Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«аконодавчо-нормативн≥ документи
1. «акон ”крањни Уѕро бухгалтерський обл≥к та ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥Ф (з≥ зм≥нами ≥ доповненн€ми) в≥д 16.07.99р. є 996-’≤V.

2. ѕор€док поданн€ ф≥нансовоњ зв≥тност≥, затверджений постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 28.02.2000 р. є 419.

3. ѕоложенн€ (стандарт) бухгалтерського обл≥ку 1 У«агальн≥ вимоги до ф≥нансовоњ зв≥т≠ност≥Ф, затверджене наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 31 березн€ 1999 р. є 87.

4. ѕоложенн€ (стандарт) бухгалтерського обл≥ку 2 УЅалансФ, затверджене наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 31 березн€ 1999 р. є 87.

5. ѕоложенн€ (стандарт) бухгалтерського обл≥ку 3 У«в≥т про ф≥нансов≥ результатиФ, затверджене наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 31.03.99 є 87.

6. ѕоложенн€ (стандарт) бухгалтерського обл≥ку 4 У«в≥т про рух кошт≥вФ(з≥ зм≥нами ≥ доповненн€ми), затверджене наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 31.03.99 є 87.

7. ѕоложенн€ (стандарт) бухгалтерського обл≥ку 5 У«в≥т про власний кап≥талФ, затверджене наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 31.03.99 є 87.

8. ѕоложенн€ (стандарт) бухгалтерського обл≥ку 6 У¬иправленн€ помилок ≥ зм≥ни у ф≥нансових зв≥тахФ, затверджене наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 28.05.99 р. є 137.

9. ѕоложенн€ (стандарт) бухгалтерського обл≥ку 9 У«апасиФ, затверджене наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 20.10.99 р. є 246.

10. ѕоложенн€ (стандарт) бухгалтерського обл≥ку 15 Уƒох≥дФ, затверджене наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 29.11.99 р. є 290.

11. ѕоложенн€ (стандарт) бухгалтерського обл≥ку 16 У¬итратиФ, затверджене наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 31.12.99 р. є 318.

12. ѕлан рахунк≥в бухгалтерського обл≥ку актив≥в, кап≥талу, зобовТ€зань ≥ господарських операц≥й п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й, затверджений наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 30.11.99 р. є 291.

13. ≤нструкц≥€ про застосуванн€ ѕлану рахунк≥в бухгалтерського обл≥ку актив≥в, кап≥талу, зобовТ€зань ≥ господарських операц≥й п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й, затверджена наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 30.11.99 р. є 291.

14. ≤нструкц≥€ по ≥нвентаризац≥њ основних засоб≥в, нематер≥альних актив≥в, товарно-матер≥альних ц≥нностей, грошових кошт≥в, документ≥в та розрахунк≥в (з≥ зм≥нами та доповненн€ми), затверджена наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 11.08.94 р. є 69.

15. ѕоложенн€ про документальне забезпеченн€ запис≥в в бухгалтерському обл≥ку, затверджене наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 24.05.95 р. є 88.

16. ѕор€док визначенн€ розм≥ру збитк≥в в≥д розкраданн€, недостач≥, знищенн€ (псуванн€) матер≥альних ц≥нностей (з≥ зм≥нами та доповненн€ми), затверджений постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 22.01.96 р. є 116.

17. ћетодичн≥ рекомендац≥њ по застосуванню рег≥стр≥в бухгалтерського обл≥ку, затверджен≥ наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 29.12.2000 р. є356.

18. ћетодичн≥ рекомендац≥њ з орган≥зац≥њ та веденню бухгалтерського обл≥ку за журнально-ордерною формою на п≥дприЇмствах агропромислового комплексу, затверджен≥ наказом ћ≥н≥стерства аграрноњ пол≥тики ”крањни в≥д 07.03.2001 р. є49

19. ћетодичн≥ рекомендац≥њ з плануванн€, обл≥ку ≥ калькулюванн€ соб≥вартост≥ продукц≥њ (роб≥т, послуг) с≥льськогосподарських п≥дприЇмств, затверджен≥ наказом ћ≥н≥стерства аграрноњ пол≥тики ”крањни в≥д 18.05.2001 р. є135

 

—писок л≥тератури

ќсновна л≥тература

1. Ѕ≥луха ћ.“. “еор≥€ бухгалтерського обл≥ку: ѕ≥дручник. Ц  .:  ƒ“≈”, 2000.

2. Ѕутинець ‘.‘. “еор≥€ бухгалтерського обл≥ку: ѕ≥дручник. Ц ∆итомир: ∆≤“≤, 2000.

3. ¬асюта-Ѕеркут ќ.≤. та ≥н. “еор≥€ бухгалтерського обл≥ку: Ќавч. пос≥б./ ќ.≤ ¬асюта-Ѕеркут, √.‘.Ўеп≥тко, Ќ.ќ.–омашевська; «а заг. ред. ¬.Ѕ.«ахожа€. Ц  .: ћј”ѕ,2001.

4. √рабова Ќ.ћ. “еор≥€ бухгалтерського обл≥ку: Ќавч.пос≥бник / ѕ≥д ред. ћ.¬. ужельного. 6-те вид. Ц  .: ј.—. ., 2001.

5.  ужельний ћ.¬., Ћ≥нник ¬.√.“еор≥€ бухгалтерського обл≥ку: ѕ≥дручник. Ц  .:  Ќ≈”, 2001.

6. ћетьюс ћ.–., ѕерера ћ.’.Ѕ. “еори€ бухгалтерского учета: ”чебник. Ц ћ.: ёЌ»“». јудит, 1999.

7. ’ендриксен Ё.—., ¬ан Ѕреда ћ.‘. “еори€ бухгалтерского учета: ”чебник Ц ћ.: ‘инансы и статистика, 1997.

ƒодаткова л≥тература

1.  узьм≥нський ј.ћ.,  узьм≥нський ё.ј. “еор≥€ бухгалтерського обл≥ку: ѕ≥дручник // ¬се про бухгалтерський обл≥к. Ц  ., 1999.

2. √олов —.‘.,  остюченко ¬.ћ. Ѕухгалтерський обл≥к за м≥жнародними стандартами: приклади та коментар≥. ѕрактичний пос≥бник. Ц  .: Ћ≥бра.2001.

3. ћ≥жнародн≥ стандарти бухгалтерського обл≥ку 1997: ѕер. з англ./ Ќаук. ред. к.е.н. —.‘.√олов. Ц  .: ‘едерац≥€ профес≥йних бухгалтер≥в ≥ аудитор≥в ”крањни, 1998.


«ћ≤—“

 
 
       


«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌяЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..

“ема 1. Ѕухгалтерський обл≥к, його сутн≥сть ≥ основи орган≥зац≥њЕЕЕЕЕ

«авданн€ 1. ¬изначенн€ вимог ≥ завдань бухгалтерського обл≥куЕЕЕЕЕЕЕ

“ема 2.ѕредмет ≥ метод бухгалтерського обл≥куЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...

«авданн€ 2. √рупуванн€ обТЇкт≥в бухгалтерського обл≥ку на п≥дприЇмств≥ЕЕ..

«авданн€ 3.  ласиф≥кац≥€ обТЇкт≥в бухгалтерського обл≥куЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...

«авданн€ 4. ’арактеристика функц≥й та методу бухгалтерського обл≥куЕЕ..

“ема 3. Ѕухгалтерський балансЕ..ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..

«авданн€ 5. ѕобудова бухгалтерського балансу п≥дприЇмства й особливост≥ зв≥тних в≥дображень обТЇкт≥в бухгалтерського обл≥ку ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..

«авданн€ 6. ¬плив господарських операц≥й на зм≥ни в баланс≥ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

«авданн€ 7. ¬заЇмозвТ€зок м≥ж балансом ≥ обТЇктами бухгалтерського обл≥ку..

“ема 4. –ахунки бухгалтерського обл≥ку ≥ подв≥йний записЕЕЕЕЕЕЕЕ.

«авданн€ 8. –озкладанн€ балансу на рахунки, синтетичне групуванн€ господарських операц≥й на рахунках бухгалтерського обл≥куЕЕ...ЕЕЕЕЕЕ.

«авданн€ 9. «астосуванн€ подв≥йного запису при в≥дображенн≥ господарських операц≥й на рахунках бухгалтерського обл≥ку ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 270 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

694 - | 634 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.