Лекции.Орг


Поиск:
Практичне завдання – 2 год.
Вирішення ситуаційних завдань:

1. Слідчий, встановивши при проведенні досудового розслідування відсутність події кримінального правопорушення, прийняв рішення про закриття кримінального провадження та роз’яснив заявнику, що він має право оскаржити це рішення керівнику органу досудового розслідування.

Чи є вірним роз’яснення слідчого? Які рішення слідчого можуть бути оскаржені?

 

2. Свідок усно повідомив прокурору про те, що слідчий допитував його з 8 години ранку до 17 години вечора, а після завершення допиту не надав йому можливості йому ознайомитись із протоколом допиту, а зобов’язав його підписати не читаючи.

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК України? Як повинен діяти прокурор у цій ситуації?

 

3. Захисник підозрюваного звернувся до прокурора зі скаргою на дії слідчого про те, що останній відмовив йому у задоволенні клопотання про побачення з підозрюваним до першого допиту.

Як повинен діяти прокурор у цій ситуації? Чи правомірні дії слідчого?

 

4. Прокурор виніс постанову про зупинення досудового розслідування у зв’язку із тим, що місцезнаходження підозрюваного невідоме, яку через три дні направив потерпілому. Потерпілий на дев’ятий день надіслав скаргу на цю постанову до суду. Слідчий суддя повернув скаргу мотивуючи своє рішення тим, що скарга подана після закінчення передбаченого законом строку, а потерпілий не порушує питання про його поновлення.

Чи відповідають дії слідчого судді нормам КПК?

 

5. Прокурор надав усну вказівку слідчому зупинити досудове розслідування та передати йому матеріали розслідування у зв’язку із тим, що йому необхідно підготувати аналітичну довідку по цьому кримінальному провадженню до Генеральної прокуратури України.

Як діяти слідчому у цій ситуації? Який процесуальний порядок оскарження дій та рішень прокурора?

 

6. Розглядаючи скаргу потерпілого на постанову про закриття кримінального провадження у зв’язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, слідчий суддя відмовив у її задоволенні, на тій підставі, що у судове засідання з’явився слідчий, а не прокурор, якому слідчий направив копію цього рішення.

Чи відповідають дії слідчого судді вимогам КПК? Який процесуальний порядок розгляду скарг на рішення слідчого?

 

7. Після ознайомлення з повідомленням про підозру громадянина П., його захисник заявив слідчому клопотання про те, щоб йому надали можливість проглянути відеозапис слідчого експерименту, який проводився за участю П., коли той ще не був його підзахисним. Слідчий, пославшись на те, що відеозапис буде показано в судовому засіданні, відмовив у задоволенні клопотання захисника. Захисник подав скаргу на дії слідчого до слідчого судді.

Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?

 

8. Прокурор, при ознайомленні з матеріалами кримінальної справи щодо Л., встановив, що в обвинувальному акті стосовно Л. не враховані три епізоди крадіжки державного майна. Він повернув матеріали досудового слідства щодо Л. з вказівкою негайно усунути ці недоліки. Слідчий не погодився з рішенням прокурора.

Оцініть дії прокурора. Який порядок оскарження слідчим дій прокурора? Як повинен діяти слідчий в цієї ситуації?

 

9. М., якого затримали під час вчинення хуліганських дій, був у нетверезому стані. Протягом доби допитати та вручити М. повідомлення про підозру було неможливо. Через півтори доби М. виявив бажання мати захисника. Слідчий викликав захисника, вручив М. повідомлення про підозру, але після цього захисник заявив клопотання про порушення слідчим часу затримання та негайне звільнення М.

Які підстави були у захисника для таких дій? Як повинен діяти слідчий? Який порядок продовження строку затримання?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. На досудовому проваджені можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора:

а) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування – потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником;

б) рішення слідчого про закриття кримінального провадження – заявником, потерпілим, його представником, чи законним представником;

в) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим – підозрюваним;

г) правильні відповіді «а», «б».

 

2. Скаргу на рішення дії та бездіяльності слідчого чи прокурора, передбаченої ч. 1 ст. 303 КПК України можуть бути подані протягом:

а) всього провадження;

б) досудового розслідування;

в) 10 днів з моменту прийняття рішень, вчинення дії або бездіяльності;

г) 3-х діб з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

 

3. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого і прокурора розглядаються:

а) суддею;

б) судом колегіально;

в) слідчим суддею;

г) правильні відповіді «а», «в».

 

4. Прокурору вищого рівня мають право оскаржити недотримання розумних строків слідчим, прокурором:

а) підозрюваним;

б) обвинуваченим;

в) потерпілим;

г) правильні відповіді «а», «б», «в».

 

5. Скарга слідчого на рішення, дії чи бездіяльності прокурора повинно подаватися:

а) не пізніше 3-х днів з моменту прийняття або вчинення оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності;

б) протягом досудового розслідування;

в) до видалення суду в нарадчу кімнату;

г) інший варіант.

 

6. Прокурор вищого рівня, до якого надійшли скарги чи рішення, дії чи бездіяльність прокурора, зобов’язаний розглянути скаргу протягом:

а) 3-днів з моменту надходження;

б) 24 години з моменту надходження;

в) однієї години;

г) правильні відповіді «б», «в».

 

7. Скарги на рішення, дії чи бездіяльності суддею або прокурором:

а) не розглядаються під час досудового розслідування;

б) можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження;

в) під час підготовчого засідання можуть бути оскарженні рішення, дії чи бездіяльності слідчого чи прокурора, передбаченого п. 5 та 6 Ч.1 ст. 303 КПК України;

г) правильні відповіді «а», «б», «в».

 

8. Під час підготовчого засідання можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність суддею або прокурором:

а) про відмову у визнанні потерпілим;

б) при застосуванні заходів безпеки;

в) про зупинення досудового розслідування;

г) правильні відповіді «а», «б».

 

9. Якщо рішення судді чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з:

а) дня отримання особою її копії;

б) моменту отримання особою її копії;

в) тієї години, коли відправлено скаргу;

г) немає правильної відповіді.

 

10. Повернення скарги:

а) позбавляє права повторного звернення;

б) не позбавляє права повторного звернення;

в) позбавляє лише потерпілу особу;

г) немає правильної відповіді.

 

11. Скарги на рішення, дії чи бездіяльності суддею та прокурором повертаються, якщо:

а) скаргу подала особа, яка немає права подавати скаргу;

б) пропущенні строки розслідування;

в) скарга не підлягає розгляду в цьому суді;

г) правильні відповіді «а», «в».

 

12. Ухвала про повернення скарги або відмову у відкритті провадження:

а) можуть бути оскаржені в апеляційному порядку;

б) не можуть бути оскаржені в апеляційному порядку;

в) можуть бути оскаржені у верховному суді України;

г) немає правильної відповіді.

 

13. Суддя чи прокурор у випадках, передбачених законом:

а) можуть постійно скасовувати рішення, припиненням дії чи бездіяльності;

б) не можуть постійно скасовувати рішення, припиненням дії чи бездіяльності;

в) можуть частково відреагувати на скаргу;

г) немає правильної відповіді;

 

14. Відсутність судді чи прокурора під час розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність:

а) порушує принципи кримінального провадження;

б) не є перешкодою для розгляду скарги;

в) порушує встановлений порядок провадження;

г) правильні відповіді «а», «в».

 

15. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється:

а) за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу;

б) за обов’язкової участі потерпілого;

в) за обов’язкової участі слідчого;

г) немає правильної відповіді.

 

16. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

а) складність кримінального провадження;

б) поведінка учасників кримінального провадження;

в) спосіб здійснення суддею, прокурором і судом своїх повноважень;

г) правильні відповіді «а», «б», «в».

17. Розумний строк:

а) може перевищувати передбачені КПК строки виконання процесуальних дій;

б) не може перевищувати передбачені КПК строки виконання процесуальних дій;

в) може перевищувати передбачений строк в КПК за поданням відповідних компетентних органів;

г) немає правильної відповіді.

 

18. Особа, яка подала скаргу на недотримання розумних строків суддею та прокурором:

а) повідомляється невідкладно про результати розгляду;

б) повідомляється невідкладно про результати розгляду письмово;

в) повідомляється протягом доби про результати розгляду;

г) немає правильної відповіді.

 

19. Слідчий суддя за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність:

а) зобов’язує припинити дію;

б) скасовує рішення судді чи прокурора;

в) передає матеріал для розгляду в суд;

г) правильні відповіді «а», «б».

 

20. Слідчий суддя:

а) суддя суду першої інстанції;

б) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльності судді та прокурора;

в) не розглядає скарг громадян;

г) правильні відповіді «а», «б».

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 306 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © Флоренс Найтингейл
==> читать все изречения...

670 - | 595 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.