Характеристика осередків ураження
Лекции.Орг

Поиск:


Характеристика осередків ураження
Осередком ураження називається територія з розташованими на ній будинками, спорудженнями, інженерними мережами, комунікаціями, устаткуванням, технікою й людьми, яка постраждала від руйнування або зараження в результаті виникнення надзвичайної ситуації. Залежно від числа одночасно діючих уражаючих факторів розрізняють прості і комплексні (складні) осередки ураження. Найважливіші уражаючі фактори, що виникають при техногенних надзвичайних ситуаціях:

- ударна хвиля вибуху;

- полум'я пожежі й світлове випромінювання;

- радіоактивне зараження місцевості;

- хімічне зараження місцевості;

- затоплення;

- епідемії.

 

 

Ударна хвиля вибуху

 

Вибух –процес фізичних і хімічних перетворювань речовин, що швидко протікає і супроводжується звільненням значної кількості енергії в обмеженому об’ємі, внаслідок чого в навколишньому просторі виникає і розповсюджується ударна хвиля, яка може привести або приводить до виникнення техногенної надзвичайної ситуації. В мирний час існує багато причин вибухів на виробництві в транспорті. Про ці причини йшлося в розділі 2.4.

Ударна хвиля вибуху – зона стисненого повітря, що поширюється з надзвуковою швидкістю від центра вибуху, викликаючи поразку людей, руйнування будинків, споруджень, техніки й ін. Найважливіша кількісна характеристика ударної хвилі – надлишковий тиск фронту ударної хвилі ΔРф. Це різниця між максимальним тиском у фронті ударної хвилі й нормальним тиском (атмосферним тиском.).Одиниці виміру – кілопаскаль, або кілограм на квадратний сантиметр.

1 кПа =1000 Па ≈ 0,01кГ/см2,

1кГ/см2 ≈ 100 кПа (101325Па).

Ударна хвиля являє собою загрозу життю та здоров’ю людини (таблиця 2.7)

Непрямий вплив ударної хвилі полягає в поразці людей предметами, що захоплюються ударною хвилею.

Ударна хвиля викликає руйнування будівель і споруд. Характер цих руйнувань залежить від багатьох чинників – від типу, розмірів об’єкту, будівельного матеріалу, інтенсивності ударної хвилі тощо. Більш детально це буде обговорено далі в темі «Оцінка обстановки в НС». Дуже узагальнено характер руйнувань на міській та індустріальній території надано в таблиці 2.8.

 

Таблиця 2.7 – Дія ударної хвилі на незахищену людину

Надлишковий тиск ΔРф, кПа Ступінь ураження Наслідки дії ударної хвилі
до 20 Без особливих наслідків Дзвін у вухах, тимчасове порушення орієнтації
20...40 Легкі травми Легка контузія, тимчасова втрата слуху, вивихи, забиті місця
40...60 Середні травми Травми мозку із втратою свідомості, важке ушкодження органів слуху, кровотеча з носа й вух, переломи й вивихи кінцівок
60...100 Важкі й украй важкі травми Травми мозку із тривалою втратою свідомості, множинні переломи, ушкодження внутрішніх органів і т.п
більше 100 Смертельні травми Смерть

 

 

Таблиця 2.8 – Дія ударної хвилі на будинки й спорудження

Надлишковий тиск ΔРф, кПа Ступінь руйнувань Наслідки дії ударної хвилі
До 10 Або небезпечно або страждає засклення Потрібно часткове відновлення скляних поверхонь
10...20 Слабкі руйнування Потрібен косметичний ремонт
20...30 Середні руйнування Потрібен капітальний ремонт
30...50 Сильні руйнування Ремонт є економічно недоцільним
Більше 50 Повні руйнування Повні руйнування

 

Характеристика осередку ураження при вибуху

Газоповітряної суміші

Найчастіше в промисловості й на транспорті відбуваються вибухи нафтопродуктів (зріджений газ, стиснений газ, бензин, легкокиплячі нафтові фракції, тощо). Осередок ураження при цьому характеризується виникненням трьох зон (рис.2.1).

 
 

 

 


I – зона дії детонаційної хвилі –зона, у якій відбувається майже миттєве горіння вуглеводню, що вибухнув, на зовнішній границі цієї зони( ≈ 1700 кПа, температура ≈ 2000оС (r1);

II – зона дії продуктів вибуху – охоплює обсяг простору, у якому розсіюються гарячі продукти вибуху, на зовнішній границі цієї зони
≈ 300кПа, температура 300 – 400 оС (r2);

III – зона дії повітряної ударної хвилі, умовно зовнішньою межею вважається радіус r3, для якого = 10 кПа – величина практично нешкідлива для будинків, споруджень і людей

Рисунок 2.1 – Зони ураження при вибуху газоповітряної суміші

 

 

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 252 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.