Лекции.Орг


Поиск:
Завдання 12.Облік процесу придбання виробничих запасів
Мета – засвоїти порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку основних операцій процесу придбання виробничих запасів, визначення первісної вартості придбаних матеріальних цінностей і розподілу транспортно-заготівельних витрат між об’єктами обліку запасів.

1. Вивчити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.

2. На підставі наведених даних відкрити рахунки бухгалтерського обліку:

1. Запасні частини – 10260 грн.

3. Готівка у касі підприємства – 650 грн.

4. Кошти на поточному рахунку в банку – 42000 грн.

5. Готівка у підзвітних осіб – 350 грн.

6. Заборгованість постачальникам запасних частин – 3350 грн.

7. Витрати у незавершеному виробництві – 12510 грн.

8. Заборгованість різним кредиторам – 1870 грн.

3. Відкрити аналітичні рахунки до субрахунку 207 “Запасні частини” і записати в них початкові залишки:

запасні частини А – ціна 20 грн. за 1 шт.; кількість 150 шт.; сума 3000 грн.;

запасні частини Б – ціна 12 грн. за 1 шт.; кількість 300 шт.; сума 3600 грн.;

запасні частини В – ціна 10 грн. за 1 шт.; кількість 200 шт.; сума 2000 грн.;

запасні частини Г – ціна 4 грн. за 1 шт.; кількість 250 шт.; сума 1000 грн.;

транспортно - заготівельні витрати 660 грн.

4. У журналі реєстрації господарських операцій за звітний місяць (табл.24) вказати кореспонденцію рахунків за наведеними операціями.

5. Відобразити приведені підприємством у звітному місяці господарські операції (п.3) на рахунках синтетичного та аналітичного обліку, підрахувати за всіма рахунками обороти за місяць та визначити залишок на кінець місяця.

6. Скласти оборотну відомість за аналітичними рахунками до субрахунку 207 “Запасні частини”

 

Таблиця 24

Господарські операції з обліку процесу заготівлі за місяць 200__р.

№ з/п Документи, зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспондуючі рахунки
дебет кре­дит
                                  Рахунок-фактура №86 Оприбутковані на склад підприємства запасні частини за купівельними цінами, які надійшли від постачальника (кількість ціною за одиницю), шт.: “А” – 120 шт. “Б” – 200 шт. “В” – 150 шт. “Г” – 150 шт. Разом: Податкова накладна № 91 Відображений податковий кредит за податком на додану вартість за придбаними запасними частинами Видатковий касовий ордер № 144 Видано з каси готівку експедитору Герасименко А.М. на службове відрядження, пов’язане із придбанням запасних частин Рахунок-фактура №114 Нараховано залізничній станції за зберігання запасних частин Рахунок-фактура №132 Нараховано автотранспортному об‘єднанню за доставку запасних частин в підприємство Виписка банку Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості постачальникам запасних частин Авансовий звіт №55 Віднесено вартість послуг експедитора Герасименко А.М. на витрати, пов’язані з придбанням і доставкою запасних частин Наряд на виконану роботу Нарахована робітникам підприємства заробітна плата за розвантаження запасних частин Виписка банку Перераховано з поточного рахунку: · залізничній дорозі за зберігання запасних частин · автотранспортному об‘єднанню за доставку запасних частин Лімітно-забірна картка №26 Списані на потреби виробництва запасні частини за купівельними цінами “А” – 210 шт. “Б” – 375 шт. “В” – 60 шт. “Г” – 275 шт. Разом: Довідка бухгалтерії Включаються до витрат на виробництво транспортно-заготівельні витрати у частині, яка віднесена до відпущених у виробництво матеріалів (суму визначити, відобразивши розрахунок у відомості розподілу транспортно-заготівельних витрат)                                    

Таблиця 25

Відомість розподілу транспортно-заготівельних витрат

Зміст показників Вартість запасних частин, грн. Транспортно-заготівельні витрати, грн. Облікова вартість запасних частин, грн.
Разом А Б В Г
1.Залишок на початок місяця              
2.Надійшло за місяць              
3.Вибуло за місяць              
4.Залишок на кінець місяця (ряд.1 +ряд.2 – ряд.3)              

 

Питання:

1. Як визначити первісну вартість придбаних підприємством матеріальних цінностей?

2. Дати характеристику рахунків з обліку процесу придбання.

3. Який порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат?

4. З яких витрат складається вартість придбаних матеріалів?

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 308 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. © Марк Твен
==> читать все изречения...

579 - | 527 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.