Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 лиматические услови€ дистанций электроснабжени€
–айоны по климатическим услови€м

“аблица 11.8.1 Ц “емпературные районы

 

“емпературные районы   “емпература. ∞—    
минимальна€   максимальна€   среднегодова€  
I ’олодный   -50   +40   -5...0    
II ”меренно холодный   -40   +35   +5...+10    
III ”меренно теплый   -30   +35   +5...+10    

 

“аблица 11.8.2 Ц ¬етровые районы

 

¬етровые районы   —корость ветра, м/с  
I II III IV V    

 

“аблица 11.8.3 Ц √ололедные районы

 

–айоны по гололеду   “олщина стенки гололеда, мм  
I II III IV V до 5 25 и более  

 

 

 лиматические услови€ дистанций электроснабжени€

“аблица 11.8.4

ƒистанции электроснабжени€ (Ё„)   “емпе≠ратур≠ные районы   ¬етро≠вые районы   √оло≠ледные районы   –айоны по загр€зненности  
         
1. ќкт€брьска€ ж.д.  
ћосковска€   II   II   I   V VII  лин  
Ѕологовска€   II   II     V VI ”головка  
—анкт-ѕетербург-√лавный   I   II   I   V  
—анкт-ѕетербург-Ѕалтийска€   I   II   I   IV  
—анкт-ѕетербург-‘инл€ндска€   I   II   I   V  
ѕсковска€   II   II   I   IV  
¬олховстроевска€   I   II     V  
ѕетрозаводска€   I   II   II   V  
 емска€   I   II   I   V  
ћурманска€   I   III   II изморозь   V VII Ќикель, «апол€рна€, ћонче-горск  
–жевска€     II   I   V  
“верска€   II   II   I   V  
 андалакшска€   I   III   II изморозь   V  
ћгинска€   I   II   I   IV  
ћедведевска€   II   II   I   IV  
ѕо дороге   1- II     II- III     I-II   IV- VII  
2.  алининградска€ ж.д.  
 алининградска€   III   II   II   IV  
3. ћосковска€ ж.д.  
ћосковско- урска€   II   I   I   IV  
∆елезнодорожна€     I   I   IV VII Ёлектросталь  
ѕанковска€   II   II   II   IV VII ÷емгигант, ўурово, ¬оскресенск  
ћытищинска€   II   II   I   IV VI ўелково  
Ћобненска€   II   II   II   IV  
ѕокровско-—трешневска€   II   II   II   IV  
ћосковско-—моленска€ II   II   II   IV  
¬нуковска€   II   II   II   IV  
“ульска€   II   II   II   IV VI  азначеевка  
ќрловска€   II   II   II   IV  
 урска€   II   II   II   IV  
ћосковско-ѕавелецка€   II   II     IV  
ќжерельевска€   II   II   II   IV  
–€занска€   II   III   II   IV  
Ќовомосковска€   II   I     IV VII Ќовомосковск, ћ.јндреевка, ћаклец, √ризово  
—моленска€   II   II   II   IV  
 алужска€   II   II   II   IV  
Ѕр€нска€   II   II   II   IV  
¬€земска€   II   II   II   IV  
ѕо дороге   II   I- III   I-II   IV- VII  
4. √орьковска€ ж.д.  
¬ладимирска€     II   II   IV V  овров  
√орьковска€   I   II     IV  
 ировска€   I   I   II   IV  
«уевска€   I   I   II   IV  
ћуромска€   I   I   II   IV  
ёдинска€   I   III   II   IV V  анаш, “раки, »бреси, Ќу€ VII Ўемордан, ¬.√оракиндери  
»жевска€   I   II   II   IV  
јрзамасска€   I   III   II   IV VI јрзамас 11 VII ѕильна, ¬урнары  
ѕо дороге   I   I- III   II   IV- VII  
5. —еверна€ ж.д.  
ярославска€   II   II   I   IV  
Ѕуйска€   I   I   I   IV  
¬ологодска€   I   III   I   IV VII „ереповец  
јрхангельска€   I   II   II изморозь   IV VI јрхангельск, ќбозерное  
—ольвычегодска€   I     I   IV  
—осногорска€   I   I   I   IV  
¬оркутинска€   I   IV   IV   IV VI 2 зоны  
Ўарьинска€   I   III   I   IV  
ѕо дороге   I- II   I- IV   I- IV   IV-VII  
6. —еверо- авказска€ ж.д.  
–остовска€   III   III   III   IV  
 авказска€ III III III IV
ћинераловодска€   III   III   III   IV VI «еленчук-Ќевинномысск  
“уапсинска€   III   III     V  
√розненска€   III     III   IV  
ћахачкалинска€   III   V     IV VI √ерзель-ƒербент-“емиргое  
 раснодарска€   III   V   IV   IV  
—альска€   III   III   III   IV  
Ћиховска€   III   III   III   IV  
ѕрохладненска€   III   IV   III   IV VI ¬ладикавказ  
—тавропольска€   III   III   III   IV  
ѕо дороге   III   III- V   III- IV   IV-VI  
7. ёго-¬осточна€ ж.д.  
—тароаскольска€   II   II   III   IV V —тарый ќскол  
–оссошанска€   II   II   III   IV V ѕодгорное  
Ћискинска€   II   II   III   IV  
¬оронежска€   II   II   III   IV  
√р€зинска€   II   II   III   IV  
ћичуринска€   II     III   IV V ћичуринск ”ральский
≈лецка€   II   II   III   IV V ƒанков, Ћипецк- азинка  
“амбовска€   II   II   III   IV  
ѕоворинска€   II   II   III   IV  
Ѕалашовска€   II   II   III   IV V Ѕалашов  
–тищевска€   II   II   III   IV  
Ѕелгородска€   II   II   II   IV  
ѕо дороге   II   II   II-III   IV-V  
8. ѕриволжска€ ж.л.  
јстраханска€   II   III   III   IV VI јксарайский  
¬олгоградска€   II   III   III   IV VI Ѕекетовска€-ёжна€  
≈ршовска€   II   III   III   IV  
—аратовска€   II   III   IV   IV  
—енна€   II   III   IV   IV VI Ўиханы Ќовые  
ѕо дороге   II   III   III- IV   IV-VI  
9.  уйбышевска€ ж.д.  
ѕензенска€   II   III   II   IV  
 узнецка€   II   III   II   IV  
–узаевска€   II   III   II   IV  
»нзенска€   II   III   II   IV  
—ызранска€   »   III   III   IV  
—амарска€   I   III   III   IV-VI  
јбдулинска€   I   III   III   IV  
„ишминска€   I   III   III   IV  
ƒемска€   I   III   III   IV VI Ѕензино-„ерниковский  
”ль€новска€   I   III   III   IV VI “ихоново-“ойма  
∆игулевска€   II   III   IV   IV VII ’имзаводска€-ѕолевой, ÷аревщина  
Ѕезенчукска€   II     IV   IV VI Ќовокуйбышевска€, ∆игули  
»нзерска€   I   III   II   IV  
ѕо дороге   I- II   III   II- IV     IV-VII  
10. —вердловска€ ж.д.  
ѕермска€   I   II   II   IV  
 унгурска€   I     II   IV  
—вердловска€   I   II   II   IV VI ѕервоуральск, Ѕойцы  
“юменска€   I   II   II   IV  
 изеловска€   I   II   II   IV VII √убаха,  алийна€, Ѕерезн€≠ки, 3.√орка, —оликамск
„усовска€   I   II   II   IV  
Ќижне-“агильска€   I   II   II   IV VI 4 зоны  
√ороблагодатска€   I   II   II   IV  
—еровска€   I   II   II   IV VI 2 зоны  
≈горшинска€   I     II   IV  
¬ерхнекодинска€   I   II   II   IV  
Ўарташска€   I   II   II   IV  
—ургутска€   I   II   II   IV  
»шимска€   I   II     IV  
ѕо дороге   I   II   II   IV-VII  
11. ёжно-”ральска€ ж.д.  
„ел€бинска€   I   III   II   IV VI ћеталлургическа€  
«латоустовска€   I   III   II   IV  
ѕетропавловска€   I   III   II   IV  
 урганска€   I   III   II   IV  
ќренбургска€   I   III   II   IV  
 арталинска€   I   III   II   IV  
ћагнитогорска€   I   III   III   IV VI ћагнитогорск  
ќрска€   I   IV   II   IV  
Ўадринска€   I   II   I   IV  
Ѕузулукска€   I   III   III   IV  
Ўумихинска€   I   II   II   IV  
“роицка€   I   III   I   IV  
ѕо дороге   I   II- IV     I- III     IV-VI  
12. «ападно-—ибирска€ ж.д.  
¬ходнинска€   I   III   II   IV  
ќмска€   I   III   II   IV VI ќмск сорт,  омбинатска€, ћосковка  
Ѕарабинска€     III   II   IV  
Ќовосибирска€   I   III   III   IV  
“айгинска€   I   III   II   V VI яшкино  
»нска€   I   III   III   IV V »скитин  
јлтайска€   I   III   III   IV  
Ѕарнаульска€     III     IV VI ћ.ќзеро, Ѕ.Ѕлаговещенка  
“омска€   I   II   I   IV  
 аменска€   I   III   III   IV  
 арасукска€ I III II   IV
 емеровска€   I   III   II   IV VI  емерово, ѕредкомбинат, Ѕирюлинска€  
Ѕеловска€   I   III   I   IV VI Ѕелове ћереть, јртышта  
Ќовокузнецка€   I   III   I   IV VI Ќовокузнецк, ќбнорска€  
 алтанска€   I   III   I   IV VI ћундыбаш  
ѕо дороге I II-III I-III IV-VI
             

 

 


13.  расно€рска€ железна€ дорога  
Ѕоготольска€   I     III   I   IV  
 расно€рска€   I     III   I   IV  
”€рска€   I     III   II   IV  
»ланска€   I III   I   IV  
јбаканска€   I III   I   IV  
—а€нска€   I   I     III I   IV V  ильчуг  
III
јскизска€   I     III   I   IV  
ѕо дороге   I     III   I-II   IV-V  
  14. ¬осточно-—ибирска€ ж.д.  
“айшетска€   I     III   I   IV  
Ќижнеудинска€     I   III   I   IV  
«иминска€   I   III   I   IV V јзей VII  амильтей-«има  
„еремховска€   I   III   I   IV VII ћаьта-”солье  
»ркутска€   I   III   I   IV VI  итой-—уховское VII √ончарове  
ћысовска€   I   III     IV V Ѕайкальск  
”лан-”дэнска€   I   III   I   IV VI —еленга  
¬ихоревска€   I   III   I   IV VII Ѕратский узел  
 оршунихо-јнгарска€   I   III   I   IV  
—еверо-Ѕайкальска€     III   I   IV  
“аксимовска€   I   III   I   IV  
ѕо дороге   I   III   I   IV-VII  
15.«абайкальска€ ж.д.  
„итинска€   I   II       IV  
ћогочинска€   I   II       IV  
—ковородинска€   I   II       IV  

 


—вободненска€   I   II   I   IV VI ћ.„есноковск-јрга VII ѕечора  
Ѕорзинска€   I   II   I   IV  
’илокска€   I   II   I   IV  
Ўилкинска€   I   II   I   IV  
«авитинска€   I   II   I   IV  
ћагдагачинска€   I   II   I   IV  
≈рофей-ѕавловическа€   I   II   I   IV  
„ернышевск-«абайкальска€   I   III   I   IV  
ѕо дороге   I   II-III   I   IV-VII  
16. ƒальневосточна€ ж.д.  
ќблученска€   I   III   II   IV  
’абаровска€   I   IV   I   IV  
”ссурийска€   I   II   I   IV  
¬ладивостокска€   I   IV   III   V VI”гольна€-¬ладивосток-Ќадеждинска€,  узнецово-Ќаходка  
 омсомольска€   I   III   I   IV  
”ргальска€   I   II   I   IV  
‘евральска€   I   II   I   IV  
“ындинска€   I   II   I   IV  
ѕо дороге   I   II-IV   I-III   IV-VI  
17. —ахалинска€ ж.д.  
ёжно-—ахалинска€   I   V   V   IV  
ѕримечание: ƒанные по климатический районам следует уточн€ть в дорожных геофизических станци€х.  

ƒистанци€ электроснабжени€ определ€ет дл€ отдельных перегонов, стан≠ций и участков каждого района контактной сети климатические услови€ и услови€ трассы, устанавливает номера таблиц, по которым район должен производить регулировку контактной сети в зависимости от этих условий и имеющихс€ в эксплуатации контактных подвесок.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1508 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

512 - | 536 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.