Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јнтимонопольне регулюванн€ в корпоративному сектор≥
¬ажливу роль у регулюванн≥ корпоративного сектору в≥д≥граЇ јнтимонопольний ком≥тет. “ак≥ органи ≥снують також в ≥нших крањнах ≥ мають р≥зн≥ назви, проте мета у них одна Ч недопущенн€ монопол≥зац≥њ ринк≥в, розробка в≥дпов≥дних припис≥в ≥ контроль. Ќаприклад, у ѕольщ≥ акц≥онер, €кий бажаЇ придбати акц≥њ, повинен пов≥домити про це  ом≥с≥ю з ц≥нних папер≥в ≥ назвати компан≥ю, €кщо пакет акц≥й перевищуватиме певн≥ встановлен≥ в≥дсотки в≥д пакета акц≥й компан≥њ (10,20,33, 50, 66 або 75). Ќам≥ри придбати 33 в≥дсотки акц≥й компан≥њ мають бути в≥дкритими, особа Ч претендент на придбанн€ повинна пов≥домл€ти фондову б≥ржу ≥  ом≥с≥ю з ц≥нних папер≥в про пропозиц≥ю придбати акц≥њ, нам≥чену дату продажу-куп≥вл≥ ≥ запропонован≥ ц≥ни.

¬ ”крањн≥ ≥снують законодавчо розроблен≥ правила ≥ приписи щодо обмеженн€ монопол≥зму та недопущенн€ недобросов≥сноњ конкуренц≥њ у п≥дприЇмницьк≥й д≥€льност≥. њх перел≥к ≥ зм≥ст Ї досить великим, тому зупинимось на тих приписах, €к≥ б≥льш усього стосуютьс€ господарських товариств ≥ вимог щодо переход≥в власност≥ ≥ контролю.

јнтимонопольному ком≥тету надан≥ досить широк≥ права, оск≥льки створенн€, злитт€, приЇднанн€, л≥кв≥дац≥€ господарюючих суб'Їкт≥в (у тому числ≥ господарського товариства, асоц≥ац≥њ, концерну та ≥ншого об'Їднанн€ п≥дприЇмств), придбанн€, набутт€ в ≥нший спос≥б у власн≥сть, одержанн€ в управл≥нн€ (користуванн€) часток (акц≥й, пањв), а також актив≥в (майна) у вигл€д≥ ц≥л≥сних майнових комплекс≥в господарюючих суб'Їкт≥в чи структурних п≥дрозд≥л≥в господарюючих суб'Їкт≥в, оренда ц≥л≥сних майнових комплекс≥в господарюючих суб'Їкт≥в чи структурних п≥дрозд≥л≥в господарюючих суб'Їкт≥в провадитьс€ т≥льки за його згодою або його орган≥в. ÷е стосуЇтьс€ не вс≥х п≥дприЇмств, оск≥льки охопити ус≥ господарююч≥ суб'Їкти практично неможливо, а т≥льки таких випадк≥в, коли:

Ч створенн€ господарюючого суб'Їкта двома та б≥льше засновниками (учасниками), €кщо сумарна варт≥сть актив≥в або сумарний обс€г реал≥зац≥њ товар≥в, роб≥т, послуг (дал≥ Ч товари) цих засновник≥в (учасник≥в) за п≥дсумками останнього ф≥нансового року перевищуЇ суму у валют≥ ”крањни, екв≥валентну 12 млн дол. —Ўј за оф≥ц≥йним валютним курсом, €кий д≥€в на к≥нець останнього ф≥нансового року, ≥ при цьому не менш €к у двох засновник≥в (учасник≥в) варт≥сть актив≥в або обс€г≥в реал≥зац≥њ товар≥в перевищуЇ суму грошового екв≥валента, що дор≥внюЇ 600 тис. дол. —Ўј у кожного;

Ч створенн€ господарюючого суб'Їкта двома та б≥льше засновниками (учасниками), €к≥ д≥ють на певному товарному ринку, €кщо хоч один ≥з них займаЇ монопольне становище на ринку або €кщо загальна частка засновник≥в (учасник≥в) на цьому ринку перевищуЇ 35 в≥дсотк≥в, а також створенн€ господарюючого суб'Їкта, частка €кого на певному товарному ринку €вно перевищуватиме 35 в≥дсотк≥в;

Ч вступ одного або к≥лькох господарюючих суб'Їкт≥в у об'Їднанн€, €кщо сумарна варт≥сть актив≥в або сумарний обс€г реал≥зац≥њ товар≥в цих господарюючих суб'Їкт≥в та об'Їднанн€ разом з його засновниками (учасниками) перевищуЇ суму грошового екв≥валента, що дор≥внюЇ 12 млн дол. —Ўј, або €кщо хоч один ≥з суб'Їкт≥в чи об'Їднанн€ займаЇ монопольне становище на певному товарному ринку, або загальна частка засновник≥в (учасник≥в) об'Їднанн€ п≥сл€ вступу до нього цих господарюючих суб'Їкт≥в на певному ринку перевищуватиме 35 в≥дсотк≥в;

Ч злитт€ господарюючих суб'Їкт≥в або приЇднанн€ одного господарюючого суб'Їкта до ≥ншого, €кщо хоч один ≥з них займаЇ монопольне становище на певному товарному ринку, в тому числ≥ злитт€ або приЇднанн€ господарюючих суб'Їкт≥в, €к≥ д≥ють на певному товарному ринку, €кщо њх загальна частка на цьому ринку перевищуЇ 35 в≥дсотк≥в.

≤снують також ≥нш≥ вимоги, €к≥ стосуютьс€ не т≥льки господарських товариств, а й ≥нших орган≥зац≥йних форм п≥дприЇмств.

¬ажливими Ї нормативн≥ вимоги щодо безпосереднього регулюванн€ руху корпоративних прав. Ќасамперед це стосуЇтьс€ безпосереднього або опосередкованого, одноразово або за к≥лька раз≥в придбанн€, набутт€ в ≥нший спос≥б у власн≥сть або отриманн€ в управл≥нн€ (користуванн€) часток (акц≥й, пањв), що забезпечуЇ дос€гненн€ або перевищенн€ 25, 50 в≥дсотк≥в голос≥в у вищому орган≥ управл≥нн€ в≥дпов≥дного господарюючого суб'Їкта, €кщо сумарна варт≥сть придбанн€, набутт€ в ≥нший спос≥б у власн≥сть, отриманн€ в управл≥нн€ (користуванн€) перевищуЇ суму грошового екв≥валента, що дор≥внюЇ 100 тис. дол. —Ўј за оф≥ц≥йним валютним курсом, що д≥Ї на день поданн€ за€ви про нам≥р придбанн€, набутт€ в ≥нший спос≥б у власн≥сть, отриманн€ в управл≥нн€ (користуванн€) часток (акц≥й, пањв). ” раз≥ придбанн€, набутт€ в ≥нший спос≥б у власн≥сть або отриманн€ в управл≥нн€ (користуванн€) безпосередньо або опосередковано, одноразово або за к≥лька раз≥в часток (акц≥й, пањв), що забезпечуЇ дос€гненн€ або перевищенн€ 10 в≥дсотк≥в голос≥в у вищому орган≥ управл≥нн€ в≥дпов≥дного господарюючого суб'Їкта за наведених вище варт≥сних показник≥в, покупець зобов'€заний у м≥с€чний терм≥н пов≥домити про це придбанн€ јнтимонопольний ком≥тет або його органи.

” раз≥ безпосереднього або опосередкованого придбанн€ актив≥в (майна) у вигл€д≥ ц≥л≥сного майнового комплексу господарюючого суб'Їкта чи структурного п≥дрозд≥лу господарюючого суб'Їкта, набутт€ в ≥нший спос≥б права власност≥ або користуванн€ активами у вигл€д≥ ц≥л≥сного майнового комплексу господарюючого суб'Їкта чи структурного п≥дрозд≥лу господарюючого суб'Їкта, в тому числ≥ л≥кв≥дованого, отриманн€ в управл≥нн€ (користуванн€), передач≥ в оренду зазначених актив≥в (майна), €кщо сумарна варт≥сть актив≥в (майна), що придбаваютьс€, набуваютьс€ в ≥нший спос≥б у власн≥сть (користуванн€), отримуютьс€ в управл≥нн€ (користуванн€), передаютьс€ в оренду, перевищуЇтьс€ сума грошового екв≥валента, що дор≥внюЇ 600 тис. дол. —Ўј за оф≥ц≥йним валютним курсом, що д≥Ї на день поданн€ за€ви, потр≥бна згода јнтимоно-польного ком≥тету.

ќсобливост≥ щодо антимонопольного регулюванн€ мають установч≥ документи, на основ≥ €ких створюютьс€ господарськ≥ товариства. Ќасамперед зм≥ни, пов'€зан≥ ≥з зм≥ною предмета ≥ ц≥лей д≥€льност≥, пор€дку розпод≥лу прибутк≥в ≥ збитк≥в, складу та компетенц≥њ органу управл≥нн€, пор€дку прийн€тт€ органом управл≥нн€ р≥шень, або ≥нш≥ зм≥ни, що посилюють узгоджен≥сть д≥й на ринку засновник≥в (учасник≥в) господарського товариства чи об'Їднанн€ п≥дприЇмств, або призвод€ть в ≥нший спос≥б до пог≥ршенн€ умов конкуренц≥њ м≥ж засновниками (учасниками), сл≥д погоджувати з јнтимонопольним ком≥тетом або його органами.

 р≥м того, ≥снуЇ положенн€, що у раз≥ призначенн€ (обранн€) одн≥Їњ особи на одну з передбачених нижче посад, а саме кер≥вника, заступника кер≥вника, головного бухгалтера, члена спостережноњ ради чи виконавчого, контролюючого орган≥в одночасно у двох або б≥льше конкуруючих м≥ж собою господарюючих суб'Їкт≥в, €кщо сумарна варт≥сть актив≥в цих суб'Їкт≥в за останн≥й ф≥нансовий р≥к перевищуЇ суму грошового екв≥валента, що дор≥внюЇ 6 млн дол. —Ўј, орган (особа), що прийн€в р≥шенн€ про призначенн€ (обранн€), зобов'€заний пов≥домити про це у м≥с€чний терм≥н јнтимонопольний ком≥тет або його органи. як бачимо, права ком≥тету досить широк≥, хоча монопол≥зац≥€ в корпоративному сектор≥ залишаЇтьс€ високою.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 440 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1489 - | 1480 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.