Лекции.Орг


Поиск:
Соціальна структура українського суспільства.
 

Мета: сформувати поняття «суспільство», розкрити процес формування суспільства;розібратися в проблемі соціалної структури українського суспільства виховувати повагу людей до суспільства, розвивати вміння аналізувати факти та робити висновки.

Тип заняття: вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: самостійне вивчення.

Мотивація та актуалізація опорних знань і вмінь студентів

1. А що для вас означає поняття «суспільство»?

2. Як ви розумієте просторові й історичні межі суспільства?

Студенти доходять висновку, що суспільство є результатом існування людських відносин. Це явище динамічне й дуже мінливе. Зміни в суспільстві відбуваються набагато швидше, ніж можтіа собі уянити. Але с відносини, котрі, виникнувши, існують тривалий час у відносно незмінному вигляді. Саме завдяки їм можна говорити про суспільство як про явище, що існує. Саме тому, з історичної точки зору, на певних часових відрізках суспільство загалом залишається незмінним, хоча в ньому постійно відбуваються якісь зрушення, трансформації, що не змінюють суті суспільного ладу.

Вивчення нового матеріалу

Типи суспільства.

1. «Аграрне суспільство».

2. «Індустріальне суспільство».

3. «Постіндустріальне суспільство».

4. «Інформаційне суспільство».

Соціальна структура суспільства

Соціальна структура суспільства — це історично визначена сукупність відносно стійких, стабільних соціальних спільнот, груп і певний порядок їх взаємозв'язку та взаємодії.

Структуровані нерівності між різними групами людей (стратами) соціологи називають стратифікацією. Її основа і сутність – у нерівномірному розподілі прав і привілеїв, відповідальності й обов'язку, наявності і відсутності соціальних цінностей, влади і впливи серед членів того чи іншого співтовариства. Соціальна стратифікація означає не просто різне становище у суспільстві окремих індивідів, родин чи цілих країн, а саме нерівне їх становище.

Виділяють два основні шляхи здобуття ними певного рангу в суспільстві: аскрипція і досягнення.

Аскрипція — просування соціальними «сходинками» завдяки зовнішнім, незалежним від індивіда, групи, властивостям (соціальному становищу, фізичним даним та ін.).

Досягнення — здобуття індивідом, групою певного статусу завдяки безпосередньо власним успіхам.

Німецький соціолог, історик та економіст М.Вебер запропонував тривимірну концепцію стратифікації:

1) на класи (за економічним критерієм);

2) на статуси (за престижем);

3) на партії (за владою).

 

Суспільство можна розглядати як таке, що складається зі «страт» (прошарків) у певній ієрархії: з привілейованими верствами на вершині й непривілейованими біля основи. Соціальна стратифікація — це диференціація суспільства иа соціальні верстви й класи за ієрархічним принципом. Критеріями стратифікації є: прибуток, влада, престиж.

 

Соціальна структура суспільства в Україні
Критерії Вищий клас Середній клас Нижчий клас (робітничий клас)
Представники Великі промисловці, вищі управлінці: президенти компаній, директори й члени правління корпорацій, політичні лідери, видатні вчені, діячі мистецтва і культури та ін. Власники малого бізнесу, магазинів, невеличких фірм, контор тощо, висококваліфіковані спеціалісти: програмісти, фінансисти, спеціалісти з реклами тощо Висококваліфіковані й малоквалі-фіковані робітники з низьким рівнем оплати праці
Чисельний склад 5 % населення 33,8 % населення 61,2% населення

Питання:

· З якими інститутами громадського суспільства ви стикаєтеся в повсякденному житті?

· На якій підставі ви вважаєте, що ці або інші інститути належать до громадянського суспільства?

· Яким чином, на ваш погляд, громадянське суспільство може здійснювати контроль за діяльністю держави?

 

Розглядаючи соціально-класову модель українського суспільства на перший план виходить процес загальної поляризації соціуму, тобто постійне збільшення прірви між невеликою заможною, елітарною частиною населення і основною масою громадян, матеріальний рівень забезпеченості якого, а також ступінь владних повноважень і володіння владою в країні, просто неможливо порівняти із попереднім соціальним прошарком. Виникли нові класові утворення (підприємці, комерсанти, фермери, тощо). Змінився статус і раніше існуючих груп. Особливо різко погіршився стан працівників висококваліфікованої розумової і фізичної праці, середні верстви внаслідок зубожіння перемістилися у нижчий клас. Соціальна структура сучасного українського суспільства характеризується крайньою соціальною неврівноваже-ністю як на рівні процесів, що відбуваються всередині соціальних груп і між ними, так і на рівні самосвідомості особистості, усвідомлення нею свого місця в системі соціальної ієрархії. Українське суспільство знаходиться у стані перетворень та загальної кризи. Спостерігається різка поляризованість основних прошарків населення, причому більша частина громадян знаходиться у тяжкому матеріальному положенні. Негативні економічні процеси лише загострюють цей стан речей. Людина, що має вищу освіту не має гарантій на забезпечення відповідною роботою і доходом, спостерігається криза самоідентифікації українців щодо їхнього положення у суспільстві. Основу нашого соціуму становить робітничий або нижчий клас. Проте українське суспільство, що перебуває у стані структурних перетворень, важко розглядати з об’єктивних позицій багатофакторності.

Підсумок заняття

1. Що таке соціальна структура суспільства?

2. Розповісти про соціальну структуру сучасного суспільства.

Література: Губерський Л.В. Людина і світ. — К.,2001.

 

 

САМОСТІЙНЕ ЗАНЯТТЯ 5.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 501 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

834 - | 654 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.