Загальні вимоги до послуг, що їх надають засоби розміщування
Лекции.Орг

Поиск:


Загальні вимоги до послуг, що їх надають засоби розміщування
Засоби розміщування зобов'язані надавати мінімальний перелік послуг, а саме:

а) цілодобове приймання;

б) послуги громадського харчування згідно з ГОСТ 30523 або умови для самостійного готування їжі (див. 5.11 д);

в) щоденне прибирання житлової кімнати та санвузла (крім гуртожитків, таборів праці та відпочинку, гірських притулків тощо);

г) змінювання постільної білизни — не менше одного разу на п'ять діб, змінювання рушників — не менше одного разу на три доби;

д) відправляння, отримування і доставляння листів та телеграм;

є) зберігання цінностей та багажу;

ж) медична допомога: викликання швидкої допомоги, користування аптечкою першої допомоги;

и) туристична інформація.

Послуги готелів повинні відповідати вимогам ДСТУ 4269.

Залежно від типу засобу розміщування перелік асортименту послуг можна доповнювати..

Спеціалізовані засоби розміщування надають додаткові послуги відповідно до їхньої спеціалізації.

Вимоги безпеки

Засоби розміщування потрібно розташовувати в екологічно безпечній зоні.

У засобах розміщування усіх типів потрібно убезпечити життя та здоров'я туристів, збереження їхнього майна.

Убезпечують проживання в засобах розміщування дотриманням:

а) вимог державних будівельних норм під час проектування та будування;

б) вимог безпеки технічної експлуатації будинків, споруд і устатковання, регламентованих нормативними документами;

в) заходів, що гарантують особисту безпеку туристів і збереженість їхнього майна.

Щоб убезпечити життя та здоров'я туристів, треба обов'язково дотримуватися вимог, встановлених у нормативних документах, щодо зберігання, транспортування та готування харчових продуктів відповідно до СанПиН 42-123-5777.

Засоби розміщування потрібно устаткувати системами протипожежного захисту відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні.

У колективних засобах розміщування потрібно передбачити аварійні виходи, сходи, добре помітні інформаційні покажчики для вільного орієнтування як за звичайної, так і за надзвичайної ситуації.

У колективних засобах розміщування потрібно вивісити у доступному для оглядання місці плани евакуації та плани дій персоналу і туристів у надзвичайних ситуаціях (стихійне лихо, пожежі тощо).

Санітарно-технічне, технологічне та інше устатковання, прилади, меблі повинні бути у справному технічному стані, відповідати вимогам нормативних документів та їх потрібно використовувати згідно з інструкціями з експлуатації.

Експлуатуючи електричне, газове устатковання, треба дотримуватися вимог, встановлених ГОСТ 12.1.004 і Правилами пожежної безпеки в Україні, і правил експлуатації, встановлених виробником у експлуатаційній документації на конкретне устатковання.

У засобах розміщування потрібно дотримуватися санітарно-гігієнічних та протиепідеміологічних правил і норм щодо:

а) утримування санітарно-технічного устатковання та інвентарю;

б) стану території, місць загального користування, приміщень будинків, пляжів і різних споруд для туристів;

в) прання, прасування та зберігання білизни;

г) видаляння відходів і захисту від комах та гризунів.

Допустимий рівень звукового тиску та рівень звуку в приміщеннях повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.036, СниП 11-12.

Питна вода повинна бути безпечна в епідеміологічному відношенні, нешкідлива за хімічним складом і відповідати ГОСТ 2874. За відсутності гарантії доброї якості питної води засоби розміщування потрібно устаткувати установками з обробляння води чи організувати підвезення питної води.

Мийні засоби, що входять до «Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», повинні мати сертифікат відповідності, а препарати для дезінфекції, дезінсекції, дератизації, дезодорації – Гігієнічний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи на вітчизняну та імпортовану продукцію, і їх потрібно застосовувати відповідно до вимог нормативних документів чи інструкцій з використовування.

Обслуговувальний персонал колективних засобів розміщування повинен бути підготовлений до дій у надзвичайних ситуаціях. Відповідальність за підготовленість персоналу у надзвичайних ситуаціях несе керівник засобу розміщування (власник).

Обслуговувальний персонал повинен проходити медичний огляд відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством.

Дата добавления: 2016-11-19; просмотров: 265 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.