Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


A. *¬изначенн€ енергетичноњ ц≥нност≥ та нутр≥Їнтного складу добового рац≥ону на п≥дстав≥ статистичноњ обробки меню-розкладок
B. ќц≥нка асигнувань на харчуванн€ орган≥зованих колектив≥в або прибутк≥в с≥мТњ ≥ ≥ндив≥дуума на придбанн€ продукт≥в харчуванн€

C. ¬изначенн€ к≥лькост≥ вживаних харчових продукт≥в та оц≥нка €к≥сного складу добового рац≥ону на п≥дстав≥ проведенн€ анкетуванн€ та ≥нтервТюванн€ або зважуванн€ продукт≥в

D. ¬изначенн€ енергетичноњ ц≥нност≥ та нутр≥Їнтного складу добового рац≥ону в лабораторних умовах

E. ¬изначенн€ енергетичноњ ц≥нност≥ та нутр≥Їнтного складу добового рац≥ону в ≥сторично-еволюц≥йному аспект≥

229. ”каж≥ть найб≥льш обТЇктивн≥ ≥ точн≥ методи оц≥нки харчуванн€ орган≥зованих колектив≥в:

A. јнкетний, опитувально-ваговий

B. ≤сторичний, електронний

C. Ѕюджетний, балансовий

D. *Ћабораторний, розрахунковий

E.  алориметричний, енергометричний

 

230. ƒайте визначенн€ пон€тт€ Уменю-розкладкаФ:

A. *ѕлан харчуванн€ колективу, або перел≥к готових страв, розпод≥лених за окремими прийомами њж≥, з перерахуванн€м харчових продукт≥в, визначенн€м њх к≥лькост≥, енергетичноњ ц≥нност≥ та х≥м≥чного складу.

B. ѕ≥драхунок по таблиц€м або номограмам енергетичноњ ц≥нност≥ та х≥м≥чного складу харчових продукт≥в

C.  ≥льк≥сть прийом≥в њж≥ прот€гом доби, розпод≥л енергетичноњ ц≥нност≥ добового рац≥ону по прийомам, ≥нтервали м≥ж прийомами њж≥

D. јдекватн≥сть добового рац≥ону енерговитратам

E. ќсобливост≥ походженн€, х≥м≥чний склад, кул≥нарна обробка, поЇднанн€ у стравах, частка в рац≥он≥ харчових продукт≥в

 

231. ≈нергетичну ц≥нн≥сть ≥ нутр≥Їнтний склад кожного продукту зг≥дно з меню-розкладкою розраховують за пропорц≥Їю, використовуючи:

A. *“аблиц≥ х≥м≥чного складу харчових продукт≥в, в €ких приведен≥ вс≥ харчов≥ речовини та калор≥йн≥сть в 100 г продукту

B. “аблиц≥ х≥м≥чного складу харчових продукт≥в, в €ких приведен≥ вс≥ харчов≥ речовини та калор≥йн≥сть в 1000 г продукту

C. “аблиц≥ х≥м≥чного складу харчових продукт≥в, в €ких приведен≥ вс≥ харчов≥ речовини та калор≥йн≥сть в 1 г продукту

D. “аблиц≥ ф≥з≥олог≥чноњ ц≥нност≥ харчових продукт≥в

E. “аблиц≥ б≥ох≥м≥чного складу та морфофункц≥ональноњ ц≥нност≥ харчових продукт≥в

 

232. дайте визначенн€ пон€тт€ Урежим харчуванн€Ф:

A. * ≥льк≥сть прийому њж≥ прот€гом доби, ≥нтервали м≥ж ними, розпод≥л енергетичноњ ц≥нност≥ та харчових речовин по окремим прийомам њж≥

B. –≥зноман≥тне харчуванн€, приЇмн≥ органолептичн≥ властивост≥, в≥дпов≥дн≥ умови прийому њж≥

C. —татус орган≥зму, обумовлений його харчуванн€м

D. ѕлан харчуванн€ колективу, перел≥к готових страв, розпод≥лених по прийомах њж≥, з перерахуванн€м харчових продукт≥в, зазначенн€м њх к≥лькост≥, енергетичноњ ц≥нност≥ та х≥м≥чного складу

E. –ац≥ональне, здорове, повноц≥нне харчуванн€, €ке забезпечуЇ нормальний р≥ст та розвиток орган≥зму.

233. Ќавед≥ть оптимальний розпод≥л добового рац≥ону за окремими прийомами њж≥ в≥дпов≥дно до њњ енергетичноњ ц≥нност≥ при трьохразовому харчуванн≥:

ј. —н≥данок − 60%, об≥д Ц 30%, вечер€ Ц 40%

¬. —н≥данок − 20-25%, об≥д Ц 40-45%, вечер€ Ц 30%

—. —н≥данок − 10%, об≥д Ц 30%, вечер€ Ц 60%

D. *—н≥данок − 30%, об≥д Ц 40-45%, вечер€ Ц 20-25%

≈. —н≥данок − 5%, об≥д Ц 75%, вечер€ Ц 20%

234. ”каж≥ть суть методу пульсометр≥њ:

A. *≈нерговитрати людини визначаютьс€ за допомогою спец≥ального приладу Ц пульсотахометра, п≥д час використанн€ €кого вим≥рюють частоту та наповненн€ серцевих скорочень при виконанн≥ р≥зних вид≥в д≥€льност≥

B. ≈нерговитрати людини визначаютьс€ за показниками щодо вид≥ленн€ тепла з орган≥зму в спец≥альн≥й калориметричн≥й камер≥

C. ≈нерговитрати людини визначаютьс€ за показниками газообм≥ну (к≥льк≥сть спожитого за одиницю часу кисню та вид≥леноњ вуглекислоти), €кий визначають у спокоњ та при виконанн≥ певноњ роботи з використанн€м запл≥чних м≥шк≥в ƒугласа

D. ≈нерговитрати людини визначаютьс€ на п≥дстав≥ лабораторного визначенн€ калор≥йност≥ добового рац≥ону з урахуванн€м незасвоЇноњ частини њж≥

E. ≈нерговитрати людини визначаютьс€ на п≥дстав≥ використанн€ спец≥альних таблиць та шл€хом зд≥йсненн€ хронометражу основних вид≥в д≥€льност≥

 

235. Ќавед≥ть оптимальний розпод≥л добового рац≥ону за окремими прийомами њж≥ в≥дпов≥дно до њњ енергетичноњ ц≥нност≥ при чотирьохразовому харчуванн≥:

ј. ѕерший сн≥данок − 5%, другий сн≥данок Ц 5%, об≥д Ц 45-50%, вечер€ Ц 30-35%

¬. ѕерший сн≥данок − 10%, другий сн≥данок Ц 25%, об≥д Ц 35-40%, вечер€ Ц 20-25%

—. *ѕерший сн≥данок − 25%, другий сн≥данок Ц 10%, об≥д Ц 35-40%, вечер€ Ц 20-25%

D. ѕерший сн≥данок − 35%, другий сн≥данок Ц 20%, об≥д Ц 25-30%, вечер€ Ц 10-125%

≈. ѕерший сн≥данок − 10%, другий сн≥данок Ц 105, об≥д Ц 45-50%, вечер€ Ц 20-25%

236. ”каж≥ть, найб≥льш ф≥з≥олог≥чне сп≥вв≥дношенн€ м≥ж тваринними ≥ рослинними б≥лками у добовому рац≥он≥ харчуванн€ людини (у %):

A. 10: 90

B. 20: 80

C. 30: 70

D. 45: 55

E. *55: 45

237. ”каж≥ть суть розрахункового (хронометражно-табличного) методу:

A. *≈нерговитрати людини визначаютьс€ на п≥дстав≥ використанн€ спец≥альних таблиць та шл€хом зд≥йсненн€ хронометражу основних вид≥в д≥€льност≥

B. ≈нерговитрати людини визначаютьс€ за показниками щодо вид≥ленн€ тепла з орган≥зму в спец≥альн≥й калориметричн≥й камер≥

C. ≈нерговитрати людини визначаютьс€ за показниками газообм≥ну (к≥льк≥сть спожитого за одиницю часу кисню та вид≥леноњ вуглекислоти), €кий визначають у спокоњ та при виконанн≥ певноњ роботи з використанн€м запл≥чних м≥шк≥в ƒугласа

D. ≈нерговитрати людини визначаютьс€ за допомогою спец≥ального приладу Ц пульсотахометра, п≥д час використанн€ €кого вим≥рюють частоту та наповненн€ серцевих скорочень п≥ при виконанн≥ р≥зних вид≥в д≥€льност≥

E. ≈нерговитрати людини визначаютьс€ на п≥дстав≥ лабораторного визначенн€ калор≥йност≥ добового рац≥ону з урахуванн€м незасвоЇноњ частини њж≥

238. ¬еличина основного обм≥ну залежить в≥д:

A. *¬≥д довжини ≥ маси т≥ла, в≥ку, стат≥

B. ¬≥д конституц≥ональних особливостей, профес≥њ, психоф≥з≥олог≥чних особливостей

C. ¬≥д особливостей вживанн€ овоч≥в ≥ фрукт≥в, в≥ку, стат≥, особливостей особистост≥

D. ¬≥д особливостей профес≥йноњ д≥€льност≥, трудового стажу, вживанн€ хл≥бобулочних вироб≥в

E “аких чинник≥в не ≥снуЇ

239. ”каж≥ть, найб≥льш ф≥з≥олог≥чне сп≥вв≥дношенн€ м≥ж жирами тваринного ≥ рослинного походженн€ у добовому рац≥он≥ харчуванн€ людини (у %):

A. 50: 50

B. 35: 65

C. 40: 60

D. *70: 30

E. 30: 70

240. ”каж≥ть оптимальне сп≥вв≥дношенн€ б≥лк≥в, жир≥в ≥ вуглевод≥в в харчовому рац≥он≥ за њх масою (б≥лки: жири: вуглеводи):

A. 1: 2: 3

B. 4: 1: 1

C. 1: 4: 1

D. *1: 1: 4

E. 1: 2,5: 5

241. ѕерерахуйте захворюванн€, повТ€зан≥ з голодуванн€м, к≥льк≥сним ≥ €к≥сним недоњданн€м:

A. √астрити, виразки шлунку, 12-палоњ кишки, копростаз, г≥пов≥там≥нози тощо

B. ќжир≥нн€, подагра, гепатити, холецистити, панкреатити, жовчнокамТ€на хвороба тощо

C. *ћаразм, кваш≥оркор, г≥пов≥там≥нози, ав≥там≥нозу тощо

D. “оксико≥нфекц≥њ, бактер≥йн≥ токсикози, м≥котоксикози, отруЇнн€ пестицидами, сол€ми важких метал≥в тощо

E. „еревний тиф, паратифи ј, ¬, дизентер≥€, гепатит ј, пол≥ом≥Їл≥т, бруцельоз, €щур, туберкульоз, аскаридоз, трих≥нельоз тощо

242. ѕерерахуйте захворюванн€, повТ€зан≥ з перењданн€м:

A. ћаразм, кваш≥оркор, г≥пов≥там≥нози, ав≥там≥нозу тощо

B. *ќжир≥нн€, подагра, гепатити, холецистити, панкреатити, жовчнокамТ€на хвороба тощо

C. √астрити, виразки шлунку, 12-палоњ кишки, копростаз, г≥пов≥там≥нози тощо

D. “оксико≥нфекц≥њ, бактер≥йн≥ токсикози, м≥котоксикози, отруЇнн€ пестицидами, сол€ми важких метал≥в тощо

E. „еревний тиф, паратифи ј, ¬, дизентер≥€, гепатит ј, пол≥ом≥Їл≥т, бруцельоз, €щур, туберкульоз, аскаридоз, трих≥нельоз тощо

243. ѕерерахуйте захворюванн€, повТ€зан≥ з порушенн€м режиму харчуванн€:

A. ћаразм, кваш≥оркор, г≥пов≥там≥нози, ав≥там≥нозу тощо

B. *√астрити, виразки шлунку, 12-палоњ кишки, копростаз, г≥пов≥там≥нози тощо

C. ќжир≥нн€, подагра, гепатити, холецистити, панкреатити, жовчнокамТ€на хвороба тощо

D. “оксико≥нфекц≥њ, бактер≥йн≥ токсикози, м≥котоксикози, отруЇнн€ пестицидами, сол€ми важких метал≥в тощо

E. „еревний тиф, паратифи ј, ¬, дизентер≥€, гепатит ј, пол≥ом≥Їл≥т, бруцельоз, €щур, туберкульоз, аскаридоз, трих≥нельоз тощо

244. ѕерерахуйте захворюванн€, що в≥днос€тьс€ до групи харчових отруЇнь:

A. *“оксико≥нфекц≥њ, бактер≥йн≥ токсикози, м≥котоксикози, отруЇнн€ пестицидами, сол€ми важких метал≥в тощо

B. ћаразм, кваш≥оркор, г≥пов≥там≥нози, ав≥там≥нозу тощо

C. ќжир≥нн€, подагра, гепатити, холецистити, панкреатити, жовчнокамТ€на хвороба тощо

D. √астрити, виразки шлунку, 12-палоњ кишки, копростаз, г≥пов≥там≥нози тощо

E. „еревний тиф, паратифи ј, ¬, дизентер≥€, гепатит ј, пол≥ом≥Їл≥т, бруцельоз, €щур, туберкульоз, аскаридоз, трих≥нельоз тощо

245. ”каж≥ть основн≥ категор≥њ харчового статусу:

A. ѕередхворобливий, астен≥чний, недостатн≥й

B. јстен≥чний, нозолог≥чний, надлишковий

C. *Ќадлишковий, оптимальний, недостатн≥й

D. ƒонозолог≥чний, астен≥чний, нормостен≥чний

E. ≈ксудативно-катаральний, оптимальний, надлишковий

246. ”каж≥ть основн≥ форми голодуванн€:

A. * ахектична та набр€кова

B. ѕовна та часткова

C. «агальна та локальна

D. ¬их≥дна та к≥нцева

E. “отальна та обмежена

247. ”каж≥ть показники, €к≥ сл≥д в≥днести до соматоскоп≥чних показник≥в оц≥нки харчового статусу:

A. *√армон≥йн≥сть статури, на€вн≥сть деформац≥й скелета, ребер, плоскостопост≥ та викривленн€ н≥г, вгодован≥сть (норма, худоба, ожир≥нн€), бл≥д≥сть ≥ синюшн≥сть шк≥ри, слизових оболонок та н≥гт≥в

B. ƒовжина ≥ маса т≥ла, обв≥д грудноњ кл≥тки, плеча, попереку, таза та стегна, товщина шк≥р€но-жировоњ складки (п≥д нижн≥м кутом лопатки, на задн≥й сторон≥ середини плеча, на боков≥й поверхн≥ грудноњ кл≥тки, живота)

C. ћТ€зова сила та витривал≥сть, станова сила, особливост≥ реституц≥њ частоти серцевих скорочень та диханн€ п≥сл€ ф≥зичних навантажень, показники, €к≥ характеризують втому

D. Ќа€вн≥сть симптом≥в хвороб ал≥ментарного походженн€ (гастрит, виразкова хвороба шлунку та дванадц€типалоњ кишки, захворюванн€ печ≥нки та жовчного м≥хура, подагра, г≥по-, ав≥там≥нозу тощо)

E. √ематолог≥чн≥, уролог≥чн≥ та ≥нш≥ лабораторн≥ показники харчового статусу

 

248. ”каж≥ть показники, €к≥ сл≥д в≥днести до соматометричних показник≥в оц≥нки харчового статусу:

A. √ематолог≥чн≥, уролог≥чн≥ та ≥нш≥ лабораторн≥ показники харчового статусу

B. √армон≥йн≥сть статури, на€вн≥сть деформац≥й скелета, ребер, плоскостопост≥ та викривленн€ н≥г, вгодован≥сть (норма, худоба, ожир≥нн€), бл≥д≥сть ≥ синюшн≥сть шк≥ри, слизових оболонок та н≥гт≥в

C. ћТ€зова сила та витривал≥сть, станова сила, особливост≥ реституц≥њ частоти серцевих скорочень та диханн€ п≥сл€ ф≥зичних навантажень, показники, €к≥ характеризують втому

D. Ќа€вн≥сть симптом≥в хвороб ал≥ментарного походженн€ (гастрит, виразкова хвороба шлунку та дванадц€типалоњ кишки, захворюванн€ печ≥нки та жовчного м≥хура, подагра, г≥по-, ав≥там≥нозу тощо)

E. *ƒовжина ≥ маса т≥ла, обв≥д грудноњ кл≥тки, плеча, попереку, таза та стегна, товщина шк≥р€но-жировоњ складки (п≥д нижн≥м кутом лопатки, на задн≥й сторон≥ середини плеча, на боков≥й поверхн≥ грудноњ кл≥тки, живота)

249. ”каж≥ть, €ким чином визначають конституц≥йний тип людини:

A. «а результатами вим≥рюванн€ величин обводу грудноњ кл≥тки

B. «а даними масо-ростового показника

C. «а результатами визначенн€ б≥омас-≥ндексу

D. *«а результатами вим≥рюванн€ кута, що утворений реберними дугами з вершиною на к≥нц≥ мечовидного в≥дростка грудини

E. «а результатами вим≥рюванн€ величин мТ€зовоњ ≥ становоњ сили

 

250. ”каж≥ть профес≥йно-зумовлен≥ фактори, що визначають потребу орган≥зму у в≥там≥нах:

ј. *¬иражене ф≥зичне та нервово-псих≥чне напруженн€, робота в умовах перегр≥ванн€

B. ¬иражене розумове та нервово-псих≥чне напруженн€, робота в умовах перегр≥ванн€

C. ¬иражене ф≥зичне та нервово-псих≥чне напруженн€, робота в умовах переохолодженн€

D. ¬иражене розумове та нервово-псих≥чне напруженн€, робота в умовах переохолодженн€

E. —уттЇвий вплив ≥нформац≥йних чинник≥в

251. Ќазв≥ть екзогенн≥ причини виникненн€ г≥пов≥там≥ноз≥в:

ј. *ЌедостатнЇ надходженн€ в≥там≥н≥в з њжею

B. ѕ≥дсиленн€ розпаданн€ в≥там≥н≥в у шлунково-кишковому тракт≥

C. Ќедостатн≥й р≥вень ≥нфрачервоного випром≥нюванн€

D. ѕорушенн€ процес≥в всмоктуванн€ в≥там≥н≥в

E. ’вороби печ≥нки, п≥дшлунковоњ залози

 

252. ƒайте визначенн€ пон€тт€ Уг≥перв≥там≥нозФ:

ј. *ѕатолог≥чний стан, що повТ€заний з надходженн€м надзвичайно великоњ к≥лькост≥ певного в≥там≥ну

B. ѕатолог≥чний стан, що виникаЇ при недостатн≥й к≥лькост≥ в њж≥ певного в≥там≥ну або при порушенн≥ процес≥в його засвоЇнн€

C. ѕатолог≥чний стан, що виникаЇ при повн≥й в≥дсутност≥ в њж≥ або повному порушенн≥ засвоЇнн€ певного в≥там≥ну

D. ѕатолог≥чний стан, обумовлений поганим засвоЇнн€м м≥кроелемент≥в

E. “оксико≥нфекц≥€

253. ”каж≥ть, найб≥льш ф≥з≥олог≥чне сп≥вв≥дношенн€ м≥ж моно- ≥ пол≥цукрами у добовому рац≥он≥ харчуванн€ людини (у %):

A. 40: 60

B. 30: 70

C. *20: 80

D. 50: 50

E. 80: 20

254. Ќазв≥ть найб≥льш характерн≥ кл≥н≥чн≥ про€ви ¬1-ав≥там≥нозу:

A. *јл≥ментарний пол≥неврит (бер≥-бер≥)

B. ÷инга

C. √емеролоп≥€

D. ѕелагра

E. јл≥ментарно-токсична алейк≥€

255. Ќазв≥ть ознаки недостатнього забезпеченн€ орган≥зму рибофлав≥ном:

A. *∆ирна себоре€, тр≥щини губ, г≥пертроф≥€ сосочк≥в €зика

B. ‘ол≥кульоз, набр€к слизових, сух≥сть шк≥ри

C. —ух≥сть шк≥ри, кровоточив≥сть €сен, ламк≥сть кап≥л€р≥в

D. ∆ирна себоре€, тр≥щини губ, кровоточив≥сть €сен

E. Ќабр€к м≥жзубних сосочк≥в, кровоточив≥сть, розпушен≥сть €сен

 

256. Ќазв≥ть основн≥ принципи л≥кувального (л≥кувально-дiЇтичного) харчуванн€:

A. *«абезпеченн€ потреб хворого орган≥зму в харчових речовинах ≥ енерг≥њ та в≥дпов≥дност≥ њж≥ його функц≥ональним можливост€м, забезпеченн€ м≥сцевого та загального впливу њж≥ на орган≥зм, використанн€ метод≥в щад≥нн€, тренуванн€ ≥ розвантаженн€, ≥ндив≥дуал≥зац≥€ харчуванн€

B. ѕрискоренн€ метабол≥зму токсичних речовин, ≥ндив≥дуал≥зац≥€ харчуванн€, забезпеченн€ достатнього набору харчових продукт≥в, забезпеченн€ м≥сцевого та загального впливу њж≥ на орган≥зм

C. «абезпеченн€ високоњ калор≥йност≥ добового рац≥ону, максимальне щад≥нн€ ураженого органу, упов≥льненн€ метабол≥зму токсичних речовин, забезпеченн€ м≥сцевого та загального впливу њж≥ на орган≥зм

D. —при€нн€ схудненню орган≥зму, прискоренн€ метабол≥зму токсичних речовин, використанн€ метод≥в щад≥нн€, тренуванн€ ≥ розвантаженн€, ≥ндив≥дуал≥зац≥€ харчуванн€

E. «абезпеченн€ стимулюючого впливу на орган≥зм, спри€нн€ схудненню орган≥зму, забезпеченн€ високоњ калор≥йност≥ добового рац≥ону, ≥ндив≥дуал≥зац≥€ харчуванн€

 

257. ѕерерахуйте, чим в≥др≥зн€ютьс€ д≥Їти лiкувально-д≥Їтичного харчуванн€ в≥д рац≥он≥в звичайноњ њжi:

A. ќбмеженн€ або зб≥льшенн€ калор≥йност≥, наб≥р продукт≥в, м≥кроелементний склад

B. ¬≥там≥нний склад, €к≥сть приготуванн€ њжi, обмеженн€ або зб≥льшенн€ калор≥йност≥

C. Ќаб≥р продукт≥в, в≥там≥нний склад, м≥кроелементний склад

D. як≥сть приготуванн€ њжi, зовн≥шн≥й вигл€д њжi, засоби кул≥нарноњ обробки, висока або низька температура њж≥

E. *ќбмеженн€ окремих харчових речовин, обмеженн€ або зб≥льшенн€ калор≥йност≥, режим харчуванн€, особливост≥ кул≥нарноњ обробки

 

258. Ќазв≥ть основн≥ види щад≥нн€ в ход≥ орган≥зац≥њ л≥кувально-д≥Їтичного харчуванн€:

A. “ерм≥чне щад≥нн€, ступ≥нчасте щад≥нн€, контрастне щад≥нн€

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 757 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1471 - | 1437 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.056 с.