Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕудова ≥ принцип д≥њ чотириступ≥нчастоњ  ѕ
„отириступ≥нчаста коробка зм≥ни передач, €ка маЇ чотири передач≥ дл€ руху автомоб≥л€ вперед ≥ одну назад, встановлюЇтьс€ на автомоб≥л€х √ј«-53-04, √ј«-53-12, √ј«-66-11 ≥ автобусах ѕј«-672. «а своЇю будовою вони однаков≥, за виключенн€м того, що коробка передач автомоб≥л€ √ј«-66-11 не маЇ приводу сп≥дометра - (в≥н встановлений у роздавальн≥й коробц≥).

 оробка зм≥ни передач складаЇтьс€ з картера 12 (ћал.21.1), кришки 16 з важелем 3 механ≥зму переключенн€ передач, ведучого вала 1, виготовленого €к одне ц≥ле з шестернею 17, веденого вала 7, розм≥щеного на одн≥й ос≥ з ведучим валом, синхрон≥затора 15, пром≥жного вала 14 ≥ блока зубчастих кол≥с заднього ходу.

¬едучий вал 1 ≥з шестернею 17 обертаЇтьс€ на двох п≥дшипниках. ѕередн≥й п≥дшипник вала розм≥щений у гн≥зд≥ фланц€ кол≥нчастого вала, а задн≥й Ч в передн≥й ст≥нц≥ картера. ¬≥д осьового зм≥щенн€ назад ведучий вал утримуЇтьс€ кульовим п≥дшипником, а в≥д перем≥щенн€ вперед Ч упорним к≥льцем, €ке встановлюЇтьс€ в канавц≥ м≥ж зовн≥шньою обоймою й кришкою 18, хвостовик €коњ служить дл€ центруванн€ коробки передач ≥з зчепленн€м.

¬едений вал 7 передн≥м к≥нцем спираЇтьс€ на роликовий п≥дшипник, €кий розм≥щуЇтьс€ у виточц≥ ведучого вала 1, а задн≥мЧна п≥дшипник, що закр≥плений у задн≥й ст≥нц≥ картера 12 кришкою 19. Ќа шл≥цах веденого вала розм≥щено зубчасте колесо 6 першоњ передач≥ ≥ заднього ходу. «убчаст≥ колеса 5 другоњ ≥ 4 третьоњ передач≥ цього вала в≥льно обертаютьс€ на бронзових втулках.  олесо 5 другоњ передач≥ на маточин≥ маЇ зубчастий в≥нець, а зубчасте колесо 4 третьоњ передач≥ маЇ конус ≥ зубчастий в≥нець з боку синхрон≥затора 15.

ѕром≥жний вал 14, €кий виготовл€Їтьс€ €к одне ц≥ле ≥з зубчастими колесами, обертаЇтьс€ на кульових п≥дшипниках. ¬≥д осьового зм≥щенн€ вал ф≥ксуЇтьс€ кришкою 20 заднього кулькового п≥дшипника ≥ його упорним к≥льцем. «убчаст≥ колеса 10, 11 ≥ 13 цього вала знаход€тьс€ в пост≥йному зчепленн≥ в≥дпов≥дно ≥з зубчастими колесами 5,4 ≥ 17 веденого ≥ ведучого вал≥в. ѕр€мозубе зубчасте колесо 8 входить в зачепленн€ з колесом 6 першоњ передач≥ або з блоком зубчастих кол≥с заднього ходу, €кий обертаЇтьс€ на ос≥, що запресована в отворах задньоњ ст≥нки ≥ внутр≥шнього припливу картера.

«аливають оливу ≥ контролюють њњ р≥вень через отв≥р ≥з пробкою на л≥в≥й ст≥нц≥ картера. ќтв≥р дл€ зливанн€ оливи розм≥шуЇтьс€ знизу на задн≥й ст≥нц≥.

ћехан≥зм переключенн€ передач служить дл€ включенн€ тоњ чи ≥ншоњ передач≥ або виключенн€ будь-€коњ з них. ¬≥н монтуЇтьс€ в кришц≥ коробки зм≥ни передач ≥ маЇ дистанц≥йний привод.

ћехан≥зм переключенн€ (ћал.21.2) складаЇтьс€ ≥з важел€ переключенн€, повзун≥в 1, трьох вилок 6 переключенн€, ф≥ксатор≥в, замк≥в ≥ запоб≥жника включенн€ заднього ходу.

¬ отворах внутр≥шн≥х наплив≥в розм≥щено три повзуни, на €ких закр≥плен≥ вилки, що з'Їднан≥ з рухомими шестерн€ми включенн€ першоњ й другоњ передач, заднього ходу й синхрон≥затором дл€ включенн€ 3-оњ ≥ 4-оњ передач.

«амковий пристр≥й складаЇтьс€ ≥з двох пар куль 4, штифта 5 у середньому повзун≥ ≥ бокових заглиблень повзун≥в 1. «'Їднанн€ куль 4, штифт≥в 5 ≥ заглиблень у повзунах 1 допускаЇ зсув т≥льки одного з повзун≥в, тобто решта повзун≥в будуть замкнен≥.

«амковий механ≥зм запоб≥гаЇ одночасному включенню двох передач. ¬ключенн€ двох передач приведе до скручуванн€ вал≥в ≥ пошкодженн€ коробки.

‘≥ксатори розм≥щуютьс€ в спец≥альних гн≥здах кришки коробки над повзунами.  ожний повзун зверху у вертикальн≥й площин≥ маЇ три лунки. ƒв≥ крайн≥ Ч дл€ включеного положенн€, середн€Чдл€ нейтрального. ‘≥ксатор €вл€Ї собою кулю «, €ка притискуЇтьс€ пружиною 2. ѕри переключенн≥ передач≥ повзун, перем≥щуючись, виштовхуЇ кулю з лунки, ≥ коли повзун перем≥ститьс€ на в≥дстань до сум≥щенн€ другоњ лунки напроти кул≥, кул€ опускаЇтьс€ у лунку ≥ ф≥ксуЇ положенн€ повзуна та передач≥. ÷им запоб≥гаЇтьс€ самов≥льне виключенн€ передач.

Ќеобх≥дною умовою включенн€ передач Ї попереднЇ зр≥вн€нн€ частот обертанн€ зубчастого колеса, €ке вступаЇ в зачепленн€ ≥з зубчастим колесом, що зач≥плюютьс€, тобто п≥сл€ того, €к вир≥вн€ютьс€ швидкост≥ веденого вала ≥ шестерн≥ передач≥, €к≥ включаютьс€.

Ѕезшумне й без ударне включенн€ третьоњ й четвертоњ передач забезпечуЇтьс€ синхрон≥затором.

—инхрон≥затор ≥нерц≥йного типу зр≥внюЇ частоти обертанн€ зубчастих кол≥с, €к≥ включаютьс€, забезпечуючи цим самим њх менше спрацюванн€. —инхрон≥затори встановлюють на тих передачах, €кими найб≥льш часто користуютьс€ при експлуатац≥њ автомоб≥л≥в. ¬≥н складаЇтьс€ з маточини 11 (ћал.21.3), муфти 12, двох блокувальних к≥лець 9, трьох сухар≥в 5 ≥ двох к≥лець 10 ≥з дроту. ћаточина 11 взаЇмод≥Ї з веденим валом 8 через шл≥цьове з'Їднанн€ ≥ закр≥плена гайкою. Ќа зовн≥шн≥й поверхн≥ маточини нар≥зан≥ Ї зуби ≥ зроблен≥ пази дл€ сухар≥в 5. Ќа внутр≥шн≥й поверхн≥ муфти 12 також Ї нар≥зан≥ зуби, €к≥ взаЇмод≥ють ≥з зубами маточини. ¬ середньому положенн≥ маточини муфта втримуЇтьс€ виступами сухар≥в 5, €к≥ притискуютьс€ пружними к≥льц€ми 10.

Ќа торц€х блокувальних к≥лець 9 вир≥зан≥ три пази, в €к≥ вход€ть к≥нц≥ сухар≥в. Ўирина цих паз≥в на 4 мм. б≥льша в≥д ширини сухар€. Ќа внутр≥шн≥й кон≥чн≥й поверхн≥ цих к≥лець нар≥зана р≥зь ≥з др≥бним кроком дл€ зб≥льшенн€ терт€ м≥ж конусами блокувальних к≥лець ≥ зовн≥шньою поверхнею конус≥в маточин зубчастих кол≥с 3 ≥ 6, на €ких також нар≥зана р≥зь. “орц≥ зуб≥в в≥нц≥в зубчастих кол≥с 3, 6 ≥ блокувальних к≥лець мають зр≥зи, що полегшуЇ введенн€ њх у зачепленн€ з муфтою синхрон≥затора, коли вони обертаютьс€ синхронно при включенн≥ третьоњ або четвертоњ передач≥.

ѕри нейтральному положенн≥ синхрон≥затора (включена перша або друга передача) його зубчаста муфта ≥ блокувальн≥ к≥льц€ не працюють. ѕри включенн≥ передач≥ муфта 12 перем≥щуЇтьс€ вилкою 4 ≥ через виступи перем≥щуЇ сухар≥, €к≥ притискують одне з блокувальних к≥лець до конуса зубчастого колеса 3, €кщо включаЇтьс€ четверта (пр€ма) передача, або до конуса зубчастого колеса 6, €кщо включаЇтьс€ трет€ передача. ¬насл≥док на€вност≥ терт€ м≥ж кон≥чними поверхн€ми зубчасте колесо 6 зат€гуЇ в обертанн€ блокувальне к≥льце 9 до упору ≥з сухар€ми. ѕри цьому зуби блокувального к≥льц€ встановлюютьс€ напроти зуб≥в муфти. “орцев≥ скоси зуб≥в к≥льц€ 9 не дозвол€ють зубам муфти 12 ув≥йти в зачепленн€ ≥з зубчастим в≥нцем на маточин≥ зубчастого колеса 6, коли частота обертанн€ муфти синхрон≥затора (веденого вала) не дор≥внюЇ частот≥ обертанн€ зубчастого колеса 6, а притискуЇ блокувальне к≥льце до конуса колеса 6. ¬насл≥док цього поступово вир≥внюЇтьс€ частота обертанн€ блокувального к≥льц€ (а отже, ≥ веденого вала) ≥ включенн€ шестерень в коробц≥ зм≥ни передач автомоб≥л€ √ј«-53ј на передачах зубчастого колеса 6.  оли частоти њх обертанн€ вир≥внюютьс€, зуби муфти синхрон≥затора спочатку вход€ть у зачепленн€ ≥з зубами блокувального к≥льц€, а пот≥м ≥ з зубчастим в≥нцем на маточин≥ зубчастого колеса 6.

–обота синхрон≥затора при включенн≥ четвертоњ передач≥ проходить аналог≥чно.

ѕерша передача включаЇтьс€ при введенн≥ в зачепленн€ зубчастих кол≥с 6 (ћал.21.1) ≥ 8 (ћал.21.4,а).  рутильний момент передаЇтьс€ в≥д ведучого вала 1 через зубчасте колесо 17 ≥ 13 на блок 14 зубчастих кол≥с пром≥жного вала, а пот≥м через колесо 8 ≥ 6 на ведений вал 7.

ѕри включенн≥ другоњ передач≥ зубчасте колесо 6 перем≥щуЇтьс€ вперед (ћал.21.1), ≥ внутр≥шн≥ шл≥ци його вход€ть у зачепленн€ ≥з зубчастим в≥нцем колеса 5.  рутильний момент передаЇтьс€ в≥д ведучого вала 1 на ведений вал 7 через зубчаст≥ колеса 17,13,10,5, внутр≥шнЇ шл≥цьове з'Їднанн€ кол≥с 5 ≥ 6 (ћал.21.4,6).

“рет€ передача включаЇтьс€ при перем≥щенн≥ синхрон≥затора 15 назад. ѕри цьому крутильний момент в≥д пром≥жного вала на ведений передаЇтьс€ через зубчаст≥ колеса 11 ≥ 4 ≥ синхрон≥затор 15 (ћал.21.4,в).

ƒл€ включенн€ четвертоњ передач≥ (пр€моњ) перем≥щують синхрон≥затор 15 вперед, ≥ з'Їднують в одне ц≥ле ведучий ≥ ведений вал (ћал.21.4,д).

ѕередача заднього ходу включаЇтьс€ при зм≥щенн≥ вперед блоку 9 зубчастих кол≥с, з €ких б≥льше колесо входить у зачепленн€ з колесом 8, а менше Ч з колесом 6. ѕри цьому крутильний момент передаЇтьс€ через колеса 17,13, 12, блок 9 зубчастих кол≥с ≥ колесо 6 (ћал.21.4,д).

ѕередаточн≥ числа кожноњ передач≥ складають на перш≥й передач≥Ч6,55; на друг≥й Ч 3,09; на трет≥й Ч 1,71; на четверт≥й Ч 2,0; на передач≥ заднього ходу Ч 7,77.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 396 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

526 - | 531 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.