Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќпрацювати ѕостанову ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни є 12 в≥д 24 жовтн€ 2008 року Ђѕро судову практику розгл€ду цив≥льних справ в апел€ц≥йному пор€дкуї. 2 страница
 

18. ¬изнавши, що суд першоњ ≥нстанц≥њ ухвалив р≥шенн€ з дотриманн€м норм матер≥ального та процесуального права, а наведен≥ в апел€ц≥йн≥й скарз≥ недол≥ки у розгл€д≥ справи не вплинули на суть ухваленого р≥шенн€, апел€ц≥йний суд зг≥дно з≥ статтею 308 ÷ѕ  (1618-15) ухвалою в≥дхил€Ї апел€ц≥йну скаргу та залишаЇ р≥шенн€ без зм≥н ≥ обов'€зково наводить у н≥й мотиви, з €ких доводи апел€ц≥йноњ скарги в≥дхил€ютьс€. ¬одночас апел€ц≥йним судам необх≥дно враховувати, що законне, обірунтоване та правильне по сут≥ й справедливе р≥шенн€ суду не може бути скасоване з одних лише формальних м≥ркувань. «окрема, до таких недол≥к≥в, €к≥ не призвод€ть до порушенн€ основних принцип≥в цив≥льного процесуального законодавства та охоронюваних законом прав та ≥нтерес≥в ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥, ≥ не впливають на суть ухваленого р≥шенн€ належать: сплата судового збору, зд≥йснена п≥сл€ в≥дкритт€ провадженн€ у справ≥; в≥дсутн≥сть п≥дпису в позовн≥й за€в≥, €кщо позивач брав участь у судовому зас≥данн≥ й п≥дтримав позовн≥ вимоги; в≥дсутн≥сть п≥дпису секретар€ судового зас≥данн€ в журнал≥ судового зас≥данн€; залишенн€ без розгл€ду за€ви про в≥дв≥д, €кщо п≥дстави дл€ в≥дводу були в≥дсутн≥. “аким же недол≥ком може бути визнана сама по соб≥ в≥дсутн≥сть техн≥чного запису при безсп≥рност≥ доказ≥в, €кими обірунтовано р≥шенн€.

 

19. «а на€вност≥ п≥дстав, передбачених статтею 309 ÷ѕ  (1618-15), апел€ц≥йний суд скасовуЇ р≥шенн€ суду першоњ ≥нстанц≥њ та ухвалюЇ нове р≥шенн€ або зм≥нюЇ його й не маЇ права передавати ≥з цих п≥дстав справу на новий розгл€д до суду першоњ ≥нстанц≥њ.

«азначеними п≥дставами Ї: неповне з'€суванн€ обставин, що мають значенн€ дл€ справи; недоведен≥сть обставин, що мають значенн€ дл€ справи, €к≥ суд вважаЇ встановленими; нев≥дпов≥дн≥сть висновк≥в суду обставинам справи, порушенн€ або неправильне застосуванн€ норм матер≥ального або процесуального права.

ѕри цьому судам необх≥дно виходити з того, що:

- неповним з'€суванн€м судом обставин, що мають значенн€ дл€ справи, сл≥д вважати неправильне визначенн€ предмета доказуванн€ чи не з'€суванн€ обставин, €кими обірунтовувалис€ вимоги та запереченн€, або ≥нших фактичних даних (пропущенн€ строку позовноњ давност≥ тощо), неправильну квал≥ф≥кац≥ю правов≥дносин стор≥н, €к≥ випливають ≥з встановлених обставин тощо;

- недоведен≥сть обставин, що мають значенн€ дл€ справи, €к≥ суд вважав встановленими, маЇ м≥сце у випадках зазначенн€ у судовому р≥шенн≥ певних обставин (факт≥в), €к≥ не п≥дтверджен≥ доказами, њх недостатн≥сть, недостов≥рн≥сть та (або) суперечлив≥сть, в≥дсутн≥сть мотив≥в прийн€тт€ чи неприйн€тт€ доказ≥в тощо;

- нев≥дпов≥дн≥сть висновк≥в суду обставинам справи вважаЇтьс€ у тому раз≥, €кщо останн≥ встановлен≥ судом повно та правильно, проте висновки з установлених обставин зроблено неправильно.

- порушенн€ або неправильне застосуванн€ матер≥ального чи процесуального права маЇ м≥сце у раз≥ застосуванн€ закону, €кий не поширюЇтьс€ на ц≥ правов≥дносини, або не застосовано закон, €кий п≥дл€гав застосуванню, унасл≥док неправильноњ юридичноњ квал≥ф≥кац≥њ правов≥дносин або неправильного витлумаченого закону, €кий хоч ≥ п≥дл€гав застосуванню, проте його зм≥ст ≥ сутн≥сть сприйн€то неправильно через розширене чи обмежене тлумаченн€.

ѕорушенн€ або неправильне застосуванн€ норм процесуального права можуть бути п≥дставою дл€ скасуванн€ чи зм≥ни р≥шенн€, €кщо таке порушенн€ призвело до неправильного вир≥шенн€ справи. «окрема, порушенн€ вимог статт≥ 59 ÷ѕ  (1618-15) щодо допустимост≥ засоб≥в доказуванн€, необірунтована в≥дмова суду в задоволенн≥ клопотанн€ ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥, у досл≥дженн≥ доказ≥в (статт€ 60 ÷ѕ ), порушенн€ вимог статт≥ 215 ÷ѕ  (1618-15) щодо зм≥сту р≥шенн€ суду тощо.

ѕосиланн€ в апел€ц≥йн≥й скарз≥ на недоведен≥сть обставин, що мають значенн€ дл€ справи, €к≥ суд першоњ ≥нстанц≥њ вважав установленими, чи на нев≥дпов≥дн≥сть висновк≥в суду обставинам справи п≥дл€гаЇ перев≥рц≥ апел€ц≥йним судом шл€хом досл≥дженн€ доказ≥в, €ким, на думку особи, що подала апел€ц≥йну скаргу, суд першоњ ≥нстанц≥њ не дав оц≥нки або дав неправильну оц≥нку.

” раз≥ скасуванн€ р≥шенн€ суду у зв'€зку з порушенн€м норм процесуального права (частина трет€ статт≥ 309 ÷ѕ  (1618-15)) апел€ц≥йний суд повинен зазначити причинний зв'€зок м≥ж порушенн€м норми процесуального права та прийн€тт€м неправильного р≥шенн€.

јпел€ц≥йний суд ухвалюЇ р≥шенн€ про зм≥ну р≥шенн€ суду першоњ ≥нстанц≥њ у випадку, €кщо помилки у неправильно прийн€тому р≥шенн≥ можливо усунути без його скасуванн€, не зм≥нюючи суть р≥шенн€, ≥ вони стосуютьс€ окремих його частин, зокрема у раз≥ виправленн€ помилок суду першоњ ≥нстанц≥њ щодо розм≥ру суми, що п≥дл€гаЇ ст€гненню, розпод≥лу судових витрат тощо. якщо помилки у такому р≥шенн≥ стосуютьс€ фактичноњ сторони справи чи правового обірунтуванн€ р≥шенн€, то њх усуненн€ необх≥дно вважати також зм≥ною р≥шенн€, тому апел€ц≥йний суд не повинен усувати так≥ помилки ухвалою ≥з зазначенн€м про залишенн€ р≥шенн€ без зм≥н з його уточненн€м чи доповненн€м.

” раз≥ ухваленн€ нового р≥шенн€ або зм≥ни р≥шенн€ суд апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ в мотивувальн≥й частин≥ р≥шенн€ даЇ оц≥нку доказам, що на€вн≥ в матер≥алах справи, а також новим доказам, €кщо вони досл≥джувалис€, в њх сукупност≥ за правилами, встановленими статтею 212 ÷ѕ  (1618-15).

 

20. ¬иход€чи з повноважень суду апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ, визначених пунктом 5 частини першоњ статт≥ 307 ÷ѕ  (1618-15), апел€ц≥йний суд може скасувати р≥шенн€ суду першоњ ≥нстанц≥њ з передачею справи на новий розгл€д лише з п≥дстав, вичерпно визначених у статт≥ 311 ÷ѕ  (1618-15) (вона розширеному тлумаченню не п≥дл€гаЇ), за на€вност≥ €ких р≥шенн€ суду скасовуЇтьс€ незалежно в≥д правильност≥ висновк≥в суду та незалежно в≥д того, чи посилаютьс€ учасники процесу на так≥ порушенн€ (статт€ 303 ÷ѕ  (1618-15)). «азначеними п≥дставами можуть бути т≥льки так≥: розгл€д справи неповноважним суддею або складом суду; ухваленн€ судового р≥шенн€ чи п≥дписанн€ його не тим суддею, €кий розгл€дав справу; розгл€д справи за в≥дсутност≥ будь-кого з ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥, належним чином не пов≥домлених про час ≥ м≥сце судового зас≥данн€; вир≥шенн€ судом питанн€ про права та обов'€зки ос≥б, €к≥ не брали участ≥ у справ≥; розгл€д судом не вс≥х вимог ≥ цей недол≥к не був та не м≥г бути усунений ухваленн€м додаткового р≥шенн€ в≥дпов≥дно до статт≥ 220 ÷ѕ  (1618-15); розгл€д справи з порушенн€м правил виключноњ п≥дсудност≥.

Ќе може бути п≥дставою дл€ застосуванн€ пункту 3 частини першоњ статт≥ 311 ÷ѕ  (1618-15) розгл€д справи за в≥дсутност≥ особи, належним чином не пов≥домленоњ про час ≥ м≥сце судового зас≥данн€, €ка не оскаржуЇ р≥шенн€ суду.

” раз≥ скасуванн€ р≥шенн€ суду першоњ ≥нстанц≥њ з направленн€м справи на новий розгл€д в ухвал≥ апел€ц≥йного суду обов'€зково маЇ бути зазначено, €к≥ порушенн€ закону були допущен≥ судом першоњ ≥нстанц≥њ, чим це п≥дтверджено.

ѕроте в цьому випадку апел€ц≥йний суд не маЇ права викладати в ухвал≥ доводи, €к≥ б указували або прогнозували певн≥ результати нового вир≥шенн€ справи чи св≥дчили про перевагу одних доказ≥в над ≥ншими, оск≥льки вир≥шенн€ питанн€ про прийн€тт€ в≥дпов≥дного р≥шенн€ й оц≥нка доказ≥в належить до повноважень суду, €кий розгл€датиме справу.

¬исновки та мотиви, з €ких скасовано р≥шенн€, Ї обов'€зковими дл€ суду першоњ ≥нстанц≥њ при новому розгл€д≥ справи. ¬исновками та мотивами, з €ких скасовано р≥шенн€, необх≥дно вважати положенн€ мотивувальноњ та резолютивноњ частин ухвали суду апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ щодо на€вност≥ передбачених статтею 311 ÷ѕ  (1618-15) п≥дстав дл€ скасуванн€ р≥шенн€ суду першоњ ≥нстанц≥њ ≥ передач≥ справи на новий розгл€д та њх квал≥ф≥кац≥њ процесуальним законодавством €к таких.

—касуванн€ р≥шенн€ суду з направленн€м справи на новий розгл€д з п≥дстав, передбачених пунктом 5 частини першоњ статт≥ 311 ÷ѕ  (1618-15), можливе, €кщо суд першоњ ≥нстанц≥њ розгл€нув не вс≥ вимоги, €к≥ перебувають у нерозривному зв'€зку з вимогами, щодо €ких ухвалено р≥шенн€, ≥ цей недол≥к не був ≥ не м≥г бути усунений ухваленн€м додаткового р≥шенн€.

¬ ≥нших випадках нерозгл€нут≥ вимоги передаютьс€ на розгл€д суду першоњ ≥нстанц≥њ.

” раз≥ €кщо р≥шенн€ суду скасовано на п≥дстав≥ пункту шостого частини першоњ статт≥ 311 ÷ѕ  (1618-15), апел€ц≥йний суд направл€Ї справу на новий розгл€д до суду, €кому вона п≥дсудна.

 

21. јпел€ц≥йний суд маЇ право ухвалити додаткове р≥шенн€ за за€вою особи, €ка бере участь у справ≥, або з власноњ ≥н≥ц≥ативи в раз≥, €кщо в≥н скасував р≥шенн€ суду першоњ ≥нстанц≥њ та ухвалив нове р≥шенн€ чи зм≥нив його за на€вност≥ п≥дстав, передбачених статтею 220 ÷ѕ  (1618-15). ¬≥дпов≥дно до статт≥ 219 ÷ѕ  (1618-15) апел€ц≥йний суд може виправити допущен≥ у своЇму р≥шенн≥ описки чи арифметичн≥ помилки, не зм≥нюючи зм≥сту р≥шенн€. јпел€ц≥йний суд в≥дпов≥дно до статт≥ 221 ÷ѕ  (1618-15) може роз'€снити своЇ р≥шенн€.

ѕитанн€ про визначенн€ пор€дку виконанн€ р≥шенн€ суду, розстрочку чи в≥дстрочку виконанн€, вжитт€ заход≥в дл€ забезпеченн€ його виконанн€ (статт€ 217 ÷ѕ  (1618-15)) розгл€даютьс€ апел€ц≥йним судом, €кщо ц≥ питанн€ вир≥шуютьс€ одночасно з ухваленн€м нового р≥шенн€ чи зм≥ною р≥шенн€. ¬ ≥нших випадках ц≥ питанн€ вир≥шуютьс€ судом першоњ ≥нстанц≥њ.

 

22. ¬иход€чи з положень статт≥ 320 ÷ѕ  (1618-15), апел€ц≥йн≥ суди постановл€ють окрем≥ ухвали та направл€ють њх в≥дпов≥дним особам ≥ органам дл€ вжитт€ ними необх≥дних заход≥в у пор€дку, встановленому статтею 211 ÷ѕ  (1618-15), €к щодо ви€влених при розгл€д≥ справи причин та умов, що спри€ли порушенню закону, так ≥ щодо порушенн€ норм права та помилок, зокрема т€ганини, ≥нших недол≥к≥в п≥д час розгл€ду справи, допущених судом першоњ ≥нстанц≥њ, що не ф≥ксуютьс€ в судовому р≥шенн≥ апел€ц≥йного суду.

 

ќкрем≥ ухвали про допущен≥ судом першоњ ≥нстанц≥њ порушенн€ норм права ≥ помилки направл€ютьс€ дл€ њх усуненн€ та з метою запоб≥ганн€ њх виникненню (залежно в≥д характеру та к≥лькост≥) до суду першоњ ≥нстанц≥њ чи судд≥, €к≥ розгл€дали справу, або до в≥дпов≥дноњ квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ судд≥в.

ќкрема ухвала апел€ц≥йного суду може бути оскаржена в касац≥йному пор€дку особами, щодо €ких вона постановлена.

 

23. ¬изнати такою, що втратила чинн≥сть, постанову ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 11 жовтн€ 1985 р. N 8 (v0008700-85) "ѕро практику розгл€ду судами ”крањни цив≥льних справ у касац≥йному пор€дку" (≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з постановами ѕленуму в≥д 25 грудн€ 1992 р. N 13 (v0013700-92) та в≥д 25 травн€ 1998 р. N 15 (v0015700-98)).

√олова ¬ерховного —уду ”крањни ¬.¬.ќнопенко

 

—екретар ѕленуму

¬ерховного —уду ”крањни ё.Ћ.—ен≥н

 

 

ќпрацювати ѕостанову ѕленуму ¬ищого спец≥ал≥зованого суду ”крањни з розгл€ду цив≥льних ≥ крим≥нальних справ є 10 в≥д 14 червн€ 2012 року Ђѕро судову практику розгл€ду цив≥льних справ у касац≥йному пор€дкуї

ѕЋ≈Ќ”ћ ¬»ўќ√ќ —ѕ≈÷≤јЋ≤«ќ¬јЌќ√ќ —”ƒ” ” –јѓЌ» « –ќ«√Ћяƒ” ÷»¬≤Ћ№Ќ»’ ≤  –»ћ≤ЌјЋ№Ќ»’ —ѕ–ј¬

 

ѕќ—“јЌќ¬ј

 

14.06.2012 є 10

 

 

ѕро судову практику розгл€ду цив≥льних справ у касац≥йному пор€дку

 

« метою забезпеченн€ правильного й однакового застосуванн€ норм цив≥льного процесуального законодавства про перегл€д судових р≥шень у касац≥йному пор€дку пленум ¬ищого спец≥ал≥зованого суду ”крањни з розгл€ду цив≥льних ≥ крим≥нальних справ ѕќ—“јЌќ¬Ћя™ дати так≥ розТ€сненн€:

 

1. «а зм≥стом частини третьоњ статт≥ 14, статт≥ 324 ÷ив≥льного процесуального кодексу ”крањни (дал≥ Ц ÷ѕ ) право на касац≥йне оскарженн€ судових р≥шень, що набрали законноњ сили, мають сторони та ≥нш≥ особи, €к≥ беруть участь у справ≥, а також особи, €к≥ не брали участ≥ у справ≥, за умови, що суд вир≥шив питанн€ про њх права, свободи чи обовТ€зки.

 

ќсоби, €к≥ не брали участ≥ у справ≥, в≥дпов≥дно до частини девТ€тоњ статт≥ 6 ÷ѕ  мають право отримувати в суд≥, €кий ухвалив р≥шенн€, усну або письмову ≥нформац≥ю про результати розгл€ду в≥дпов≥дноњ справи, знайомитис€ з матер≥алами справи, робити з них вит€ги, зн≥мати коп≥њ документ≥в, долучених до справи, одержувати коп≥њ р≥шень ≥ ухвал, а при розгл€д≥ справи в касац≥йн≥й ≥нстанц≥њ Ц набувають прав ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥, зокрема, мають право брати участь у розгл€д≥ справи з урахуванн€м положень частини першоњ статт≥ 333 ÷ѕ , за€вл€ти клопотанн€ тощо.

 

ќргани та особи, €к≥ за законом мають право захищати права, свободи та ≥нтереси ≥нших ос≥б або державн≥ чи сусп≥льн≥ ≥нтереси (частина друга статт≥ 3, статт≥ 45, 46 ÷ѕ ), але не брали участ≥ у справ≥, мають право на касац≥йне оскарженн€ судових р≥шень, €кщо таке право передбачено законом. “ак, зг≥дно з≥ статтею 37 «акону ”крањни в≥д 5 листопада 1991 року є 1789-’≤≤ "ѕро прокуратуру" право касац≥йного оскарженн€ мають прокурор ≥ заступник прокурора в межах њх компетенц≥њ, незалежно в≥д њх участ≥ у розгл€д≥ справи в суд≥ першоњ ≥нстанц≥њ, а пом≥чники прокурора, прокурори управл≥нь ≥ в≥дд≥л≥в Ц т≥льки у справах, у розгл€д≥ €ких вони брали участь.

 

ѕри поданн≥ касац≥йноњ скарги з метою представництва ≥нтерес≥в громад€нина прокурор повинен надати суду документи, €к≥ п≥дтверджують неможлив≥сть громад€нина самост≥йно зд≥йснювати представництво своњх ≥нтерес≥в. ѕ≥д неможлив≥стю громад€нина самост≥йно зд≥йснювати представництво своњх ≥нтерес≥в сл≥д розум≥ти не лише поданн€ прокурору в≥дпов≥дноњ за€ви (про участь у справ≥), а й наданн€ ≥нших документ≥в, €к≥ п≥дтверджують неспроможн≥сть громад€нина через св≥й ф≥зичний чи матер≥альний стан, похилий в≥к або з ≥нших поважних причин зд≥йснювати захист його порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод чи ≥нтерес≥в.

 

«г≥дно з пунктом 10 статт≥ 13 «акону ”крањни в≥д 23 грудн€ 1997 року є 776/97-¬– "ѕро ”повноваженого ¬ерховноњ –ади ”крањни з прав людини" ”повноважений ¬ерховноњ –ади ”крањни з прав людини маЇ право на касац≥йне оскарженн€ судових р≥шень, ухвалених у справ≥ за його зверненн€м.

 

2. ¬≥дпов≥дно до положень статт≥ 37 ÷ѕ  у раз≥ смерт≥ ф≥зичноњ особи, припиненн€ юридичноњ особи, зм≥ни кредитора чи боржника в зобовТ€занн≥, а також в ≥нших випадках зм≥ни особи у в≥дносинах, щодо €ких виник сп≥р, €кщо правонаступництво допускаЇтьс€, воно може мати м≥сце на будь-€к≥й стад≥њ цив≥льного процесу, у тому числ≥ на стад≥њ касац≥йного оскарженн€ судового р≥шенн€. ”с≥ д≥њ, вчинен≥ в цив≥льному процес≥ до вступу правонаступника, обовТ€зков≥ дл€ нього так само, €к вони були обовТ€зков≥ дл€ особи, €ку в≥н зам≥нив. “ому право касац≥йного оскарженн€ судових р≥шень у межах установлених статтею 325 ÷ѕ  строк≥в належить ≥ правонаступнику такоњ особи.

 

” зазначених випадках на стад≥њ касац≥йного провадженн€ питанн€ про процесуальне правонаступництво при поданн≥ в≥дпов≥дних за€ви ≥ доказ≥в вир≥шуЇ суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ.

 

3.  асац≥йна скарга подаЇтьс€ безпосередньо до суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ.

 

Ќа стад≥њ касац≥йного провадженн€ вир≥шенн€ питанн€ про в≥дкритт€ касац≥йного провадженн€ у справ≥, залишенн€ касац≥йноњ скарги без руху та визнанн€ њњ неподаною, поверненн€ скарги, поновленн€ пропущеного строку на касац≥йне оскарженн€, прийн€тт€ за€ви про в≥дкликанн€ скарги чи в≥дмови в≥д нењ, незалежно в≥д того, до суду €коњ ≥нстанц≥њ вони подан≥, належить до повноважень суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ.

 

 асац≥йн≥ скарги, €к≥ над≥йшли до суду першоњ чи апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥й, негайно, тобто не п≥зн≥ше наступного робочого дн€, надсилаютьс€ до суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ.

 

” раз≥ поданн€ у такому випадку скарги у визначен≥ законом строки, але не у встановленому пор€дку (статт€ 327 ÷ѕ ), ц€ обставина може бути п≥дставою дл€ поновленн€ пропущеного строку на касац≥йне оскарженн€ за клопотанн€м особи, €ка подала скаргу.

 

4. –≥шенн€ суд≥в першоњ та апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥й, у тому числ≥ додатков≥, можуть бути оскаржен≥ в касац≥йному пор€дку €к у ц≥лому, так ≥ в частин≥, а також щодо обставин (факт≥в), встановлених судом (незалежно в≥д того, чи вплинули висновки суду про ц≥ обставини (факти) на вир≥шенн€ справи по сут≥), однак, лише з п≥дстав неправильного застосуванн€ норм матер≥ального права або порушенн€ норм процесуального права, або резолютивноњ частини з питань розпод≥лу судових витрат м≥ж сторонами, пор€дку та способу виконанн€ р≥шенн€.

 

 асац≥йна скарга може бути подана на судове р≥шенн€ першоњ та/або апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ, прийн€те в одн≥й конкретн≥й справ≥. ” раз≥ оскарженн€ судового р≥шенн€ к≥лькома особами у встановленому ÷ѕ  пор€дку суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ в≥дкриваЇ касац≥йне провадженн€ у справ≥ за вс≥ма скаргами, €кщо вони в≥дпов≥дають вимогам ÷ѕ , та розгл€даЇ њх в одному касац≥йному провадженн≥. ” раз≥ одночасного надходженн€ таких скарг касац≥йне провадженн€ може в≥дкриватис€ одн≥Їю ухвалою. якщо над≥йшла касац≥йна скарга, що в≥дпов≥даЇ вимогам ÷ѕ , на судове р≥шенн€, стосовно €кого вже в≥дкрито касац≥йне провадженн€, вона приймаЇтьс€ до сп≥льного розгл€ду з ран≥ше поданою касац≥йною скаргою, про що постановл€Їтьс€ ухвала.

 

5.  асац≥йному оскарженню п≥дл€гають:

 

Ц р≥шенн€ суду першоњ ≥нстанц≥њ п≥сл€ њх перегл€ду в апел€ц≥йному пор€дку, р≥шенн€ та ухвали апел€ц≥йного суду, ухвален≥ за результатами апел€ц≥йного перегл€ду;

 

Ц ухвали суду першоњ ≥нстанц≥њ, перел≥чен≥ в пункт≥ 2 частини першоњ статт≥ 324 ÷ѕ , п≥сл€ њх перегл€ду в апел€ц≥йному пор€дку, ухвали апел€ц≥йного суду, постановлен≥ за результатами такого перегл€ду. ѕри цьому суди повинн≥ враховувати висновки, викладен≥ у –≥шенн€х  онституц≥йного —уду ”крањни в≥д 27 с≥чн€ 2010 року є 3-рп/2010 та в≥д 2 листопада 2011 року є 13-рп/2011;

 

Ц ухвали апел€ц≥йного суду, постановлен≥ п≥д час апел€ц≥йного провадженн€ (наприклад, про залишенн€ апел€ц≥йноњ скарги без розгл€ду, поверненн€ скарги, усуненн€ описок чи арифметичних помилок тощо), €кщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справ≥ (пункт 2 частини першоњ статт≥ 324 ÷ѕ ). «окрема, це ухвали апел€ц≥йного суду, €к≥ утруднюють право на апел€ц≥йне оскарженн€ (залишенн€ апел€ц≥йноњ скарги без руху у звТ€зку з несплатою суми судового збору, зупиненн€ апел€ц≥йного провадженн€ у звТ€зку з призначенн€м експертизи тощо) або мають запоб≥жний зм≥ст (наприклад, окрем≥ ухвали тощо).

 

6. ” раз≥ оскарженн€ ухвали апел€ц≥йного суду, €ка не перешкоджаЇ подальшому провадженню у справ≥ (наприклад, про в≥дкритт€ апел€ц≥йного провадженн€ у справ≥, в≥дкладенн€ розгл€ду справи), поданн€ скарги на ухвалу суду, що не п≥дл€гаЇ касац≥йному оскарженню, а також при поданн≥ касац≥йноњ скарги особою, €ка не маЇ передбаченого статтею 324 ÷ѕ  права на касац≥йне оскарженн€, у тому числ≥ особою, €ка не брала участ≥ у справ≥, про права та обовТ€зки €коњ суд першоњ чи апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ питанн€ не вир≥шував, судд€-допов≥дач в≥дпов≥дно до ц≥Їњ норми ÷ѕ  постановл€Ї ухвалу про поверненн€ касац≥йноњ скарги. якщо зазначен≥ обставини буде встановлено п≥сл€ в≥дкритт€ касац≥йного провадженн€ у справ≥, суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ постановл€Ї ухвалу про закритт€ касац≥йного провадженн€ у справ≥ за такою скаргою та про њњ поверненн€ особ≥, €ка подала скаргу.

 

Ќе можуть бути обТЇктом касац≥йного оскарженн€ судов≥ р≥шенн€, €кщо вони судом не ухвалювались.

 

ѕитанн€ про в≥дкритт€ касац≥йного провадженн€, залишенн€ касац≥йноњ скарги без руху, поверненн€ касац≥йноњ скарги вир≥шуютьс€ суддею, про що постановл€Їтьс€ ухвала. Ќе допускаЇтьс€ поверненн€ касац≥йноњ скарги ≥з супров≥дним листом, пов≥домленн€м або в ≥нший не передбачений законом спос≥б.

 

7. ѕередбачений статтею 325 ÷ѕ  строк на касац≥йне оскарженн€ судового р≥шенн€ необх≥дно обчислювати з урахуванн€м визначеного статтею 69 ÷ѕ  правила про початок переб≥гу процесуальних строк≥в Ц з наступного дн€ п≥сл€ в≥дпов≥дноњ календарноњ дати та з дотриманн€м вимог частин третьоњ, пТ€тоњ та шостоњ статт≥ 70 ÷ѕ .

 

ѕоложенн€ статт≥ 325 ÷ѕ  про те, що касац≥йна скарга може бути подана прот€гом двадц€ти дн≥в з дн€ набранн€ законноњ сили р≥шенн€м (ухвалою) апел€ц≥йного суду, поширюютьс€ також на випадки, коли в≥дпов≥дно до статт≥ 218 ÷ѕ  апел€ц≥йний суд проголосив лише вступну та резолютивну частини р≥шенн€, або коли справу розгл€нуто за в≥дсутност≥ в судовому зас≥данн≥ особи, €ка брала участь у справ≥ та оскаржуЇ судове р≥шенн€. ќтже, обчисленн€ строку касац≥йного оскарженн€ починаЇтьс€ з наступного дн€ п≥сл€ проголошенн€ апел€ц≥йним судом судового р≥шенн€.

 

ѕроте €кщо недотриманн€ строк≥в касац≥йного оскарженн€ було зумовлено д≥€ми (безд≥€льн≥стю) суду, зокрема, особу не було належним чином пов≥домлено про час ≥ м≥сце судового зас≥данн€ або њй не над≥слано прот€гом двох дн≥в ≥з дн€ складанн€ повного судового р≥шенн€ його коп≥ю, €к це передбачено частиною третьою статт≥ 222 ÷ѕ , а також статт€ми 317, 321 ÷ѕ , то ц≥ обставини можуть бути п≥дставою дл€ поновленн€ строку на касац≥йне оскарженн€ за за€вою особи, €ка оскаржуЇ судове р≥шенн€.

 

” звТ€зку ≥з цим суд повинен встановити причинно-насл≥дковий звТ€зок м≥ж неправом≥рною д≥€льн≥стю суду та фактом пропущенн€ строку (наприклад, встановити, що д≥њ чи безд≥€льн≥сть суду призвели до того, що саме ц€ особа не змогла подати касац≥йну скаргу вчасно).

 

8. «аконом не встановлено певного строку дл€ зверненн€ особи, €ка маЇ право на касац≥йне оскарженн€, з клопотанн€м про поновленн€ строку на касац≥йне оскарженн€. “аке клопотанн€ в≥дпов≥дно до частини третьоњ статт≥ 73 та статей 325, 328 ÷ѕ  подаЇтьс€ разом ≥з касац≥йною скаргою. ” ньому маЇ бути зазначено причини пропущенн€ строку на касац≥йне оскарженн€ та докази, що п≥дтверджують на€вн≥сть поважних причин його пропущенн€.

 

якщо касац≥йну скаргу подано п≥сл€ зак≥нченн€ строку на касац≥йне оскарженн€ ≥ особа, €ка њњ подала, не порушуЇ питанн€ про поновленн€ цього строку, то ухвалою судд≥-допов≥дача така скарга залишаЇтьс€ без руху.  асац≥йна скарга також залишаЇтьс€ без руху, €кщо п≥дстави, наведен≥ в за€в≥ про поновленн€ строку касац≥йного оскарженн€, будуть визнан≥ суддею-допов≥дачем неповажними, про що зазначаЇтьс€ в резолютивн≥й частин≥ ухвали. ¬ ухвал≥ про залишенн€ касац≥йноњ скарги без руху зазначаЇтьс€, що прот€гом тридц€ти дн≥в ≥з дн€ њњ отриманн€ особа маЇ право звернутис€ до суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ ≥з за€вою про поновленн€ строку або навести ≥нш≥ п≥дстави дл€ поновленн€ строку.

 

ѕитанн€ про поновленн€ строку на касац≥йне оскарженн€ вир≥шуЇтьс€ суддею-допов≥дачем суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ без проведенн€ судового зас≥данн€ ≥ без пов≥домленн€ ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥. ¬ир≥шенн€ такого питанн€ можливе одночасно ≥з в≥дкритт€м касац≥йного провадженн€ у справ≥, проте маЇ передувати розгл€ду справи судом касац≥йноњ ≥нстанц≥њ по сут≥.

 

—удд€-допов≥дач постановл€Ї ухвалу про в≥дмову у в≥дкритт≥ касац≥йного провадженн€ у раз≥, €кщо у зазначений строк особою, €ка подала касац≥йну скаргу, не буде подано за€ву про поновленн€ пропущеного строку або наведен≥ п≥дстави дл€ поновленн€ строку касац≥йного оскарженн€ буде визнано неповажними. « урахуванн€м викладеного та в≥дпов≥дно до вимог пункту 4 частини четвертоњ статт≥ 328 ÷ѕ  повторне поданн€ касац≥йноњ скарги ≥з за€вою про поновленн€ строку на касац≥йне оскарженн€ не допускаЇтьс€.

 

якщо при розгл€д≥ справи судом касац≥йноњ ≥нстанц≥њ буде встановлено, що касац≥йну скаргу подано без дотриманн€ встановленого процесуального строку ≥ у н≥й не м≥ститьс€ клопотанн€ про поновленн€ пропущеного строку, а п≥д час розгл€ду справи таке клопотанн€ не за€влено (у раз≥ участ≥ в судовому зас≥данн≥ особи, €ка подала скаргу), суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ повинен виконати вимоги частини третьоњ статт≥ 328 ÷ѕ .

 

9. якщо касац≥йну скаргу подано прокурором, органом державноњ влади чи органом м≥сцевого самовр€дуванн€ п≥сл€ спливу одного року з моменту набранн€ оскаржуваним судовим р≥шенн€м законноњ сили, то незалежно в≥д поважност≥ причини пропуску строку касац≥йного оскарженн€ суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ в≥дмовл€Ї у в≥дкритт≥ касац≥йного провадженн€, про що судд€-допов≥дач постановл€Ї ухвалу (абзац 3 частини третьоњ статт≥ 328 ÷ѕ ). «азначене положенн€ закону поширюЇтьс€ на касац≥йн≥ скарги, подан≥ з 14 с≥чн€ 2012 року (дати набранн€ чинност≥ «аконом ”крањни в≥д 20 грудн€ 2011 року є 4176-VI "ѕро внесенн€ зм≥н до де€ких закон≥в ”крањни щодо вдосконаленн€ пор€дку зд≥йсненн€ судочинства").

 

10. ƒл€ вир≥шенн€ питанн€ про в≥дкритт€ касац≥йного провадженн€ у справ≥ судд€-допов≥дач повинен, зокрема, перев≥рити: 1) чи передбачено законом можлив≥сть касац≥йного оскарженн€ ухвал суд≥в першоњ чи апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥й; 2) чи було р≥шенн€ суду першоњ ≥нстанц≥њ предметом апел€ц≥йного перегл€ду по сут≥; 3) на€вн≥сть в особи, €ка подаЇ скаргу, права на касац≥йне оскарженн€ судового р≥шенн€; 4) чи дотримано строк поданн€ касац≥йноњ скарги; 5) в≥дпов≥дн≥сть касац≥йноњ скарги вимогам закону щодо форми та зм≥сту; 6) на€вн≥сть коп≥й касац≥йноњ скарги ≥ додатк≥в до нењ (письмових матер≥ал≥в) в≥дпов≥дно до к≥лькост≥ ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥; 7) чи сплачено в належному розм≥р≥ та у визначеному пор€дку судовий зб≥р.

 

 оп≥њ оскаржуваних судових р≥шень, що додаютьс€ до касац≥йноњ скарги, мають бути п≥дписан≥ та скр≥плен≥ гербовою печаткою суду зг≥дно з ≤нструкц≥Їю з д≥ловодства в м≥сцевому загальному суд≥, затвердженою наказом ƒержавноњ судовоњ адм≥н≥страц≥њ ”крањни в≥д 27 червн€ 2006 року є 68.

 

якщо в касац≥йн≥й скарз≥ за€вл€Їтьс€ клопотанн€ про скасуванн€ судового р≥шенн€ апел€ц≥йного суду та залишенн€ в сил≥ судового р≥шенн€ суду першоњ ≥нстанц≥њ, до скарги мають бути додан≥ €к судове р≥шенн€ апел€ц≥йного суду, €ке оскаржуЇтьс€, так ≥ судове р≥шенн€ суду першоњ ≥нстанц≥њ, оск≥льки залишити його в сил≥, не перев≥ривши на предмет законност≥, неможливо.

 

якщо касац≥йна скарга за формою ≥ зм≥стом не в≥дпов≥даЇ вимогам, встановленим статтею 326 ÷ѕ , перел≥к €ких Ї вичерпним (зокрема, €кщо у скарз≥ не зазначено у чому саме пол€гаЇ неправильне застосуванн€ судом норм матер≥ального права чи порушенн€ норм процесуального права), судд€-допов≥дач в≥дпов≥дно до частини другоњ статт≥ 328 ÷ѕ  застосовуЇ положенн€ статт≥ 121 ÷ѕ  та ухвалою залишаЇ касац≥йну скаргу без руху.

 

¬ ухвал≥ суду необх≥дно навести п≥дстави залишенн€ касац≥йноњ скарги без руху та визначити строк дл€ усуненн€ недол≥к≥в з урахуванн€м реальноњ можливост≥ отриманн€ за€вником коп≥њ ухвали та виправленн€ недол≥к≥в (зокрема, п≥дписанн€ скарги, поданн€ дов≥реност≥, ориг≥нал≥в документ≥в про сплату судового збору, зав≥рених коп≥й судових р≥шень), €кий не може перевищувати пТ€ти дн≥в ≥з дн€ отриманн€ ухвали особою, €ка подала касац≥йну скаргу.

 

¬ ухвал≥ маЇ бути зазначено про насл≥дки невиконанн€ вимог щодо усуненн€ недол≥к≥в (частина друга статт≥ 121 ÷ѕ ). ” раз≥ невиконанн€ вимог закону, наведених в ухвал≥ про залишенн€ скарги без руху, судд€-допов≥дач постановл€Ї ухвалу про визнанн€ касац≥йноњ скарги неподаною та њњ поверненн€.

 

якщо п≥д час судового розгл€ду справи ви€влено, що судовий зб≥р сплачено не в повному розм≥р≥, ст€гненн€ недоплачених сум з в≥дпов≥дноњ особи проводитьс€ при ухваленн≥ судового р≥шенн€.

 

11. ѕри в≥дкритт≥ касац≥йного провадженн€ судд€-допов≥дач у раз≥ необх≥дност≥ вир≥шуЇ питанн€ про зупиненн€ виконанн€ судового р≥шенн€, €ке оскаржуЇтьс€, до зак≥нченн€ касац≥йного провадженн€, але лише за на€вност≥ клопотанн€ особи, €ка подала касац≥йну скаргу (частина перша статт≥ 328 ÷ѕ ). Ќорми ÷ѕ  не заборон€ють вир≥шити питанн€ про зупиненн€ виконанн€ оскаржуваного судового р≥шенн€ й на подальших етапах касац≥йного провадженн€. ѕри цьому право на зупиненн€ виконанн€ судового р≥шенн€ не надаЇ суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ права застосовувати заходи забезпеченн€ позову (статт≥ 151, 152 ÷ѕ ).

 

 лопотанн€ про зупиненн€ виконанн€ судового р≥шенн€ може бути викладено €к у сам≥й скарз≥, так ≥ окремим документом. “аке клопотанн€ маЇ бути мотивованим, м≥стити п≥дстави дл€ зупиненн€ виконанн€ судового р≥шенн€, п≥дтверджен≥ певними доказами (наприклад, у раз≥ в≥дкритт€ виконавчого провадженн€ з примусового виконанн€ р≥шенн€ суду маЇ бути додано зав≥рену коп≥ю такоњ постанови).

 

¬ир≥шуючи питанн€ про зупиненн€ виконанн€ судового р≥шенн€, суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ враховуЇ необх≥дн≥сть у цьому, зокрема, у раз≥ ймов≥рност≥ утрудненн€ повторного розгл€ду справи внасл≥док можливого скасуванн€ судового р≥шенн€, забезпеченн€ збалансованост≥ ≥нтерес≥в стор≥н, запоб≥ганн€ порушенню прав ос≥б, €к≥ брали участь у справ≥, та €к≥ не брали такоњ участ≥, але р≥шенн€м суду вир≥шено питанн€ про њх права, свободи чи обовТ€зки.

 

Ќорми ÷ѕ  не передбачають необх≥дност≥ скасовувати ухвалу про зупиненн€ виконанн€ судового р≥шенн€ чи в≥дновлювати його виконанн€ при ухваленн≥ судового р≥шенн€ за насл≥дками касац≥йного провадженн€, оск≥льки з ухваленн€м судового р≥шенн€ касац≥йною ≥нстанц≥Їю зупиненн€ виконанн€ судового р≥шенн€ втрачаЇ законну силу.

 

12. ¬ипадки коли судд€-допов≥дач може в≥дмовити у в≥дкритт≥ касац≥йного провадженн€ передбачен≥ статтею 328 ÷ѕ , њх перел≥к Ї вичерпним ≥ розширеному тлумаченню не п≥дл€гаЇ.

 

Ќа€вн≥сть ухвали про в≥дхиленн€ касац≥йноњ скарги або про в≥дмову у в≥дкритт≥ касац≥йного провадженн€ Ї п≥дставою дл€ в≥дмови у в≥дкритт≥ касац≥йного провадженн€, €кщо касац≥йну скаргу подано ц≥Їю самою особою ≥ на це саме судове р≥шенн€, незалежно в≥д наведенн€ у касац≥йн≥й скарз≥ ≥нших мотив≥в чи п≥дстав оскарженн€ (пункт 4 частини четвертоњ статт≥ 328 ÷ѕ ).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 551 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

513 - | 524 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.065 с.