Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–оль ≥ функц≥њ  ом≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку
ƒержавне регулюванн€ корпоративного сектору та контроль за д≥€льн≥стю учасник≥в корпоративного сектору зд≥йснюють ƒержавна ком≥с≥€ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку, јнтимонопольний ком≥тет, ‘онд державного майна та ≥н. у межах своњх повноважень.

¬ ”крањн≥ ≥снуЇ координац≥йний орган д≥€льност≥ державних орган≥в з питань функц≥онуванн€ ринку ц≥нних папер≥в Ч  оординац≥йна рада, до €коњ вход€ть кер≥вники державних орган≥в, що у межах своЇњ компетенц≥њ зд≥йснюють контроль або ≥нш≥ функц≥њ управл≥нн€ щодо фондового ринку та ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥ в ”крањн≥. ќчолюЇ  оординац≥йну раду √олова ƒержавноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку.

ќсновним органом спец≥альноњ компетенц≥њ Ї ƒержавна ком≥с≥€ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку Ч державний орган, що маЇ центральний апарат ≥ територ≥альн≥ органи. ÷ей орган маЇ законодавчо визначену структуру ≥ напр€ми д≥€льност≥. «агальними напр€мами його д≥€льност ≥ Ї формуванн€ та забезпеченн€ реал≥зац≥њ Їдиноњ державноњ пол≥тики щодо розвитку та функц≥онуванн€ ринку ц≥нних папер≥в та њх пох≥дних в ”крањн≥, спри€нн€ адаптац≥њ нац≥онального ринку ц≥нних папер≥в до м≥жнародних стандарт≥в, координац≥€ д≥€льност≥ державних орган≥в з питань функц≥онуванн€ в ”крањн≥ ринку ц≥нних папер≥в та њх пох≥дних, зд≥йсненн€ державного регулюванн€ та контролю за випуском ≥ об≥гом ц≥нних папер≥в та њх пох≥дних на територ≥њ ”крањни, дотриманн€ вимог законодавства у ц≥й сфер≥, захист прав ≥нвестор≥в через застосуванн€ заход≥в щодо запоб≥ганн€ ≥ припиненн€ порушень законодавства на ринку ц≥нних папер≥в, застосуванн€ санкц≥й за порушенн€ законодавства у межах своњх повноважень, спри€нн€ розвитку ринку ц≥нних папер≥в, узагальненн€ практики застосуванн€ законодавства ”крањни з питань випуску та об≥гу ц≥нних папер≥в в ”крањн≥, розробка пропозиц≥й щодо його вдосконаленн€.

÷ей орган маЇ досить широк≥ повноваженн€ у сфер≥ регулюванн€ акц≥онерного кап≥талу.  ом≥с≥€ розробл€Ї ≥ затверджуЇ нормативн≥ акти, обов'€зков≥ дл€ виконанн€ ус≥ма учасниками ринку ц≥нних папер≥в, ≥ контролюЇ њх виконанн€. ƒл€ зд≥йсненн€ реальних ≥ д≥Ївих управл≥нських функц≥й ƒержавна ком≥с≥€ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку виконуЇ р€д завдань.

ќсновними з них Ї: встановленн€ вимог щодо випуску (ем≥с≥њ) ≥ об≥гу ц≥нних папер≥в та њх пох≥дних, ≥нформац≥њ про випуск ≥ розм≥щенн€ ц≥нних папер≥в, у тому числ≥ ≥ноземних ем≥тент≥в (з урахуванн€м вимог валютного законодавства ”крањни), €к≥ зд≥йснюють випуск ≥ розм≥щенн€ ц≥нних папер≥в на територ≥њ ”крањни, а також встановленн€ пор€дку реЇстрац≥њ випуску ц≥нних папер≥в та ≥нформац≥њ про њх випуск, висуванн€ за погодженн€м з Ќац≥ональним банком ”крањни додаткових вимог щодо випуску ц≥нних папер≥в комерц≥йними банками.

ƒо завдань ком≥с≥њ належать також встановленн€ стандарт≥в випуску (ем≥с≥њ) ц≥нних папер≥в, ≥нформац≥њ про випуск ц≥нних папер≥в, що пропонуютьс€ дл€ в≥дкритого продажу, в тому числ≥ ≥ноземних ем≥тент≥в, €к≥ зд≥йснюють випуск ц≥нних папер≥в на територ≥њ ”крањни, та пор€док реЇстрац≥њ випуску ц≥нних папер≥в ≥ ≥нформац≥њ про њх випуск, видаванн€ дозвол≥в на об≥г ц≥нних папер≥в украњнських ем≥тент≥в за межами ”крањни, реЇстрац≥€ випуск≥в ц≥нних папер≥в та ≥нформац≥њ про випуск ц≥нних папер≥в, у тому числ≥ ц≥нних папер≥в ≥ноземних ем≥тент≥в, що Ї в об≥гу на територ≥њ ”крањни, встановленн€ вимог щодо допуску ц≥нних папер≥в ≥ноземних ем≥тент≥в та об≥гу њх на територ≥њ ”крањни, реЇстрац≥€ правил функц≥онуванн€ орган≥зац≥йно оформлених ринк≥в ц≥нних папер≥в, установленн€ вимог та умов в≥дкритого продажу (розм≥щенн€) ц≥нних папер≥в на територ≥њ ”крањни.

 ом≥с≥€ встановлюЇ пор€док та видаЇ дозволи на зд≥йсненн€ д≥€льност≥ з випуску та об≥гу ц≥нних папер≥в, на депозитарну, реЇстрац≥йну, розрахунково-кл≥рингову д≥€льн≥сть з ц≥нними паперами та ≥нших передбачених законодавством спец≥альних дозвол≥в (л≥ценз≥й) на зд≥йсненн€ окремих вид≥в профес≥йноњ д≥€льност≥ на ринку ц≥нних папер≥в, а також анулюЇ ц≥ дозволи (л≥ценз≥њ) у раз≥ порушенн€ вимог законодавства про ц≥нн≥ папери, встановлюЇ пор€док складанн€ зв≥тност≥ учасник≥в ринку ц≥нних папер≥в в≥дпов≥дно до чинного законодавства ”крањни, визначаЇ за погодженн€м з Ќац≥ональним банком ”крањни особливост≥ отриманн€ комерц≥йними банками дозволу на депозитарну та розрахунково-кл≥рингову д≥€льн≥сть, визначаЇ за погодженн€м з ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни, а щодо д≥€льност≥ банк≥в на ринку ц≥нних папер≥в Ч також з Ќац≥ональним банком ”крањни особливост≥ веденн€ обл≥ку операц≥й з ц≥нними паперами, встановлюЇ пор€док ≥ зд≥йснюЇ державну реЇстрац≥ю фондових б≥рж та позаб≥ржових торговельно-≥нформац≥йних систем, призначаЇ державних представник≥в на фондових б≥ржах, у депозитар≥€х та торговельно-≥нформац≥йних системах, координуЇ роботи з п≥дготовки фах≥вц≥в з питань фондового ринку, встановлюЇ квал≥ф≥кац≥йн≥ вимоги щодо ос≥б, €к≥ зд≥йснюють профес≥йну д≥€льн≥сть з ц≥нними паперами.

Ќа ком≥с≥ю також покладено встановленн€ пор€дку ≥ реЇстрац≥€ саморегул≥вних орган≥зац≥й, що створюютьс€ особами, €к≥ зд≥йснюють профес≥йну д≥€льн≥сть на ринку ц≥нних папер≥в, розробку ≥ прийн€тт€ вимог ≥ стандарт≥в щодо обов'€зкового розкритт€ ≥нформац≥њ ем≥тентами та особами, €к≥ зд≥йснюють профес≥йну д≥€льн≥сть на ринку ц≥нних папер≥в, забезпеченн€ створенн€ ≥нформац≥йноњ бази даних про ринок ц≥нних папер≥в в≥дпов≥дно до чинного законодавства, участь у розробц≥ та внесенн€ на розгл€д у встановленому пор€дку проект≥в акт≥в законодавства, що регулюють питанн€ розвитку фондового ринку ”крањни.

ќкр≥м цього, ком≥с≥ю покладено функц≥њ регулюванн€ ринку ц≥нних папер≥в на м≥жнародному р≥вн≥, зокрема участь у п≥дготовц≥ в≥дпов≥дних проект≥в м≥жнародних договор≥в ”крањни, сп≥вроб≥тництво з державними органами ≥ неур€довими орган≥зац≥€ми ≥ноземних держав, м≥жнародними орган≥зац≥€ми з питань, в≥днесених до њх компетенц≥њ.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 347 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1605 - | 1460 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.