Лекции.Орг


Поиск:
Поняття про рухову одиницю.
66 Фізіологічні характеристики скорочення м’язів: навантаження, сила, тривалість, швидкість, робота, стомлення.

67 Структурні особливості гладеньких м’язів.

68 Особливості функціонування гладеньких м’язів.

 

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1 Вміст яких іонів у позаклітинній рідині перевищує їх концентрацію в цитоплазмі клітини:

a) натрію;

b) калію;

c) кальцію;

d) магнію;

e) серед зазначених відповідей правильної немає?

2 Концентрація яких катіонів є найбільшою в позаклітинній рідині:

a) натрію;

b) калію;

c) кальцію;

d) магнію;

e) серед зазначених відповідей правильної немає?

3 Назвіть іони, градієнт концентрації яких спрямований з позаклітинного середовища у цитоплазму клітин:

a) іони натрію;

b) іони калію;

c) іони кальцію;

d) іони хлору;

e) серед зазначених відповідей правильної немає.

4 Назвіть основний механізм, за допомогою якого іони натрію переходять з| позаклітинної рідині в цитоплазму клітини:

a) проста дифузія через ліпідну плівку мембрани;

b) проста дифузія через білки-канали;

c) полегшена дифузія;

d) первинний активний транспорт;

e) вторинний активний транспорт;

f) серед зазначених відповідей правильної немає.

5 Назвіть механізми, за допомогою яких іони кальцію переходять з цитоплазми у структури саркоплазматичного| ретикулума| м'язових клітин:

a) проста дифузія через ліпідну плівку мембрани;

b) проста дифузія через білки-канали;

c) полегшена дифузія;

d) первинний активний транспорт;

e) вторинний активний транспорт;

f) серед зазначених відповідей правильної немає.

6 Для яких речовин основним механізмом транспорту в клітину є полегшена дифузія:

a) води;

b) глюкози;

c) амінокислот;

d) іонів натрію;

e) іонів калію;

f) іонів хлору;

g) кисню;

h) серед зазначених відповідей правильної немає?

7 Назвіть основні характеристики активного транспорту речовин через клітинну мембрану:

a) здійснюється за градієнтом концентрації речовини;

b) здійснюється проти градієнта концентрації речовини;

c) вимагає енергії АТФ;|

d) не вимагає енергії АТФ;|

e) здійснюється за допомогою білків-каналів;

f) здійснюється за допомогою білків-насосів;

g) не вимагає участі білків.

8 Білки-насоси клітинної мембрани безпосередньо забезпечують здійснення:

a) простої дифузії іонів;

b) полегшеної дифузії речовин;

c) первинного активного транспорту;

d) вторинного активного транспорту;

e) серед зазначених відповідей правильної немає.

9 Назвіть основний механізм, за допомогою якого здійснюється обмін води між позаклітинною рідиною і цитоплазмою клітини:

a) проста дифузія через ліпідну плівку мембрани;

b) проста дифузія через білки-канали;

c) полегшена дифузія;

d) первинний активний транспорт;

e) вторинний активний транспорт;

f) серед зазначених відповідей правильної немає.

10 Механізм трансмембранного| транспорту під назвою антипорт є видом:

a) простої дифузії через ліпідну плівку мембрани;

b) простої дифузії через білки-канали;

c) полегшеної дифузії;

d) первинного активного транспорту;

e) вторинного активного транспорту;

f) серед зазначених відповідей правильної немає?

11 Гіперполяризація мембрани – це:

a) будь-яка зміна полярності мембранного потенціалу;

b) втрата електричного заряду головками мембранних фосфоліпідів;

c) поява додаткового електричного заряду на головках мембранних фосфоліпідів;

d) зменшення абсолютної величини потенціалу спокою;

e) збільшення абсолютної величини потенціалу спокою;

f) серед зазначених відповідей правильної немає.

12 Як змінюється мембранний потенціал, коли іони калію входять у клітину:

a) розвивається деполяризація мембрани;

b) розвивається гіперполяризація мембрани;

c) мембранний потенціал не змінюється?

13 Гіперполяризація мембрани відбувається при:

a) посиленому розпаді внутрішньоклітинних білків;

b) посиленому синтезі внутрішньоклітинних білків;

c) збільшенні інтенсивності роботи Na-K-насосів;

d) пригніченні роботи Na-K-насосів;

e) серед зазначених відповідей правильної немає.

14 Які з названих чинників впливають на остаточну величину потенціалу спокою:

a) пасивний вхід іонів натрію в клітину;

b) пасивний вихід іонів натрію з клітини;

c) активне внесення іонів натрію до клітини в обмін на іони калію;

d) активне видалення іонів натрію з клітини в обмін на іони калію?

15 Деполяризація мембрани розвивається при:

a) гіпокаліємії;|

b) гіперкаліємії;

c) зменшенні внутрішньоклітинної концентрації іонів калію;

d) збільшенні внутрішньоклітинної концентрації іонів калію;

e) серед зазначених відповідей правильної немає.

16 Деполяризація мембрани виникає, коли:

a) іони калію входять у клітину;

b) іони калію виходять з клітини;

c) переміщення іонів калію через клітинну мембрану на величину мембранного потенціалу не впливає.

17 У гладеньком’язових волокнах потенціал спокою дорівнює, у мВ|:

a) +30;

b) +60;

c) +90;

d) +120;

e) -30;

f) -60;

g) -90;

h) -120.

18 Який вчений запропонував іонний механізм походження потенціалу спокою:

a) Старлінг;

b) Фік;

c) Бейліс;

d) Пуазейль;

e) Нернст;

f) Хюфнер;

g) Чаговець;

h) серед зазначених відповідей правильної немає?

19 Гіперполяризація мембрани виникає, коли:

a) іони хлору входять у клітину;

b) іони хлору виходять з клітини;

c) переміщення іонів хлору через клітинну мембрану на величину мембранного потенціалу не впливають.

20 У стані спокою клітинна мембрана має:

a) на внутрішній поверхні позитивний заряд;

b) на внутрішній поверхні негативний заряд;

c) на зовнішній поверхні позитивний заряд;

d) на зовнішній поверхні негативний заряд.

21 Позаклітинна концентрація яких іонів визначає критичний рівень деполяри|зації|:

a) калію;

b) натрію;

c) кальцію;

d) хлору;

e) серед зазначених відповідей правильної немає.

22 Назвіть 3 основні фізичні характеристики потенціалу дії (ПД|) нервового| волокна:

a) на зовнішній поверхні мембрани ПД| електронегативний;

b) на зовнішній поверхні мембрани ПД| електропозитивний;

c) на внутрішній поверхні мембрани ПД| електропозитивний;

d) на внутрішній поверхні мембрани ПД| електронегативний;

e) амплітуда ПД| становить 110-130 мВ;|

f) амплітуда ПД| становить 70-90 мВ;|

g) амплітуда ПД| становить 50-70 мВ.

23 Фаза реполяризації| потенціалу дії розвивається в внаслідок:

a) активації потенціалозалежних| натрієвих каналів;

b) інактивації | потенціалозалежних| натрієвих каналів;

c) активації потенціалозалежних| калієвих каналів;

d) інактивації | потенціалозалежних| калієвих каналів?

24 Активований стан потенціалозалежних| натрієвих каналів характеризується тим, що:

a) активаційні та інактиваційні ворота відкриті;

b) активаційні та інактиваційні ворота закриті;

c) активаційні ворота відкриті, інактиваційні | - закриті;

d) активаційні ворота закриті, інактиваційні | - відкриті.

25 Коли мембранний потенціал дорівнює -90 мВ:|

a) активаційні ворота натрієвих каналів відкриті;

b) активаційні ворота натрієвих каналів закриті;

c) інактиваційні | ворота натрієвих каналів відкриті;

d) інактиваційні | ворота натрієвих каналів закриті;

e) ворота калієвих каналів відкриті;

f) ворота калієвих каналів закриті?

26 Які переміщення іонів через клітинну мембрану викликають розвиток фази реполяризації| потенціалу дії:|

a) вхід іонів калію в клітину;

b) вихід іонів калію з клітини;

c) вихід іонів натрію з клітини;

d) вхід іонів натрію в клітину;

e) серед зазначених відповідей правильної немає?

27 Вхід іонів натрію в клітину через потенціалозалежні| Na-канали викликає розвиток:|

a) фази деполяризації потенціалу дії;

b) фази реполяризації| потенціалу дії;

c) потенціалу спокою;

d) потенціалу рівноваги (потенціалу Нернста);

e) серед зазначених відповідей правильної немає?

28 Назвіть правильну послідовність фаз потенціалу дії:

a) спокій, деполяризація, реполяризація|, слідові потенціали;

b) деполяризація, реполяризація|, спокій, слідові потенціали;

c) спокій, реполяризація|, деполяризація, слідові потенціали;

d) реполяризація|, деполяризація, спокій, слідові потенціали;

e) деполяризація, спокій, реполяризація|, слідові потенціали;

f) реполяризація|, спокій, деполяризація, слідові потенціали;

g) серед зазначених відповідей правильної немає?

29 Величина критичного рівня деполяризації стає більш негативною (поріг деполяризації зменшується) при:

a) збільшенні позаклітинної концентрації іонів калію;

b) зменшенні позаклітинної концентрації іонів калію;

c) збільшенні позаклітинної концентрації іонів натрію;

d) зменшенні позаклітинної концентрації іонів натрію;

e) збільшенні позаклітинної концентрації іонів кальцію;

f) зменшенні позаклітинної концентрації іонів кальцію.

30 Під час виходу іонів натрію із клітини її збудливість:

a) збільшується;

b) зменшується;

c) не змінюється.

31 Назвіть пасивні потенціали, які виникають на мембрані при електричній стимуляції збудливих клітин:

a) локальна відповідь;

b) анелектротонічний| потенціал;

c) кателектротонічний| потенціал;

d) потенціал дії;

e) серед зазначених відповідей правильної немає.

32 Локальну відповідь, що виникає на мембрані клітини при її електричній стимуляції| відносять до:|

a) пасивних потенціалів;

b) активних потенціалів;

c) серед зазначених відповідей правильної немає.

33 Залежність між пороговою силою електричного струму і пороговою довжиною електричного імпульсу отримала назву:

a) закону полярності;

b) закону "все або нічого";

c) закону силових відносин;

d) закону гіперболи;

e) серед зазначених відповідей правильної немає.

34 Для явища катодичної| депресії характерні:

a) тривала підпорогова деполяризація;

b) тривала підпорогова гіперполяризація;

c) збільшення порога деполяризації;

d) зменшення порога деполяризації;

e) зміна форми потенціалу дії.

35 Дайте характеристику локальної відповіді:

a) під час локальної відповіді збудливість збільшується;

b) під час локальної відповіді розвивається рефрактерність;|

c) можлива сумація| локальних відповідей;

d) локальні відповіді не накладаються.

36 Якщо електричний струм викликає тривалу підпорогову деполяризацію мембрани|, то розвивається явище:|

a) катодичної депресії;

b) анодно-розмикального збудження;

c) акомодації?

37 Назвіть 4 параметри електричного струму, які визначають його здатність викликати збудження:

a) вхідний напрямок;

b) вихідний напрямок;

c) допорогова амплітуда;

d) порогова амплітуда;

e) порогова тривалість;

f) допорогова тривалість;

g) порогова крутизна;

h) хронаксія;

i) акомодація.

38 Який процес виникає на мембрані при дії подразника силою 75% від порогової величини:

a) анелектротонічний| потенціал;

b) кателектротонічний| потенціал;

c) потенціал дії;

d) локальна відповідь;

e) серед зазначених відповідей правильної немає?

39 З якими іонними процесами пов’язане явище акомодації

a) активацією натрієвих каналів;

b) інактивацією калієвих каналів;

c) інактивацією натрієвих каналів;

d) активацією калієвих каналів;

e) активацією кальцієвих каналів;

g) інактивацією кальцієвих каналів?

40 Для анодно-розмикального збудження характерне:

a) збільшення крутизни наростання і амплітуди ПД;

b) зменшення крутизни наростання і амплітуди ПД;

c) фізичні характеристики ПД не змінюються.

41 Назвіть 3 умови, при яких швидкість проведення нервових імпульсів збільшується|:|

a) збільшення амплітуди потенціалу дії;

b) зменшення амплітуди потенціалу дії;

c) збільшення порога деполяризації;

d) зменшення порога деполяризації;

e) збільшення діаметра нервового волокна;

f) зменшення діаметра нервового волокна.

42 Фактор надійності нервових волокон збільшується при:

a) збільшенні амплітуди потенціалів дії;

b) зменшенні амплітуди потенціалів дії;

c) збільшенні порога деполяризації;

d) зменшенні порога деполяризації.

43 Які переміщення іонів через ацетилхоліновий| канал постсинаптичної мембрани м'язового волокна обумовлюють розвиток потенціалу кінцевої пластинки:

a) вхід іонів натрію в саркоплазму| м'язового волокна;

b) вихід іонів натрію із саркоплазми| м'язового

волокна;

c) вхід іонів калію в саркоплазму| м'язового волокна;

d) вихід іонів калію з саркоплазми| м'язового волокна?

44 Середня швидкість проведення імпульсів по нервових волокнах типу C становить:

a) 1 м/с;

b) 7 м/с;

c) 15 м/с;

d) 20 м/с;

e) 50 м/с;

f) 100 м/с;

g) 200 м/с.

45 Який медіатор вивільнюється у синаптичну| щілину нервово-м'язового синапсу:

a) адреналін;

b) норадреналін;

c) дофамін;|

d) гістамін;

e) гамма-аміномасляна| кислота (ГАМК|);

f) ацетилхолін;

g) гліцин;|

h) серед зазначених відповідей правильної немає?

46 Проведення імпульсів через нервово-м'язові синапси характеризується такими закономірностями:

a) однобічне проведення;

b) двобічне проведення;

c) висока втомлюваність;

d) відносна невтомлюваність.

47 Яке значення фактора надійності для великих нервових волокон:

а) 1-2;

b) 3-4;

c) 5-6;

d) 7-8?

48 Назвіть особливості перехватів Ранв'є:

а) вкриті мієліном;

b) не вкриті мієліном;

c) мають довжину 2-3 мкм;

d) мають довжину 8-10 мкм;

e) щільність натрієвих каналів висока;

f) щільність натрієвих каналів низька.

49 Середній діаметр нервових волокон типу В становить:

а) 15 мкм;

b) 8 мкм;

c) 5 мкм;

d) 3 мкм;

e) 1 мкм.

50 При зменшенні позаклітинної концентрації іонів натрію швидкість поширення ПД:

а) збільшиться;

b) зменшиться;

c) не зміниться.

51 Який білок поперечносмугастих м'язових клітин |клітина| безпосередньо блокує у стані спокою активні центри актину:

a) актин;

b) міозин;

c) тропоміозин;

d) міоглобін;

e) тропонін;

f) серед зазначених відповідей правильної немає?

52 Спряження між збудженням і|із| скороченням у гладенько- м’язових клітинах|клітина| пов'язане з надходженням в їх цитоплазму:

a) іонів|іон| натрію;

b) іонів|іон| калію;

c) іонів|іон| кальцію;

d) іонів|іон| хлору.

53 Назвіть структури, в які видаляються іони|іон| кальцію з|із| цитоплазми поперечносмугастих м'язових клітин |клітина| під час їх розслаблення:

a) позаклітинна рідина;

b) ядро;

c) лізосоми;

d) мітохондрії;

e) саркоплазматичний ретикулум;

f) апарат Гольджі;

g) серед зазначених відповідей правильної немає.

54 Який етап скорочення гладеньких м'язів пов'язаний з активацією ферменту міозинфосфатази:

a) ініціація скорочення;

b) спряження|спряження| між збудженням і скороченням;

c) власне скорочення;

d) розслаблення?

55 Скорочення поперечносмугастих м'язів в умовах in vivo можливо у таких режимах: |слідуючий|

a) ізотонічному;

b) ізометричному;

c) ауксотонічному;

d) серед зазначених відповідей правильної немає.

56 Дайте характеристику швидких рухових (моторних) одиниць скелетних м'язів:

a) містять|утримувати| білі м'язові волокна;

b) містять|утримувати| червоні м'язові волокна;

c) забезпечують тривале постійне скорочення м'язів;

d) забезпечують швидке сильне скорочення м'язів;

e) джерелом енергії для скорочення є|з'являтися,являтися| анаеробний гліколіз;

f) джерелом енергії для скорочення є|з'являтися,являтися| процеси біологічного окиснення у мітохондріях.

57 При розтягненні поперечно-смугастих м'язів:

a) довжина саркомера збільшується;

b) довжина саркомера не змінюється;

c) довжина I-дисків збільшується;

d) довжина I-дисків не змінюється;

e) довжина A-дисків збільшується;

f) довжина A-дисків не змінюється;

g) довжина H-зони збільшується;

h) довжина H-зони не змінюється.

58 Зв’язок між голівками|голівка| міозину і активними центрами актину здійснюється через:

a) молекулу АТФ;

b) молекулу АДФ;

c) іони|іон| кальцію;

d) молекулу тропоміозина.

 

ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

 

  а с   e   c
  а   a   a c e
  a c d   b d   b c
  b   a d   a
  d   b c   b c f
  b c   a   b
  b c f   f   a
  c   g   a
  a   a   f
  e   b c   b
           
  b c   a d e   c
  b   a d   c
  d   a   e
  a c e   a   d
  a c   f   b c
  a   a c   a d e
  b d e g   с   a c f g
  d   b c е   b
  c d   d    
  a   b    

 

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1 Розрахувати натрієвий потенціал рівноваги для нервового волокна.

 

2 Розрахувати величину мембранного потенціалу нервового волокна при збільшенні концентрації іонів калію в позаклітинній рідині до 10 мекв/л. Визначити відхилення потенціалу від нормальної величини потенціалу спокою нервового волокна. Як називається таке відхилення?

 

3 Яких змін зазнає мембранний потенціал при збільшенні вмісту води у клітині? Поясніть чому.

 

4 Гіпокаліємія - це зменшення концентрації іонів калію у крові та міжклітинній рідині. Яких змін зазнає потенціал спокою за умов гіпокаліємії? Поясніть чому.

 

5 Розрахувати мембранний потенціал нервового волокна за умови, що проникність клітинної мембрани до іонів калію, натрію й хлору однакова.

 

6 Виходячи з рівняння Нернста, визначте, у якому випадку потенціал спокою буде дорівнювати нулю.

 

7 Тетродотоксин – це отрута, що блокує натрієві канали клітинної мембрани. Як вплине ця отрута на величину потенціалу спокою? Чому?

 

8 Як впливатиме на виникнення потенціалу дії блокування потенціалозалежних Na-каналів за допомогою специфічного блокатора - тетродотоксину? Поясніть чому.

 

9 Як зміниться збудливість клітин при тривалому збільшенні концентрації позаклітинних іонів калію до 20 мекв/л? Поясніть чому.

 

10 Збільшили концентрацію іонів натрію у нервовій клітині. Як це вплине на виникнення потенціалу дії? Чому?

 

11 Гігантський аксон кальмара помістили у середовище, яке за своїм складом відповідає міжклітинній рідині. При подразненні аксона у цьому випадку реєстрували виникнення ПД. Потім вирівняли концентрацію іонів натрію у середовищі, що оточує аксон, і в аксоні. Що з’ясувалося при подразненні аксона у цьому випадку? Поясніть.

 

12 Сідничний нерв жаби помістили у середовище, яке за своїм складом відповідає міжклітинній рідині. При подразненні нерва у цьому випадку реєстрували виникнення ПД. Потім вирівняли концентрацію іонів натрію у середовищі, що оточує нерв, і в нерві. Що з’ясувалося при подразненні нерва у цьому випадку? Поясніть.

 

13 Поріг подразнення електричним струмом у одного м’яза 2В, у іншого – 3В. У якого м’яза збудливість вища?

 

14 Після дії на м’яз токсичної речовини його збудливість почала суттєво знижуватись. Як це було доведено?

 

15 Що відбудеться з нервовою клітиною, якщо її обробити ціанідами?

 

16 Нерв подразнюють з частотою 10, 100, 1000 разів

за 1 секунду. Скільки потенціалів дії буде виникати у кожному випадку? Поясніть чому.

 

17 Як зміниться збудливість клітин при тривалому збільшенні концентрації позаклітинних іонів калію до 20 мекв/л? Поясніть чому.

 

18 У клініці для місцевого прогрівання тканин використовують високочастотні змінні струми високої напруги (діатермія). Чи викликають ці струми збудження клітин? Чому?

 

19 Дві людини випадково зазнали впливу змінного струму однакової високої напруги, але різної частоти. У першому випадку частота становила 50 Гц, а в другому – 500 000 Гц. Одна людина не постраждала, інша отримала електротравму. Яка саме?

 

20 Яким чином зміниться у клітині мінімальний час, потрібний для виникнення збудження, у разі збільшення сили електричного подразника?

 

21 Нервове волокно подразнюють імпульсами постійного електричного струму за допомогою мікроелектродів. Анод знаходиться на зовнішній поверхні мембрани, катод – всередині. Напруга і тривалість імпульсу – порогові. Який процес виникне на мембрані? Чому?

 

22 Відстань міх подразнювальними й реєструвальними електродами, що розміщені на нервовому волокні дорівнює 10 см. Потенціал дії реєструється у точці відведення через 1,0 мс після нанесення подразнення. До якої групи (А, В чи С) належить дане нервове волокно?

 

23 Тривалий час подразнюють з однаковою частотою два нерви - великого і малого діаметра. Обидва нерви знаходяться у безкисневому середовищі. Який з нервів раніше перестане генерувати потенціали дії? Поясніть.

 

24 У якому нерві при збудженні виділяється більше тепла – у безмієліновому чи у мієліновому? Чому?

 

25 Згідно з одним із законів поширення збудження по нервових і м’язових волокнах потенціал дії поширюється від місця виникнення у двох напрямках. Але в умовах організму збудження рухається по нервових волокнах у одному напрямку. Чим це пояснюється?

 

26 Нервове волокно ділиться на дві гілочки, одна з яких має більший діаметр, ніж інша. По якій із цих гілочок буде поширюватися ПД, який досягнув точки розгалуження волокна? Чому?

 

27 Як і чому зміниться швидкість проведення нервових імпульсів при збільшенні проникності мембрани нервового волокна для іонів калію?

 

28 Який із законів проведення збудження може порушитися, якщо суттєво зменшиться опір мембран нервових волокон, які належать до складу цього нерва. Чому?

 

29 Як зміниться кількість молекул медіатора у закінченнях аксона, якщо в аксон ввести речовину, що пригнічує метаболічні процеси? Поясніть.

 

30 При перетині рухового нерва м’яз, який іннервується цим нервом, атрофується. Чим це пояснюється?

 

31 У несвіжих продуктах харчування (м'ясо, риба, неякісні консерви) може міститися мікробний токсин ботулін. Чому отруєння ним може стати смертельним?

 

32 Геміхоліній пригнічує поглинання холіну пресинаптичними закінченнями. Як це вплине на передачу збудження у нервово-м’язовому синапсі?

 

33 Міастенія гравіс – захворювання, при якому зменшується кількість холінорецепторів на постсинаптичних мембранах. У зв’язку з чим послаблюється реакція м’язів на подразнення нервів, розвивається м’язова слабість. Чому стан таких хворих поліпшується при введенні антихолінестеразних засобів?

 

34 У м’язових волокнах є система поперечних Т-трубочок, а у нервових волокнах вона відсутня. У чому полягає фізіологічний сенс цієї різниці?

 

35 Розрахувати, з якою мінімальною частотою треба подразнювати м’яз, щоб отримати: а) зубчастий тетанус; б) суцільний тетанус. При поодинокому подразненні тривалість періоду скорочення м’яза – 0,02 с, періоду розслаблення – 0,03 с (латентний період триває 0,002 с, ним можна знехтувати).

 

36 Тривалість періоду скорочення м’яза при поодинокому подразненні дорівнює 0,04 с, періоду розслаблення – 0,05 с. Визначте вид скорочення цього м’яза при частоті подразнення 5 імп./с.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Нормальна фізіологія / За ред. В.І. Філімонова. – Київ: Вища школа, 1994. - 607с.

 

2. Общая физиология возбудимых мембран: Руководство по физиологии. – Москва: Наука, 1975. – 408 с.

 

3. Посібник з фізіології / За ред. В.Г. Шевчука. – Вінниця: Нова книга, 2005. - 564с.

 

4. Скок В.И., Шуба М.Ф. Нервно-мышечная физиология. – Киев: Вища школа, 1986. – 224с.

 

5. Фізіологія людини. Вільям Ф.Ганонг /Пер. з англ. – Львів: БаК, 2002.

 

6. Физиология человека / Под ред. Г.И. Косицкого. – Москва: Медицина, 1985. - 550с.

 

7. Физиология человека. В 3 томах. Т.1. - Пер. с англ. / Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса. – Москва: Мир, 1996. - 323с.

 

8. Gayton A.C. Textbook of Medical Physiology. 8-th. ed. Phyladelphia. London. Toronto. Monreal. Sydney. Tokyo, 1991. W.B. Saunders Company. – 1014p.

 

ЗМІСТ

1 ФІЗІОЛОГІЯ ЯК НАУКА.................................. 3

 

2 ФІЗІОЛОГІЯ КЛІТИНИ. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ

КЛІТИННОЇ МЕМБРАНИ................................ 17

 

3 ПОТЕНЦІАЛ СПОКОЮ НЕРВОВИХ І М’ЯЗОВИХ ВОЛОКОН 37

 

4 ПОТЕНЦІАЛ ДІЇ ........................................ 47

 

5 ЗБУДЛИВІСТЬ.......................................... 58

 

6 ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ ЯК ПРИЧИНА ЗБУДЖЕННЯ

НЕРВОВИХ І М′ЯЗОВИХ ВОЛОКОН ..................... 66

 

7 МЕХАНІЗМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗБУДЖЕННЯ (ПД) ПО

НЕРВОВОМУ І М′ЯЗОВОМУ ВОЛОКНУ ................. 77

8 ПРОВЕДЕННЯ ЗБУДЖЕННЯ ЧЕРЕЗ НЕРВОВО-М`ЯЗОВІ

СИНАПСИ ........................................... … 88

9 ФІЗІОЛОГІЯ М’ЯЗОВОГО СКОРОЧЕННЯ................... 103

 

10 ФІЗІОЛОГІЯ ГЛАДЕНЬКИХ М’ЯЗІВ ...................... 128

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.................................. 134

 

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ............... 137

 

ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТОВІ ПИТАННЯ........... 150

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ........................ … 151

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................ 156

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1048 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет вами. © Джим Рон
==> читать все изречения...

630 - | 499 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.