Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬) атриовентрикул€рлық блокада I дәрежес≥
—) жүрекшеаралық блокада

ƒ) √исс шоғыры сол а€қшасының толық блокадасы

≈) атриовентрикул€рлық блокада II дәрежес≥

 

35. —тандарттық т≥ркемелер деп аталады

A) V1, V2, V3

B) I, II, III +

C) aVR, aVL, aVF

D) Ќэбу бойынша т≥ркеме

E) V4, V5, V6

 

36. II стандарттық т≥ркемеде Ё √де потенциалдар айырмашылығы т≥ркелед≥:

A) сол қол Ц оң а€қ

B) оң қол Ц сол а€қ +

C) сол қол Ц сол а€қ

D) оң қол Ц оң а€қ

E) жүрек ұшы Ц сол қол

 

37. —ол қол және сол а€қ потенциалдар айырмашылығы т≥ркелед≥:

A) I т≥ркеме

B) II т≥ркеме

C) III т≥ркеме +

D) aVL

E) aVF

 

38. Қалыпты жағдайда өтпел≥ зона Ё √-ның қай әкету≥нде орналасады?

A) V1-2

B) V3-4 +

C) aVR

D) V5-V6

E) aVL

 

39. »мпульстерд≥ң физиологи€лық к≥д≥ру≥ болады:

A) атриовентрикул€рлы түй≥нде+

B) √ис шоғырында

C) ∆үрекшеаралық жолдарды

D) ∆үрекшелерде

E) ѕуркинье талшықтарында

 

40. ћитральд≥ стенозға тән:

A) II және III әкетулер≥нде – т≥сшес≥н≥ң кеңейу≥

B) I және II әкетулер≥нде – т≥сшес≥н≥ң кеңейу≥ +

C) √ис шоғыры сол а€қшасының блокадасы

D) —тандарттыө әкетулерде би≥к – т≥сшелер≥

E) ћакруз индекс≥ < 1,0

 

41. Ё √- да –-pulmonale б≥лд≥ред≥:

A) оң жүрекшеге күш түсу+

B) сол жүрекшеге күш түсу

C) ек≥ жүрекшеге де күш түсу

D) оң жүрекшен≥ң инфаркты

E) жүрект≥ң сол жақ бөл≥ктер≥не күш түсу

 

42. ∆едел өкпе тект≥ жүрект≥ң Ё √- белг≥лер≥не жатады:

A) I әкетуде терең S т≥сшес≥ және III стандарттық әкетуде Q т≥сшес+

B) I әкетуде Q т≥сшес≥

C) V1-V2 әкетулерде би≥к “ т≥сшес≥

D) aVL әкету≥нде Q т≥сшес≥

E) I, II әкетулерде кеңейген – т≥сшелер≥

 

43. —ол қарыншаға күш түсу белг≥лер≥н көрсет≥ң≥з:

A) жүрект≥ң электрл≥к өс≥н≥ң солға ығысуы және RV5- V6 > RV4+

B) Өтпел≥ зонаның солға ығысуы

C) V5-V6 әкетулерде S > 17 мм

D) RV1 > 10 мм

E) aVF әкету≥нде би≥к R т≥сшес≥

 

44. ќң қарыншаға күш түсу белг≥с≥не жатады:

A) aVL әкету≥нде би≥к R т≥сшес≥

B) V5-V6 әкетулер≥нде би≥к R т≥сшес≥

C) V1-V2 әкетулер≥нде терең S т≥сшес≥

D) RV5 -V6 > RV4

E) жүрект≥ң электрл≥к өс≥н≥ң оңға ығысуы және терең S т≥сшес≥ V5-V6 әкетулер≥нде+

 

45. ∆едел перикардитт≥ң ерте Ё √- белг≥лер≥ болып табылады:

A) ST сегмент≥н≥ң доға тәр≥зд≥ жоғарылауы, б≥рақ қарама қарсы әкетуде реципроктық өзгер≥стер≥ жоқ +

B) ST сегмент≥н≥ң доға тәр≥зд≥ жоғарылауы

C) ST сегмент≥н≥ң депресси€сы

D) Ѕи≥к, үшк≥р “ т≥сшес≥

E) “ т≥сшес≥н≥ң негативизаци€сы

 

46. —тенокарди€дағы ангинозды ауыру ұстамасына тән Ё √ белг≥лер:

A) “ т≥сшес≥н≥ң инверси€сы

B) ST сегмент≥н≥ң изолини€дан 1 мм төмендеу≥ +

C) ST сегмент≥н≥ң изолини€дан 1 мм жоғарылауы

D) R т≥сшес≥ амплитудасының төмендеу≥

E) QT интервалының ұзаруы

 

47. Ё √-да зақымдану аймағының пайда болғанын б≥лд≥ред≥:

A) “ т≥сшес≥н≥ң өзгеру≥

B) ST сегмент≥н≥ң өзгеру≥ +

C) QRS комплекс≥н≥ң өзгеру≥

D) R т≥сшес≥н≥ң өзгеру≥

E) Q т≥сшес≥н≥ң кеңейу≥

 

48. ћиокард некрозын б≥лд≥ред≥:

A) Q 0,04 с, ал тереңд≥г≥ 40% R +

B) Q = 25% R

C) ќң “ т≥сшес≥

D) V5- V6 әкетулерде S т≥сшес≥н≥ң пайда болуы

E) ST сегмент≥н≥ң төмендеу≥

 

49. ≤р≥ ошақты миокард инфарктының жедел кезең≥н≥ң белг≥с≥ болады:

A) патологи€лық Q т≥сшес≥н≥ң пайда болуы және ST-T комплекс≥н≥ң монофазды қисыққа трансформаци€лануы +

B) Қарыншалық комплекст≥ң кеңейу≥

C) ST сегмент≥н≥ң депресси€сы

D) Қарама-қарсы қабырғада ST сегмент≥н≥ң конкордантты өзгер≥стер≥

E) “ер≥с “ т≥сшес≥

 

50. —ол қарыншаның алдыңғы қабырғасының жедел сатыдағы миокард инфарктының Ё √- белг≥лер≥не жатады: +

A) III, aVF, V1 әкетулерде ST сегмент≥н≥ң жоғарылауы; I, II, aVL әкетулерде ST сегмент≥н≥ң депресси€; II, III, aVF әкетулерде патологи€лық Q т≥сшес≥

B) I, II, aVL әкетулерде ST сегмент≥н≥ң жоғарылауы; III, aVF, V5, V6 әкетулерде тер≥с “ т≥сшес≥

C) I, aVL, V3, V4 әкетулерде патологи€лық Q т≥сшес≥ және ST сегмент≥н≥ң жоғарылауы

D) Ѕарлық кеудел≥к әкетулерде ST сегмент≥н≥ң депресси€сы

E) Ѕарлық кеудел≥к әкетулерде “ т≥сшен≥ң негативизаци€сы

 

51. јртқы қабырғаның ≥р≥ ошақты миокард инфрктының жедел сатысындағы Ё √ белг≥лер≥не тән:

A) II, III, aVF әкетулерде ST сегмент≥н≥ң жоғарылауы; I, aVL, V2- V4 әкетулерде ST сегмент≥н≥ң депресси€сы; III, aVF әкетулерде патологи€лық Q т≥сшес≥ +

B) II, III әкетулерде ST сегмент≥н≥ң депресси€сы; I, II, aVL әкетулерде тер≥с “ т≥сшес≥; III, aVF әкетулерде патологи€лық Q т≥сшес≥

C) II, III, aVF әкетулерде ST сегмент≥н≥ң депресси€сы; I, II, aVL әкетулерде ST сегмент≥н≥ң жоғарылауы; III, aVF әкетулерде тер≥с “ т≥сшес≥

D) I, aVR, кеудел≥к әкетулерде ST сегмент≥н≥ң жоғарылауы

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 706 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

1364 - | 1133 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.