Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ 14.ќбл≥к процесу виробництва та формуванн€ соб≥вартост≥ готовоњ продукц≥њ
ћета Ц закр≥пити пор€док в≥дображенн€ в бухгалтерському обл≥ку операц≥й з процесу виробництва та включенн€ витрат в соб≥варт≥сть калькул€ц≥йних обТЇкт≥в, способи розпод≥лу накладних витрат за обТЇктами калькул€ц≥њ.

1. Ќа основ≥ нижче наведених даних в≥дкрити субрахунки та синтетичн≥ рахунки:

1. ќсновн≥ матер≥али Ц 19520 грн.

2. ѕаливо Ц 18870 грн.

3. ѕоточний рахунок у банку Ц 76492 грн.

4. –озрахунки з п≥дзв≥тними особами Ц 412 грн.

5. «аборгован≥сть персоналу з оплати прац≥ Ц 20051 грн.

6. √отова продукц≥€ Ц 178000 грн.

7. ¬итрати у незавершеному виробництв≥ Ц 191681 грн.

8. «агальновиробнич≥ витрати Ц22210 грн.

9. јдм≥н≥стративн≥ витрати - 51456грн.

10. –езерв майбутн≥х витрат ≥ платеж≥в Ц 4365 грн.

11. «аборгован≥сть перед бюджетом Ц 1100 грн.

12. «аборгован≥сть перед органами соц≥ального страхуванн€ Ц 1900 грн.

13. «аборгован≥сть постачальникам Ц 40347 грн.

14. ƒопом≥жн≥ виробництва Ц 33350 грн.

15. ќсновн≥ засоби Ц 246000 грн.

16. «нос основних засоб≥в Ц 29800 грн.

2. ¬≥дкрити анал≥тичн≥ рахунки до сл≥дуючих рахунк≥в синтетичного обл≥ку:

23 У¬иробництвоФ:

рах.23 ј У¬иробництво продукц≥њ јФ Ц 102630 грн.

рах.23 Ѕ У¬иробництво продукц≥њ ЅФ Ц 49051 грн.

рах.23 ¬ У¬иробництво продукц≥њ ¬Ф Ц 40000 грн.

26 У√отова продукц≥€Ф:

У√отова продукц≥€ јФ Ц 400 од., нормативна виробнича соб≥варт≥сть одиниц≥ продукц≥њ 130,0 грн.; сума 52000 грн.

У√отова продукц≥€ ЅФ Ц 1200 од.; нормативна виробнича соб≥варт≥сть одиниц≥ продукц≥њ 50,0 грн.; сума 60000 грн.

У√отова продукц≥€ ¬Ф Ц 1100 од.; нормативна виробнича соб≥варт≥сть одиниц≥ продукц≥њ 60,0 грн.; сума 66000 грн.

3. Ќа основ≥ нижче приведених господарських операц≥й (табл. 29) скласти бухгалтерськ≥ проводки, записати њх на в≥дпов≥дних анал≥тичних та синтетичних рахунках, виконавши необх≥дн≥ розрахунки.

“аблиц€ 29

∆урнал реЇстрац≥њ господарських операц≥й з обл≥ку процесу виробництва

за зв≥тний пер≥од 200_ р.

єз/п ƒокументи, зм≥ст господарських операц≥й —ума, грн.  ореспондую≠ч≥ рахунк≥в
ƒебет  редит
         
      ќбл≥ков≥ листи прац≥ ≥ виконаних роб≥т. “абель обл≥ку робочого часу. Ќараховано зароб≥тну плату: а) роб≥тникам, зайн€тим на виробництв≥ продукц≥њ: УјФ УЅФ У¬Ф –азом: б) апарату управл≥нн€ цехами в) адм≥н≥стративному персоналу ¬сього: ¬≥дом≥сть розрахунк≥в за страхуванн€м є 32 «роблено в≥д≠рахуванн€ у ѕенс≥йний фонд у розм≥р≥ __% в≥д нарахованоњ зароб≥тноњ плати за зв≥тний пер≥од: роб≥тникам, зайн€тим на виробництв≥ продукц≥њ ј роб≥тникам, зайн€тим на виробництв≥ продукц≥њ Ѕ роб≥тникам, зайн€тим на виробництв≥ продукц≥њ ¬ управл≥нському персоналу цех≥в адм≥н≥стративному персоналу ¬сього (суми визначити):   5400    
ѕродовженн€ таблиц≥ 29
         
              ¬≥дом≥сть розрахунк≥в за страхуванн€м є 32. Ќарахований роботодавцем зб≥р на обовТ€зкове соц≥альне страхуванн€ з тимчасовоњ втрати працездатност≥ у розм≥р≥ ___% в≥д нарахованоњ зароб≥тноњ плати за зв≥тний пер≥од: роб≥тникам, зайн€тим на виробництв≥ продукц≥њ ј роб≥тникам, зайн€тим на виробництв≥ продукц≥њ Ѕ роб≥тникам, зайн€тим на виробництв≥ продукц≥њ ¬ управл≥нському персоналу цех≥в адм≥н≥стративному персоналу ¬сього (суми визначити): ¬≥дом≥сть розрахунк≥в за страхуванн€м є 32. Ќарахований роботодавцем зб≥р на обовТ€зкове страхуванн€ на випадок безроб≥тт€ у розм≥р≥ __% в≥д нарахованоњ зароб≥тноњ плати за зв≥тний пер≥од: роб≥тникам, зайн€тим на виробництв≥ продукц≥њ ј роб≥тникам, зайн€тим на виробництв≥ продукц≥њ Ѕ роб≥тникам, зайн€тим на виробництв≥ продукц≥њ ¬ управл≥нському персоналу цех≥в адм≥н≥стративному персоналу ¬сього (суми визначити): ƒов≥дка бухгалтер≥њ є 23 —творено резерв на оплату в≥дпусток в розм≥р≥ 10 % ≥ в≥днесено в≥дпов≥дно на: виробництво продукц≥њ ј виробництво продукц≥њ Ѕ виробництво продукц≥њ ¬ загальновиробнич≥ витрати адм≥н≥стративн≥ витрати ¬сього (суми визначити): ѕодорожн≥ листи вантажного автомоб≥л€. —писана варт≥сть послуг вантажного автотранспорту на: виробництво продукц≥њ ј виробництво продукц≥њ Ѕ виробництво продукц≥њ ¬ –азом: Ћ≥м≥тно-заб≥рна картка є 35. ¬≥дпущено з≥ складу у вироб≠ництво основн≥ матер≥али на: виробництво продукц≥њ ј виробництво продукц≥њ Ѕ виробництво продукц≥њ ¬ ¬сього: ¬≥дом≥сть нарахуванн€ амортизац≥йних в≥драхувань є 8. Ќарахована амортизац≥€ основних засоб≥в, €ка в≥днесена на: виробництво продукц≥њ ј виробництво продукц≥њ Ѕ виробництво продукц≥њ ¬ –азом: загальновиробнич≥ витрати адм≥н≥стративн≥ витрати ¬сього:     11050     12700     490      
ѕродовженн€ таблиц≥ 29
         
                  –ахунок-фактура є16. ќтриман≥ послуги п≥др€дноњ орган≥зац≥њ, варт≥сть €ких в≥днесена на: виробництво продукц≥њ ј виробництво продукц≥њ Ѕ виробництво продукц≥њ ¬ –азом: ¬≥дом≥сть витрат палива є 29. —писано з≥ складу використане паливо ≥ в≥днесено на: виробництво продукц≥њ ј виробництво продукц≥њ Ѕ виробництво продукц≥њ ¬ –азом: загальновиробнич≥ витрати адм≥н≥стративн≥ витрати ¬сього: јвансовий зв≥т є65. —писана ≥ в≥днесена на адм≥н≥стративн≥ витрати п≥дзв≥тна сума з головного бухгалтера п≥дприЇмства, повТ€зана ≥з службовим в≥др€дженн€м ўоденник надходженн€ продукц≥њ. ќприбуткована вироблена продукц≥€ за нормативною виробничою соб≥варт≥стю: готова продукц≥€ ј Ц 1200 од. готова продукц≥€ Ѕ Ц 1940 од. готова продукц≥€ ¬ Ц 1800 од. ¬сього (суми визначити): ¬≥дом≥сть розпод≥лу загальновиробничих витрат є 4 «м≥нн≥ загальновиробнич≥ витрати включаютьс€:* до витрат на виробництво продукц≥њ ј до витрат на виробництво продукц≥њ Ѕ до витрат на виробництво продукц≥њ ¬ ¬сього: –озпод≥лен≥ пост≥йн≥ загальновиробнич≥ витрати включаютьс€: до витрат на виробництво продукц≥њ ј до витрат на виробництво продукц≥њ Ѕ до витрат на виробництво продукц≥њ ¬ ¬сього: Ќерозпод≥лен≥ пост≥йн≥ загальновиробнич≥ витрати включаютьс€ до соб≥вартост≥ реал≥зованоњ готовоњ продукц≥њ ¬сього: (суми визначити використовуючи дан≥ рахунк≥в У¬иробництвоФ, У«агальновиробнич≥ витратиФ)* ƒов≥дка бухгалтер≥њ є 25 ¬изначаЇтьс€ фактична соб≥варт≥сть отриманоњ з виробництва готовоњ продукц≥њ ≥ списуютьс€ калькул€ц≥йн≥ р≥зниц≥ на в≥дпов≥дн≥ рахунки: готовоњ продукц≥њ ј готовоњ продукц≥њ Ѕ готовоњ продукц≥њ ¬ –азом:     5800     1738            

*ѕрим≥тка: залишки незавершеного виробництва на к≥нець зв≥тного пер≥оду 200_р. складають за видами продукц≥њ:

УјФ Ц 1790 грн.

УЅФ Ц 2120 грн.

У¬Ф Ц 1840 грн.

–азом Ц 5750 грн.

«агальновиробнич≥ витрати за нормальною потужн≥стю складають сп≥вв≥дношенн€: зм≥нн≥ , пост≥йн≥ до фактичних загальновиробничих витрат, пост≥йн≥ розпод≥лен≥ , пост≥йн≥ нерозпод≥лен≥ до суми фактичних пост≥йних загальновиробничих витрат.

4. ѕ≥драхувати обороти, вивести к≥нцеве сальдо по рахунках анал≥тичного ≥ синтетичного обл≥ку.

 

ѕитанн€:

1. «а €кими напр€мками списують калькул€ц≥йн≥ р≥зниц≥ ≥з рахунк≥в виробництва?

2. як≥ методи списанн€ калькул€ц≥йних р≥зниць використовують в обл≥ку?

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 314 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1206 - | 1199 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.