж самоњ посл≥довност≥ стан≥в системи;

г) перех≥д з одного стану в ≥нший.

ћоделюванн€ за видами под≥л€ють на:

а) матер≥альне ≥ просторове

б) аналогове та ≥деальне

в) матер≥альне та ≥деальне

г) формал≥зоване ≥ неформал≥зоване

Ќа €к≥ п≥двиди под≥л€Їтьс€ матер≥альне моделюванн€:

а) просторове, аналогове;

б) формал≥зоване, неформал≥зоване;

в) формал≥зоване, просторове, аналогове;

г) просторове, аналогове, ф≥зичне;

ћоделюванн€ називаЇтьс€ просторовим, €кщо:

а) базуЇтьс€ на аналог≥њ математичного опису модел≥ та об'Їкта;

б) модель ≥ об'Їкт мають однакову ф≥зичну природу;

в) базуЇтьс€ на мислен≥й аналог≥њ м≥ж об'Їктом ≥ моделлю;

г) модель в≥дображаЇ просторов≥ властивост≥ об'Їкта.

ѕон€тт€ управл≥нн€ в к≥бернетиц≥ Ї:

а) елементарним;

б) базовим;

в) складовим;

г) частковим.

«воротн≥м зв'€зком називаЇтьс€ тип з'Їднанн€ елемент≥в системи, при €кому:

а) вх≥дний сигнал елемента системи безпосередньо подаЇтьс€ на вих≥д того ж елемента системи;

б) вих≥дний сигнал елемента системи подаЇтьс€ на вх≥д ≥ншого елемента системи;

в) вих≥дний сигнал елемента системи безпосередньо чи опосередковано подаЇтьс€ на вх≥д того ж елемента системи;

г) жодноњ правильноњ в≥дпов≥д≥.

јвтоматичне управл≥нн€ - це управл≥нн€, €ке зд≥йснюЇтьс€:

а) без участ≥ людини ≥ комп'ютера;

б) людиною п≥д кер≥вництвом комп'ютера;

в) за участю лише автоматики;

г) за участю людини ≥ автоматики.

—амокерован≥ системи бувають:

а) з програмним управл≥нн€м; з автоматичним управл≥нн€м; з параметричною адаптац≥Їю; з≥ структурною адаптац≥Їю;

б) з≥ структурним управл≥нн€м; ≥з системним управл≥нн€; з адаптивним управл≥нн€м; без управл≥нн€;

в) обидв≥ правильн≥ в≥дпов≥д≥;

г) жодноњ правильноњ в≥дпов≥д≥.

«акон необх≥дного р≥зноман≥тт€:

а) р≥зноман≥тн≥сть росте обернено пропорц≥йно складност≥ системи;

б) р≥зноман≥тт€ необх≥дно обмежити;

в) т≥льки р≥зноман≥тн≥сть може знищити ≥ншу р≥зноман≥тн≥сть;

г) вс≥ твердженн€ в≥рн≥.

ќб'Їкт, €кий при даному р≥вн≥ розгл€ду системи не може бути под≥лений на окрем≥ п≥делементи, - це:

а) зв'€зок системи;

б) елемент системи;

в) п≥дсистема;

г) надсистема.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 370 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1746 - | 1595 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.