Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 озацько-сел€нськ≥ повстанн€ 16-17 стол≥ть: причини та насл≥дки.
¬иступи 90Цх рр. ’V≤ ст.

Ќаприк≥нц≥ XVI ст. значно посилилас€ боротьба украњнського сел€нства ≥ козацтва проти кр≥пацтва ≥ нац≥онального гн≥ту. ј вт≥м, перш≥ антифеодальн≥ повстанн€ в ”крањн≥ були ще в XV ст. “ак, прот€гом 1490-1492 рр. в≥дбулос€ велике антифеодальне повстанн€ сел€н у —х≥дн≥й √аличин≥ та ѕ≥вн≥чн≥й Ѕуковин≥ п≥д проводом ћухи. ƒес€титис€чному в≥йську вдалос€ захопити фортец≥ —н€тин,  оломию, √алич. —ел€ни нападали на феодал≥в, спалювали ≥ розор€ли њхн≥ маЇтки, проте д≥€ли вони в основному стих≥йно, локально, розр≥знено ≥ тому зазнали поразки.

” XVI ст. з'€вилас€ нова форма антифеодальноњ боротьби - рух опришк≥в. ”перше про них згадуЇтьс€ в документах 1529 р. ÷ей рух охопив г≥рськ≥ райони —х≥дноњ √аличини, ѕ≥вн≥чноњ Ѕуковини ≥ «акарпатт€. ƒл€ боротьби з ними феодали ѕольщ≥ та ћолдав≥њ в 1547 р. уклали угоду. ѕроте рух розроставс€ ≥ охопив ѕрикарпатт€ й ѕод≥лл€. ќсобливо усп≥шно д≥€ли загони на чол≥ з ѕетром „умаком, ћарком √атталою, ¬асилем „епцем та ≥н.

як зазначалос€, перше велике антифеодальне сел€нсько-козацьке повстанн€, очолюване  .  осинським, в≥дбулос€ в 1591-1593 рр. ” 1591 р.  осинський на чол≥ загону козак≥в за п≥дтримки сел€н ≥ м≥ськоњ б≥дноти захопив Ѕ≥лу ÷еркву. «годом спалахнула широка антифеодальна боротьба на  ињвщин≥ та ѕере€славщин≥. ѕовстанц≥ захопили “рип≥лл€ ≥ ѕере€слав, п≥д≥йшли до  иЇва. –ух перекинувс€ також на ¬олинське ≥ Ѕрацлавське воЇводства. ћагнати, зл€кавшись, створили ополченн€ шл€хти на чол≥ з кињвським воЇводою кн€зем ќстрозьким ≥ виступили проти  осинського.

” с≥чн≥ 1593 р. п≥д м≥стечком ѕ'€ткою на ∆итомирщин≥ в≥дбулас€ битва, що тривала тиждень, але так ≥ не ви€вила переможц€. ѕовстанц≥ в≥д≥йшли на —≥ч. ” травн≥ 1593 р. двотис€чний заг≥н козак≥в на чол≥ з  осинським знову вирушив ≥з «апорозькоњ —≥ч≥ й незабаром оточив „еркаси. „еркаський староста, не дочекавшись допомоги, розпочав переговори з  осинським, запросив його до замку ≥ вбив. ¬осени того ж року повстанн€ спалахнуло з новою силою.  озацьке в≥йсько п≥д≥йшло до  иЇва ≥ оточило його, але в цей час татари напали на —≥ч ≥ козаки змушен≥ були повернутис€ назад. Ўл€хта придушила залишки сел€нських загон≥в на  ињвщин≥ та Ѕрацлавщин≥, жорстоко розправилас€ з непок≥рними, а пот≥м почала самов≥льно зб≥льшувати у своњх маЇтках панщину ≥ р≥зн≥ повинност≥. ”се це спри€ло визр≥ванню ≥нших повстань.

Ќавесн≥ 1594 р. знову почалос€ повстанн€ проти польськоњ шл€хти. ќчолив його виходець ≥з с≥м'њ рем≥сника з м≥ста √ус€тина, що на ѕод≥лл≥, - —еверин Ќаливайко. ” «апорозьк≥й —≥ч≥ в≥н був сотником. ” 1594 р. в≥н очолив усп≥шний пох≥д у ћолдав≥ю проти турецько-татарських загарбник≥в. ѕ≥сл€ поверненн€ звернувс€ ≥з закликом до запорожц≥в розпочати боротьбу проти польсько-шл€хетськоњ влади. Ќезважаючи на незгоду частини старшини, запорожц≥ вир≥шили послати заг≥н козак≥в на чол≥ з гетьманом Ћободою на допомогу Ќаливайку. ѕ≥д його кер≥вництвом козаки й м≥щани Ѕрацлава розгромили загони шл€хти й заволод≥ли м≥стом. Ќевдовз≥ вони захопили м≥ста Ѕар ≥ Ћуцьк.

Ќародне повстанн€ охопило Ѕрацлавщину ≥ ¬олинь.  р≥посн≥ сел€ни вступали в загони ≥ оголошували себе козаками. Ќавесн≥ 1595 р. в≥йсько повстанц≥в розд≥лилос€. „астина його на чол≥ з Ќаливайком вирушила до Ѕ≥лорус≥њ. ƒруга частина на чол≥ з √ригор≥Їм Ћободою ≥ ћатв≥Їм Ўаулою - до п≥вденноњ Ќаддн≥пр€нщини. «аг≥н Ќаливайка захопив —тарокост€нтин≥в,  ременець, —луцьк, Ѕобруйськ, ћогил≥в ≥ розбив в≥йська шл€хти. —ел€нськ≥ виступи почалис€ в ус≥й —х≥дн≥й Ѕ≥лорус≥њ. ¬одночас в≥йсько п≥д проводом Ћободи заволод≥ло „еркасами та  аневом. ѕ≥дн€вшись ƒн≥пром, Ўаула захопив  ињв ≥ п≥шов у Ѕ≥лорус≥ю. “аким чином, усе украњнське ѕравобережж€ та ѕ≥вденно-—х≥дна Ѕ≥лорус≥€ опинилис€ в руках повстанц≥в. ÷ьому спри€ло також те, що саме в ту пору польське в≥йсько на чол≥ з≥ —тан≥славом ∆олкевським воювало в ћолдав≥њ.

ѕроте восени 1595 р. ћолдавський пох≥д зак≥нчивс€, ≥ тритис€чне польсько-шл€хетське в≥йсько вирушило в ”крањну. Ћитовськ≥ магнати об'Їдналис€ дл€ боротьби проти повстанц≥в п≥д кер≥вництвом литовського гетьмана X. –адзив≥лла. Ѕ≥лоруська шл€хта з≥бралас€ в ћ≥нську п≥д кер≥вництвом воЇводи ћиколи Ѕуйв≥да. ” грудн≥ 1595 р. п'€титис€чний заг≥н Ѕуйв≥да п≥д≥йшов до ћогильова, де перебувало 1,5 тис. козак≥в ≥ сел€н на чол≥ з Ќаливайком. ¬≥дбулас€ битва, ≥ хоча Ѕуйв≥д в≥дступив, Ќаливайко посп≥шив з'Їднатис€ з другою частиною в≥йська. ѕри переход≥ на р. —ин≥ ¬оди поблизу села ѕрилуки в≥дбулас€ битва з в≥йськами ∆олкевського, в €к≥й перемогли козаки.

Ќавесн≥ 1596 р. в≥йська Ќаливайка, Ћободи ≥ Ўаули об'Їдналис€ неподал≥к в≥д Ѕ≥лоњ ÷еркви.  ≥льк≥сть њх становила 4 тис. ƒо Ѕ≥лоњ ÷еркви наближалос€ ≥ польсько-шл€хетське в≥йсько. ¬ урочищ≥ √острий  ам≥нь в≥дбулас€ битва.  озаки зазнали великих втрат, Ўаул≥ €дром в≥д≥рвало руку, був поранений ≥ Ќаливайко, але й польськ≥ в≥йська змушен≥ були в≥д≥йти. Ќаливайко в≥дступив через “рип≥лл€ до  иЇва, а пот≥м до ѕере€слава. Ќа початку травн€ там зосередилос€ 10 тис. б≥женц≥в ≥ серед них - 3 тис. козак≥в. «≥бралас€ рада. ќдн≥ пропонували битис€ з ∆олкевським. „астина старшини пропонувала просити в нього помилуванн€.

ѕроте б≥льш≥сть козак≥в ухвалили р≥шенн€ перейти на територ≥ю –ос≥йськоњ держави. «г≥дно ≥з цим р≥шенн€м в≥йська почали рухатис€ до Ћубен.  оли до рос≥йського кордону залишалос€ 400 верст, а до Ћубен - 3 версти, козак≥в наздогнали в≥йська ∆олкевського.  озаки розбили таб≥р, укр≥пили його зброЇю. “а в них було 3 тис. погано озброЇних б≥йц≥в, а у ∆олкевського - 5 тис.  р≥м того, до нього приЇдналис€ литовськ≥ частини кн€з€ ќг≥нського. ƒва тижн≥ тривала оборона табору. Ћобода розпочав таЇмн≥ переговори з пол€ками, але його викрили ≥ стратили. ќднак невдовз≥ група старшин, котр≥ п≥дтримували Ћободу, по-зрадницькому схопила Ќаливайка ≥ Ўаулу ≥ видала њх ворогам. «ахопивши таб≥р, пол€ки влаштували жорстоку розправу. “≥льки невелик≥й частин≥ козак≥в на чол≥ з п≥дполковником  рем≥нським вдалос€ прорватис€ на —≥ч.

Ќаливайка п≥сл€ дес€ти м≥с€ц≥в допит≥в четвертували у ¬аршав≥. ћ. ЅЇльський писав про нього: "Ѕув в≥н людиною прекрасноњ зовн≥шност≥ ≥ неаби€ких зд≥бностей, до того ж знаменитий артилерист". ≤м'€ Ќаливайка стало символом мужност≥ й см≥ливост≥. Ќародного геро€ ”крањни прославили поет-декабрист  . –илЇЇв у поем≥ "Ќаливайко" ≥ “. Ўевченко в поемах "“арасова н≥ч" ≥ "√айдамаки". ѕ≥сл€ придушенн€ повстанн€ Ќаливайка в ”крањн≥ посилилос€ феодально-кр≥посницьке гнобленн€. ∆олкевський, ¬ишневецьк≥, ѕотоцьк≥,  алиновськ≥ одержали тут нов≥ земельн≥ волод≥нн€. –озпочавс€ пер≥од кр≥посницько-шл€хетськоњ реакц≥њ.

Ќа початку XVI ст. –≥ч ѕосполита майже пост≥йно перебувала у стан≥ воЇн ≥з сус≥дами ≥ њй знову довелос€ звертатис€ до козак≥в по в≥йськову допомогу. “ак, у 1601 р. двотис€чний заг≥н украњнц≥в брав участь у складн≥й дл€ ѕольщ≥ Ћ≥вонськ≥й кампан≥њ, а в 1605 ≥ 1609 р. запорожц≥ брали участь у польськ≥й ≥нтервенц≥њ в ћоскву. ѕроте водночас шл€хта не хот≥ла розширювати автоном≥ю чи зб≥льшувати реЇстр козак≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-22; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 638 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

492 - | 492 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.