Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


’арактеристики м≥нного пол€, що створюЇтьс€ залпом
одн≥Їњ Ѕћ "”раган"

 

’арактеристики ƒальн≥сть стр≥льби, км
                   
‘ронт, м                    
√либина, м                    
ѕлоща, га                    
ў≥льн≥сть м≥н на га:                    
9ћ59     6,3 5,1 4,8   3,4 2,6 2,1 1,8
9ћ27 2   15,4 16,7 13,7 12,8 10,7 9,1 6,9 5,6 4,7

 

“аблиц€ 66

’арактеристики м≥нного пол€, що створюЇтьс€

залпом одн≥Їњ Ѕћ "√рад"

’арактеристики ƒальн≥сть стр≥льби, км
         
‘ронт, м          
√либина, м          
ѕлоща, га          
ў≥льн≥сть м≥н на га 6,7 7,1 6,7 4,3 4,1

 

ƒл€ визначенн€ способу обстр≥лу м≥н≥мальн≥ розм≥ри м≥нного пол€ по фронту ≥ за глибиною приймають такими, що дор≥внюють: дл€ –—«¬ "√рад" Ц 400 м, дл€ –—«¬ "”раган" Ц 600 м.

ћаксимальн≥ розм≥ри м≥нного пол€, що призначаЇтьс€ див≥з≥ону, батарењ, взводу, не повинн≥ перевищувати розм≥р≥в, приведених в табл. 67.

“аблиц€ 67

ћаксимальн≥ розм≥ри сковуючого м≥нного пол€, м

—истема –—«¬ ¬звод Ѕатаре€ ƒив≥з≥он
фронт глибина фронт глибина фронт глибина
ѕротитанкове м≥нне поле
"√рад"            
"”раган" 600 Ц 600 Ц 800 Ц 600 Ц 1200 1200
ѕротип≥хотне м≥нне поле
"√рад"            
"”раган"            

ѕрим≥тки: 1. ” знаменнику вказан≥ максимальн≥ розм≥ри м≥нного пол€, що встановлюЇтьс€ по танках шарадами 9ћ27 2.

2. ѕрочерк означаЇ, що взвод ≥ батарею –—«¬ "”раган" до постановки м≥нного пол€ по танках снар€дами 9ћ27 2 не залучають.

 

ѕ≥д час постановки сковуючих м≥нних пол≥в в районах розташуванн€ п≥дрозд≥л≥в противника застосовують наступн≥ способи обстр≥лу:

€кщо розм≥ри м≥нного пол€ по фронту ≥ за глибиною не перевищують м≥н≥мальних, див≥з≥он веде вогонь батаре€ми внакладку на вирахуваних по центру установках приц≥лу при в≥€л≥ скупченому;

€кщо глибина м≥нного пол€ перевищуЇ м≥н≥мальну, тод≥ див≥з≥он веде вогонь шкалою, що дор≥внюЇ 1/3 глибини м≥нного пол€;

батаре€ (взвод), що виконуЇ вогневе завданн€ щодо постановки м≥нного пол€ самост≥йно, завжди веде стр≥льбу на одн≥й установц≥ приц≥лу;

€кщо фронт м≥нного пол€ б≥льше м≥н≥мального, в≥€ло призначають по ширин≥ м≥нного пол€.

ѕостановку сковуючого м≥нного пол€ на маршрутах руху зд≥йснюють за правилами ураженн€ колон.

ƒо постановки м≥нного пол€ по броньован≥й колон≥ (танк≥в, Ѕћѕ, Ѕ“–, —ј¬) довжиною до 700 м залучають не менше взводу, а при постановц≥ м≥нного пол€ снар€дами 9ћ27 2 по танках Ц не менше див≥з≥ону. ƒо постановки протип≥хотного м≥нного пол€ по колонах довжиною до 700 м залучають одну бойову машину.

ѕри б≥льш≥й довжин≥ броньованоњ (п≥шою) колони до постановки м≥нного пол€ залучають дек≥лька взвод≥в (бойових машин). ¬ цьому випадку один з взвод≥в (Ѕћ) встановлюЇ м≥нне поле по голов≥ колони, решту взвод≥в (Ѕћ) встановлюють м≥нн≥ пол€ по довжин≥ колони таким чином, щоб в≥дстань м≥ж точками приц≥люванн€ взвод≥в (Ѕћ) не перевищувала 700 м. ¬≥дстань м≥ж точками приц≥люванн€ визначаЇтьс€ розс≥юванн€м снар€д≥в ≥ м≥н за дальн≥стю.

ѕ≥дрозд≥ли, що залучаютьс€ до постановки м≥нного пол€, ведуть вогонь залпом по призначених точках приц≥люванн€ на одн≥й установц≥ приц≥лу ≥ одн≥й установц≥ кутом≥ра при в≥€л≥ скупченому.

 

—тр≥льба запалювальними снар€дами

ƒо ст. 415

«апалювальн≥ боЇприпаси («Ѕѕ) призначен≥ дл€ ураженн€ об'Їкт≥в вогнем масових пожеж, що створюютьс€ на м≥сцевост≥ з сухою рослинн≥стю, а також дл€ ураженн€ живоњ сили шматками палаючоњ запальноњ речовини.

«астосуванн€ запальних боЇприпас≥в обмежене ≥ визначаЇтьс€ природними ≥ метеоролог≥чними умовами, а також можлив≥стю забезпеченн€ безпеки своњх в≥йськ.

ќсновною умовою, що забезпечуЇ ефективне застосуванн€ «Ѕѕ, Ї на€вн≥сть в район≥ ц≥л≥ сухоњ рослинност≥: моху, лишайника, сухоњ трави, пос≥в≥в злакових культур в пер≥од њх дозр≥ванн€. “ому «Ѕѕ застосовуютьс€ т≥льки п≥д час сухого пер≥оду або п≥сл€ випаданн€ опад≥в (до 20 мм), але не ран≥ше, н≥ж: у степах Ц через 1-2 доби; у л≥сах ™вропейськоњ частини Ц через 5-6 д≥б; у л≥сах ƒалекого —ходу Ц через 6-7 д≥б навесн≥ ≥ восени, через 10-11 д≥б вл≥тку.

Ќайб≥льш спри€тлив≥ умови дл€ застосуванн€ «Ѕѕ створюютьс€ в денн≥ години, при сильному в≥тр≥ за на€вност≥ конвективних поток≥в пов≥тр€, що спри€ють створенню верхових пожеж ≥ швидкому розповсюдженню масових пожеж.

якщо характер м≥сцевост≥ ≥ надірунтовий покрив в район≥ ц≥л≥ так≥ ж, €к ≥ в район≥ розташуванн€ своњх в≥йськ, то готовн≥сть рослинност≥ до гор≥нн€ перев≥р€ють пробними п≥дпалами надірунтового покриву в район≥ розташуванн€ своњх в≥йськ (мох, лишайник, трава повинн≥ над≥йно спалахувати в≥д с≥рника).  р≥м того, можлив≥сть створенн€ масовоњ пожеж≥ може перев≥р€тис€ окремими постр≥лами «Ѕѕ по районах, зайн€тих противником, €кщо раптов≥сть застосуванн€ «Ѕѕ не маЇ вир≥шального значенн€.

 

ƒо ст. 416

ƒл€ забезпеченн€ безпеки своњх в≥йськ стр≥льбу «Ѕѕ ведуть тод≥, коли в≥тер дме в б≥к противника. ƒозвол€Їтьс€ вести стр≥льбу ≥ при б≥чному в≥тр≥, €кщо його швидк≥сть в приземному шар≥ не перевищуЇ 10 м/с, ≥ район масовоњ пожеж≥ в≥докремлений в≥д району розташуванн€ своњх в≥йськ природною протипожежною перешкодою (р≥чкою, болотом, р≥ллею ≥ т.п.) шириною не менше 200 м. Ўвидк≥сть ≥ напр€м в≥тру визначають за бюлетенем "ћетеосередн≥й" дл€ стандартноњ висоти Y = 200 м.

ўоб виключити ураженн€ своњх в≥йськ, заборон€Їтьс€ застосовувати «Ѕѕ: коли в≥тер в≥д противника; швидк≥сть б≥чного в≥тру б≥льше 10 м/с; при будь-€кому напр€м≥ в≥тру, €кщо в≥йська противника ≥ наш≥ в≥йська розташовуютьс€ в одному л≥совому масив≥; в≥ддаленн≥ своњх в≥йськ в≥д ц≥л≥ менше безпечного. ¬еличина безпечного в≥ддаленн€ дл€ «Ѕѕ вказана в “аблиц€х стр≥льби, але може бути визначена за формулою:

 

, (15)

 

 

де д Ц серединна помилка визначенн€ установок дл€ стр≥льби;

¬д Ц серединне в≥дхиленн€ розс≥юванн€ снар€д≥в;

rmax Ц максимальний рад≥ус розльоту вбивчих осколк≥в.

 

«астосуванн€ запальних боЇприпас≥в дозвол€Ї вир≥шувати в ≥нтересах загальнов≥йськових з'Їднань ≥ частин наступн≥ завданн€:

зривати зосередженн€ ≥ перегрупуванн€ в≥йськ противника;

порушувати управл≥нн€ в≥йськами ≥ зброЇю противника;

дезорган≥зовувати матер≥ально-техн≥чне забезпеченн€ противника;

≥золювати його резерви;

завойовувати ≥ утримувати вогневу перевагу над противником.

¬иход€чи з особливостей уражаючоњ д≥њ запальних боЇприпас≥в ≥ можливостей реактивноњ артилер≥њ щодо створенн€ масовоњ пожеж≥, об'Їктами ураженн€ будуть: мотоп≥хотн≥, п≥хотн≥ батальйони (полки) в районах зосередженн€, на маршрутах висуненн€ ≥ рубежах розгортанн€; артилер≥йськ≥ див≥з≥они на вогневих позиц≥€х ≥ в районах зосередженн€; командн≥ пункти ≥ рад≥оелектронн≥ засоби; об'Їкти тилу.

”раженн€ противника вогнем масових пожеж реактивна артилер≥€ веде ≥з завданн€м стр≥льби на подавленн€ або знищенн€.

ѕри знищенн≥ об'Їкту математичне оч≥куванн€ безповоротних втрат складаЇ 50-60 %, а при подавленн≥ Ц 30 %, при цьому тривал≥сть небоЇздатност≥ п≥дрозд≥л≥в противника складаЇ близько 3 годин.

—ковуванн€ або заборона маневру в≥йськ противника, особливо в л≥сових масивах ≥ степу, дозвол€Ї на 40 хв. ≥ б≥льше затримати розгортанн€ його частин ≥ п≥дрозд≥л≥в.

—творенн€ масовоњ пожеж≥ на велик≥й площ≥ дозвол€Ї вир≥шувати завданн€ ураженн€ частин ≥ п≥дрозд≥л≥в противника в районах розташуванн€ без точного визначенн€ координат ц≥л≥.

¬иход€чи ≥з завдань, що вир≥шуютьс€ «Ѕѕ, ≥ можливостей реактивноњ артилер≥њ створювати масов≥ пожеж≥ на б≥льш≥й площ≥ р≥шенн€ на застосуванн€ цих боЇприпас≥в ухвалюЇ командувач арм≥Їю або командир корпусу (див≥з≥њ), що д≥Ї на самост≥йному напр€м≥. “ому вогнев≥ завданн€ на застосуванн€ «Ѕѕ командиру групи можуть бути поставлен≥ командуючим арм≥Їю (командиром корпусу, див≥з≥њ) або старшим артилер≥йським начальником.  омандир див≥з≥ону вогнев≥ завданн€ на ураженн€ «Ѕѕ отримуЇ в≥д командира групи, до складу €коњ входить див≥з≥он. “аким чином, командир групи (див≥з≥ону) н≥коли не виконуватиме вогнев≥ завданн€ ≥з застосуванн€м «Ѕѕ з власноњ ≥н≥ц≥ативи.

«Т€суванн€ вогневого завданн€ ≥ оц≥нка умов його виконанн€ командиром групи (див≥з≥ону) провод€тьс€ за загальними правилами.

–≥шенн€ на виконанн€ вогневого завданн€ командир групи (див≥з≥ону) ухвалюЇ лише по тих питанн€х, €к≥ не вказан≥ в команд≥ (розпор€дженн≥) старшого артилер≥йського начальника (командира групи).

’арактер ц≥л≥, €кщо в≥н не вказаний, визначають на основ≥ анал≥зу даних про противника. ѕри цьому характер ц≥л≥ може бути наступним: жива сила, розташована в≥дкрито, в автомоб≥л€х, ≥ в≥дкритих окопах Ц в команд≥ вказуЇтьс€ словом "ѕ≥хота"; жива сила в бронетранспортерах (бойових машинах п≥хоти) Ц в команд≥ вказуЇтьс€ словом ДЅронетранспортери".

«авданн€ стр≥льби, €кщо не вказане, командир групи визначаЇ шл€хом пор≥вн€нн€ обс€гу вогневого завданн€ ≥ вогневих можливостей п≥дрозд≥л≥в, €к≥ можуть бути залучен≥ до виконанн€ вогневого завданн€.

ќбс€г вогневого завданн€ визначаЇтьс€ розм≥рами д≥л€нки масовоњ пожеж≥ на основ≥ анал≥зу даних про противника.

ѕри стр≥льб≥ на подавленн€ розм≥ри д≥л€нки масовоњ пожеж≥ приймають такими, що дор≥внюють розм≥рам площ≥, на €к≥й розташована ц≥ль, а при стр≥льб≥ на знищенн€ розм≥ри д≥л€нки масовоњ пожеж≥ визначають шл€хом зб≥льшенн€ фронту ≥ глибини ц≥л≥ на 250 м в кожен б≥к.

«б≥льшенн€ площ≥ масовоњ пожеж≥ необх≥дне дл€ того, щоб п≥дрозд≥ли противника не змогли вийти ≥з зони пожеж≥ без ураженн€, оск≥льки параметри уражаючих чинник≥в (опром≥нен≥сть, температура пов≥тр€ ≥ концентрац≥€ окислу вуглецю) дос€гають уражаючих значень через 2-3 хв., а максимальних значень Ц 4-5 хв.

ƒо ст. 417

¬огнев≥ можливост≥ п≥дрозд≥л≥в, що залучаютьс€ до виконанн€ вогневого завданн€ запалювальними боЇприпасами, визначають за формулою:

 

 

де Nсн Ц к≥льк≥сть запальних боЇприпас≥в снар€д≥в, що Ї в на€вност≥ або зазначена, сн.;

Nнорма Ц норма витрати снар€д≥в, сн./км2.

 

Ќорми витрати запальних снар€д≥в приведен≥ в табл. 68.

ѕри швидкост≥ в≥тру, визначен≥й за бюлетенем "ћетеосередн≥й" дл€ висоти 200 м, менш≥й 5 м/с (б≥льше 10 м/с) норми витрати снар€д≥в зб≥льшують (зменшують) в п≥втора рази.

ƒл€ Ѕћ "”раган" норми витрати снар€д≥в залежать в≥д дальност≥ стр≥льби. ” табл. 68 норм витрати снар€д≥в приведено дл€ дальност≥ стр≥льби 20 км. ƒл€ великих (менших) дальностей стр≥льби норми сл≥д зб≥льшувати (зменшувати) на 5 % на кожен к≥лометр.

“аблиц€ 68

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 377 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

1234 - | 1173 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.026 с.